Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice II.

Bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček je duchem případu Petra Kramného a dle našeho názoru "Capo di Tutti Capi" v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme konkrétní účtované částky. 

Nemusím popisovat, jaký to byl "boj" a jakým těžko uvěřitelným obstrukcím jsme museli čelit, zejména, když se jedná o veřejné prostředky, tedy prostředky nás všech.  Nyní však ryze věcně. 
V prvním a velmi úspěšném díle, který naleznete zde :

 nyní zrekapitulujeme jen základní fakta: 
MUDr. Igor Dvořáček jako znalec v odvětví soudního lékařství vykonává svou znaleckou činnost od roku 1988, nyní jako OSVČ, pod IČ 60340703 a je povinen ji vykonávat mimo dobu svého pracovního poměru pro FN Ostrava a zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě - jako vedoucího katedry (zdroj).

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících § 10 odst.1 říká: "Znalec je povinen vykonávat svou činnost osobně".
V roce 2016 nad rámec své hlavní pracovní činnosti a nad rámec zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě vyúčtoval za nejméně 477 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství částku  3.777.729 Kč (zdroj)
V České republice NENÍ  jiný lepší  znalec, který vyhotovil v roce 2016 více znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství, než právě MUDr. Igor Dvořáček.
 

Jako modelový měsíc jsem vybral duben roku 2016, který odpovídá celoročnímu účtovanému průměru částek a zpracoval dle oficiálních a daňových dokladů znalce MUDr. Igora Dvořáčka pro přehlednost do tabulky. 
Pro naprostou objektivitu  si můžete v případě zájmu daňové doklady za měsíc duben 2016  přezkoumat, či si udělat tabulku vlastní, která bude mít zcela a naprosto totožné parametry.zdroj a  zdroj Zdrojem daňových dokladů je Policie ČR.
.
V tabulce 1 (zdroj) vidíme, že znalec MUDr. Igor Dvořáček účtoval Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezkého kraje celkem 30 pitev včetně znaleckých posudků a dalších různých 17 znaleckých posudků viz tabulka 2 (zdroj).
Pouze jedna jediná pitva byla opatřením P ČR nařízena v sobotu 26. 3. 2016 (zdroj) - řádek 178. Z žádných jiných dokladů nevyplývá, že soudní pitvy byly prováděny v sobotu nebo v neděli.
U zadaných znaleckých posudků vyplývá, že ani jedno opatření Policie ČR nevzniklo v sobotu nebo v neděli (zdroj - sloupec C )a z naprosto žádného údaje nevyplývá, že znalec MUDr. Igor Dvořáček zpracovával znalecké posudky v sobotu nebo v neděli  (např. datum fakturace  (zdroj- tabulka B).
K pochopení celé problematiky a výpočtu celé rovnice je třeba znát neznámou, a to délku soudní pitvy, protože u znaleckých posudků na živé osoby se znalečné účtuje hodinově viz (zdroj - sloupec E).
Do 31. 12. 2002 se délka soudní pitvy účtovala hodinově. Průměrná účtovaná délka jedné soudní pitvy byla cca 15-20 hodin. Od 1. 1. 2003 byl zaveden paušál ve výši 6500 Kč za jednu soudní pitvu, který zhruba odpovídá cca 18,5 hodinám za jednu soudní pitvu. (Odměna znalce á 350 hod x 18,5 hod činí  6475 Kč).
Nepotěšíme soudně znaleckou obec tím, že je nám známo, že hodinová částka je mírně nadhodnocena, ale s ohledem na skutečnost, že nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček může být i znalcem nejrychlejším, záměrně budeme jednu soudní pitvu násobit pouze 10 hodinami, bez ohledu na skutečnost, že dle dokladů - fa účtoval  7 pitev jako mimořádně složité tzv. vyšším paušálem (zdroj - sloupec E). Z logiky věci předjímáme, že mimořádně složitá pitva je i časově náročnější, ale pro naprostou absurdnost účtovaných částek to nehraje naprosto žádnou roli. 
Jako poslední konstantu je nutno uvést sloupec F, tedy pořizování dalších histologických preparátů. Je zcela neuvěřitelné, že u každé soudní pitvy pořizoval znalec MUDr. Igor Dvořáček další histologické preparáty, (účtují se navíc...) kdy jejich zkoumáním musel trávit další čas. (Zdroj - zkoumání histologických preparátů např. v případě Petra Kramného trvalo cca 15 minut jeden - zdroj).
Jak jsem již předeslal není z naprosto žádných i sebemenších indicií zřejmé, že svou znaleckou činnost vykonával MUDr. Igor Dvořáček v sobotu a v neděli, ale pro naprostou absurditu výpočtu se budeme při jeho nadpřirozených schopnostech domnívat, že ANO!
Měsíc duben má 30 dnů včetně sobot a nedělí a tedy 30 x 24 je 720 hodin.
720 hodin 

0 hod.:  -  MUDr. Igor Dvořáček má velké podnikatelské aktivity v subjektech napojených na FN Ostrava (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s.,Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon   o.p.s. atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře  a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku.(zdroj)  - Nejsme schopni korektně doložit, kolik hodin se věnuje svým bohatým podnikatelským aktivitám proto - 0 hodin

- 0  hod.: -  bohaté společenské či volnočasové aktivity ( nejsme schopni doložit proto - 0 hod. )

- 137 hod.: - účtované znalečné (zdroj) 

- 210 hod.: - pracovní úvazek 1,0 na HPP ÚSL Ostrava, pozice přednosty  v roce 2016 a dále zkrácený  úvazek nejméně 0,2 jako vedoucí katedry na Univerzitě Ostrava.(zdroj)

- 300 hod.: -  za provedených 30 pitev, záměrně podhodnotím, že jedna pitva trvala jen  10 hodin(zdroj)

- 17 hod.: -  další vykazovaná a účtovaná duševní práce(zdroj) 
- 55 hod.: -  zkoumání pořízených dalších histologických preparátů (zdroj) a (zdroj

- 1 hod.: -  a cesta z práce a do práce. Opět záměrně podhodnotím, protože dle(zdroj) jen cesta v pracovních dnech trvala 4,2 hod. za měsíc. Nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček je však velký milovník luxusních sportovních vozů FERRARI a MASERATI a tudíž lze předpokládat, že to může zvládnout rychleji. 
----------------------------------------
   Součet = 720 hodin, avšak měsíc duben má též jen 720 hodin !!!
Dle výsledku tohoto zjevně podhodnoceného výpočtu můžeme naprosto směle konstatovat že: 
- MUDr. Igor Dvořáček - nespal ani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý rok 2016 (měsíční účtované částky jsou prakticky totožné)
- MUDr. Igor Dvořáček - nejedl ani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý  rok 2016
- nemá asi dál smysl provádět absurdní výčet všeho dalšího, co znalec MUDr. Igor Dvořáček v roce 2016 nemohl stihnout. (hygienu, či další životně důležité potřeby, ba i zvyšování odbornosti).
Každého jistě napadne, že po takovém znaleckém výkonu v roce 2016, musel znalec MUDr. Igor Dvořáček padnout vysílením, ale opak je pravdou. Nespavost ho posílila a v roce 2017 zpracoval již 483 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství !!! - opět nejvíce v České republice.(zdroj)
Nemusím nikterak akcentovat, že pokud by došlo k situaci, že by třeba 24 hodinový maraton byl narušen, třeba obhajobou znaleckého posudku u soudu, (což je znalecká povinnost) či nedej bože nemocí či dovolenou, tak se nám celá rovnice naprosto zhroutí a dostaneme se do těžko uvěřitelných mínusových čísel. Stejný mínus by nastal, kdyby znalec MUDr. Igor Dvořáček pracoval jen v pracovních dnech, což je v přepočtu jen a pouze 504 hodin a tím jsme jen v základu 216 hodin za měsíc naprosto mínus. 
V příštím a posledním díle se již budeme jenom ptát, zda neselhal kontrolní mechanismus Krajského soudu v Ostravě, kontrolní mechanismus ministerstva spravedlnosti, ale zejména (po dlouhých konzultacích a vysvětlení našich zdrojů, které výjimečně neuvedu, protože je chráníme, jak ten mechanismus, těžkou uvěřitelného kšeftu se znaleckými posudky funguje) Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezkého kraje, které v drtivé většině tyto částky proplácí: 
                                                    Provizička nebyla? 
Z veřejných zdrojů je nám známo, že součástí Policie České republiky je složka s názvem Národní centrála proti organizovanému zločinu (zdroj) a ptáme se, už nyní.... fungujete? 

                                                            #dyckyIgor
Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

 

 

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Vašek Peričevič | čtvrtek 21.2.2019 10:57 | karma článku: 45,80 | přečteno: 10642x
  • Další články autora

Vašek Peričevič

Jmenovací dekret předsedy KS v Brně - pochybnosti

Na základě tiskové zprávy Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) ze dne 12. října 2021 jmenoval prezident republiky Miloš Zeman, na základě návrhu ministryně spravedlnosti, JUDr. Milana Čečotku, předsedou Krajského soudu

10.11.2021 v 10:04 | Karma: 0 | Přečteno: 138x | Diskuse| Občanské aktivity

Vašek Peričevič

Robert Templ – česká justice a trest smrti

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 Vrchní soud v Praze definitivně potvrdil rozsudek Krajského soudu v Plzni z roku 2007, kterým byl Robert Templ zproštěn obžaloby z dvojnásobné vraždy z roku 2001.

16.10.2021 v 23:17 | Karma: 0 | Přečteno: 168x | Diskuse| Občanské aktivity

Vašek Peričevič

Kauza Kramný - chapadla ostravské chobotnice, nové šokující zjištění.

Kdo sledujete největší justiční zločin v novodobých dějinách ČR - kauzu Petra Kramného - víte, že základním stavebním pilířem odsuzujícího rozsudku je znalecký posudek oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s.

20.10.2020 v 9:43 | Karma: 13,55 | Přečteno: 581x | Diskuse| Občanské aktivity

Vašek Peričevič

Případ Anety Rodové - vyšetřování skončilo, zapomeňte

Případ Anety Rodové i po 6 letech od inkriminovaných událostí budí zásadní pochybnosti a dnes vám některé představím.

5.8.2020 v 16:15 | Karma: 18,20 | Přečteno: 1486x | Diskuse| Občanské aktivity

Vašek Peričevič

Kauza Petr Kramný: Proč u nás nelze věřit v nestrannost soudů, justice ani soudců?

Chci na dnešní malé ukázce demonstrovat postup soudkyně JUDr. Renaty Gilové při ústním odůvodnění rozsudku nad Petrem Kramným.

7.2.2020 v 15:25 | Karma: 5,67 | Přečteno: 216x | Diskuse| Občanské aktivity
  • Nejčtenější

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Pavel se zranil na motorce. V nemocnici na pozorování zůstane několik dní

23. května 2024  20:03,  aktualizováno  22:32

Prezident Petr Pavel se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si...

Zaplavila veřejnost teoriemi, řekl Zemanův advokát o Stehlíkové. Ta se tiše smála

28. května 2024  8:49,  aktualizováno  10:31

Aktualizujeme Soud rozhoduje o žalobě bývalého prezidenta Miloše Zemana na lékařku Džamilu Stehlíkovou kvůli...

Poblíž Bulovky se srazila tramvaj s autem, jeho řidičku museli vyprostit hasiči

28. května 2024  9:17,  aktualizováno  9:59

V Praze 8 se v úterý ráno srazila tramvaj s autem. Hasiči řidičku osobního vozu vyprostili a...

Zmrazení platů soudců v roce 2022 bylo neústavní. Doplácet se ale nebudou

28. května 2024  8:39,  aktualizováno  9:48

Ústavní soud v úterý dopoledne postupně vyhlásí tři nálezy, které se budou věnovat zásahům do...

Devět mrtvých kvůli ohni. Soudí ředitele domova pro postižené, vinu odmítá

28. května 2024  7:41,  aktualizováno  9:35

Okresní soud v Chomutově začal projednávat případ tragického požáru v domově pro mentálně postižené...

  • Počet článků 42
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2043x
Jsem místopředseda Spolku Šalamoun, který se od roku 1993 snaží poukazovat na pochybení české justice a to v konkrétních případech a lidských osudech.

 
Spolek Šalamoun se zabýval od roku 1993 tisíce případy, kdy v řadě případů se nám justiční pochybení podařilo zvrátit, či v řadě případů dosáhnout např. milosti prezidenta republiky.


Od roku 2015 se velmi intenzivně mj. zabývám kauzou Petra Kramného, která není žádným justičním omylem, ale krystalickým justičním zločinem, který nemá obdoby.

Seznam rubrik