VF

Každý z nás si musí sám vybrat, čemu bude věřit. A každý také něčemu věří.

Já si zvolil Krista. Je jedinečný v tom, že on se obětoval za mne.

V pohanství to byli (jsou) lidé, kteří buď sebe nebo své děti přinášeli jako oběť svým božstvům.

Takže je na nás, jakou cestu si zvolíme, protože zodpovědnost za svůj život (i ten věčný) za nás nemůže převzít nikdo jiný.

Foto

Napsal jste to naprosto přesně, je to se vším všudy na každém z nás, jakou cestu si zvolí.

MR

Zde je to čistě jen o Vás, a určité životní fázi, která může být i celoživotní, procházíte.

Nejste zde první ani poslední, který si tím prochází a hledá řád dějů, existence kolem nás.

Jde vlastně o fenomén tzv. kužele světla z naší baterky, tedy životního vývoje, jež osvětlí 100 m a co zde vidíte tak vytvoří vaši realitu, řád, formu, existenci. Pro příklad vidíte jen oblast náměstí, kde je třeba Mariánský, či morový sloup, dále chování lidí a děj kolem. Neuvidíte, ale možnou další motivaci všeho zde, jež pochází z přilehlých ulic, částí města, kde je to o kuželu světla 1 km, anebo krajiny, kde je to o desítkách km.

Tohle následně vytváří v každé generaci určité archetypy lidí, jež se zde historicky opakují, a co je odlišuje tak je vlastně jejich dohled kuželem světla, a tím pádem i několik forem realit, a jejich typické projevy, dogmata, od kmenového, k náboženskému, k civilizačnímu, vědeckému, esoterickému ... . Není zde jeden historický vzor vývoje člověka, zakotven v každé generaci, ale hned několik, jež mají jinak posazen tzv. práh či strop životního vývoje vědomí ze stavu nula v době narození. Pak to motivuje prostředí, kmen, rodina, vzdělání, společnost ... .

Zkrátka vaše životní nastavení a tím pádem onen kužel světla vaší baterky osvětluje, tu část, kterou si při celostním vývoji potřebuje projít, zde třeba pro příklad prostředí lesa, rybníka, louky, jak spolu vytváří ekosystém ... . To zde zákonitě nemá každý, a to formuje váš tah a odlišnost, a nemůžete moc očekávat zástupy lidí, jež budou zkoumat toto prostředí, ekosystém. Každý vás bude vlastně konfrontovat se svým kuželem světla existenčního dohledu a tím pádem ekosystémem, zde města a jeho částí, Někdo náměstí, někdo kolem hospody, někdo kolem vilek, někdo kolem kostela ... .Srdečně zdravím ... .

Foto

Přirozeně, víra je individuální cesta s cílem, který je pro esoterické a náboženské systémy hodné svého jména cílem společným, tedy nalezením Boha v sobě samém. K tomu slouží různé meditační techniky, z nichž nejméně účinná, ale přesto účinná, je klasická modlitba. Protože je ryze individuální, jsou pokroky na oné cestě slovy nesdělitelné.

Foto

Velký staroizraelský prorok Izaiáš píše (v 55. kapitole své prorocké knihy): "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův." Jako člověk oddaný pohanství nemůžete nikdy úmyslům a cestám živého Boha porozumět, stejně tak já jako křesťan nemohu pochopit pohanství. Asi jako totálně slepý člověk nikdy nebude vnímat krásu sochy, kterou si může nanejvýš osahat. Vy jste duchovně slepý, můžete si přečíst Bibli i Korán, smíchat všechno dohromady, ale ničeho se nedoberete. Teprve když se Vám otevře duchovní zrak (darem víry), porozumíte.---A ještě jazyková poznámka. Píšete-li o pohanských modlách, keltských, severských, slovanských, řeckých aj., bylo by fér používat malé "b". Označení Bůh patří pouze jednomu živému Bohu, o němž podává svědectví Bible, nikomu jinému.

Foto

Vy jste zase egocentricky povýšený a máte naprosto mylný pocit, že jen Vaše víra je ta pravá a jedině ten Váš Bůh je ten skutečný a nefalšovaný Bůh. Myslím si, že byste mohl přistupovat s větší pokorou nejen k tzv. pohanům, ale i k velkým náboženským proudům jako jsou budhismus, hinduismus a podobně, které tu byly dávno před nějským Bohem z Bible.

A navíc v čem se liší údajné modly pohanské od model ježíšistů? I ježíšisté jsou ikonodulové, tedy modláři, z tohoto pohledu jsou ostatní frakce bibloidů mnohem čistší. To není jazyková poznámka, ale relevantní informace.

  • Počet článků 148
  • Celková karma 16,78
  • Průměrná čtenost 1397x
Mám rád knihy, kytary, hudbu, vikigskou, keltskou a slovanskou mytologii, stromy, byliny a hory. Ve volném čase se hudbě i věnuji coby Umwurf.

Můj oficiální YouTube kanál:

https://www.youtube.com/@umwurf

Seznam rubrik