Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

1190 vylovených imigrantů u Libye a 5 nových identifikačních středisek u italských břehů

Celkem 1190 nelegálních imigrantů dorazí zítra ráno do Trapani na Sicílii a do Reggio Calabria v Calabrii. Na italském pobřeží se bude realizovat pět nových Identifikačních středisek, tzv. hotspot. Občané města Messina protestují

DOPO IL TESTO IN CECO - SOTTO  POTETE LEGGERE IN ITALIANO

Záchranná akce  ...

1190 nelegálních migrantů vylovených před Libyjskými břehy, na dně lodi mrtvá žena

Oblast výlovu.

Je zajímavé jak se stále dezinformuje o oblasti výlovu a hovoří se o Sicilském průplavu ... pravda je, že se vše děje v blízkosti Libyjských břehů. 

V sedmi odlišných intervencí před Libijskými břehy se na záchraně imigrantů podíleli opět neziskovky - Lékaři bez hranic (MSF), SOS Mediterranee, Sea Watch2, Sea Eye a Iuventa: vylovili jich tak celkem 1190. Lidé jsou v současné době na palubě lodi Aquarius, mířící do Reggio Calabria a na Vos Prodence mířící do Trapani. Jedna žena byla nalezena na dně člunu mrtvá.

http://gds.it/2017/03/26/tratti-in-salvo-1190-migranti-nel-mediterraneo-sul-fondo-di-un-gommone-una-donna-morta_645956/?comment

Pracovníci neziskovky nedodržují absolutně žádnou prevenci před eventuální nákazou infekčními nemocemi !

Na italském pobřeží se bude realizovat pět nových Identifikačních středisek – tzv. hotspot.

Zdvojnásobí se tím tedy  zařízení  určená pro kontrolu zachráněných nelegálních imigrantů. K dnešnímu dni jsou již v provozu 4: na ostrově Lampedusa a ve městech Taranto, Trapani a Pozzallo, první s 500 místy a ostatní se 400. Ale ministerstvo vnitra bude zřizovat další střediska ve městech Messina, Palermo - Sicílie, Crotone(800 míst), Reggio Calabria a Corigliano Calabro(400 míst)  - Kalábrie.

Na  Sardinii to vypadá, vyhledem existující  dohodě s regionem, na mobilní hotspot - moduly, které mohou být převezeny do různých přístavů, tam kam dorazí lodě.

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/02/07/immigrazione-9-359-persone-sbarcate-in-italia-dal-1-gennaio-le-misure-del-governo-per-far-fronte-allemergenza/

http://catania.gds.it/2017/03/17/migranti-hotspot-a-palermo-e-messina-tramonta-lipotesi-mineo_641852/

Vzhledem ke stoupající kriminalitě a domorodé diskriminaci, občané se zřizováním těchto zařízení a jiných středisek pro nelegální přistěhovalce nesouhlasí, dokonce požadují uzavření stávajících zařízení a deportaci nelegálních imigrantů a blokování těch, kteří se do evropy chystají. I přes neustálé veřejné  manifestace občanů, stát zůstává hluchým.

Immigranti.

Uvedu konkrétní příklad, kde i přes všeobecný odpor, tak jako všude jinde, je i přesto realizace identifikačního střediska přikázána:

Okresní Koordinátorka Luciana Verdiglione a referentka NcS (My se Salvinim) Messina, se staví s občany proti  realizaci tohoto střediska nařízeného starostou Accorinti.

MESSINA ODMÍTÁ INVAZI

ŽÁDNÝ PŘÍJEM, ŽÁDNÁ INTEGRACE

Italská vláda se rozhodla zřídit na základě diktátu Evropské unie v nevyužívaných kasáren Gasparro ve městě Messina, v periferní  v čtvrti Bisconte, hotspot (přistěhovalecké  přijímací  středisko spravované  agenturou pro kontrolu hranic EU) s cílem zajistit stabilní městskou  posádku - dle slov paní Verdiglione - až pro 6000 "migrantů".  Jako by nebylo prokázáno , že takové experimenty  jsou velmi destabilizující  pro  území, kde je takovéto centrum zřízeno. Z komunit, donucených " přijímat, " se stávají nedotknutelné " Africké  citadely ", útočiště pro všechny druhy nezákonných  činost,í uvnitř obcí i vně, ze strany okupantů (například CARA v  Mineo, v provincii Catania).

V italském žebříčku, co se přijatelného života týče, se město Messina  nachází mezi posledními a je oslabeno problémy nezaměstnanosti a emigrace. Městská část Bisconte je již po mnoho let v degradujícím stavu  na úrovni třetího světa  a kromě specifických událostí týkajících se rozvodů vody a likvidace odpadů,  je nemožné vice než  jak již činí se dále postarat   o ubožáky  z celého  světa  a dokonce  trpět  usídlení obrovské komunity nekontrolovatelných cizinců, aby se tím napomohlo - tak  jak  mnohé nedávné  místní zprávy prokázaly - zvýšit sociální malátnost postižených oblastí.

Je to opravdu směšná náhoda, vidět realizaci hotspotu současně s přidělením ministerských finančních prostředků na sanaci předměstí  dle projektu Capacity. Vypadá to jako vydírání institucí: peníze výměnou za nepříjemnosti. Ostatně, celé podobenství imigrace z Afriky je špinavý obchod s penězi.

Takže z bývalých kasáren Gasparro, které jsou po mnoho let centrem obávaných konverzních projektů užívacího práva obyvatel, se nakonec  stane z dnes provizorního přijímacího střediska, dalším majetkem odebraným  komunitě a bude řešit trvalou pohotovost migrantů.  

Realizace hotspotu je další  symbolickou ukázkou toho, jak italská politika disponuje se zdroji, zejména ekonomického rázu: ve prospěch nelegálních cizinců a na úkor italských občanů se pokračuje v politice domorodé rasové diskriminace.

http://www.messinaoggi.eu/c/149011/24787/squadra-di-destra-sventola-no--messina-non-regge-ospitalita-a-3mila-migranti.html

NOVÁ EKONOMICKÁ  A OBCHODNÍ ŠKOLA

TABULE: ŠÉF PAŠERÁKŮ › PAŠERÁCI › OTROKÁŘSKÉ LODĚ NNO › COOP A CHARITAS

TEXT: Dnes budeme mluvit o VELKÉM OBCHODU, jak je vidět na tabuli, schéma je jednoduché. Jedna část jde šéfům pašeráků, další pašerákům a zbytek otrokářským lodím. Co se týče COOP a Charitasu, tak o ty se postarají italští daňoví poplatníci.

 

Zona dove si trovavano le navi ONG domenica mattina.

E' interessante come si diffonde sempre la disinformazione sulla zona di salvataggio e si continua parlare di Canale di Sicilia ... La verita e che tutto cio  sta accadendo nei pressi della costa Libica.

Salvataggio 26.3.2017.  ONG  Sea Eye ha pure la scritta in arabo!

http://sea-eye.org/sea-eye-hilft-bei-der-rettung-von-450-menschen/

Soccorsi 1190 migranti nel Mediterraneo, sul fondo di un gommone una donna morta

Nelle vicinanze della costa Libica, in sette distinti interventi del salvataggio, hanno partecipato di nuovo le navi ONG - Medici Senza Frontiere (MSF),  Sea Watch2, SOS Mediterranee, Sea Eye e Jugend Rettet: hanno pescato in  totale di 1190 persone, che  si trovano attualmente sulle navi Acquario che si dirige verso Reggio Calabria e sulla Vos Prodence che va a Trapani. una donna e stata trovata morta sul fondo di un gommone.

http://gds.it/2017/03/26/tratti-in-salvo-1190-migranti-nel-mediterraneo-sul-fondo-di-un-gommone-una-donna-morta_645956/?comment

Arrivano cinque nuovi hotspot sulle coste italiane.

Raddoppiano cosi le strutture post sbarco destinate al controllo dei migranti soccorsi. Alla data di oggi sono gia operativi a Lampedusa, Taranto, Trapani e Pozzallo, il primo con 500 posti e gli altri con 400. Ma al ministero dell’Interno sono in fase di realizzazione i centri di Crotone (800 posti), Reggio Calabria (400 posti), Palermo, Messina e Corigliano Calabro (400 posti) in provincia di Cosenza.

Infine, per la Sardegna si pensa - e c'e un accordo con la Regione, ad hotspot mobili che possono essere trasferiti nei diversi porti dove approdano le navi.

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/02/07/immigrazione-9-359-persone-sbarcate-in-italia-dal-1-gennaio-le-misure-del-governo-per-far-fronte-allemergenza/

http://catania.gds.it/2017/03/17/migranti-hotspot-a-palermo-e-messina-tramonta-lipotesi-mineo_641852/

Visto l'aumento della criminalita e della discriminazione razziale contro gli autoctoni, i cittadini non approvano la realizzazione  di  queste strutture e di altri tipi centri per immigrati clandestini, anzi chiedono la chiusura di quelli esistenti, deportazione clandestini e blocco di quelli che arrivano !!!  

Ex caserma Gasparro a Messina.

Messina: un esempio concreto di tale imposizione.

Luciana Verdiglione coordinatrice prov.le e referente di NcS di Messina, si oppone insieme ai cittadini alla struttura imposta dal sindaco  Accorinti.

 

MESSINA RIFIUTA L’INVASIONE

NESSUNA ACCOGLIENZA, NESSUNA INTEGRAZIONE

Il governo italiano, dietro diktat dell’Unione Europea,ha deciso di istituire presso la dismessa caserma Gasparro, nel periferico quartiere Bisconte a Messina, un hotspot (centro d’accoglienza immigrati gestito dall’agenzia per il controllo delle frontiere dell’UE) per garantire un presidio cittadino stabile per 2800 “migranti”, come se simili esperimenti, li dove precedentemente attuati (come il C.A.R.A. di Mineo, nella provincia catanese), non avessero dimostrato di essere altamente destabilizzanti per i territori e le comunita costrette “all’accoglienza”, divenendo delle inviolabili “cittadelle” africane, rifugio per ogni genere di illiceita, perpetuate tanto all’interno quanto all’esterno, degli occupanti.

Messina, citta, gia tra le ultime nella classifica italiana di vivibilita, fiaccata dai problemi della disoccupazione e dell’emigrazione, oltre alle peculiari emergenze di distribuzione acqua e smaltimento rifiuti, il suo quartiere Bisconte, da anni in una degradante condizione terzomondista, non puo ulteriormente farsi carico, piu di quanto gia non faccia in termini di ospitalita, dei miserabili del resto del mondo, subendo persino l’insediamento di un’ingente comunita di stranieri, che, incontrollati, contribuirebbero - come tanti recenti fatti di cronaca locale hanno dimostrato - ad accrescere il malessere sociale delle zone interessate.

Una beffarda coincidenza, inoltre, quella che vede concretizzarsi il progetto dell’hotspot contemporaneamente allo stanziamento dei fondi ministeriali per la riqualificazione delle periferie del progetto Capacity, quasi fosse un ricatto delle istituzioni: il denaro in cambio del disagio. Del resto, tutta la parabola dell’immigrazione dall’Africa e uno sporco business di soldi.

Cosi l’ex caserma Gasparro, da anni al centro di paventati progetti di riconversione ad usufrutto della popolazione, si appresta a diventare, da gia improvvisato centro d’accoglienza, l’ennesimo bene sottratto alla collettivita per fronteggiare la perenne emergenza migranti.

La vicenda hotspot e l’ennesima emblematica dimostrazione di come la politica italiana disponga risorse, soprattutto economiche, a favore degli stranieri irregolari ed a discapito dei cittadini italiani, continuando quella politica di discriminazione razziale contro gli autoctoni.

http://www.messinaoggi.eu/c/149011/24787/squadra-di-destra-sventola-no--messina-non-regge-ospitalita-a-3mila-migranti.html

 

Aquarius x Reggio Calabria
Vos Prudence x Trapani.

 

Autor: Monika Pilloni | pondělí 27.3.2017 22:13 | karma článku: 38,15 | přečteno: 2181x
  • Další články autora

Monika Pilloni

Bombový atentát před Salviniho návštěvou na sekci Lega Trentino v Ala

Ala: bomba exploduje v sídle Ligy jen několik hodin před návštěvou ministra vnitra Mattea Salviniho. Místopředseda senátu hovoří o tomto činu jako o terorismu a Předsedkyně senátu o vážném útoku a poškození demokracie.

13.10.2018 v 10:52 | Karma: 29,33 | Přečteno: 2385x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

Protest proti italské vládě, ulejváci jásali a dělali bordel ... podpora nelegálům

Řádění, nepořádek, oheň, dýmovnice a dopravní kolaps. Slogany proti vládě, proti bezpečnostnímu nařízení, proti fašismu a rasismu. Manifestace studentů středních škol a univerzit. Sociální centra, ANTIFA ... Podpora nelegálům!

12.10.2018 v 23:55 | Karma: 41,29 | Přečteno: 2824x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

Salviniho Liga zahájí svou činnost i v Praze

Sekce pražské Ligy oficiálně zahájí svou činnost v neděli 7. října, čestným hostem bude lídr SPD a místopředseda Poslanecké Sněmovny - Tomio Okamura spolu s předsedou Poslaneckého klubu SPD - Radimem Fialou

2.10.2018 v 17:58 | Karma: 33,59 | Přečteno: 1299x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

Syfilis, tak zní akronym nové politické strany Laury Boldrini

Itálie: Bývalá předsedkyně poslanecké Sněmovny Laura Boldrini by chtěla založit novou politickou stranu která dá na frak pravici. Akronym LUE je ovšem k smíchu ... znamená to syfilis a další podobné příjemnosti. Nomen Omen?

3.9.2018 v 15:30 | Karma: 38,25 | Přečteno: 3277x | Diskuse | Politika

Monika Pilloni

V Neapoli mají radního co neumí italsky

Itálie? Levicově naladěný starosta Neapole - De Magistris, chtěl radního pro imigranty. Tento radní, Viraj Prasanna Mihindukulasuriya původem ze Srí Lanky byl zvolen 15. června a musí mít tlumočníka, protože nemluví italsky !!!

8.8.2018 v 19:06 | Karma: 42,31 | Přečteno: 3576x | Diskuse | Politika
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Kompletní OH 2024 v Paříži díky televizi Telly

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Získejte 100 televizních kanálů na 30 dní zcela zdarma díky internetové televizi Telly. Součástí...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Bouřky se sunou z Čech na Vysočinu, napršet může až 70 mm. Hrozí i kroupy

22. července 2024  6:50,  aktualizováno  13:56

Vlnu veder ukončila studená fronta, která přechází od západu. Do Česka dorazily bouřky, první z...

Praha zdvojnásobí platby za odtah na 3 800 korun. Je to stále málo, míní opozice

22. července 2024  13:53

Praha od září zvýší na dvojnásobek platby řidičů v případě, že jim město nechá kvůli špatnému...

Na brigádu do armády. Středoškoláci budou měsíc cvičit střelbu i přežití

22. července 2024  13:46

Podstoupili zdravotní prohlídku, nafasovali vybavení a už odpoledne je čeká první placený výcvik...

Mladík spadl ze skály v těžko přístupném lomu, zasahoval vrtulník s podvěsem

22. července 2024  13:42

Velice komplikovaný zásah si v neděli připsali hasiči a záchranáři v Trhové Kamenici na Chrudimsku....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 157
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4740x
"V okamžiku, kdy se vzdáte svých zásad a svých hodnot, jste mrtví, vaše kultura je mrtvá, vaše civilizace je mrtvá. Tečka." Oriana Fallaci

 

Zajímám se o aktuální politické dění v Evropě.

Seznam rubrik