Reakce na článek K. Trčálka „Nutriční výzva paní Veronice Valíkové“

Karel Trčálek publikoval 10. ledna 2023 článek s výše uvedeným nadpisem, byl ale téměř celý věnován mně. Šlo o jeho reakci na můj text „Ke kontroverzi kolem vystoupení komika Kozuba“ z téhož dne.

 

Ve svém článku požaduje, abych mu na jisté věci odpověděl, k čemuž se vyjádřím níže. Nejprve jedna praktická poznámka.

 

Domnívám se, že by bývalo bylo lepší, kdyby K. Trčálek použil jiný nadpis. Tím, že do něj vepsal jméno V. Valíkové, ale pojednává o Stejskalovi, se vystavil riziku, že si Stejskal jeho textu vůbec nevšimne. A nyní už v první osobě. Hyde park příliš často nenavštěvuji, spíše sporadicky. Také proto, že i na něm se příspěvky vyskytují nepravidelně a nikoli každý den (10. 1./3. 1./30. 12./28. 12./27. 12./19. 12.).

 

V tomto konkrétním případě jsem Trčálkův text objevil proto, že jsem hledal jeden článek blogerky Radky Kielbergerové, a to nejprve na hlavní stránce blogů iDNES. Tam nebyl, zamířil jsem tedy do Hyde parku – a tak jsem narazil na „Nutriční výzvu“ určenou V. Valíkové. Původně jsem se tomu nechtěl věnovat (co je mi do sporu Valíková – Trčálek), ale nakonec jsem nadpis rozklikl. A ejhle: Trčálek píše z možná 95 procent o mně. Slovy Karla Gotta: „To jsem opravdu nečekal.“ Čili: pokud chtěl K. Trčálek, abych si jeho textu, který se mě týká, všiml „na první dobrou“, měl použít jiný titulek, nikoli uvedený, zavádějící.

 

Nyní k podstatě věci.

 

Autor píše:  „Proto Vás vyzývám: Ukažte mi třeba i jedno jediné moje slovo, kterým urážím Boha. Skutečného Boha nikoliv Vaši falešnou modlou!“

 

To je ale absurdní požadavek. Jeho nesmyslnost budu ilustrovat na prostém příkladu z naší zahrady u domu. Pokud osobu A obviním z toho, že z té zahrady ukradla mé nářadí a ta osoba bude smrtelně vážně tvrdit, že to není moje nářadí, ale vlastně její, a že ona není zloděj, ale já jsem lhář (když tvrdím, že ona osoba je zlodějem), pak není o čem se bavit. Chtít po mně, abych označil třeba rýč jako ukradené nářadí nedává smysl, když osoba X poté, co rýč označím jako ukradený, bude tvrdit, že ten rýč je její. Takovýto dialog je v principu o ničem.

 

Ačkoli níže panu Trčálkovi přesto odpovím, musím položit důraz na to, jak mě K. Trčálek hodnotí (pokud jde o duchovní věci) a jak hodnotí sám sebe; zde je několik citátů z jeho článku:

 

(1) Tak v prvé řadě neurážím křesťanské hodnoty já, jak tvrdí pan Stejskal, ale uráží je samotný pan Stejskal. (S poukazem na to, že křesťanské hodnoty prý nejde urážet.)

 

(2) Víra pana Stejskala není skutečná. Je dokonale falešná a povrchní …

 

(3) Pokud tedy urážím křesťanské hodnoty, pak to dělám proto, že mě tím pověřil sám Bůh a proto, že mě tím pověřil sám Bůh, to dělám velmi rafinovaně, jsem tedy Božím poslem a pokud to pan Stejskal nechápe, není a ani nemůže být skutečným křesťanem.

 

(4) Meritum věci je ovšem v tom, že žádné křesťanské hodnoty neurážím, urážím jen to, co pan Stejskal a jemu podobní takykřesťané prohlásili za falešnou modlu …

 

Pan Trčálek má tedy za to, že když já a se mnou stamiliony jiných respektujeme Boha tak, jak o něm učí Bible, chápeme ho na na základě naší četby Starého zákona, jsme vlastně modláři, protože jedinou správnou interpretaci Boha má pan Trčálek. Ten dále píše:  „Bůh je takříkajíc živý organismus mající nekonečně mnoho forem a tvarů, Bůh není ten, komu se musí přinášet zápalné oběti, aby ukázal svou vlídnou tvář!“  Vskutku, v Nové smlouvě, díky zástupně oběti Ježíše Krista, není nutné přinášet Bohu zápalné obětí, to také nikdo z nás netvrdí, ovšem ve smlouvě s izraelským lidem, ve starověku, tomu tak bylo – ať se to panu Trčálkovi líbí nebo ne. Nevím, kde pan Trčálek na svoji definici Boha přišel, nicméně tu pravou definici nabízí pouze Bible, Boží Slovo. Je-li s jeho poselstvím kdokoli v nesouladu, je to především jeho problém.

 

K. Trčálek je dokonce tak opovážlivý, že tvrdí:  „Tuto falešnou modlu (svoji mylnou představu Boha – LS) vnucují i druhým, a běda každému, kdo se této falešné modle neklaní jako oni, kdo ji neuctívá tak, jako ji uctívají oni!“

 

Lež na lež. Za prvé, není to falešná modla. Je-li moje (naše, jsou nás stamiliony) chápání Boha totožné s tím, co o sobě nechal ve svém Slovu zjevit sám Bůh, nemůže jít o falešnou modlu. Bez ohledu na obsah Trčálkova mudrování. Za druhé, nikdo nikomu nic nevnucuje – a už vůbec ne to, aby se někdo něčemu nebo někomu klaněl. Kdybych chtěl oplatit stejnou mincí, napsal bych, že i Karel Trčálek vnucuje své fantasmagorické nesmysly druhým – netvrdím to, protože vím, že to není pravda. K. Trčálek pouze svobodně předkládá své bludy, aniž by je někomu vnucoval. Ani on, ale ani já nemáme jak komu něco vnucovat, můžeme o tom nanejvýš psát a debatovat, nic víc. Hloupé je i tvrzení „běda každému“, kdo se naší falešné modle neklaní tak jako my; budu mluvit za sebe: nikomu nijak nevyhrožuji.

 

Ne zcela ovšem chápu, proč K. Trčálek chce, aby mu vysvětlil následující:

 

Proto Vás vyzývám, abyste mi odpověděl, zda se podle vás nesmí urážet základní křesťanské hodnoty, ale mohou se vyvraždit Slavníkovci, mohou se vyvraždit hugenoti během Bartolomějské noci, může se upalovat Jan Hus, může se celá staletí vraždit a zabíjet ve válkách, aby toto vraždění nijak neuráželo základní křesťanské hodnoty, protože se tohoto vraždění dopouštějí sami křesťané?

 

Co nechápu? Proč chce vysvětlení po někom, jehož víra je falešná a povrchní, kdo není skutečným křesťanem. Jinak řečeno, pravou víru a pravé křesťanství, nepovrchní a nefalešné, stejně jako tu jedinou správnou interpretaci Boha má přece pan Trčálek, tak proč stojí o názor tak bezvýznamné persony, jakou jsem já?

 

Výše uvedená výzva je ovšem demagogická. Skutečnost, že byli vyvražděni Slavníkovci, masakrování hugenoti, byl upálen Jan Hus, že se celá staletí vraždilo a zabíjelo ve válkách vedených křesťany (mnohdy křesťany jen podle jména – LS) neznamená, že bych s něčím takovým souhlasil a ve svých textech to obhajoval; nikdy jsem se nevyjádřil v tom smyslu, že tímto způsobem lze urážet křesťanské hodnoty. Věc se má tak, že křesťanské hodnoty se urážet mohou, v tom těžko někdo někomu zabrání (myšleno v naší době, v minulosti to bylo asi jinak, což ovšem neřešíme), ale o to přece nejde: jde o to, že když někdo tyto hodnoty uráží, někdo jiný, kdo to jako urážku vnímá, se proti tomu ohradí. Příznačné je, že dojde-li k vyjádření námitek, je oheň na střeše a následují osobní urážky.

 

K. Trčálek pokračuje ve své demagogii i v závěru článku:

 

„ … nemůže se napsat, že sv. Jan Křtitel měl revma, protože stál celé dny ve vodě? To je urážka křesťanských hodnot, napsat takovou malichernost?!“

 

Ne, (a nyní se obracím přímo na autora) pane Trčálku, podstata tkví někde jinde, ne v této rádoby vtipné poznámce zrozené ve Vaší fantazii. Níže uvádím, také na Vaše přání, několik narychlo vybraných citátů z Vašich článků, které jako urážlivé vnímám. A jsem si jist, že kdybych měl možnost ukázat je svým zemřelým rodičům, které byste sotva mohl označit jako modláře, lidi s falešnou a povrchní vírou a nikoli skutečné křesťany, vnímali by to stejně jako já.

 

3. 1. 2023 jste vložil do úst evangelisty Franklina Grahama tato slova: „Vidíš, právě jsem si četl Starý zákon. Píše se v něm o Hospodinu, ale to ještě neznamená, že Hospodin je Bůh, právě naopak,  Starý Zákon dokazuje, že Hospodin není Bůh.

 

Na Nový rok 2023 v článku o neexistujícím pergamenu:  „Bůh neexistuje, protože nemá důvod, aby existoval.“

 

30. 12. 2022 píšete: „Jedna jediná noc na tomto světě stačila  Mesiáši, aby pochopil nesmyslnost své existence  a svého úkolu, jedna jediná noc na tomto světě stačila, aby se jediným východiskem stal pro něj výstřel do spánku ...“

 

11. 11. 2022

Nadpis Vašeho článku:  „Krvavá Kristova oběť byla zbytečnou sebevraždou“. V tomto textu pak čteme: „A je to pravda, že byla moje oběť docela zbytečná?“ chtěl vědět syn. „No tak určitě je to pravda,“ zjevil Otec Synovi Pravdu o jeho oběti.

 

21. 10. 2022

Do úst pražského emeritního arcibiskupa jste vložil tato slova: „Chci vám, říct, že  nás Ježíš nepřišel spasit, ale právě naopak!“ „Právě naopak?“ podivil jsem. Emeritní arcibiskup vážně přikývl: „Ano, právě naopak!  Ježíš nás vrhl rovnou do pekla.

 

8. 10. 2022

Ve fiktivním rozhovoru s Vámi jste vložil Kristu do úst toto vyjádření: „Ježíšovo ukřižování a Ježíšova smrt nemá žádný vliv na lidskou spásu, proč by taky měla? Ostatně sám  Ježíš jako takový neexistoval, respektive neexistoval tak, jak je zobrazen a prezentován v evangeliu, které je samo o sobě vcelku bezvýznamným spiskem.“ Kromě toho Kristus ve Vaší fantasmagorii říká: „Ty dobře víš, že  Hospodin není Bůh, ale jen regionální židovský démon.“ A dále: Dobře,  existuje-li Ďábel, pak tímto Ďáblem není nikdo jiný než sám Bůh, ba dokonce dá se říct, že Bůh je víc Ďáblem než Bohem.“ A konečně „Ježíš jako takový je symbolická postava, neboť každý člověk je Ježíšem.“

 

Závěr. (1) Nechávám na posouzení každého, zejména pak upřímně věřících křesťanů, jak budou tyto Vaše výroky (byť rafinované vložené do úst jiným osobám) hodnotit. (2) Neupírám Vám právo jakkoli se vyjadřovat na adresu Boha, Ježíše, víry, křesťanského náboženství, jakkoli interpretovat to, co učí Bible. Pouze si vyhrazuji právo se k tomu v rámci svobodné diskuse ve svobodné společnosti vyjádřit.

 

Autor: Lubomír Stejskal | středa 11.1.2023 14:50 | karma článku: 11,33 | přečteno: 328x
  • Další články autora

Lubomír Stejskal

Gaza: Jiný pohled na genocidu

Valí se to na nás ze všech stran: Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu. Jen málo prostoru ale dostávají odborníci schopní tento nesmysl kvalifikovaně vyvrátit.

18.5.2024 v 16:33 | Karma: 0 | Přečteno: 9x | Diskuse| Politika

Lubomír Stejskal

Člověk se učí celý život

Máme milou povinnost. Vyzvedávat vnučku ze školy a později ji předat rodičům, až se vrátí z práce. Téměř každý všední den.

16.5.2024 v 21:34 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse| Osobní

Lubomír Stejskal

Poprvé od agrese Hamasu: Zahraniční sportovci v Izraeli

Po loňském 7. říjnu se v Izraeli nekonají z pochopitelných důvodů žádné sportovní podniky se zahraniční účastí. A izraelské klubové týmy, stejně jako národní reprezentace, musí hrát domácí zápasy v cizině.

16.5.2024 v 20:43 | Karma: 0 | Přečteno: 11x | Diskuse| Sport

Lubomír Stejskal

Atentát na slovenského premiéra: Srovnání

Úvodem z mé strany jednoznačné odsouzení tohoto hanebného zločinu a přání Robertu Ficovi hodně síly, aby tuto nejtěžší životní zkoušku zvládl.

15.5.2024 v 22:41 | Karma: 0 | Přečteno: 31x | Diskuse| Politika

Lubomír Stejskal

BBC: Objektivita vs pravda

Pro nás starší bývala BBC v době komunismu příkladem zpravodajské objektivity, důvěryhodnosti a korektnosti. V porovnání s jinými západními stanicemi se někdy jevila až přehnaně korektní.

15.5.2024 v 11:42 | Karma: 0 | Přečteno: 19x | Diskuse| Média
  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Pozdrav z lůžka. Expert Antoš posílá po srážce s autem palec nahoru

13. května 2024  18:48,  aktualizováno  14.5 22:25

Hokejový expert České televize Milan Antoš, kterého v neděli na cestě z O2 areny srazilo auto, se...

Putinova časovaná bomba. Kadyrov umírá, rozjíždí se krvavý boj o trůny

17. května 2024  14:16

Premium Ramzan Kadyrov ještě dýchá, v Čečensku se však už začíná hledat jeho nástupce. Naznačují to i...

Řekni, kde ti muži z Gazy jsou. Otazníky ohledně obětí: násobně více dětí a žen

19. května 2024

Premium V Gaze je problém, na který upozorňovala už Marlene Dietrichová. Teď si s ní notují demografové a...

Češi umějí vyrobit řadu vojenských dronů. Ale armáda o ně nestojí

19. května 2024

Premium Letecká výroba byla v České republice vždy na špičkové úrovni. Menší dopravní letouny, ultralighty,...

Gruzínská prezidentka vetovala „ruský“ zákon. Jde do boje s vládou

18. května 2024  16:55,  aktualizováno  22:06

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová podle tiskových agentur vetovala kontroverzní zákon o...

Izraelský válečný kabinet se bortí. Ganc označil Netanjahuovy plány za fanatické

18. května 2024  20:36,  aktualizováno  21:41

Člen izraelského válečného kabinetu Benny Ganc v sobotu řekl, že jeho strana přestane podporovat...

  • Počet článků 4831
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 834x
Tip:

https://forum.eretz.cz/index.php/board,9.0.html - to nejpodstatnější z izraelského sportu na jednom místě

/* 1956.   

V letech 2012 až (duben) 2023 bloger na hlavní stránce iDNES. Předtím na BigBlogeru Lidovek. V období prosinec 2020 až únor 2023 též na Blogosféře.cz. Od 11. dubna 2023 na platformě Blogosvět.cz . Jako autor spolupracuji s internetovým deníkem Neviditelný pes. Od 18. 4. 2023 aktivní také na Seznamu Médium. (Po vyloučení z hlavní stránky iDNES  jsem aktivní pouze na tomto soukromém blogu na iDNES.) 

 eContact:  mrstejskal@gmail.com

Nejoblíbenější relax: fotografování fauny pod hladinou Rudého moře. Viz zde:  http://www.flickr.com/mrstejskal