LB

To není nic nového, je to prostě propaganda takovou guerillovou formou, klasická podstata zůstává: Záměna pojmů, v tomto případě propagandy za "fact-checking". S blížícími se volbami do EU je establishment stále nervóznější a není tedy divu, že i zvyšuje míru a agresivitu propagandy. Vidíme to u těch různých "fact-checkerů" i u médií, na Novinkách nám teď prezentují takový "fact-checkingový" seriál, stejně úsměvný, jako je Vámi zmíněný případ jakési agentury jakýchsi "expertů".

Nevzrušujme se s tím více, než je zdrávo.

Foto

Domnívám se, že při hodnocení toho, co je či není dezinformace je zapotřebí kromě nejrůznějších definic zapojit také vlastní zdravý rozum. Zastavím se u prvního příkladu. („Strany vládní koalice prosazují v Parlamentu České republiky korespondenční volbu, aby mohly v roce 2025 zmanipulovat sněmovní volby a prohlásit se za jejich vítěze“.) Osobně nepovažují za nejdůležitější, jak toto tvrzení kdo nazve (dezinformace, hypotéza, spekulace), nicméně když nahlédnu do sociologické encyklopedie („Dezinformace– obecně jakákoliv zkreslená, falešná informace, používaná s cílem ovlivnit jednotlivce i určitou skupinu lidí určitým žádoucím způsobem“), pak se nemohu zbavit dojmu, že o dezinformaci v širším smyslu slova jde, neboť ti, kdo ji používají jako pseduoargument proti korespondenční volbě tak činí proto, aby negativně ovlivnili veřejné mínění. Pro mě není primární, jak bude onen výrok („Strany vládní koalice...“) „zaškatulkován“, ale o něco jiného. Tvrdí-li někdo něco takového a šermuje-li s tím ve veřejném prostoru, měl by pro to mít „betonové“ důkazy. Říci veřejnosti, na základě čeho něco takového tvrdí. To jsem ovšem nezaznamenal a mám za to, že nic takového neexistuje. Ano, jde o nepodloženou spekulaci, která nese nepřehlédnutelné známky dezinformace. Soukromě si myslím, že ono tvrzení je naprostý nesmysl.

Foto

Vyvracet nařčení z dezinformace tvrzením, že nelze prokázat pravdivost případně nepravdivost informace, je slušné...chucpe :)

Pro ty hloupější ... jestli totiž někdo vypustí, úmyslně, informaci, která se prokazatelně nezakládá na pravdě, tak zkrátka vypouští ...dezinformaci. Zvlášť když ji vypouští z cílem protistranu "poškodit" ...

Ach ta sémantika :)

LB

Jste-li schopen něco sémanticky rozebrat, pak si jistě v prvé řadě uvědomujete, že názor není informace a to je středobodem argumentace paní Lhotské. Názor na to, co se v budoucnu stane nemůže být dezinformací, protože budoucnost nikdo nezná, ten názor se může a nemusí stát popisem faktu, ale nastane to až v určený čas. Teprve pokud poté, co se věc popsaná v názoru nestane, ale někdo bude tvrdit, že se stala, je možné jeho tvrzení označit za dezinformaci.

JK

J50a30n 34K29y63š21k45a

17. 5. 2024 9:47

Tuhle jsem byl se svým dlouholetým kamarádem na pivo v hospůdce „Na růžku“. Bavili jsme se o všeličem. „Četl jsem v Plesku, že naše bývalá spolužačka, Kateřina L. se vdala“, povídá kamarád. „Vzala si prý chlapa o hodně staršího, než je sama. Určitě se za něj vdala nikoliv z lásky, ale aby po něm mohla dědit. Je totiž dost nemocný a zazobaný, psali tam“.

„To musí být nějaký dezinformační narativ“, odvětil jsem. „Přece znám Kateřinu a vím, že by něco takového nikdy neudělala. Kateřina je totiž charakter“.

„Kdepak. Za dezinformační narativ to lze označit jen s velkou dávkou kreativity a fantazie“, usadil mě můj kamarád, a pokračoval: „Pravdivost či nepravdivost tohoto tvrzení totiž prokázat nelze, protože se vztahuje k něčemu, co se stane, nebo nestane až v budoucnosti.“

Dalo mi to dost práce, ale po delší diskuzi a několika pivech jsme se shodli aspoň na tom, že se možná jedná o hypotézu. Jenomže ta by měla být založena na nějakých relevantních argumentech. A ty v tomto případě chybí. Takže tvrzení, že Kateřin L. si vzala svého muže pro peníze není ničím než nepodloženou spekulací, která se nedá prokázat ani vyvrátit.

Tak jsem běžel domů a za tepla jsem to hned sdělil své manželce, ta do druhý den probrala v kadeřnictví se svými kámoškami, kámošky to probraly se svými muži, ti zase se svými milenkami, atd.

Že si Kateřina L. vzala svého muže pro peníze vědělo záhy celé naše městečko.

JZ

Ověření pravdivosti je často nedůležité. Pokud někdo začne zběsile šířit "informaci", že mimozemšťané na Alfě Centauri chystají lov na Čechy, ze kterých si hodlají udělat otroky, pak pravdivost nikdo ověřovat nebude. Přesto jde o tzv. dezinformaci. Přísně řečeno, lživé je na ní zejména sdělení, že někdo tuto věc zjistil a pro obecné dobro uveřejnil, toto sdělení se ale v této "informaci" vyskytuje pouze nepřímo.

Na druhé straně, Newtonova teorie gravitace je nepravdivá, a přesto učitelé, kteří ji sdělují dětem, se nedopouštějí šíření dezinformací ani poplašných zpráv.

Osobně mám za to, že místo slova dezinformace by se měl používat obecnější technický termín, jako například "bolestné mečení". Ohlušující bolestné mečení, ozývající se ze všech stran, je závažným společenským problémem dnešní doby

JK

Jako že po sečtení hlasů se následně prokáže, jestli ty korespondenční byly nebo nebyly zmanipulované? Jak probůh? Co je to za blbost? Možná by vám místo politického blogu slušel víc koutek vaření, čímž byste i podpořila představu tradiční rodiny.

Foto

Vaření? Ten blog ještě přežiji, ale požít nějaký autorčin pokrm?

Foto

Dobrý blog k věci. Pouhé konstatování osvícených je hodně malo. Když je dezinformace, měla by být automaticky také informace,co je na ní dezinformačního, a co si máme myslet správně.

PB

..... poznání, vlastní zážitek-prožitek, vědomosti, zkušenosti, vnímání reálného, běžného dění okolo nás a myšlení (rozum,viz. kolega níže),- to vše formuje naše názory a postoje, takže ve zkratce: elektromobilita - každý profi elektrikář se smíchem rozpláče, když se s ním pustíte do debaty o výhodách alternativních zdrojů!,- korespondenční hlasování - smyšlené identity a nebožtíci přejí demokracii, viz. USA, Rakousko!,- a zločinec z KHL Hudáček (?)- petice a mediální "choreo" fanoušků/aktivistů, jej donutilo odejít do Bundesligy, kde to mají na salámu!,- ......... dezinformace?!?, nikoliv, zkrátka jen "zkušenost je drahá škola, jenom hlupáci do ní nechodí!"

Foto

Paní autorko, Vaše blogy velmi často vyžadují, aby si člověk informace v nich obsažené ověřil.

Jděte tedy příkladem a pište tak, aby se nic ověřovat nemuselo.

JK

Jestliže jste dospěla k závěru, že tvrzení, že „Strany vládní koalice prosazují v Parlamentu České republiky korespondenční volbu, aby mohly v roce 2025 zmanipulovat sněmovní volby a prohlásit se za jejich vítěze“., je nepodloženou spekulací, pak z toho plyne, že to není pravda. A pokud byla tato spekulace sdělena veřejnosti coby informace, jedná se v dané chvíli o nepravdivou informaci, tedy o dezinformaci. Skutečnost, že nelze prokázat ani lživost této spekulace, je irelevantní.

Představte si, že by u soudu svědek prohlásil, že XY zítra zavraždí svou ženu. Soud by takové tvrzení nepřijal jako pravdivé ani v případě, kdyby jej svědek doložil videem, na němž by si XY brousil nůž a doprovázel to slovy, já tu starou fúrii podříznu. To, že XY druhý den svou ženu skutečně podřízne, v danou chvíli nehraje roli.

Jde totiž o to, že pokud někdo nemůže nějaké tvrzení dokázat, i kdyby stokrát věděl, že je to pravda, nemá právo jej pouštět na veřejnost. Jestliže tak činí, dopouští se dezinformace, respektive lži a postižený tou dezinformací/lží se může domáhat satisfakce.

  • Počet článků 285
  • Celková karma 36,79
  • Průměrná čtenost 4916x
Jsem člověk snažící se používat hlavu i jinak, než aby mu jen nepršelo do krku. Třeba aby bylo kde nosit náušnice.

Seznam rubrik