Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Urob si sám: Jak si z krabice od bot vyrobit klimatologický model

Klimatické modely nedokáží vysvětlit globální oteplování přirozenými faktory. Protože v nich tyto přírodní faktory chybí. Jak prosté, milý Watsone.

 

http://www.youtube.com/watch?v=UU8Aq6WG47g 

(Pokud nevidíte titulky, klikněte vpravo dole na "watch on Youtube" a titulky se pak zapínají tlačítkem CC vpravo dole)

 

Humoristické video výše vysvětluje, v jak amatérských podmínkách klimatické oteplovací modely vznikají. Realita od toho není moc daleko.

V e-mailu z 4. června 2008 Phil Jones píše, že jistou studii nemůže jen tak poskytnout, protože mají jen jeden výtisk, nemají to digitalizované a teprve r. 2008 si koupili kopírku. Tomu říkám hi-tech pracoviště. A od Willisovy komise britského parlamentu jsme se  zase dozvěděli, že CRU má jen tři lidi na plný pracovní úvazek. Tři lidi vytvářejí celosvětové grafy, kvůli kterým lidstvo investuje miliardy! 

Přesto ještě dnes existují lidé, kteří si myslí, že vědecké základy hypotézy lidmi způsobeného oteplo... klimatické změny jsou správně. 

Ve svém blogu "Před plenárním zasedáním IPCC" pan Metelka z ČHMÚ píše:

"Himalayagate“, „Glaciergate“, „Amazongate“, „Netherlandgate“, „Africagate"... tyhle problémy nejsou problémem „klimatologické“ pracovní skupiny WG I (Physical Science Basis), ale hlavně pracovních skupin II (Impacts, Vulnerability, Adaptation) a III (Mitigation). Jinak řečeno, není to problém odborných klimatologických základů pro zprávy IPCC, ale problém aplikace a interpretace klimatologických výstupů...  Zatímco pracovní skupina I vyšla z této analýzy velice dobře, pracovní skupiny II a III na tom byly podstatně hůře."

Omyl! Hlavní chyby IPCC jsou právě v pracovní skupině č. 1. Tyto chyby jsme znali už před  Climategate. A jsou to daleko závažnější chyby než Himaláje.

 

TEST INTELIGENCE

Klimatologické modely jsou tak mizerné, že nedokáží vysvětlit vývoj teplot v posledních 100 letech přírodními faktory. Sami tuto svou neschopnost přiznávají:

Čtvrtá zpráva IPCC (Pracovní skupina I, FAQ 9.2) uvádí: „Modely nedokáží reprodukovat pozorované oteplení, pokud aplikují pouze přirozené faktory.“

Zajímavé je, že IPCC to nedovede a my ano. Nabízím autorům IPCC doučování.

Kontrolní otázečka. Na grafu vlevo černá křivka ukazuje vývoj teplot. Který graf je více v souladu s touto křivkou teplot? Modrý graf vlevo (klimatický model IPCC) nebo šedý graf vpravo (geomagnetismus, argument klimaskeptiků)?

Na vysvětlenou: Geomagnetická aktivita  (aa-index vpravo) odráží sílu slunečního větru. Je to tedy ukazatel vlivu Slunce na klima.

Zdroj:   M.A. El-Borie, S.S. Al-Thoyaib. Can we use the aa geomagnetic activity index to predict partially the variability in global mean temperatures? International Journal of Physical Sciences Vol 1 (2) pp 067-074. 2006. http://www.academicjournals.org/IJPS/PDF/Pdf2006/Oct/El-Borie%20and%20Al-Thoyaib.pdf)  

 

FALEŠNÍ PROROCI

Protože modely nefungují, tak samozřejmě nedokáží ani předpovídat vývoj teplot do budoucna.

Dnešní teploty jsou už o půl stupně Celsia níže, než co předpovídal James Hansen z NASA v roce 1988. Když uvážíme, že za celé 20.století se oteplilo o 3/4 stupně, je to chyba jako Brno. 

Ani prognóza IPCC z roku 1990 (FAR) nepředpovídala současné ochlazení. Dnešní teploty jsou asi o půl stupně níže, než prognózovali. Očekávali, že teploty budou růst tempem 0,3°C za deset let.

(Shrnutí pro politiky (str. xxii). First Assessment Report – Work Group I. IPCC 1990.  http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf)

Jenže v letech 1998-2008 teploty nevzrostly vůbec. Hypotéza o silném vlivu uhlíku na teploty byla tedy vyvrácena realitou. Vyvrácena měřením. Řečeno s Popperem, tato hypotéza byla "falsifikována".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEJDA. OPOMNĚLI JSME PŘÍRODNÍ FAKTORY

Proč ty modely nefungují? Protože v nich chybí klíčové klimatické faktory. Skoro všechny. Kdyby takhle postupoval kuchař a zapomněl do polévky dát polovinu přísad, jedli byste to?

IPCC po svém vzniku (1988) vyhodila do koše celou klimatologickou vědu. Vše, co desítky badatelů z celého světa objevili za posledních dvě stě let v klimatologii, astronomii, paleoklimatologii. Věda skončila v odpadkovém koši.

A vědci, kteří protestovali a vědu chtěli bránit, se zlou potázali. Já si však mohu svobodně říkat, co si myslím, protože mě klimatologie neživí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Výklad o chybnosti klimatologických modelů byl i součástí mojí přednášky, kterou jsem měl 7. října 2010 na ČVÚT v rámci cyklu "fyzikální čtvrtky" viz zde. Cením si toho, že moje překlady zahraniční klimatologické literatury si získaly pozornost i na akademické půdě.)

 

HALŠTAT

Halštatský solární cyklus má asi dva a půl tisíce let. V toto periodě se vrací tzv. malé doby ledové. Ta poslední  (cca 14-18.století) právě skončila, to je příčinou "dlouhodobého trendu globálního oteplování". V posledních 200 letech sluneční aktivita vzrostla na nejvyšší úroveň za stovky ba tisíce let. Proto se vynořujeme z malé doby ledové a otepluje se, alpské ledovce tají. Je to přírodní cyklus. Ale v IPCC o něm neuslyšíte. Psst.

Viz článek: Příčiny oteplování? A co tohle: Slunce nejaktivnější za tisíce let

SUESS

Suessův solární cyklus má asi dvě stě roků. V této periodě se vrací chladná období jako je Daltonovo minimum či Maunderovo minimum. Příští minimum čekáme v první půli 20.století (tzv. Landscheidtovo minimum). IPCC však přírodní cykly ignoruje nebo je nezná. Proto ochlazení pro roce 1998 nepředpovídala.

Viz Landscheidtův článek "New little ice age instead of global warming" (Energy and Environment 14, 327-350. – 2003)

PDO

Pacifický dekadální cyklus znamená, že se vždy cca 30 let otepluje a  30 let ochlazuje. Kolem roku 2000 končila teplá fáze, tedy logická předpověď by byla, že by se příštích 30 let mělo ochlazovat. IPCC však PDO ignoruje a tak zastavení oteplování nepředpovídala.

Viz článek "Tichý oceán promluvil: Do roku 2030 sebude ochlazovat."

 

ENSO

Oceánský cyklus, ve kterém se střídají jevy El Niňo a La Niňa. Cyklus PDO zase určuje, jak silný ENSO je. Scénáře teplot IPCC se ani nepokoušejí napodobit křivku ENSO a mají téměř podobu rovné čáry, jako když střelí.  Reálné teploty sledují ENSO se zpožděním asi půl roku. IPCC to neví, proto nemůže teploty předvídat.

Viz článek: "La Niňa předpovídá ochlazení na půl roku dopředu"

 

SLUNCE

Ve zprávách IPCC nenajdete žádný graf indikátorů, které ukazují, že sluneční aktivita v době globálního --oteplování  (70-90.léta) rostla. Nechtějí slyšet, že oteplení se zřejmě dál vysvětlit Sluncem jako  odjakživa. Rostoucí sluneční činnost indikují grafy: délky solárního cyklu, kosmického záření, geomagnetismu.

IPCC se to nehodilo do předem připraveného závěru. Tak tam tyto grafy prostě nenajdete.

Viz článek "Judithgate: V IPCC byl jen jediný solární fyzik"

IPCC dále vliv Slunce na klima bagatelizuje tím, že neuvádí vodní páru. Ta je ale důležitá. Je to hlavní skleníkový plyn a vliv slunce se tím zesiluje (pozitivní zpětná vazba). Kvůli solárnímu oteplení se více vypařuje vodní pára a sílí tedy sluncem indukovaný skleníkový efekt vodní páry.

Viz článek "Kam se klimatologům vypařila vodní pára."

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Absencí nepohodlných údajů a grafů o sluneční aktivitě ve zprávách IPCC se zabýval i seminář, kam jsem byl v září 2010 pozván spolu s prof. Kutílkem, p.Tolaszem a p.Metelkou do senátu. Akci organizoval Výbor pro záležitosti Evropské unie)

 

RECENZE MODELŮ: UROB SI SÁM

IPCC si je dobře vědoma, že jejich modely z krabice od bot by žádnou kontrolou kvality nemohly projít. Proto do křesla recenzentů dosadila... samotné autory modelu, aby hodnotili sami sebe. Tak je zajištěno, že kritika bude shovívavá.

Jeden z autorů IPCC Richard Tol o tom říká: „Lidé kteří vyvinuli SRES scénáře/modely, byli dosazeni, aby řídili kapitolu 3, která má tyto modely nezávisle ohodnotit. Jaké překvapení – ohodnotili sami sebe, že prý odvedli skvělou práci. Bohužel k tomuto závěru mohli dojít jen tím, že ignorovali značnou část odborné literatury… nebo na výtku recenzentů články odpůrců zařadili, ale ve skutečnosti je nepoužili.“ (Richard S.J.Tol. Biased Policy Advice from the IPCC. Energy and Environment. Vol 18 No. 7+8 2007 http://www.fnu.zmaw.de/fileadmin/fnu-files/publication/tol/RM7422.pdf)

Pokládám to za důkaz, že IPCC sama nevěří ve správnost těchto modelů. Kdyby věřila, že modely obstojí, připustila by jejich důkladné, přísné a nezávislé posouzení.  

Pokud našim klimatogům jde o hledání vědecké pravdy, měli by tyto klimatologické modely odsoudit a požadovat jejich audit. Co vy na to?

 

PS: K chybám První pracovní skupiny IPCC patří i Hokejkový graf a grafy globálních teplot 20.století (CRUTEM), ale o tom jsme už psali jinde.  Viz články "Spor o hokejku uzavřen" nebo "Globální oteplování sežral pes".

 

Autor: Vítězslav Kremlík | pátek 22.10.2010 10:27 | karma článku: 32,14 | přečteno: 3307x
  • Další články autora

Vítězslav Kremlík

Děti šly do kina na pohádku o Barbie a dostaly feministickou přednášku

"Jestli si dáte panáka pokaždé, kdy zazní slovo patriarchát, budete před koncem filmu na šrot," vyjádřil se o filmu Barbie Elon Musk.

27.7.2023 v 9:24 | Karma: 19,73 | Přečteno: 483x | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Varování: Na Facebooku řádí falešný Kremlík

Kremlík se zbláznil a začal se zapojovat do nesmyslných diskusí pod články na Facebooku? Ne, to se jenom za něho vydává nějaký hacker či troll.

5.5.2022 v 8:30 | Karma: 20,30 | Přečteno: 648x | Diskuse| Společnost

Vítězslav Kremlík

Covid jako generální zkouška na klimatický lockdown

Za Covidu si klimatičtí aktivisté pochvalovali, jak hezky klesají emise, když si na obyvatelstvo pořádně došlápnete. A když už si lidé na ztrátu osobních svobod tak nějak zvykli, proč to měnit?

10.11.2021 v 8:32 | Karma: 33,16 | Přečteno: 1109x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Vítězslav Kremlík

Myslíte při sexu... na klima? A ví o tom vaše žena?

Na co myslíte při sexu? No fuj. Že se nestydíte. Uvědomělý občan by měl myslet na uhlík, na planetu. A ne na nějaké nemravnosti.

9.11.2021 v 10:03 | Karma: 35,27 | Přečteno: 1029x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Vítězslav Kremlík

Podle autorů zeleného údělu se v Hondurasu žije lépe než v Německu

Happy Planet Index nehodnotí životní úroveň států podle HDP, ale podle...uhlíkové stopy. Takže čím horší energetická chudoba, tím je země "šťastnější". No panejo. To se máme na co těšit.

6.11.2021 v 9:36 | Karma: 33,68 | Přečteno: 948x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie
  • Nejčtenější

Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl

22. dubna 2024,  aktualizováno  14:47

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a...

Moderní lichváři připravují o bydlení dlužníky i jejich příbuzné. Trik je snadný

18. dubna 2024

Premium Potřebujete rychle peníze, pár set tisíc korun a ta nabídka zní lákavě: do 24 hodin máte peníze na...

Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování

21. dubna 2024  16:37

Mnoho žen si po úterním fotbalovém utkání mezi PSG a Barcelonou postěžovalo na obtěžování ze strany...

Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci

22. dubna 2024  10:27

Otřesný případ odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Při jedné z kontrol...

Prezident Petr Pavel se zranil v obličeji při střelbě ve zbrojovce

19. dubna 2024  15:44

Prezident Petr Pavel se při střelbě na střelnici v uherskobrodské České zbrojovce, kam zavítal...

Studentky rozrušila přednáška psycholožky, tři dívky skončily v nemocnici

25. dubna 2024  12:40,  aktualizováno  13:05

Na kutnohorské střední škole zasahovali záchranáři kvůli skupině rozrušených studentek. Dívky...

Ministerstvo vyčlenilo vakcíny pro těhotné. Válek apeluje na přeočkování dětí

25. dubna 2024  11:30,  aktualizováno  13:05

Přímý přenos V Česku stále rapidně přibývá případů černého kašle. „Registrujeme 956 nových případů černého...

Rakety ATACMS jsou stěžejní, ale Rusové se mohli připravit, míní analytici

25. dubna 2024  11:30,  aktualizováno  13:03

Rakety dlouhého doletu ATACMS, které USA poskytly Ukrajině, by mohly oslabit ruskou logistiku a...

Vrah hodil tělo ubodaného muže do žumpy, tam tlelo dva měsíce. Dostal 20 let

25. dubna 2024,  aktualizováno  12:44

Krajský soud v Ostravě poslal na dvacet let do vězení 62letého Karla Machalu za to, že předloni v...

  • Počet článků 403
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2796x
Tento blog byl oceněn v anketě "Bloger roku 2011". Autor je překladatel a vzděláním historik. Účastnil se klimatické konference v Kodani. Po aféře Climategate založil web www.klimaskeptik.cz. V roce 2019 vydal knihu OBCHODNÍCI SE STRACHEM (Dokořán). Ta v roce 2021 vyšla též anglicky na Amazonu jako A GUIDE TO THE CLIMATE APOCALYPSE.

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky