Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Mají mít děti ve škole o přestávce plnou svobodu na mobilech i chodbách? Odborníci různých

oblastí života s dětmi i mladými dospělými odpovídají na pět otázek týkající se tohoto tématu. Výzva pro současnou dobu najít zdravou rovnováhu v rámci zdravého rozumu i vnímání reality. 

Na základě nejen videa neurologa Martina Stránského z dvtv (část je jako odpověď přepsaná do článku): https://video.aktualne.cz/dvtv/z-mobilu-je-nas-partner-deti-maji-deprese-hrozi-kolaps-spole/r~718c071e9ce611e9bb450cc47ab5f122/ 

 

a na základě profesních zkušeností jsem se rozhodla oslovit učitele, psychology, ale i další pracující s mládeží a mladými dospělými (např. kněze). Dále také lidi zaměstnávající mladé. Zápis odpovědí na mých pět otázek si přečtete níže. Některé osobnosti znám více (dovolila jsem si jejich širší charakteristiku) některé jen okrajově a tak ponechávám jen profesní charakteristiku. ČLÁNEK JE DELŠÍ, PROTOŽE PRÁVĚ AUTENTICKÉ ODPOVĚDI RŮZNÝCH PROFESÍ NECHŤ JSOU LÁTKOU K PŘEMÝŠLENÍ PRO VÁS A JAKO POTŘEBNÝ MATERIÁL PRO POLITIKY. 

 

1) KTERÉ NOVÉ NEGATIVNÍ PSYCHICKÉ JEVY POZORUJETE U SOUČASNÉ MLADÉ DOSPĚLÉ GENERACE VE VZTAHU K MOBILNÍM TELEFONŮM A POČÍTAČŮM V RÁMCI a) výuky ve školách všech typů a stupňů b) setkávání s lidmi c) pastorační práce všeobecnější d) na duchovních cvičeních? 

 

Neurolog Martin Stránský:"Dopaminová trasa slasti je stejná, jako u závislosti na heroinu a dalších tvrdých drogách. Když se vymyslí počítačová hra, program, která stimuluje závislost na dopaminu, tak se považuje za úspěšnou. U lajků to šlo skrze strop. Člověk je potom jako by byl celý den v kasínu a soustředí se sedm, osm, devět hodin na to, že se kouká do mobilu a měří počat lajků a palců dolů. Vytvoří to potom ploché myšlení a reflexní mechanismy. Nepřemýšlí, co dělají, ale jenom se vracejí k tomu automatickému chování. Trvá dva dva roky (někdy méně), aby se z toho člověk dostal ven. Jde o klasickou detoxifikaci (existují už na to tábory v Číně), zabývají se tím pediatrické společnosti, doporučily max. dvě hodiny denně před obrazovkou a to pod dohledem (edukativní programy)."

 

Dětský psycholog Jan Kulhánek: "Mnoho lidí se stalo závislými na spojení s okolním světem pomocí techniky (telefonů, sociálních sítí), pokud nemají "signál", jsou nervózní a nespokojení. Také se mění styl komunikace mezi lidmi - to ale souvisí jednak se zkratkovitým psaním zpráv ve frázích a také s tím, že mladí lidé málo čtou knihy a více hrají hry a surfují po internetu. Mají pak omezenou aktivní slovní zásobu a hůře hledají slova. Slovo "přátelství" se kvůli sociálním sítím stává povrchním pojmem, bez hloubky prožitku a historie sdílené zkušenosti. Z mezilidských vztahů se tak stávají "kontakty".

V terapeutické praxi řešíme často závislost na počítačových hrách a sociálních sítích, kdy se tyto aktivity stanou dominantním způsobem trávení volného času, nahrazují reálné, živé setkávání s lidmi a podporují falešné sebevědomí."

 

Učitelka základní školy:" Diskuse o videích typu "jak si chlapi na prkýnku uřízly žalud penisu", páťáci straší videy prvňáky, chlapec se pokusil o sebevraždu, protože i ve škole si chatovali místo toho, aby si problémy, které si mezi sebou s holkou, do které se zamiloval, vypovídali, ...mám pokračovat?...Nemožnost učitele uhlídat vzájemné natáčení se...Přetížené hlavy dětí - zhoršené soustředění o hodinách, potřeba si v hodině odpočinou humorem, zhoršené výsledky v matematice....mám pokračovat? Ne, že by mládež žila jen tímto, stále je důležité vlastní hledání sebe sama a téma vztahů (zejména milostných), přesto se diskuse o různých tématech posouvají někam dost za hranu, protože tyto obsahy děti získávají z internetu. 

Rok od roku horší schopnost vnímat jednoduché pokyny, konat určité mentální operace, počítat v matematice, hrát na hudební nástroj nebo číst s porozuměním (přestože se tomu ve škole věnuje více času, než před lety) - to jsou další jevy. Snížená frustrační kapacita a potřeba okamžité reakce či odpovědi od okolí. Netrpělivost.

Na druhou stranu pokud se mobilní telefon či tablet užívá zcela cíleně v hodinách, např. v projektovém vyučování, ale i v jiných hodinách se zcela jasným zadáním a pod dohledem pedagoga, u nezávislých dětí to poskytovalo a poskytuje možnosti dohledat informace atd, měli jsme s tím dobrou zkušenost. Také pokud se vyskytne v heuristické výuce i jindy nějaká otázka, kterou by učitel do příště hledal, zvládali studijnější děti dohledat. S postupující závislostí dětí a nutkáním se ještě podívat na množství osobních zpráv nastává nová výzva "co s tím" 

Zároveň někteří žáci zneužívají svého mobilního telefonu k tomu, že kontaktují rodiče se svým průšvihem nebo stížností v rámci vyučování a rodič hned volá učiteli, který má ale povinnosti hlídat na chodbě, řešit další věci. Nebo nečetl sms a čte ji a odpovídá až po vyučování. Někdy se dokonce rodič rozčiluje, že učitel telefon - protože není v kabinetě, neslyšel. A to i v rámci organizačních záležitostí, které buď počkají nebo pokud jsou urgentní, ví rodič, že je má řešit přes kancelář školy.  Pracujeme na "osvětě rodičů", ale někteří  to mají již jako svůj zafixovaný systém. Každým dalším rokem takových rodičů ale přibývá a např. i družina se dostává do velkého tlaku ve chvíli, kdy rodiče nerespektují základní pravidla, která i podepsali." 

 

Učitel na gymnáziu: "Roztěkanost, vytrhování z výkladu, nesoustředění. Důsledky "kyberšikany" - nemyslím žádné tragické záležitosti, ale závislost na hodnocení virtuální společností."

 

Učitelka žurnalistiky na vysoké škole: "Nemálo studentů si není schopna  ani zaznamenat, jaké úlohy mají vypracovat a pokud si to zaznamenají, tak je odevzdat včas, termíny pro ně nic neznamenají, ani omluva. Řeší věci ve stylu "až kde na ně začne systém tlačit". Není v tom zlá vůle ale kromě zhoršeného přístupu k povinnostem i roztěkanost a přetíženost hlavy." 

 

Bývalý velmi dobrý učitel matematiky na vysoké škole (v důchodu několik málo let): "Od osmdesátých let jsme museli osnovy redukovat na třetinu. Není to pouze větším počtem studentů, ale také neschopností se soustředit."

 

Vynikající klinický psycholog pro dospělé: " Znám studie neurologů a moji kolegové jevy pozorují ve své praxi. Také mám ve svém okolí řadu učitelů a někteří ze školství odešli právě s příchodem nařízení, že děti smí o přestávkách používat mobilní telefony. To bylo pro ně natolik za hranou..nebo i z jiných důvodů." 

 

Známý hluboký a laskavý kněz věnující širokou péči dětem a dospívajícím: "Vzhledem k tomu, že pastorace se týká dětí z věřících rodin, tak je tam určitý předpoklad, že zpravidla více dbají na zamezení devastujících vlivů moderních technologií, nicméně žádné dítě tomu není imunní, zejména jakmile dostane od svých rodičů chytrý telefon a to dítě je se svými vrstevníky ve škole kteří mnohdy daleko více tomu podléhají...obecně bez pochyby je ten vliv devastující protože veškerá ta nabídky, která přichází z internetu je něco co ony ve svém věku v žádném případě nejsou schopny zpracovat a nejsou schopny zpracovat ani i obyčejné informace - tu obrovskou přemíru krátkých nezpracovatelných informací, natož ta lákadla jako je pornografie, násilí atd. Zároveň mezi dětmi postupně mizí normální komunikace a už nejsou schopny si prostě ani sednout a hrát si spolu."

 

 

2) S JAKÝMI JEVY SE viz výše SE SETKÁVÁTE U DOSPÍVAJÍCÍCH ČI MLADÝCH DOSPĚLÝCH?

 

Neurolog Martin Stránský: "IQ přestává růst, přestávají mít slovník, přestávají umět řešit problémy, nedospějí. Výsledky různých standardizovaných testů jdou dolů. Roste úzkost a deprese, tyto děti jsou méně vybavené, aby úspěšně čelili normálním každodenním tlakům. To není názor či pohled, to jsou české i mezinárodní neurologické studie. Měří se to testy, dotazníky a i je to znát na magnetické rezonanci mozku. Už máme studie, kdy jsme sledovali mozkové struktury mladých lidí různého věku před používáním mobilních technologií před deseti lety a dnes. Určité mozkové struktury pro zvládání reálného života zmizely. Při používání sedm hodin obrazovek (mobil, počítače, televize) denně už značně. 

 

Počítačová hra naučí dítě to, co ho učí (tj. určité reakce v rámci dané hry: střílečky nebo dávání do určitých řad, karetní hry atd.), ale nic více. Těch komplexněji didaktických je málo a lidé je málo hrají. Jejich komplexní vývoj se pozastaví, neumí řešit,  domyslet problémy problémů. A hlavně jsou závislí na dopaminu: Potřebují okamžitou gratifikaci jako malé dítě. Když nedostanou instantní gratifikaci nebo odpověď či odměnu, tak jsou z toho konsternovaní. 

 

Komerční vývojáři k tomu, aby o vás získali potřebná data a zvýšili svůj obrat ke svému businessu vymysleli dokonalou věc a to jsou právě sociální sítě a vaše závislost na dopaminové dráze."  

 

Bývalý předseda Facebooku Schon Parker: "Doslova to mění váš vztah ke společnosti, k sobě navzájem. Pravděpodobně to nějakým zvláštními způsoby nabourává produktivitu. Bůh ví, co to dělá s mozky našich dětí." 

 

Jan Kulhánek - dětský psycholog: "V podstatě se všemi výše zmíněnými jevy. Rozdíl je v tom, že dospívající jsou "chytlavější" na přitažlivost jednoduché zábavy skrze mobilní telefony a jiná zařízení."

 

Hluboce ponořený, vzdělaný, pokorný a laskavý kněz: "Neschopnost vstřebat jednoduché pokyny"

 

Jeden z nejzajímavějších kněží, konající hluboká duchovní cvičení, zároveň mající velký nadhled a smysl pro humor (přepis rozhovoru z rádia, nikoliv rozhovor se mnou): "Na exerciciích jednou z překážek se kterou se v posledních dvou letech setkáváme je neschopnost vstřebat základní informaci. Náš tým (10-15 lidí) to až zaskočilo. Tedy mluvím-li na člověka a řeknu mu tři jednoduché věty, co má udělat, udělá něco zcela jiného a diví se, že mu to nefunguje. Když mu to znova zopakujeme, jako by to ten člověk slyšel poprvé. Tedy selhává základní vstřebávání informací, pravděpodobně i přesycením těmi informacemi. A toto je opravdový problém pro exercicie. Doprovázející vstřebá to, co mu ten člověk říká a co se s ním děje, ale ten člověk potom nevstřebá dvě věty, které mu ten doprovázející říká..tak to je vážnej problém. Protože on se nemůže posunout, já mu nemůžu pomoct. Doporučil bych jednoznačné snížení příjmu informací: Méně zpráv, méně internetu, méně televize, méně všeho."  

 

Učitelka základní školy: "Někteří rodiče hrají také hry na mobilech (zejména tatínci) a jiní rodiče zase hazard, sbírají body a děti chtějí s rodiči soutěžit. I v čase ve škole. Neschopnost některých rodičů plnit základní pokyny školy - horší u rodičů nejmenších dětí - horší se z roku na rok. V rámci života ve virtuální realitě už i vyslovené plánování toho, že dovednosti jako zdravit, jíst příborem a zavazovat si tkaničky bude dítě učit školka a škola, když je od toho placená.

Čím dál více rodičů neplánuje svoji domluvu s dětmi na organizačních věcech večer, případně detaily ještě ráno. Řeší věci ad hoc, tj. potřebují mít možnost být v kontaktu s dítětem kdykoliv. Stává se nám i ve škole, že rodič, když si dítě zapomene vypnout telefon, volá dítěti do hodiny. Je to výjimečné, ale potřeba kontaktovat dítě kdykoliv rok od roku stoupá. " 

 

Učitel na gymnáziu: "Stejné jako zmiňuji výše: "Roztěkanost, vytrhování z výkladu, nesoustředění. Důsledky "kyberšikany" - nemyslím žádné tragické záležitosti, ale závislost na hodnocení virtuální společností."

 

3) Rodiče si na školní inspekci vymohli vyhodnotit jako "právo a svoboda člověka" to, že  dítě smí o přestávce používat mobil a učitel nemá šanci kontrolovat, jaký obsah dítě sleduje, navíc diplomové práce ukazující rozdíly mezi dětmi (resp. školami), které o přestávce mobily používají nebo nepoužívají (mají ve skříňce) jsou dost znatelné...Jak se k tomu stavíte? Co byste navrhoval? 

 

Neurolog Jan Stránský: "To, co my si myslíme, že je vývoj, není vývoj, poněvadž v posledních dvěstětisíci letech se náš mozek tvořil  a tvoří tak, abychom čelili určitým problémům, abychom měli tzv. "pozitivní frustraci" abychom řešili problémy. V současné době se neučíme řešit problémy, protože moderní technologie nám umožňuje problémy "vymazat." Jenže život není o tom, že si vymažeme nepřítele nebo si vymažeme nepříjemnou zkušenost, ale že se o ní začneme učit přemýšlet a začneme ji řešit. 

     Pro mě jako pro neurologa nezní otázka, zda  jednoho dne bude umět počítač myslet jako člověk, ale zda jednoho dne bude umět člověk myslet jinak, než počítač. 

   Více než polovina dospělých lidí dnes používá technologie nikoliv výrazněji k učení se, k práci, ale více k chatu, sociálním sítím a videohrám. Pouze 31% dospívajících komunikuje primárně face to face, ostatní hlavně přes sociální sítě a zprávy na mobilním telefonu. Nepozdraví potom v obchodě, dívá se do telefonu..."

4) CO S TÍM? 

Neurolog Jan Stránský: "Hlavním katalyzátorem jsou rodiče. Rodiče zapomněli, že mají jednu jedinou životní úlohu a to vychovat děti. Ne vydělávat v druhé práci, aby měli třetí kreditní kartu a čtvrtou dovolenou, ale věnovat se dětem. Hrát si s nimi, číst si s nimi, naučit je být dospělými a ne jim dát tablet, aby měli co dělat, aby se nenudili. Dítě se potřebuje občas nudit. Protože když se nudíme, tak mozek dává dohromady myšlenky a dělá hlubší analýzy a hlubší syntézy a jen tak se vyskytne něco, čemu říkáme moudrost. Ta moudrost se prostě nenajde, když člověk hraje tu videohru. Jde o to si uvědomit, že samotná technologie není zlo (výukové programy pracovní atd. používání apod.), ale to, k čemu a jak ji používáme. Nepotřebovali jsme sociální sítě k náhradě komunikace, nepotřebovali jsme kontrolovat dítě ve škole a celý den. Žádná studie neukázala, že by to vedlo ke zvýšené bezpečnosti. Úzkost a starost je uměle vytvořená. Už jen fyzická přítomnost mobilního telefonu v místnosti konverzaci narušuje Proto některé školy, firmy (a i na školení pozn autor) mobily v místnosti zakázaly. Francie kromě spec. výuky zakázala mobily ve školách, Bill Gates atd. posílali cíleně své děti do škol, kde nebyly počítače.

 

Když víme, jaké důsledky to má  do vyučování, tak se používání technologií musí omezit. Za druhé rodiče musí mít silnější vliv na dítě a naučit ho postupně s mobilními technologiemi zacházet a za třetí ministerstva a nadnárodní organizace musí do toho vstoupit: také když to člověk přehání, tak že se důsledky používání technologií nestanou "in". 

 

(už mimo neurologický výzkum pouze osobní pohled: Pokud toto nezvládneme, stejně jako popírání faktů a principů na bázi "moje pravda a tvoje pravda", tak se budou mezilidské vztahy dále atomizovat tj. že lidé budou komunikovat více, ale ve skutečnosti si nebudou rozumět. A vznikne velký chaos a kolabs společnosti)." 

 

Jan Kulhánek, dětský psycholog: "Užívání mobilních telefonů ve škole bych omezil na minimum, rozhodně nepodporuji mobil jako zdroj zábavy a odpočinku v čase přestávek. Téma "svobodného užívání telefonu" ve škole mi připadá nesmyslné a dost neodpovídá reálnému životu. Ve většině zaměstnání si také dospělí nemohou s mobilem hrát, kdy je napadne. Navíc to vede ke snížení přirozené komunikace mezi spolužáky a prohlubování návyku uvolnit se ze stresu pomocí úniku z reality pomocí telefonu.

Telefon či tablet by měl ve škole sloužit jen k volání v nutné situaci, maximálně k vyhledávání důležitých informací, souvisejících s výukou, rozhodně ne ke hraní a chatování. Když už by měli mít děti možnost volněji užívat o přestávce mobil, měla by k tomu v prostorách školy existovat speciální zóna, ve které bude dítě i jeho okolí v bezpečí, pokud nebude koukat pod nohy, překřikovat ostatní při hovoru a rušit klid na práci ostatních. Některé školy to už uvedly v praxi a jsou spokojení učitelé i rodiče a nakonec i děti. Nejde o speciální místnosti, ale místo, vyhrazené např. v části společných prostor., chodby, vstupního prostoru atd." 

Při vyjednávání se osvědčuje postoj, že mobily nejsou zlo, ale nástroj, který mají děti tendenci nadužívat, čímž se připravují o důležité věci - interakce s vrstevníky, odpočinek od stresu, klid na přípravu atd. Pokud nějak limituje škola, pomáhá to doma i rodičům, kteří by měli také limitovat.

Známý hluboký laskavý kněz věnující širokou péči dětem a dospívajícím "S mobilními telefony se učit pracovat v hodině. Je dobře, aby neurologickým studiím společnost naslouchala. Povinnost společnosti je dítě chránit, než mu připisovat určitá práva, která to dítě ještě ani třeba mít nemůže - to dítě není ještě ani právě zodpovědné. Od toho se musí odvíjet i vztah k těm technologiím a právy instituce, zejména ty státní, jako jsou školy nebo všechny, které se věnují se státní garancí (tábory s akreditací)...protože nemůžeme individuu ani lidem předepisovat úplně co mají a nemají dělat...nelze dát jako trestný čin...ale jako je spousta hygienických předpisů i pro tábory, tak by nebylo vůbec špatné, kdyby mezi těmi někdy zbytečnými předpisy objevily i tyto nezbytečné. Rozhodně bych fandil školám, které se navzdory tlaku rodičů snaží omezovat používání mobilních technologií. "

 

Učitelka základní školy: "Předminulý rok se mi podařilo namotivovat děti v rámci zákazu i na očistný týden bez mobilu (odevzdali mi mobil na celý týden - část školy dobrovolně) a hovořili jsme potom o pocitech. Rozšířila jsem možnosti dětí o přestávkách. S novým nařízením od státní inspekce, které proběhlo médii si za každou cenu chtěli někteří žáci vyzkoušet svoje nové právo a také rodiče pohodlnost toho, že se s dítětem nedomlouvají ani večer, ani ráno, ale kdy je napadne. Přes postupy inspekcí vůči školám, které mobilní telefony ve školách zakazují, jsme náš zákaz obnovili v letošním školním roce a tím, že držíme pohromadě, tak občas někdo někde mobil má, ale není to masivní. Zároveň pokud si žák potřebuje zavolat domů nebo někam (nutné organizační záležitosti) nebo výjimečně potřebují rodiče, má tu možnost stranou např. v kabinetě učitele atd. Bez jasného pole od inspekce může být ale i toto problém. Je to trapná situace, kocourkov České republiky." 

 

Vzdělaný a společensky angažovaný důchodce často hlídající vnuka: "Celý tento bod se dá zastřešit jednoznačným pohledem: vstupem žáka do školy přebírá škola veškerou odpovědnost za jeho fyzické i duševní zdraví a vše by mělo směřovat k hlavnímu úkolu - rozšířit znalosti a dovednosti žáka."

     Aby nedocházelo z různých důvodů k narušení tohoto hlavního úkolu, vydává škola pravidla - školní řád, kterým se musí VŠICHNI řídit."

 

Učitel na gymnáziu: "Myslím si, že hlavní zodpovědnost za výchovu  (a její důsledky) leží na rodičích. Co se týče školního prostředí dovedu si představit oba případy (totální zákaz ve škole  x volné používání). Osobně se přikláním k úplnému nepoužívání. Jako důležité vnímám, aby podmínky v dané škole byly stejné pro všechny." 

 

Kulturně i společensky vzdělaný manažer větší automobilové firmy: "Výmluva, že rodiče chtějí mít kontakt s dětmi je nesmyslný žvást. Na co kontakt s dětmi během vyučování? Zavolat mohou potom. Rodiče by měli být daleko důrazněji hnáni k zodpovědnosti za chování svých dětí a trávení jejich volného času.  A to hlavně přes sociální odbor a přes jednoznačně zákonem stanovené účinné (nikoli bezzubé) pravomoce školy." 

 

Známý kněz, pracující i jako psychoterapeut pro rodiny a v psychosomatice: " Ten problém je celkem jasný. Proč ho se mnou vůbec diskutujete? Postoupil bych problém výše, tj. aby se jím nezabývala školní inspekce, ale vláda a parlament." 

 

Známý velmi otevřený kněz, píšící a mající odborné přednášky o literatuře 19. a 20. století, rád vzpomínající na dobu, kdy učil na základní škole:

"Řešit to se zákonodárci."

 

Vynikající klinický psycholog pro dospělé: " Pokud to nejen vláda, ale i poslanci z kraje školního roku nepochopí, být rodičem základní školy, kde nejsou o přestávkách mobily zamčené ve skříňkách a děti je o přestávkách používají, tak žaluji školní inspekci (nikoliv školu) pro ohrožení mravního vývoje dítěte, protože učitel nemá šanci děti kontrolovat v takovém počtu, co na telefonu dělají." 

 

5) Dítě podle výkladu školní inspekce je o přestávce svobodné (smí dělat co chce) a učitel má ale za něj plnou odpovědnost. Jak se vnímáte tento paradox v situaci, kdy na celou chodbu dozírá jeden učitel a děti zneužívají svého nového práva? Dříve šlo o školní pravidla a o dohodu s učiteli a vedením školy (individuální, školní parlament atd.)...Jak toto vnímáte a co navrhujete? 

 

Jan Kulhánek - dětský psycholog: 

"Pravidla musí platit všude, kde mají lidé civilizovaně žít. Škola by měla co nejlépe o pravidlech, které by mimo jiné omezovaly užívání telefonů s rodiči mluvit, vzájemně si postoje vysvětlit a v tomto směru by mělo jít více o partnerský rozhovor se společným záměrem - co nejlépe se postarat o zdravý vývoj dítěte

S tím pochybným vývojem mi to připadá zavádějící - ale obecně, pokud budu mít pocit, že mé dítě je ve škole vystavované situacím a aktivitám, které ho opakovaně poškozují a nevedou k zdravému rozvoji, a nebude-li šance na změnu, budu vážně uvažovat o změně školy."

 

Známý velmi otevřený kněz, píšící a mající odborné přednášky o literatuře 19. a 20. století, rád vzpomínající na dobu, kdy učil na základní škole: "Demokracii je nutné učit postupně a přiměřeně věku. Nelze to iluzorně udělat najednou. Je třeba mít řád a na jeho základu postupně některé věci uvolňovat." 

 

Známý hluboký laskavý kněz věnující širokou péči dětem a dospívajícím: "Ten rozpor je samozřejmě naprosto šílený a já bych jednoznačně hájil učitele, protože mám-li za někoho zodpovědnost, tak mám povinnost dát pravidla, jak tu zodpovědnost mohu vykonávat. Dítě není právě svéprávné a nemůže si dělat co chce a musí poslouchat učitele. Přestávka nemůže být nikdy pouze čas dítěte ve chvíli, kdy má škola za něj odpovědnost." 

 

Vzdělaný a společensky angažovaný důchodce často hlídající vnuka

"Při celkovém vhledu do školství je jasné zadání: zvýšit autoritu instituce a současně i vyučujících. A to nejen fin. ohodnocením, ale i společenským postavením. To m.j. povede i většímu přílivu nových a kvalitních uchazečů, což se vzájemně doplňuje. 

Školní inspekce musí výše uvedené zadání posilovat a ne naopak vytvářet chaos při podléhání vlivu vlivných; porušování koncepce a jasně daných pravidel se nedá nazvat svobodou projevu."

 

Učitel na gymnáziu: "Myslím si že odpovědnost mají hlavně rodiče. Sebe vnímám jako zaměstnance státu, tedy budu se chovat podle nařízení ředitele (inspekce). Necítím se být zodpovědný za případnou psychickou  újmu žáků. Tak jak to píšete bych se cítil nepříjemně, ale myslím, že jako rodič bych mohl také vymiňovat své představy o chování. Nemusel bych třeba dítěti dovolit si telefon či počítač vůbec vzít do školy." 

 

Kulturně i společensky vzdělaný manažer větší automobilové firmy

"1. Současnou generaci dětí řady základních škol vychovávají lidé, z nichž značná část má patent na rozum a hlavně si myslí, že demokracie je synonymum slova "cochcárna" či anarchie. Tedy mohu se dělat co chci. Všichni dokonale znají (a do roztrhání těla hájí či vymáhají) svá práva. Pokud se ale zmíní jejich povinnosti, je najednou ticho. Téměř nikdo z rodičů se k nim nehlásí nebo začne svalovat své povinnosti na školu či jinak agresivně své povinnosti mést ze stolu. Za všechno může škola a paní učitelka.

 

2. V současné době učitelé na základních školách neplní funkci vyučujícího, tedy člověka, který přináší osvětu a vztah k vědění. Dnešní učitelé jsou hlavně vychovatelé a do značné míry sociální pracovníci. Funkci vyučujícího "demokraticky" převzaly sociální sítě, internet a ulice.  Proč? 

 

3. Rodiče jsou přetěžováni v práci, jsou pod tlakem společnosti nuceni vydělávat stále více a více, aby jejich dětičky měli čím dále vyšší standardy. Tím pádem nemají a mnozí ani nechtějí mít na své děti dostatek času. Navíc mnoho  z nich na ty vyšší standardy nemá, a tak jsou z toho sociální problémy, které do značné míry doléhají na učitele, kteří nemají šanci to řešit, ale řešit to musí.

 

4. Pokud chceme změnit vzdělávací systém, musíme rozhodně zlepšit postavení učitelů, dodat jim vážnosti, autority a pravomoci. Nepochybně s tím souvisí adekvátní příjmy. 

 

5. Pokud má škola zodpovědnost za žáka i o přestávce, není možné, aby neměla pravomoci, které k tomu náleží. Pokud má být ve škole disciplína a pořádek a taky zajištěna přiměřená bezpečnost dětí, je vyloučeno, aby  měli děti naprostou svobodu o přestávkách. To je Absurdistán.

 

6.Je zajímavé, že se takové "vymáhání listiny práv a svobod" u nás daří. Nevím o tom, že by v jiných zemích byla dána do rukou dětem takováto absolutní svoboda o přestávkách. Pokud mohu soudit, Anglie (kde bydlí mí příbuzní) není zrovna totalitní zemí, naopak. Přesto by si nikdo nedovolil něco takového navrhnout. Rozhodně ne na základních školách. Všichni si jsou vědomi toho, že by tím byla bezpečnost jejich dětí velmi ohrožena. Čeští rodiče tomu říkají omezování svobody. Těmto rodičům jde hlavně o to zbavit se své odpovědnosti za své děti a zajistit si maximální pohodlí. Vracím se zpět na začátek:  Demokracie = odpovědnost a já dodávám i disciplína."

 

Učitelka základní školy: "Dovedete si představit, jaký rozpad osobnosti po člověku chce toto nařízení, které žádá dvě naprosto protichůdné věci? Jako byste měli nařízení, že se smí na ulici dělat cokoliv, vy nemáte právo tomu zamezit, ale musíte se na to dívat a ve chvíli, kdy se na to díváte, jste zároveň společnosti označeni za viníky, že jste tomu nezamezili. V praxi se děje to, že učitelé buď nařízení inspekce ignorují a čelí někdy nedůstojným problémům, nebo ze školství odchází. Zvednutí platu učitelů to nevyřeší."  

 

Vynikající klinický psycholog pro dospělé: "Téma hranic je přítomné všude ve společnosti. Hranice, plot je pomoc, o kterou se lze opřít. Zruší-li se najednou, dítě padá...napřed je třeba mít řád, zákony a postupně z nich slevovat k vlastní odpovědnosti a svobodě. Pokud plot neřízeně zboříte, nastává chaos a destrukce." 

 

Známý kněz, pracující i jako psychoterapeut pro rodiny a v psychosomatice: "Pokud inspekce a mšmt na to nechtějí slyšet, vedl bych diskusi o tom, aby inspektoři po delší čas ukázali učitelům ve školách při hlídání na chodbě, jak konkrétně to dělat, když děti budou vyžadovat svoji svobodu a učitel bude mít za ně plnou odpovědnost. Není možné navrhovat od stolu teoretická opatření a nechtít si je na vlastní kůži ověřit v praxi - i v náročnějších školách." 

 

Děkuji všem, kteří mi odpověděli na výše zmíněné otázky a s díky vám, že tyto řádky čtete. Kéž bychom společně v rámci svých životů, životů s dětmi i občanské a politické angažovanosti šli cestou otevřenou, ale zároveň cestou Ducha, zdravého rozumu i zkušeností odborníků.

 

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | pondělí 16.9.2019 22:21 | karma článku: 25,76 | přečteno: 815x
  • Další články autora

Alena Kulhavá

Uvedení na pravou míru fake news pana ministra Beka a návrhy řešení situace ve školství

Pan ministr Bek (ale i další min.před ním) zveřejňovali falešné informace o platech učitelů, pan min. Bek k tomu přidává další výrazně zkreslené info. tom, jak jeho návrhy opatření nepostihnou výuku dětí. Řešení i prostor pro vás.

25.11.2023 v 18:31 | Karma: 24,44 | Přečteno: 619x | Společnost

Alena Kulhavá

17. listopadu 2023 s tématem "Den studentů"

Den studentů...oslava statečnosti a svobody...akcent na rozvoj člověka... proč učitelé nestávkovali za svoje platy, ale stávkujeme 27.11. v rámci nepochopení, co je dnes realita základních škol, v jaké jsme situaci? Desatero

17.11.2023 v 23:21 | Karma: 38,89 | Přečteno: 4717x | Společnost

Alena Kulhavá

Výzvy prezidenta směrem k vládě,možnosti a výzvy občanů: Nová situace, realita ze zákulisí

Co bude dál? Voliči Petra Pavla i Andreje Babiše mají nové možnosti. Jak to? Jaké? Využijeme toho? Umíme se podívat i na vlastní Stín? Umíme využít i toho pro sebe i ve společnosti?

29.1.2023 v 20:29 | Karma: 13,62 | Přečteno: 429x | Společnost

Alena Kulhavá

Proč je současná vláda "tak mimo realitu" i když jsme do ní vkládali tolik nadějí?

Situace je z mého pohledu horší v tom, že nejde o "zkorumpovanou vládu" "vládu odtrženou úplně od reality" "populistickou vládu". Vnímám spíše problémy hlubší, které by se projevily, ať by se do vlády dostala ta či ona politická

23.10.2022 v 16:02 | Karma: 37,29 | Přečteno: 15309x | Společnost

Alena Kulhavá

Hlubší otázky kovidu a jeden hrot mezi očkovanými a neočkovanými

V předchozím článku jsem popisovala současnou aktuální situaci zdravotní a sociální, v tomto článku píši o hlubším podhoubí, kde nás čekají výzvy možná pro každého z nás:

28.11.2021 v 17:17 | Karma: 18,23 | Přečteno: 869x | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Kompletní OH 2024 v Paříži díky televizi Telly

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Získejte 100 televizních kanálů na 30 dní zcela zdarma díky internetové televizi Telly. Součástí...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Vláda schvaluje „český“ Green Deal. Prudce zdraží benzin, uhlí i stavby

17. července 2024

Premium Benzin a nafta podraží od roku 2027 až o deset korun, stavět nové domy bude složitější kvůli...

Po srážce dodávky se třemi auty je osm zraněných, mezi nimi tři děti

23. července 2024  11:46,  aktualizováno  12:40

Silnice I/50 poblíž Slavkova u Brna na Vyškovsku je neprůjezdná poté, co se zde v kopci srazila...

Senátory udivila možnost dvojího hlasování u korespondenční volby

23. července 2024  10:41,  aktualizováno  12:22

Možnosti, kterou dá korespondenční volba Čechům v zahraničí, odvolit poštu a pak si případně...

Muže na Kroměřížsku zavalil strom, hasiči museli zdolávat těžký terén

23. července 2024  12:13

Strastiplné a bolestivé okamžiky prožil muž, kterého při práci v lese na Kroměřížsku zavalil...

VIDEO: „Bylo to jako zemětřesení.“ V Neapoli se zřítil balkon, dva lidé zemřeli

23. července 2024  12:10

Dva mrtvé a třináct zraněných má na svědomí zřícení balkonu ze třetího patra domu na předměstí...

AURES Holdings a.s.
NÁKUPČÍ AUTOMOBILŮ - OLOMOUC (A12493)

AURES Holdings a.s.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

  • Počet článků 234
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1163x
Učím biologii, chemii, zeměpis, výchovu ke zdravÍ, hudební výchovu, letos i kroužek doprovodné kytary. Zároveň jsem (již jen okrajově) poradcem ve zdravém životním stylu a pro léčbu chronických onemocnění. Zpívám, zajdu občas na mši, zatancovat, miluji hudbu, přírodu, příležitostně medituji, maluji, praktikuji jógu a "vím, že nic nevím". Jsem vděčná za život na Zemi. 

Seznam rubrik