Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Nová studie mapuje korupci v ČR, díl 2.

Nedůvěra v politiku. Neprůhledné financování politických stran. Nízké mínění o vymahatelnosti práva v oblasti korupce. Korupce nikoliv jako individuální jev, ale organizovaný zločin. To vše analyzuje Studie národní integrity, kterou vydala Transparency International ČR. Pojďme se na ní podívat.


Projekt Studie národní integrity (NSI) má být přínosem pro boj s korupcí v České republice a zároveň relativním měřítkem pro srovnávání se zeměmi ostatními. V tomto dvoudílném článku si stručně představíme její obsah. V prvním dílu jsme se zaměřili na problematiku korupce. Ve druhém se podíváme na fungování dvou pilířů: Parlamentu a politických stran.

Parlament

Ve Studii národní integrity (NSI) čteme: „Přijímané zákony a další rozhodnutí parlamentu příliš často ignorují předvolební sliby, názory odborníků i veřejné mínění. Na úroveň parlamentu se přenášejí kvazidemokratické rozhodování, klientelistické vazby a prosazování osobních zájmů, které jsou příznačné pro fungování uvnitř politických stran.“

Transparency International hodnotila parlament, potažmo i politické strany, na základě tří kritérií: potenciál, vnitřní správa a role v systému. Zatímco za potenciál získal parlament 94/100, propadl ve vnitřní správě (29/100) a nezazářil ani v kritériu role v systému, kde obdržel 25/100.

Jako problematické vnímá studie obsazování klíčových pozic ve vedení nezávislých institucí na základě stranického klíče namísto odbornosti. Za absurdní označuje nemožnost bezplatného přístupu občanů k činnosti parlamentu. Neduhem parlamentu je i značně malá politická vůle ke změně.

Studia zkoumala i nezávislost parlamentu, kterou ohodnotila kladně. Poslanci disponují volným mandátem, tj. právem a povinnosti vykonávat funkci osobně a v souladu se svým slibem bez vázanosti na další příkazy. Rovněž mají poslanci rozsáhlou imunitu, kterou se pokusili v polistopadové době několikrát omezit, byť bez většího úspěchu.

Přes tyto pozitiva se uvádí, že nezávislost poslanců omezuje stranický tlak na loajalitu. Typickým příkladem je strana Věci veřejné, která před volbami v květnu 2010 nechala své členy podepsat smlouvu o loajálnosti, za jejíž porušení může poslanec dostat pokutu ve výši sedmi miliónů Kč. Stranický tlak způsobuje nulovou toleranci v české politice.

V analýze transparentnosti dopadl parlament hůře. Zákonodárci totiž nemají povinnost zveřejňovat svá čestná prohlášení o střetu zájmů. Navíc za zveřejňování zákonů neodpovídá parlament, ale ministerstvo vnitro, které při novelizaci zveřejňuje pouze změny, nikoliv celá změní zákonů.

Studie v rámci odpovědnosti poukazuje na chybějící etické kodexy. Problematické jsou i tzv. přílepky. Právo podat pozměňovací návrh má i jednotlivý poslance a co více, nemusí odůvodňovat své pozměňovací návrhy. K většímu zprůhlednění finančnímu fungování parlamentu, by měli zákonodárci zveřejňovat přehled výdajů jednotlivým asistentům a expertům, které si najímají. To v současnosti činit nemusí.

Studie kritizuje i tzv. fenomén otáčivých dveří, který „umožňuje politikům vstupovat bezprostředně po skončení mandátů do funkcí, s nimiž byl zakázán souběh“. Jedná se o justici a veřejnou správu. Na druhé straně ale mají povoleno sedět v řídících a dozorčích orgánech státních podniků v průběhu funkčního období.

V českém politickém prostředí neexistuje regulace lobbingu, přesto mají lobbisté na rozdíl od obyčejných občanů možnost pohybovat se volně po budově bez doprovodu. Pod kritiku se dostaly i interpelace, které podle TI probíhají ve formě ‚zeptejte se mě, na co chcete, odpovím vám, na co chci‘.

Poslanecká sněmovna má možnost ustanovit vyšetřovací komise k prověření nestandardních kroků poslanců. V letech 2006-2010 byly zřízeny komise čtyři. První ohledně firmy Kapsch, druhá zkoumala případ poslance Moravy (ta ovšem nikdy nezahájila činnost), třetí se zabývala okolnostmi policejního spisu Krakatice (ustanovila se 1. dubna 2009 a rovnou se zrušila - možná šlo o aprílový žert) a čtvrtá měla prošetřit situaci ohledně udělování akademických titulů na plzeňských právech (činnost nikdy nezapočala). To potrhuje politickou vůli k prošetření kauz.

V protikorupčních reformách působí parlament spíše jako brzda než motor. „Jediným schváleným zákonem s protikorupční tematikou za rok 2009 je novela zákona o veřejných zakázkách, která dává možnost uložení zákazu plnění již uzavřených smluv mezi zadavatelem a vítězem veřejné soutěže a zavádí tzv. černé listiny,“ zhodnotilo sdružení Oživení.

Politické strany

„Vnitrostranická demokracie nefunguje, jednou z příčin je malá důvěra veřejnosti a nezájem o dění ve stranách. Politické strany v České republice fungují spíše jako tržiště s privilegii než jako zdroj vizí a dobrých řešení pro celospolečenské problémy.“

Systém podle studie podporuje zřejmé klientelistické vazby, což vede k uzavřenosti a kartelizaci stran. Politické strany jsou rovněž málo nakloněné veřejné kontrole. Mají dostatek nezávislosti a finančních zdrojů, ale chybí řádná pravidla, např. regulace volební kampaně.

V hodnocení potenciálu získaly politické strany 69/100. Ve vlastní správě a roli v systému dopadly lépe než parlament, byť se nejedná o radikální zlepšení. Vlastní správa politických stran byla ohodnocena 33/100 a role v systému 38/100.

Státní podpora politických stran znevýhodňuje malé strany a nově vznikající. Navíc politické strany nemusí danit členské příspěvky. K financování politických stran dochází mnohdy i prostřednictvím platů a odměn politiků v dozorčích radách.

Politologové se shodují, že strany v ČR se etablovaly jako zvláštní druh podnikání, které ve skutečnosti sleduje jiné cíle než politickou soutěž.“ Nezávislost politických stran je institucionálně zakotvena dostatečně, je ale ohrožována ekonomickými partikulárními zájmy.

Studie kritizuje chybějící povinnost uveřejňovat výroční zprávy fungování stran na internetu. Navíc neexistuje nezávislý státní orgán, který by na financování dohlížel. Výroční zprávy o hospodaření stran se předkládají Poslanecké sněmovně, de facto členům politických stran. Strany navíc nedostatečně uveřejňují své sponzory.

Podle politologa Michala Klímy se „politické strany staly do značné míry firmami, které prosazují osobní a skupinové zájmy manažerů na celostátní, regionální a komunální úrovni. Hlavním smyslem jejich existence není prosazování ideových hodnot a zájmů společenských skupin, ale dosažení ekonomického a mocenského profitu úzké skupiny stranických manažerů.“ Studia v tomto ohledu zmiňuje faktického šéfa VV Víta Bártu.

Hlavním volebním tématem politických stran se v minulých volbách stala korupce. Studie ovšem hodnotí kroky parlamentních stran jako málo rázné v nejzávaznějších problémech, které spíše obchází, než řeší. Nejkomplexnější protikorupční program měla TOP09, nejmenší prostor mu naopak věnovala KSČM.

Studie Transparency International jasně ukazuje neduhy soudobé české politické scény. Pokud je ovšem malá politická vůle, jak bylo častokrát zmiňováno, samotná studia, byť pojmenovávající konkrétní nedostatky, nic nezmůže.

Klára Zelenková, KohoVolit.eu

Libí se Vám naše články? Můžete je pravidelně dostávat na Facebooku.

Dále čtěte

Kdo (ne)chce referenda? Díl 1.

V polovině největších měst vládne "opoziční smlouva"

Ve čtvrtek se bude hledat korupce

Autor: D K | pondělí 6.2.2012 16:11 | karma článku: 12,96 | přečteno: 1010x
  • Další články autora

D K

Volební program pro volby do evropského parlamentu: Česká Pirátská

Česká pirátská strana, neboli jednoduše Piráti se v letošních evropských volbách bude ucházet o posty europoslanců vůbec poprvé. V národním, ale i mezinárodním měřítku se těší značné oblibě hlavně mezi mladými lidmi, které zaujmou moderními tématy týkajících se především využití internetu. A co konkrétně nabízí Piráti ve svém volebním programu?

15.5.2014 v 16:11 | Karma: 7,69 | Přečteno: 561x | Diskuse| Politika

D K

Jan Keller: Jak se do Evropy volá…

Kampaně před volbami do Evropského parlamentu pomalu vrcholí. Lídr sociální demokracie, sociolog, filozof, publicista a environmentalista Jan Keller říká, “Evropa bude taková, jakou si ji uděláme.” A jakou Evropu tedy nabízí?

14.5.2014 v 9:11 | Karma: 11,96 | Přečteno: 1014x | Diskuse| Politika

D K

Strana pro Evropu: Pojistka DSSS v Eurovolbách

Na kandidátce č. 29 se lze dočíst, že Dělnická strana sociální spravedlnosti je v koalici se Stranou pro Evropu. Koho by ovšem zajímalo, zda je tato malá záhadná strana podle svého názvu pro-evropská, bude zklamán. Vše nasvědčuje tomu, že je spíše pojistkou DSSS v případě problémů s jejím fungováním.

12.5.2014 v 16:11 | Karma: 10,80 | Přečteno: 577x | Diskuse| Politika

D K

Volební program k volbám do Evropského parlamentu: Strana Zelených

V květnových volbách do Evropského parlamentu Strana Zelených kandiduje v koalici společně s hnutím Změna, se kterým sdílí většinu programových priorit. Pro Zelené to jsou především moderní energetická politika, tvorba nových pracovních míst, kvalita života a genderová problematika. Motem “Česko dopředu”, chtějí Zelení vyjádřit svůj záměr vést aktivní evropskou politiku.

12.5.2014 v 11:11 | Karma: 10,67 | Přečteno: 481x | Diskuse| Politika

D K

Česká DSSS ztracena mezi parlamenty

“Rozvrácení Evropské Unie zevnitř”, to je heslem, kterým česká Dělnická strana sociální spravedlnosti (v koalici s Strana pro Evropu) vysvětluje svoji kandidaturu do Evropského parlamentu. Ačkoliv je jejich politika jasně proti-evropská, nakolik se jejich program skutečně týká problematiky České republiky v mezinárodní kontextu zůstává otázkou.

8.5.2014 v 16:11 | Karma: 11,82 | Přečteno: 409x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Brusel zveřejnil 10 kroků pro přijímání migrantů, z nichž se Česko nevyzuje

12. června 2024  18:34

Evropská komise zveřejnila harmonogram, který má zajistit, aby v jednotlivých členských státech EU...

„Tak dlouho tam ta zrůda byla...“ Zjištění o střelbě na fakultě rozlítila pozůstalé

18. června 2024

Premium Univerzita Karlova i pozůstalí podali stížnosti proti policejním závěrům prosincové střelby na...

Pravda o střelbě na fakultě. Unikátní rekonstrukce, vrah přišel ve 13:23

17. června 2024

Premium Pravda o střelbě na filozofické fakultě se vynořuje postupně a některé detaily jdou proti tvrzením,...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Razantní propad studijních výsledků. Německé školy nezvládají migraci

19. června 2024

Premium Německé školy jsou v důsledku imigrační vlny přetížené, trpí nedostatkem kvalifikovaných učitelů,...

Němci ho zastřelili s holubem v náručí. Sověti z něj udělali světce

19. června 2024

Seriál Svého času se o něm učili i žáci v Československu. Viťa Čerevičkin se díky svému tragickému osudu...

Při pouti do Mekky zemřelo přes 577 poutníků, většina kvůli vedrům

18. června 2024  20:55,  aktualizováno  22:54

Při letošní velké muslimské pouti do Mekky hadždž zemřelo nejméně 577 lidí. Většina z nich v...

Objemné plenky mohou způsobit horší paměť
Objemné plenky mohou způsobit horší paměť

Není asi velkým překvapením, že dostatek vhodného pohybu je pro správný vývoj miminka naprosto zásadní. Jen málokdo si ale dokáže představit, co...

  • Počet článků 395
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1168x
Podpořeno fondem Otakara Motejla.

Seznam rubrik