Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Kreacionista na Měsíci

Nejnovější článek na webu kreacionismus.cz nepřinesl mnoho překvapení, zajímavé je však sledovat jeho investigativní logiku a následně v diskusi reakci prostších kreacionistů.

Článek Měsíc překvapivě stále chladne a smršťuje se čerpá z National Geographic (The moon may be tectonically active, and geologists are shaken). National Geographic je popularizující časopis určený široké veřejnosti, který – ve snaze upoutat pozornost čtenáře – někdy strohá vědecká data prezentuje lehce bulvárním způsobem. Věda o vesmíru nám skýtá řadu překvapení, ale rozhodně neotřásá našimi základními představami ve smyslu kreacionistických přání.

Jakob Haver vybírá fakta: Na Měsíci bylo seismometry z misí Apollo detekováno 28 seismických událostí, pro které vědci nemají všeobecně přijímané vysvětlení. Současně se na jeho povrchu nacházejí geologicky relativně mladé útvary (zlomy, jizvy), svědčící o postupném vychládání Měsíce doprovázeném zmenšování jeho objemu. Některé ze zmíněných seismických události byly lokalizovány v blízkosti těchto zlomů.

Jakob Haver z uváděných údajů vyvozuje, že Měsíc, ač by měl být geologicky chladným tělesem, nadále chladne (tedy je mladší, než uvádí sekulární vědci), a jeho mládí odpovídá údajům, které lze odvodit z "přímého čtení knihy Genesis" (dle kreacionistů mladé Země cca 6000 let). A když je mladý Měsíc, musí být mladá i Sluneční soustava, potažmo celý vesmír.

Náš Měsíc je jen jedním ze seznamu "tepelných nesrovnalostí" Sluneční soustavy, který uniformitariánští vědci nemohou přijatelně vysvětlit. Podobně je na tom i Merkur, Jupiter, Jupiterovy měsíce Ganymede a Io, Saturnův měsíc Enceladus, Neptun a Pluto. Pokud tato tělesa vnímáme jen jako tisíce let stará, a ne miliardy, jejich teplo není vůbec překvapující.

Tektonických událostí zaznamenaly přístroje z Apolla několik tisíc. Zmíněných 28 událostí bylo vydestilováno pomocí technologií, které v časech projektu Apollo nebyly pro nízký výkon tehdejších počítačů k dispozici. Signál těchto 28 událostí nad úrovní šumu je tedy velmi slabý.

Kreacionisté obecně velmi rádi zapomínají, že planety a jejich měsíce od svého vzniku nejen chladnou, ale také se ohřívají. Zdrojem vnitřního tepla je především aktivita nestabilních atomů s dlouhým poločasem rozpadu. Vesmírná tělesa obsahující prvky s poločasem rozpadu v řádu miliard let, opravdu mohou být i po miliardách let "ochlazování" stále dosti horká. V případě měsíců planet pak na ohřev jejich nitra mohou mít vliv i slapové efekty.

Stáří vesmírných těles neurčují nejmladší objekty detekovatelné na jejich povrchu, ale naopak objekty nejstarší. Na tuto jednoduchou zásadu kreacionisté velmi rádi zapomínají. Najdeme-li tedy na měsíčním povrchu geologické útvary staré (byť) překvapivě jen 50 milionů let, odhad věku Měsíce určený například pomocí radiometrie měsíčních hornin dopravených na Zemi, to nijak neovlivní.

A co je možná nejdůležitější. I kdyby "tepelné nesrovnalosti" nakrásně znamenaly, že tělesa ve Sluneční soustavě jsou výrazně mladší než 4 a půl miliardy let, nijak nedokazují absurdní stáří vesmíru extrapolované z biblických rodokmenů.

Světští vědci by se měli zabývat fakty. Pokud fakta nesouhlasí s teoriemi a to nejen pouze v jednom případě – je zapotřebí změnit teorii, nikoli říci, že některá fakta "tak trochu nesouhlasí s teoriemi", ale že se důkazy pro teorii rozhodně brzy "najdou". Toto spíše zavání tvrdohlavostí a dogmatismem – což ve vědě dle mého nemá mít žádné místo.
Vlasta

Mohu tě ujistit, Vlastíku, že světští vědci se na rozdíl od kreacionistů mladé Země fakty zabývají.

Vnímat tato tělesa jako mladá je v souladu s rozumným uvažováním – všechno ukazuje na to, že tomu tak je, i kdyby to bylo pro evoluční kosmology jakkoli překvapující.Naopak vnímat je jako miliardy let stará rozumu odporuje. A protože evoluci v původním slova smyslu (tj. samovolný dlouhodobý vzrůst organizovanosti v nějaké soustavě) nikdy nebylo možno a ani v současnosti nelze nikde prokázat, nezbývá evolučním věřícím než dogmaticky tvrdit, že k evoluci v onom původním významu slova došlo kdysi dávno, v miliony let vzdálené minulosti, a dnes už ji nelze pozorovat. Vítejte v nábožném světě pověr, zázraků a magie!Jiří Zelinka

Jiříku, Měsíc nemůže být současně starý 4 a půl miliardy let a šest tisíciletí. Zabýváme-li se stářím Měsíce, nemůžeme jen fantazírovat zda vypadá mladě nebo staře, měli bychom se pokusit jeho stáří změřit. Věda tak činí, různými metodami, které dávají celkem konzistentní výsledky. Jak měří stáří Měsíce kreacionisté, kteří se dle Vlastíka na rozdíl od "světských" fakty zabývají?

A protože s hříchem přišlo na Zemi porušení, mám strach, že k vystřízlivění nebude mít kdy dojít…porušení zasahuje i myšlení…rozklad nezadržitelně postupuje…rozklad „vědcovy“ mysli je možná nezvratný… Dokud nezačne dělat VĚDU (= hledat pravdivá vysvětlení). Pravda je to, co nás vysvobodí :)Oliver

No nejsou ti chlapci kouzelní? Připomínám – jedná se o osoby, pro které je důkazem vesmíru starého jen pár tisíciletí nález geologických útvarů na Měsíci vytvořených před desítkami milionů let.

Autor: Karel Tejkal | pátek 14.6.2019 17:45 | karma článku: 12,77 | přečteno: 448x
  • Další články autora

Karel Tejkal

Fermiho paradox a temná hmota

Fermiho paradox vyjadřuje podivení, že jsme dosud nenalezli stopu po mimozemské civilizaci. Nabízím jedno z možných vysvětlení.

5.5.2021 v 13:42 | Karma: 13,17 | Přečteno: 501x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista klade otázky

Kreacionisté mladé Země (dále jen kreacionisté) kladou někdy sugestivní a ze svého pohledu patrně jen řečnické otázky. Zkusme jim na ně odpovědět.

18.4.2020 v 20:15 | Karma: 15,09 | Přečteno: 811x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Satan a miliony let

Křesťané z bible vědí, že existuje skutečný nepřítel, který obchází kolem a hledá koho by sežral a zničil. Je to Satan.

12.4.2020 v 21:03 | Karma: 16,20 | Přečteno: 653x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Evoluce, stvoření a pád do hříchu

Kreacionisté mladé Země s oblibou argumentují krásou a dokonalostí živých organismů a své okouzlení považují za důkaz tvůrčích schopností stvořitele. Živé organismy však nemusí být vždy jen krásné a dokonalé. Co s tím?

5.4.2020 v 19:20 | Karma: 12,91 | Přečteno: 360x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma: 39,52 | Přečteno: 1627x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Turínské plátno a dědičnost krevních skupin

Jednou za uherský rok navštívím kontrarevoluční magazín Petra Hájka. To je ten pán, co nepochází z opice. Zaujal mne zde článek "historika a publicisty" Radomíra Malého dokazující údajnou pravost Turínského plátna.

21.1.2020 v 19:13 | Karma: 19,98 | Přečteno: 1196x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Úbytek magnetického pole Země ukazuje na apokalypsu soudného dne

Ano, to se skutečně píše v novém "vědeckém" pojednání na webu kreacionismus.cz. Podle vrchního inkvizitora se článek zabývá "pošetilým postojem sekulárních kosmologů k problému postupného slábnutí magnetického pole".

10.12.2019 v 11:35 | Karma: 22,87 | Přečteno: 1356x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistická kuchařka aneb jak se dělá propaganda

Propaganda je veřejné šíření myšlenek s cílem získat příznivce. Získávání příznivců pro dobrou věc je chvályhodné, pokud však propaganda hojně užívá manipulativní techniky, může být s šířenými myšlenkami něco hodně v nepořádku.

31.10.2019 v 19:16 | Karma: 15,47 | Přečteno: 638x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionistický experiment

Kreacionista mladé Země Jiří Zelinka v diskusi k mému předchozímu článku dle svých slov záměrně nasadil stejné výrazové prostředky, které používají jeho oponenti. Prý aby si ověřil naše reakce. Prostě takový malý experiment.

24.10.2019 v 22:43 | Karma: 15,42 | Přečteno: 569x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Mucholapka podivná se zakusuje do kreacionismu

Kreacionistům mladé Země (dále jen kreacionisté) obvykle nevadí, že jejich tvrzení jsou vzájemně nekonzistentní. Pokud evoluci vyvrací tvrzení A a současně i negace A, tím lépe.

21.10.2019 v 13:28 | Karma: 14,26 | Přečteno: 484x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Proti vyhynutí

Nedávno jsem se zúčastnil přednášky hnutí Rebelie proti vyhynutí. Chtěl jsem prostě vidět, kdo, proč a hlavně jak tlačí lidem do hlav zelené fobie.

2.10.2019 v 9:12 | Karma: 29,42 | Přečteno: 945x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Kreacionista neumí klást otázky

Kreacionisté mladé Země na stránkách kreacionismus.cz kladou špatné (manipulativní) otázky, na které často nelze rozumně odpovědět.

26.9.2019 v 18:48 | Karma: 13,08 | Přečteno: 689x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Pro záchranu planety

Ke snížení produkce kysličníku uhličitého pro záchranu planety jsme povinni využít každou možnost, která se nabízí. S výjimkou energie z jádra, ovšem.

19.8.2019 v 15:59 | Karma: 16,10 | Přečteno: 523x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Zelená řehole

Každé správné náboženství zakládá kláštery. V nich žijí řeholníci a řeholnice příkladným životem, nepodléhajíce pokušením vnějšího světa.

28.7.2019 v 19:35 | Karma: 18,34 | Přečteno: 501x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Karel Tejkal

Pohrobci geocentrismu

Spor mezi geocentrismem a heliocentrismem, který gradoval před čtyřmi sty lety, nám dnes téměř výhradně připomínají jen historické články a publikace. Pro kreacionistu však historie není zdrojem poučení.

27.7.2019 v 19:08 | Karma: 13,33 | Přečteno: 425x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Proč nelze diskutovat s kreacionistou

Člověk s pouhým názorem sotva může diskutovat s někým, kdo zná Pravdu. Fanatika faktická platnost argumentů nezajímá, fanatik má "axiomy".

11.7.2019 v 19:58 | Karma: 19,66 | Přečteno: 869x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Uveďme kosmologii na pravou víru

V půlnočním království žije kreacionista Vendelín Dobrotivý. Jeho koníčkem je kosmologie. Poté, co vrchní inkvizitor vyobcoval téměř všechny heretiky, stal se Vendelín Dobrotivý v půlnočním království zásadní vědeckou autoritou.

22.5.2019 v 16:21 | Karma: 10,95 | Přečteno: 458x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Setkávání s křesťany

Kdybychom všichni druhým činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu, postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání, které máme tolik zapotřebí. (František)

11.5.2019 v 19:13 | Karma: 11,79 | Přečteno: 418x | Diskuse| Ostatní

Karel Tejkal

Biblická potopa v údolí Vltavy

Uvědomuji si, že přinášet další důkazy pravdivosti biblického příběhu o Potopě je nošením dříví do lesa. V USA se však podobnými tématy pár pisálků slušně živí, proč to tedy nezkusit? Má neznalost geologie zde bude spíše výhodou.

16.4.2019 v 20:40 | Karma: 14,32 | Přečteno: 527x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Až počítač uvěří v boha

Bez nadpřirozené duše jsou lidé spoutáni zákony fyziky. Jsme tím redukováni na automaty a důsledky toho jsou nesmírné.

11.4.2019 v 21:49 | Karma: 12,06 | Přečteno: 396x | Diskuse| Věda
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 728x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik