Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jak se pozná fanatik?

Zde si budeme povídat o kreacionistech mladé Země (proto tento příspěvek zůstává v sekci věda), podle nastíněných kritérií však můžeme rozpoznat fanatika i v jiných oblastech lidského konání a myšlení.

Identifikovat fanatika v dnešní záplavě informací může být užitečné. Před fanatikem je třeba být ve střehu. Pochopitelně existují nejrůznější mezistupně – patrně každý z nás má ve svém myšlení nějakou slepou skvrnu – ale od jisté úrovně představuje fanatik skutečné nebezpečí pro jednotlivce i společnost. Bez fanatiků by svět byl příjemnější místo k životu.

Fanatik si plete víru a pravdu

Kreacionista (mladé Země) je přesvědčen, že první kapitoly bible věrně popisují počátky lidstva i vesmíru. Bible je přece boží slovo, musí být pravdivá! Přesto mnozí křesťané nesdílí víru kreacionistů ve stvoření světa v šesti dnech, v autenticitu Adama a Evy či v doslovné svědectví o biblické potopě. Jak je to možné?

Bible je jen jedna, přesto umožňuje mnoho výkladů. To ví každý, kdo se na problém umí podívat trochu s patra. Kreacionista ovšem považuje svůj výklad za jediný pravdivý, zdrojem víry však již není bible, ale pouze jedna její zcela konkrétní subjektivní interpretace. Subjektivní (víra) je vydáváno za objektivní (pravda).

Nahlédněme, jak skutečný fanatik žongluje s pojmy pravda a lež s přesahem do oblasti morálky:

Přátelé, zopakujme si to: přesvědčený evolucionista je křivák a lhář, je to člověk veskrze lží prolezlý, je plný falše, zcela bezcharakterní, žádná křivárna, podvod ani lež mu není dost velká, aby ji nepoužil pro zachování svojí evoluční báchorky. Smiřme se s tím, že na světě jsou lidé milující pravdu a lidé nenávidící pravdu. Pomůže nám to pochopit manýry Darwinovy darebácké party i fakt, že sebevětší důkaz tyto lháře nikdy neusvědčí z ničeho, ze všeho se vylžou. Spočítal někdy někdo počet podvodů a falzifikátů a lží, kterých se ve prospěch "vědy pravé evoluční" evolucionisti za 150 let už dopustili?Pavel Kábrt, 30.09.2016

Proč máme rádi pohádky, přestože víme, že nejsou doslova a do písmene pravdivé? S vědomím jejich smyšlenosti je dokonce vyprávíme dětem a nemáme přitom sebemenší výčitky. Možná z nich občas plyne nějaké ponaučení a pomáhají nám vychovat z dítěte slušného člověka.

Začneme-li však dětem vtloukat do hlavy, že pohádka je pravdivým popisem skutečných událostí, že vlk opravdu sežral Karkulku aby na konci příběhu Karkulka živá a zdravá vyskočila i s babičkou z jeho rozpáraného břicha, výchovný efekt pohádky se může vytratit.

Srovnej s biblickým příběhem o Jonášovi a rybě?.

Fanatik žije vírou a jeho přesvědčení jej ovládá. Informace ze svého okolí vnímá obvykle dosti jednoduchou optikou. Co jeho přesvědčení vyhovuje, je pravdivé. A naopak. V diskusi s fanatikem validní důkazy a argumenty obvykle nehrají žádnou roli. Pokud fanatik něčemu nerozumí, spolehne se jednoduše na názory svých souvěrců (někteří kreacionističtí apologetové jsou přitom za své lži patrně dobře placeni). Nemůžeme se pak divit, že se z fanatiků navzdory veškerému zdravému rozumu stávají exponenciálové a podobní exoti.

Fanatik lidi rozděluje, moudrý člověk sjednocuje

V květnu 2013 papež František naznačil, že i ateisté mohou být spaseni skrze oběť Ježíše Krista, pokud ve svém životě konají dobro. Prohlásil:

Pán nás všechny vykoupil Kristovou krví – všechny, nejenom katolíky. Všechny! Otče, také ateisty?, zeptáte se. Také ateisty, všechny. A tato krev z nás činí děti Boží prvořadé kategorie. Byli jsme stvořeni jako Boží obraz a Kristova krev nás všechny vykoupila! Každý z nás tedy má povinnost konat dobro. Toto přikázání může být dobrou cestou k dosažení pokoje. Kdybychom všichni druhým činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu, postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání, které máme tolik zapotřebí. Setkáme se, protože konáme dobro. “Já ale, Otče, nevěřím, jsem ateista”. Konáš ale dobro, a tam se setkáváme!

Čas od času se toto téma objeví v diskusích s věřícími, kteří Františkova slova odmítají, protože jsou údajně v rozporu s božím slovem. Jak lze očekávat, názorové strany svá tvrzení opírají o citace z bible.

Na jedné straně:

Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. (Jan 3:36)

Na straně druhé:

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.(2 Korintským 9:6,7)

Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní.(Římanům 2)

Soudím, že každý má na výběr, zda bude zdůrazňováním rozdílů společnost polarizovat na věřící a nevěřící (kreacionisty a evolucionisty), nebo zda bude lidi hodnotit především na základě jejich činů jako osoby dobré či zlé.

Nemyslím si, že přijdu do nebe skrze oběť Ježíše Krista, na takové věci nevěřím, přesto oceňuji moudrost papeže Františka, který se chce s dobrými lidmi setkávat bez ohledu na jejich osobní víru či nevíru.

Naproti tomu fanatik ve svatém zaujetí (pro pravdu, jak jinak) osoby ve svém okolí dělí nikoli dle jejich dobrých a zlých skutků, ale především dle ideologie.

Myslíš nakopat Tě pořádně do zadku místo toho, abys Ty, velký evoluční popleta, sem dal jasný odkaz k tomu, co prolhaně tvrdíš? Na to nemáš, viď? A víš proč na to nemáš? Protože lžeš a nic takového neexistuje. Urážím každého lháře, protože ďábel je lhář a vrah. Ať jsi to Ty, Ondro, popletenec ducha a evoluční hlupák, nebo Telesto, což je lhář typu KTE a dalších darwinistických darebáků. Urážet Vás, darebáci prolhaní, budu, protože jste zavinili druhou světovou válku (i první) a vaše lži mají na svědomí vyhlazení 6ti miliónů Židů a dalších „nevyvinutých etnik“, urážet Vás budu, dokud budu živ. Pamatuj si to a už se neptej, proč to dělám. Protože jste zločinci, tvrdící, že výbuchem vznikl vesmír a na neživé planetě za miliardy let pak vznikli lidi a živá příroda zcela bez Boha. Jste lháři a zničili jste v lidské mysli, co se dalo. Máte na svědomí současný marast v hlavě mládeže i starší generace. Urážet vás a pohrdat vámi a vysmívat se vám, darwinistickým grázlům, budu i nadále, s tím počítej.Pavel Kábrt, 6.10.2017

Nemyslím si, že bych zavinil válečné konflikty 20. století. Dokonce nemám na svědomí ani holokaust a studium reliktního záření nepovažuji za zločin.

Fanatik svůj způsob myšlení promítá i do hlav svých oponentů

Evolucionisté se rádi prezentují jako chladní vědci, ale samozřejmě nejsou: jsou náboženskou sektou založenou popleteným, ve vědě nevzdělaným bohoslovcem Charlesem Darwinem, nenávidícím Boha a církev.Pavel Kábrt, 1.10.2017

Myslím, že uvedený výrok není třeba ve světle nadpisu kapitoly obsáhle komentovat. Kdo je spíše náboženskou sektou – kreacionisté nebo drtivá většina praktikujících vědeckých pracovníků v biologii, fyzice nebo geologii? Komu spíše chybí přírodovědné vzdělání? Kdo a proč šíří nenávist?

Pro fanatika je ideologie důležitější než obyčejná lidská slušnost

Přes své výhrady k silně manipulativnímu obsahu kreacionistických článků a nenávistným komentářům některých diskutujících jsem na webu kreacionismus.cz ještě zhruba před třemi lety jednu vlastnost oceňoval, totiž dosti svobodnou diskusi. Pak začaly přicházet obstrukce. Nejprve plíživě, kdy nebylo možno diskutovat pod konkrétními články. Později se sice diskuse pod články vrátila, ale některým diskutujícím (vždy bezvýhradně oponentům) bylo ve svobodném projevu zabráněno silou, oponent byl zablokován.

Později dostal web novou podobu a s touto změnou se objevil i nový administrátor (vlastním jménem pravděpodobně Pavel Akrman). Tento člověk se již od počátku projevoval jako povýšenecký autokrat, pro kterého je svobodná diskuse něco zcela nepatřičného. Byla sice zveřejněna jakási pravidla, tato však byla uplatňována velmi svérázně, především nebylo měřeno stejným metrem. Například mi nebylo dovoleno bránit se proti osobnímu útoku vůči mé osobě (ad hominem) se zdůvodněním, že osobní útoky pravidla zakazují. To už admin před zveřejněním kontroloval mé příspěvky, zda neobsahují závadné formulace, a občas byla uveřejněna jen jejich část, některé vůbec. ?S podobným jednáním jsem se v minulosti setkal jen jednou na webu zvedavec.org. Nakonec jsem byl dle očekávání zablokován docela, ovšem pod zcela falešnou záminkou, že v diskusi vystupuji pod dvojí identitou. Pavel Kábrt věděl, že utkvělá představa admina o dvojí identitě neodpovídá skutečnosti a několik dalších účastníků diskuse na tuto věc poukazovalo (postupně byly všechny připomínky na dané téma zcenzurovány), nemělo to však žádný účinek. V duchu hesla "zabijte je všechny, však on už si bůh ty své pozná!" ideologie zvítězila nad slušností.

Evolucionisté existovali odnepaměti. Nikoli až od vzniku evoluční teorie. Darwin jen s tím celým humbukem vyšel na veřejnost jako první. Jejich společný předek není nikdo jiný, než Satan, otec lži a lhář od počátku. Proto by také nějaké umělé roubování veškerého zla na evolucionisty bylo nošení dříví do lesa – oni ho mají již dávno zděděné ve své genetické výbavě.Admin na kreacionismus.cz, 13.11.2017

Kreacionisté naštěstí nevládnou světskou mocí a doufejme, že tento stav se již nezmění. Cenzura a přísně stranické uplatňování "pravidel" však ukazují, jak by to s námi dopadlo, kdyby kreacionisté nebo jiní jim podobní fanatici dostali příležitost uspořádat svět dle svých představ. Zákaz výuky evoluční teorie by byl jen skromný začátek.

Všimněte si, že kreacionisticky laděné články blogerů na iDnes.cz diskuse zpravidla nezdobí.

Hřích pýchy

Mladá žena se zpovídá knězi. Vyznává mu, že se provinila hříchem pýchy.
"Jsem pyšná, otče. Vždycky, když se podívám do zrcadla, říkám si, jak jsem krásná."
Kněz ze zpovědnice odpoví: "To není hřích, milá dcero, to je omyl!"

Kreacionistická propaganda obvykle neslaví úspěch u lidí, kteří přírodní vědy studovali nebo praktikují, protože ti se s kreacionistickými "důkazy" poměrně snadno a rychle vypořádají. Přesto se však jedná o dosti propracovaný manipulativní systém, který osoby váhavé (často upřímně věřící křesťany) dokáže vykolejit mimo realitu. Kreacionisté své ovečky přesvědčují o jejich výjimečnosti, vždyť přece právě oni díky jedinému pravdivému chápání božího slova prohlédli a znají skutečné dějiny lidstva i vesmíru. Není divu, že nakonec takoví lidé dle svého vlastního přesvědčení rozumí biologii lépe než biologové, geologii lépe než geologové, fyzice lépe než fyzik a historii lépe než archeolog nebo historik. A to je pýcha.

Není vzácné setkání s fanatikem, který nejlépe ví, co a jak bůh vlastně myslel či kdo nakonec dojde spásy (evolucionisty nebrat) a kdo zatracení.

Všichni vědci – co jich od Darwina je – hlásají kreaci – a nikdo si to neuvědomuje. Protože jsou slepí jak patrona. V případě vědců by se dalo říci – zaslepení. Zaslepení vlastní vírou – že to, co říkají dokazuje – že Stvořitele netřeba.Vlasta na kreacionismus.cz, 21.11.2017

Ale nemylme se. Prostí lidé jako pan Vlasta jsou spíše oběti než strůjci kreacionistických manipulací. Možná se stane zázrak a někdo z nich se dříve či později dokáže podívat do zrcadla a pochopí, že není tolik vědoucí, jak si dosud pošetile myslel

Autor: Karel Tejkal | sobota 25.11.2017 10:56 | karma článku: 18,80 | přečteno: 1227x
  • Další články autora

Karel Tejkal

Fermiho paradox a temná hmota

Fermiho paradox vyjadřuje podivení, že jsme dosud nenalezli stopu po mimozemské civilizaci. Nabízím jedno z možných vysvětlení.

5.5.2021 v 13:42 | Karma: 13,17 | Přečteno: 501x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Kreacionista klade otázky

Kreacionisté mladé Země (dále jen kreacionisté) kladou někdy sugestivní a ze svého pohledu patrně jen řečnické otázky. Zkusme jim na ně odpovědět.

18.4.2020 v 20:15 | Karma: 15,09 | Přečteno: 811x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Satan a miliony let

Křesťané z bible vědí, že existuje skutečný nepřítel, který obchází kolem a hledá koho by sežral a zničil. Je to Satan.

12.4.2020 v 21:03 | Karma: 16,49 | Přečteno: 654x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Evoluce, stvoření a pád do hříchu

Kreacionisté mladé Země s oblibou argumentují krásou a dokonalostí živých organismů a své okouzlení považují za důkaz tvůrčích schopností stvořitele. Živé organismy však nemusí být vždy jen krásné a dokonalé. Co s tím?

5.4.2020 v 19:20 | Karma: 12,91 | Přečteno: 361x | Diskuse| Věda

Karel Tejkal

Praktické výsledky zelené politiky v České republice

Škody na člověku a životním prostředí způsobené zelenou politikou jsou zatím relativně malé, zelená hnutí však mají snahu a potenciál škodit mnohem více. Některé výsledky zelené politiky si pro ponaučení zrekapitulujme.

23.1.2020 v 20:18 | Karma: 39,52 | Přečteno: 1629x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie
  • Nejčtenější

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Zadržela podezřelého cizince

8. června 2024  23:01,  aktualizováno  9.6 12:41

Policie dopadla cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu, po kterém vyhlásila pátrání v...

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Volby vyhrálo ANO před SPOLU. Stačilo! i Přísaha mají dvě křesla, propadli Piráti

9. června 2024  20:29,  aktualizováno  10.6

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v Česku hnutí ANO. Od voličů získalo 26,14 procenta hlasů,...

Kvůli konci uhlí krize nenastane. Jozef Síkela o jaderném tendru i dalším postupu

17. června 2024

Premium Česko nejspíše do roku 2027 přestane být čistým vývozcem elektřiny, protože jí víc bude...

Charkov jako strategické eso. Už je zřejmé, proč ho Putin tolik chce dobýt

17. června 2024

Premium Ruská armáda nepřestává bombardovat Charkov, čímž ukazuje, že o něj má pořád velký zájem. Vojensky...

Pravda o střelbě na fakultě. Unikátní rekonstrukce, vrah přišel v 13.23

17. června 2024

Premium Pravda o střelbě na filozofické fakultě se vynořuje postupně a některé detaily jdou proti tvrzením,...

Na Islandu havaroval autobus s českými turisty, pět jich skončilo na JIP

16. června 2024  11:35,  aktualizováno  21:42

Při páteční nehodě autobusu na severu Islandu se zranilo dvanáct lidí, z toho pět skončilo na...

  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik