SB

Možná dříve bylo ctí sloužit šlechtickému rodu, ale dnes je prostě jiná doba. Když vesnice má své vlastní nádraží, když tam staví autobus, když většina lidí jezdí z té vesnice do blízkého města za prací, když mladí lidé běžně studujím na vysokých školách v Praze, Brně a dalších velkých městech, když si lidé kupují potraviny vyrobené jinde a nežijí z toho, co je vypěstováno v bezprostředním okolí vesnice, když delikventi z té vesnice podléhají státní justici a nikoli místnímu panstvu, tak šlechta nemá ve společnosti žádnou úlohu. O čem by pan baron asi tak rozhodoval? Zda pan Novák může jezdit do okresního města, aby tam pracoval jako popelář? A co asi tak pan Novák bude na té vesnici dělat, když mu to pan baron zakáže? Bude mít pro něj pan baron jinou práci přímo na té vesnici? A kdo za pana Nováka v tom okresním městě ty popelnice vyveze? Nebo bude pan baron rozhodovat o tom, zda se slečna Procházková smí vdát za svého spolužáka z vysoké školy?

Šlechta měla své opodstatnění v dobách, kdy vesnice bývaly malými státy ve státě. Tehdy tam pan baron vykonával místní správu a odúpovídal třeba i za to, že vesnice dala každý rok vojákům dva místní dvacetileté kluky. Ale dnešní Třebusice (malá vesnice na Kladensku) jsou tak úzce propojeny se zbytkem republiky a naopak zbytek republiky je tak úzce propojen s dnešními Třebusicemi, že šlechta opravdu ztratila důvod své vlastní existence.

Potomci bývalé šlechty mohou ještě mít velký majetek z dřívějších dob, ale to může mít i úspěšný podnikatel nebo úspěšný tunelář a šejdíř. Ve svém soukromém životě se potomci bývalé šlechty mohou stýkat mezi sebou a mohou se ženit a vdávat mezi sebou, protože to je jejich soukromý život, ale i tak jsou to pouze majetnější občané a už to nejsou šlechtici v tom historickém slova smyslu.

Kdyby nějaký majetný potomek bývalé šlechty potřeboval mou práci, tak bych třeba do jeho služeb vstoupil, ale pracoval bych pro něj jako pro podnikatele, nikoli jako pro pana hraběte.

Doby jsou prostě jiné.

LK

No však článek se týká doby 19. století a začátku 20. I nadpis je v minulém čase

  • Počet článků 282
  • Celková karma 15,55
  • Průměrná čtenost 902x
Vážení čtenáři, děkuji, že jste navštívili mé články. Přináším méně známé nebo i zapomenuté příběhy zejména z našich dějin. Vždy však podložené prameny a literaturou. Jsem také autorem historické publikace V lesku erbů. 

Seznam rubrik