Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Kreacionistu nepřesvědčíme

Diskuse s kreacionisty jejich názory v drtivé většině případů nezmění, uvažující člověk však z ní dokáže o patologii kreacionistického pohledu na svět leccos zajímavého vysledovat.

Ukažme si, jak to fungovalo v diskusi k mému poslednímu článku.

Seznamy popíračů evoluce

Marek Pinkas dal k dispozici seznam asi 800 vědců, kteří nesouhlasí s evoluční teorií. Ano, popírači evoluce mezi vědci skutečně existují a někteří přes svůj handicap ve svých vědeckých oborech dosáhli výtečných výsledků. V seznamu se vyskytla tři jména z České republiky a mimo seznam známe také prof. RNDr. Antonína Jiřího Mejsnara, DrSc., oceněného stříbrným bludným balvanem za rok 2013 za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční teorie, nebo prof. RNDr. Vladimíra Krále, DrSc., člena Církve adventistů sedmého dne.

Co takový seznam dokazuje? Jen to, že stejně jako existují příznivci řady více či méně absurdních konspiračních teorií, existují také popírači evoluce (evoluční teorie). Bylo by spíše s podivem, kdyby neexistovali, zvláště když se ve sporu evoluce versus kreace v minulosti vydatně angažovaly křesťanské církve.

Zatím si nikdo nedal práci, aby sestavil obdobný seznam vědců evoluční teorii podporujících, protože - jakkoli dlouhý by seznam mohl být - jeho důkazní hodnota v předmětném sporu by byla stejná jako u seznamu evolučních popíračů - totiž nulová. Rozumní lidé nemají potřebu podobné seznamy vytvářet a jejich délkou argumentovat, protože o pravdě se v přírodních vědách nehlasuje. Kreacionisté rádi zdůrazňují, že převaha vědců "věřících" v evoluci nic nedokazuje, většina se může mýlit. Ano, proč nám však současně strkají pod nos své seznamy?

A pak je zde ještě jeden aspekt, který kreacionistické raději nezmiňují. Osoby z kreacionistického seznamu nejspíš nebudou jednoduché ovečky, které uvěří všemu, co jim naservírují americké věroučné centrály, přece jen jde o vzdělané osoby s nadprůměrnou inteligencí a vědeckou praxí. Těch 800 expertů se možná shodne na tom, že evoluční teorie je špatná, mohou se však zásadně lišit v názorech na ostatní dogmata nejrozšířenější verze kreacionismu – kreacionismu mladé Země. Upřímně pochybuji, že všichni uvedení vědci jsou přesvědčeni, že první kapitoly Genesis jsou doslovným a autentickým popisem skutečných událostí, že život na Zemi je starý jen pár tisíciletí a geologická historie Země ukazuje na jednu jedinou událost, která stojí za řeč, totiž na biblickou potopu s Noemovou archou, naloděním zvířátek, totální destrukcí zemského povrchu, vyloděním zvířátek a následným vytvořením recentních ekosystémů.

Kreacionismus je vnitřně velmi nekonzistentní, je pojímán vírou, nikoli evidencí. Divili bychom se, jak různorodý může být světonázor zdánlivě jednolité skupiny věřících. Jsem přesvědčen, že mnohým popíračům evoluce připadá představa vesmíru starého jen pár tisíciletí stejně směšná a absurdní jako mně.

Přechodný článek

Zeptal jsem se v rámci diskuse Jiřího Kindla: "Kteří nositelé Nobelovy ceny tvrdí, že vesmír je starý jen pár tisíciletí nebo že svět byl v době existence lidstva zničen celosvětovou potopou?"

Jiří Kindl odpověděl: "To netvrdí žádný kreacionista. To, že lidstvo postihla obrovská potopa je doloženo. Například protržením moře v Bosporské úžině a vznik Černého moře. V Bibli je popsán jak vznikl vesmír velkým třeskem."

Ne, pane Kindl. Hloupostem o mládí vesmíru a celosvětové potopě věří většina kreacionistů a víceméně všichni kreacionisté mladé Země. Vesmír, planeta Země a život na Zemi jsou dle jejich biblických studií staré jen pár tisíciletí a popis celosvětové potopy v bibli je doslovným a pravdivým popisem historické události... a velký třesk je fuj podobně jako evoluce.

Se zatopením Černého moře nemám sebemenší problém, po této události totiž existují zřetelné stopy. Mýtus o celosvětové potopě skutečně musela iniciovat reálná událost, ovšem zásadně lokálního charakteru, nikoli potopa celosvětová. Zatopením Černého moře nevznikly uhelné pánve v české kotlině ani ložiska ropy v Severním moři, ani při té příležitosti nevyhynuli trilobiti či dinosauři. Noe mohl být pastevec, který na voru převezl skupinku svých napůl domestikovaných zvířátek a pak svůj příběh barvitě líčil při slavnostech slunovratu svého kmene, rozhodně však nevezl klokany, lenochody nebo haterie.

Zkuste si, pane Kindl, o svých názorech popovídat se skutečnými kreacionisty, můžete dospět k zajímavým postřehům. Přeji vám úspěch, možná máte ještě šanci.

Australopiték nechodil vzpřímeně

Udivilo mě, když Mirek Pinkas zmínil, že australopiték zvaný Lucy nechodil vzpřímeně.

Lucy je řazena k druhu Australopithecus afarensis, k němuž existuje řada nálezů, které se staly předmětem zkoumání a na ně navazujících vědeckých diskusí. Přestože spory o způsobu chůze australopitéků dosud nejspíš zcela neutichly, po čtyřiceti letech studia se většina vědecké obce přiklání k názoru, že australopitékové chodili po dvou. Nasvědčuje tomu stavba pánve a dolních končetin, nález stop bipedních tvorů v Laetoli tento závěr dobře doplňuje.

Nemám odhad, nakolik je Mirek Pinkas přesvědčen o pravdivosti svého tvrzení, jde však minimálně o tvrzení značně nepřesné, které by se pro svoji jednostrannost dalo označit za manipulativní.

Vysvětlením jsou informační zdroje, ze kterých Mirek Pinkas vycházel. Dr. Veith je známou kreacionistickou atrakcí a jeho vystoupení jsou zjevně pouhou náboženskou propagandou, s vědou mnoho společného nemají. No a ICR (Institute for Creacion Research) je kreacionistickou propagandistickou centrálou. Bude-li někdo jednostranně spoléhat na obdobné informační zdroje, pochopitelně může dojít k víře, že australopiték je vymřelým čtvernohým lidoopem bez hominidních znaků svědčících pro bipedii

Pokud se na školách učí A, mělo by se učit i B

S požadavkem v nadpisu přišel David Zavřel. Pravděpodobně mínil, že pokud se v hodinách biologie učí evoluce, měl by se stejnou měrou vyučovat i kreacionismus. Jenže je tu problém.

Evoluční teorie je všeobecně uznávanou vědeckou teorií, která dle názoru většiny současných vědců nejlépe popisuje vývoj a účelné přizpůsobení živých organismů jejich prostředí. Kdežto kreacionismus vědeckou teorií není.

Dobrá věda nezávisí na víře nebo světonázoru vědců a nemůže proto mezi své předpoklady zahrnovat ani nejposvátnější texty. Metodologie vědy neumožňuje nacházet příčiny pozorovaných jevů v nadpřirozenu a pokud něco na poli vědy zatím vysvětlit neumíme, nesmíme si vypomáhat zázrakem.

Kreacionismus si ve věci stvoření zázrakem vypomáhá. Ve stvoření buď věříme nebo nevěříme, proto patří kreacionismus možná do hodin náboženské výuky, rozhodně však ne do biologie.

Korupcí proti zázrakům

Josef Pavelka je přesvědčen, že vědci proti prokazatelným zázrakům bojují pomocí korupce. Někde slyšel příběh o vědci, který se údajně pokoušel podplatit zázračně uzdravenou ženu, aby o svém lurdském uzdravení před veřejností pomlčela. A byl za to jejím manželem spravedlivě shozen ze schodů.

Příběhy o zázračném uzdravení jsou velmi chytlavé, věřícím se často dosti líbí a ústním podáním se snadno šíří mezi sbory i farnostmi, pravděpodobně bez ohledu na svoji pravdivost. A pak už stačí jen trocha zobecnění – jak proti zázrakům (údajně) bojuje jeden vědec, tak proti nim bojují všichni, to dá rozum.

Zkusme použít tutéž logiku v situaci, kdy přistihneme kreacionistu při lži.

Konečně pravý křesťan

Většina diskutujících se zde chová poměrně slušně, až jsem si říkal, kdy se konečně objeví někdo z "pravých křesťanů", by nám to konečně nandal. Nu, dočkal jsem se.

Karel Drda si zjistil podrobnosti ze života mého i ze života kolegy Honzy Borovičky (oba zde vystupujeme pod skutečným jménem), aby nám mohl kázat o morálce výrazovými prostředky připomínajícími již legendární slovesnost Pavla Kábrta. Na ubohých nevinných kreacionistech se dopouštíme pomluv, šikany a pronásledování, nejspíš po požití lysohlávek. Tím, že protestuji proti podvodné kreacionistické propagandě na půdě vzdělávací instituce určené primárně ke vzdělávání, vytvářím prostor pro ničení, urážky a pomluvy a exhibuji zde svoji černou duši plnou zla a nenávisti.

Ano, pane Drdo, mým koníčkem je genocida a vyvražďování lidského rodu.

Autor: Karel Tejkal | úterý 30.8.2016 20:29 | karma článku: 21,32 | přečteno: 802x
  • Další články autora

Karel Tejkal

Fermiho paradox a temná hmota

Fermiho paradox vyjadřuje podivení, že jsme dosud nenalezli stopu po mimozemské civilizaci. Nabízím jedno z možných vysvětlení.

5.5.2021 v 13:42 | Karma: 13,17 | Přečteno: 501x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista klade otázky

Kreacionisté mladé Země (dále jen kreacionisté) kladou někdy sugestivní a ze svého pohledu patrně jen řečnické otázky. Zkusme jim na ně odpovědět.

18.4.2020 v 20:15 | Karma: 15,09 | Přečteno: 811x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Satan a miliony let

Křesťané z bible vědí, že existuje skutečný nepřítel, který obchází kolem a hledá koho by sežral a zničil. Je to Satan.

12.4.2020 v 21:03 | Karma: 16,49 | Přečteno: 654x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Evoluce, stvoření a pád do hříchu

Kreacionisté mladé Země s oblibou argumentují krásou a dokonalostí živých organismů a své okouzlení považují za důkaz tvůrčích schopností stvořitele. Živé organismy však nemusí být vždy jen krásné a dokonalé. Co s tím?

5.4.2020 v 19:20 | Karma: 12,91 | Přečteno: 361x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma: 39,52 | Přečteno: 1629x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Policie prověřovala nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Zajistila 300 milionů

5. června 2024,  aktualizováno  8.6 21:12

Premium Česká policie v tichosti prověřovala třaskavý případ, který může mít negativní dopad na zbrojní...

Poslanci schválili navýšení podpory investic, budou řešit i status umělce

13. června 2024  8:37,  aktualizováno  11:29

Přímý přenos Poslanci ve čtvrtek schválili navýšení peněz pro Státní fond podpory investic. V prvním kole by...

Žalobci se budou znovu zabývat kauzou s Ferim, zohlední názor Ústavního soudu

13. června 2024  11:17

Státní zastupitelství se bude znovu zabývat případem jedné z poškozených v kauze bývalého poslance...

Prezident Pavel předá končící prezidentce Čaputové Řád Bílého lva

13. června 2024  9:31,  aktualizováno  11:16

Sledujeme online Prezident Petr Pavel v poledne předá Řád Bílého lva končící prezidentce Zuzaně Čaputové. Nejvyšší...

Pokuta 200 milionů eur plus penále. EU trestá Maďarsko za migrační politiku

13. června 2024  10:12,  aktualizováno  10:50

Maďarsko musí zaplatit jednorázovou pokutu 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) a penále ve výši...

  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik