Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Nová studie mapuje korupci v ČR, díl 2.

Nedůvěra v politiku. Neprůhledné financování politických stran. Nízké mínění o vymahatelnosti práva v oblasti korupce. Korupce nikoliv jako individuální jev, ale organizovaný zločin. To vše analyzuje Studie národní integrity, kterou vydala Transparency International ČR. Pojďme se na ní podívat.


Projekt Studie národní integrity (NSI) má být přínosem pro boj s korupcí v České republice a zároveň relativním měřítkem pro srovnávání se zeměmi ostatními. V tomto dvoudílném článku si stručně představíme její obsah. V prvním dílu jsme se zaměřili na problematiku korupce. Ve druhém se podíváme na fungování dvou pilířů: Parlamentu a politických stran.

Parlament

Ve Studii národní integrity (NSI) čteme: „Přijímané zákony a další rozhodnutí parlamentu příliš často ignorují předvolební sliby, názory odborníků i veřejné mínění. Na úroveň parlamentu se přenášejí kvazidemokratické rozhodování, klientelistické vazby a prosazování osobních zájmů, které jsou příznačné pro fungování uvnitř politických stran.“

Transparency International hodnotila parlament, potažmo i politické strany, na základě tří kritérií: potenciál, vnitřní správa a role v systému. Zatímco za potenciál získal parlament 94/100, propadl ve vnitřní správě (29/100) a nezazářil ani v kritériu role v systému, kde obdržel 25/100.

Jako problematické vnímá studie obsazování klíčových pozic ve vedení nezávislých institucí na základě stranického klíče namísto odbornosti. Za absurdní označuje nemožnost bezplatného přístupu občanů k činnosti parlamentu. Neduhem parlamentu je i značně malá politická vůle ke změně.

Studia zkoumala i nezávislost parlamentu, kterou ohodnotila kladně. Poslanci disponují volným mandátem, tj. právem a povinnosti vykonávat funkci osobně a v souladu se svým slibem bez vázanosti na další příkazy. Rovněž mají poslanci rozsáhlou imunitu, kterou se pokusili v polistopadové době několikrát omezit, byť bez většího úspěchu.

Přes tyto pozitiva se uvádí, že nezávislost poslanců omezuje stranický tlak na loajalitu. Typickým příkladem je strana Věci veřejné, která před volbami v květnu 2010 nechala své členy podepsat smlouvu o loajálnosti, za jejíž porušení může poslanec dostat pokutu ve výši sedmi miliónů Kč. Stranický tlak způsobuje nulovou toleranci v české politice.

V analýze transparentnosti dopadl parlament hůře. Zákonodárci totiž nemají povinnost zveřejňovat svá čestná prohlášení o střetu zájmů. Navíc za zveřejňování zákonů neodpovídá parlament, ale ministerstvo vnitro, které při novelizaci zveřejňuje pouze změny, nikoliv celá změní zákonů.

Studie v rámci odpovědnosti poukazuje na chybějící etické kodexy. Problematické jsou i tzv. přílepky. Právo podat pozměňovací návrh má i jednotlivý poslance a co více, nemusí odůvodňovat své pozměňovací návrhy. K většímu zprůhlednění finančnímu fungování parlamentu, by měli zákonodárci zveřejňovat přehled výdajů jednotlivým asistentům a expertům, které si najímají. To v současnosti činit nemusí.

Studie kritizuje i tzv. fenomén otáčivých dveří, který „umožňuje politikům vstupovat bezprostředně po skončení mandátů do funkcí, s nimiž byl zakázán souběh“. Jedná se o justici a veřejnou správu. Na druhé straně ale mají povoleno sedět v řídících a dozorčích orgánech státních podniků v průběhu funkčního období.

V českém politickém prostředí neexistuje regulace lobbingu, přesto mají lobbisté na rozdíl od obyčejných občanů možnost pohybovat se volně po budově bez doprovodu. Pod kritiku se dostaly i interpelace, které podle TI probíhají ve formě ‚zeptejte se mě, na co chcete, odpovím vám, na co chci‘.

Poslanecká sněmovna má možnost ustanovit vyšetřovací komise k prověření nestandardních kroků poslanců. V letech 2006-2010 byly zřízeny komise čtyři. První ohledně firmy Kapsch, druhá zkoumala případ poslance Moravy (ta ovšem nikdy nezahájila činnost), třetí se zabývala okolnostmi policejního spisu Krakatice (ustanovila se 1. dubna 2009 a rovnou se zrušila - možná šlo o aprílový žert) a čtvrtá měla prošetřit situaci ohledně udělování akademických titulů na plzeňských právech (činnost nikdy nezapočala). To potrhuje politickou vůli k prošetření kauz.

V protikorupčních reformách působí parlament spíše jako brzda než motor. „Jediným schváleným zákonem s protikorupční tematikou za rok 2009 je novela zákona o veřejných zakázkách, která dává možnost uložení zákazu plnění již uzavřených smluv mezi zadavatelem a vítězem veřejné soutěže a zavádí tzv. černé listiny,“ zhodnotilo sdružení Oživení.

Politické strany

„Vnitrostranická demokracie nefunguje, jednou z příčin je malá důvěra veřejnosti a nezájem o dění ve stranách. Politické strany v České republice fungují spíše jako tržiště s privilegii než jako zdroj vizí a dobrých řešení pro celospolečenské problémy.“

Systém podle studie podporuje zřejmé klientelistické vazby, což vede k uzavřenosti a kartelizaci stran. Politické strany jsou rovněž málo nakloněné veřejné kontrole. Mají dostatek nezávislosti a finančních zdrojů, ale chybí řádná pravidla, např. regulace volební kampaně.

V hodnocení potenciálu získaly politické strany 69/100. Ve vlastní správě a roli v systému dopadly lépe než parlament, byť se nejedná o radikální zlepšení. Vlastní správa politických stran byla ohodnocena 33/100 a role v systému 38/100.

Státní podpora politických stran znevýhodňuje malé strany a nově vznikající. Navíc politické strany nemusí danit členské příspěvky. K financování politických stran dochází mnohdy i prostřednictvím platů a odměn politiků v dozorčích radách.

Politologové se shodují, že strany v ČR se etablovaly jako zvláštní druh podnikání, které ve skutečnosti sleduje jiné cíle než politickou soutěž.“ Nezávislost politických stran je institucionálně zakotvena dostatečně, je ale ohrožována ekonomickými partikulárními zájmy.

Studie kritizuje chybějící povinnost uveřejňovat výroční zprávy fungování stran na internetu. Navíc neexistuje nezávislý státní orgán, který by na financování dohlížel. Výroční zprávy o hospodaření stran se předkládají Poslanecké sněmovně, de facto členům politických stran. Strany navíc nedostatečně uveřejňují své sponzory.

Podle politologa Michala Klímy se „politické strany staly do značné míry firmami, které prosazují osobní a skupinové zájmy manažerů na celostátní, regionální a komunální úrovni. Hlavním smyslem jejich existence není prosazování ideových hodnot a zájmů společenských skupin, ale dosažení ekonomického a mocenského profitu úzké skupiny stranických manažerů.“ Studia v tomto ohledu zmiňuje faktického šéfa VV Víta Bártu.

Hlavním volebním tématem politických stran se v minulých volbách stala korupce. Studie ovšem hodnotí kroky parlamentních stran jako málo rázné v nejzávaznějších problémech, které spíše obchází, než řeší. Nejkomplexnější protikorupční program měla TOP09, nejmenší prostor mu naopak věnovala KSČM.

Studie Transparency International jasně ukazuje neduhy soudobé české politické scény. Pokud je ovšem malá politická vůle, jak bylo častokrát zmiňováno, samotná studia, byť pojmenovávající konkrétní nedostatky, nic nezmůže.

Klára Zelenková, KohoVolit.eu

Libí se Vám naše články? Můžete je pravidelně dostávat na Facebooku.

Dále čtěte

Kdo (ne)chce referenda? Díl 1.

V polovině největších měst vládne "opoziční smlouva"

Ve čtvrtek se bude hledat korupce

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: D K | pondělí 6.2.2012 16:11 | karma článku: 12,96 | přečteno: 1010x
  • Další články autora

D K

Volební program pro volby do evropského parlamentu: Česká Pirátská

Česká pirátská strana, neboli jednoduše Piráti se v letošních evropských volbách bude ucházet o posty europoslanců vůbec poprvé. V národním, ale i mezinárodním měřítku se těší značné oblibě hlavně mezi mladými lidmi, které zaujmou moderními tématy týkajících se především využití internetu. A co konkrétně nabízí Piráti ve svém volebním programu?

15.5.2014 v 16:11 | Karma: 7,69 | Přečteno: 545x | Diskuse| Politika

D K

Jan Keller: Jak se do Evropy volá…

Kampaně před volbami do Evropského parlamentu pomalu vrcholí. Lídr sociální demokracie, sociolog, filozof, publicista a environmentalista Jan Keller říká, “Evropa bude taková, jakou si ji uděláme.” A jakou Evropu tedy nabízí?

14.5.2014 v 9:11 | Karma: 11,96 | Přečteno: 1014x | Diskuse| Politika

D K

Strana pro Evropu: Pojistka DSSS v Eurovolbách

Na kandidátce č. 29 se lze dočíst, že Dělnická strana sociální spravedlnosti je v koalici se Stranou pro Evropu. Koho by ovšem zajímalo, zda je tato malá záhadná strana podle svého názvu pro-evropská, bude zklamán. Vše nasvědčuje tomu, že je spíše pojistkou DSSS v případě problémů s jejím fungováním.

12.5.2014 v 16:11 | Karma: 10,80 | Přečteno: 577x | Diskuse| Politika

D K

Volební program k volbám do Evropského parlamentu: Strana Zelených

V květnových volbách do Evropského parlamentu Strana Zelených kandiduje v koalici společně s hnutím Změna, se kterým sdílí většinu programových priorit. Pro Zelené to jsou především moderní energetická politika, tvorba nových pracovních míst, kvalita života a genderová problematika. Motem “Česko dopředu”, chtějí Zelení vyjádřit svůj záměr vést aktivní evropskou politiku.

12.5.2014 v 11:11 | Karma: 10,67 | Přečteno: 481x | Diskuse| Politika

D K

Česká DSSS ztracena mezi parlamenty

“Rozvrácení Evropské Unie zevnitř”, to je heslem, kterým česká Dělnická strana sociální spravedlnosti (v koalici s Strana pro Evropu) vysvětluje svoji kandidaturu do Evropského parlamentu. Ačkoliv je jejich politika jasně proti-evropská, nakolik se jejich program skutečně týká problematiky České republiky v mezinárodní kontextu zůstává otázkou.

8.5.2014 v 16:11 | Karma: 11,82 | Přečteno: 409x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Pavel se zranil na motorce. V nemocnici na pozorování zůstane několik dní

23. května 2024  20:03,  aktualizováno  22:32

Prezident Petr Pavel se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si...

Polsko koupí americké střely vzduch-země s doletem tisíc kilometrů

28. května 2024  6:09

Polsko koupí americké střely dlouhého dosahu JASSM-ER. Hodnota této smlouvy o nákupu nové výzbroje...

Poslanci začínají schvalovat zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let

28. května 2024  5:59

Důchodovou reformu podle představ současné vlády Petra Fialy začínají v úterý na mimořádné schůzi...

Soud posoudí žádost třetího vítkovského žháře, Lukeš chce podmínečné propuštění

28. května 2024  5:30

Patnáct let strávil Jaromír Lukeš, třetí z vítkovských žhářů, ve vězení. Odsouzený byl k...

ANALÝZA: Válka mezi světem a Izraelem? Proč se po něm šlape a žádají sankce

28. května 2024

Premium Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli Od Izraele se v probíhajícím konfliktu s Hamásem část světa odvrací. Například zpravodajka OSN...

  • Počet článků 395
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1168x
Podpořeno fondem Otakara Motejla.

Seznam rubrik