Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Zachraňme naše školství, dokud to ještě jde

V našich nemocnicích je pravidlem, že pacienti vyžadující speciální a intenzivní péči jsou umísťování na jednotkách intenzivní péče.

Kdyby ministr zdravotnictví rozhodl o zrušení těchto jednotek intenzivní péče a přesunu zde umístěných pacientů na běžná oddělení, tak by ve své funkci dlouho nevydržel. Vyvolalo by to nevoli, veřejnost by protestovala, odborníci by jeho rozhodnutí roztrhali na cucky a média by na takovém ministrovi nenechala nit suchou. A oprávněně.

Je zvláštní, když obdobné rozhodnutí více než dva roky zpátky udělal ministr školství, nic takového se nedělo. Média mlčela, veřejnosti to bylo jedno a odborníci, kteří toto rozhodnutí kritizovali, byli označováni za zpátečníky. Byl do té doby fungující systém natolik špatný, že se musel změnit? Naopak, byl velmi propracovaný, že by mohl být vzorem i pro jiné evropské země. Byl stejně tak dobrý, jako jsou dobré ve zdravotnictví jednotky intenzivní péče. Děti s různými poruchami učení měly ve specializovaných školách dokonalý servis. Byly v péči pedagogů, kteří vystudovali speciální obor zaměřený právě na práci s nimi. Třídy měly výrazně omezený počet žáků, aby se jim učitelé mohli více věnovat a přizpůsobit tempo výuky jejich potřebám. Mnozí příznivci inkluze kritizovali tento systém, že prý neumožňoval rodičům umístit hendikepované děti do běžných škol. Neměli pravdu. Bylo to možné za předpokladu, že to bylo v zájmu dítěte. Stačila dohoda školy a rodičů.

Současná inkluze nařizuje povinné zařazování dětí s různými poruchami učení do běžných škol. A to i proti vůli rodičů, dětí i učitelů. Prostě rozkaz je rozkaz, i kdyby to nemělo být v zájmů dítěte. A také ať to stojí, co to stojí. Ideologie vítězí nad zdravým rozumem a daňový poplatník si zapláče. Cílem inkluze nebylo zkvalitnit výuku, ale odstranit pomyslnou segregaci čili oddělování či vylučování určitých skupin dětí. Znělo by stejně vznosně, kdyby nějaký politik řekl, že zařazování pacientů na jednotky intenzivní péče je segregace a že je potřeba to změnit? Ne, všichni by to považovali za šílenost a hazard se zdravím pacientů. Ale stejný experiment ve školství nás nechává chladnými? Výsledkem tohoto experimentu je, že všechny děti, snad kromě těžkých smyslových a mentálních postižení, musí povinně do běžných škol. Jedinou výjimkou může být, když se po čtyřměsíčním „zkušebním pobytu“ zjistí, že to opravdu nesvědčí dítěti, rodičům, spolužákům a vynervovaným učitelkám. Pak se záležitost postoupí k řešení poradně, která doporučí umístění do speciální školy. Nebo poradí různé podpůrné prostředky, pomůcky, eventuálně asistenta – pokud ho škola sežene. Nebo také nedoporučí nic, dostane-li metodický pokyn z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že je třeba šetřit. Aby inkluze alespoň trochu dávala smysl, pak by to znamenalo obrovské finanční prostředky navíc, které nejsou.

Nebyli bychom Češi, aby už tak hloupý nápad, jakým je inkluze, neprováděli „po česku“. Čímž zajistíme to, že co se za inkluzi vydává, skutečnou inkluzí není. U nás je totiž přístup do běžné školy dán přísnou spádovostí škol. Do příslušné školy v místě chodí všechny děti z dané oblasti, zdravé i postižené,  bohaté i chudé. Toto poněkud narušují víceletá gymnázia, která odčerpají studijní typy v páté třídě, ale i rychle vznikající soukromé základní školy, alternativní i „klasické“. Inkluze po česku je tedy začlenění všech dětí do běžných škol. Jenže bez toho, aby těm, které to potřebují, zaručily běžné školy potřebnou péči. Takový servis, které ve speciální škole měly například děti s lehkou mentální poruchou, nelze v běžné škole zajistit. Falešný humanismus tvůrců inkluze „po česku“ – různých aktivistů z pochybných neziskovek a agentur pro začleňování, tyto děti podpory zbavil. Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.  A na cestu do pekel autoři inkluze české školství poslali. V běžných podfinancovaných základních školách mnohdy není ani psycholog. A když je, nemusí být kvalitní. Učí zde učitelé, kteří nevystudovali speciální pedagogiku. Bývá tam pouze asistent – a je jen na něm, jak to zvládá – s kurzem místo vzdělání.

Odpůrci inkluze „po česku“ jsou osočováni, že jsou proti postiženým dětem. Opak je pravdou. Zločin na těchto dětech páchají ti, kteří nynější stav vydávají za inkluzi, nedostatek péče za přednost a zahánění všech do jednoho stáda za respekt k odlišnosti. Představte si třicetičlennou třídu, jejíž třídní učitelka je sice dobrou učitelkou s dlouholetou praxí, ale nestudovala speciální pedagogiku. Ve třídě je jedno dítě s lehkou mentální poruchou, jedno dítě s Aspergerovým syndromem, vícečetná skupina dětí s poruchami čtení a psaní (kterých neustále přibývá) a pár hyperaktivních dětí? Počet žáků, kteří mají mít individuální výukový plán, hravě stoupne nad polovinu. Jak to pak asi vpadá s individuálním přístupem k dítěti, si snad už každý dovede představit. A kvalita výuky se přizpůsobuje tomu nejslabšímu žákovi. A nakonec z takové třídy uteče i učitelka, jestliže se z toho dříve nezblázní. Ruku na srdce, dáte své dítě do takové třídy? Nebo budete hledat soukromé školy či přežijete první stupeň (s tím, že ho doma budete učit vše potřebné), a pak rychle s dítětem na víceleté gymnázium?

Pachatelé dobra hlásající inkluzi a bojující proti „segregaci“ nejenže zavinili zhoršení úrovně výuky, ale vytvořili segregaci novou. Výsledkem jejich práce je chudinská péče, ze které uteče každý, kdo na to má – tedy přemístí dítě do výběrové či soukromé školy. Jak je možné, že něco takového vůbec vzniklo? Moje sestra je výbornou učitelkou prvního stupně základní školy s více než třicetiletou praxí. Jí ani nikoho z jejího okolí se nikdo na názor na tento experiment neptal. A pochybuji, že to vůbec někdo konzultoval s nějakým dobrým a zkušeným učitelem. Kdyby ano, tak se zůstalo u původního funkčního systému. Navíc, kdyby projekt musel od počátku fungovat za peníze ze státního rozpočtu, tak by ho nikdo nespustil. Jenže parazitování neziskovek na penězích z EU fondů je velmi lákavé. A protože tyto peníze zdánlivě nikomu nechybí, tak se za ně akce rozjela. Ale dnes už systém užírá běžné provozní prostředky ze státního rozpočtu. Výdaje za asistenty, psychology, poradce pro věci zbytečné a nadbytečné a celou inkluzi jdou na úkor platů učitelů, vybavení škol a pomůcek pro děti.

Stále je ještě čas „inkluzi po česku“ zastavit. Uznat omyl, vrátit se zpět a peníze, které jsou na její provádění ve státním rozpočtu vyčleněné, převést na zvýšení platů učitelů. Dokud ještě speciální školy nezanikly. A dokud ještě ze škol neutekli všichni dobří a kvalifikovaní učitelé.

Autor: Jiří Hynek | pondělí 18.2.2019 5:55 | karma článku: 43,07 | přečteno: 3428x
  • Další články autora

Jiří Hynek

Velká válka

Dne 11. listopadu 1918 skončila 1. světová válka. O tom, jaká byla, si můžeme připomenout úryvky z uchovaných dopisů na frontu a z fronty mezi mým pradědečkem a prababičkou:

11.11.2020 v 9:46 | Karma: 26,12 | Přečteno: 630x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

POZOR, nepřítel naslouchá!

"Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou nebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, který stanoví zákon.

10.11.2020 v 13:46 | Karma: 34,48 | Přečteno: 1127x | Diskuse| Politika

Jiří Hynek

Jak snadno proměnit víno ve vodu (na filmovém festivalu v Karlových Varech)

Kulturní fronta téměř čtyřiceti herců a režisérů se vzbouřila proti tomu, aby jejich pobyt na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary financovali zbrojaři.

2.7.2019 v 6:55 | Karma: 45,37 | Přečteno: 3491x | Diskuse| Karlovy Vary

Jiří Hynek

To by Karel IV. zíral, co umíme

V roce 1347 byl Karel IV. korunován českým králem. Během následujících jednatřiceti let, než zemřel, založil Nové město Pražské a Karlovu univerzitu,

7.6.2019 v 7:19 | Karma: 22,05 | Přečteno: 633x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

Okupace a rakovina

Patnáctý březen roku 1939 je nejtragičtějším dnem v naší historii. Okupací německým vojskem započalo v naší zemi období hrůz, mučení a poprav. Byl však tento den tím dnem D, kdy to vše začalo?

15.3.2019 v 16:54 | Karma: 26,54 | Přečteno: 580x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

Násilí a zabíjačka

Šárka Mikmek dostala jednodenní „ban“ na facebooku za zveřejnění fotky ze zabíjačky. Kvůli tomu, že prý tato fotka zobrazuje násilí.

6.12.2018 v 11:21 | Karma: 45,28 | Přečteno: 6002x | Diskuse| Společnost

Jiří Hynek

Je volební právo i právem volby?

Čím dál tím více se začínám obávat o pojetí demokracie v dnešní Evropě. Mezi evropské hodnoty vždy patřila ochrana lidských práv, svoboda, rovnost a demokracie.

4.10.2018 v 6:11 | Karma: 38,51 | Přečteno: 1604x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

Jsme všichni žoldáci?

Každý, kdo využívá svého ústavního práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací, za tuto práci dostává odměnu.

9.8.2018 v 17:26 | Karma: 34,07 | Přečteno: 1534x | Diskuse| Politika

Jiří Hynek

Bajka o společné obraně

Kdysi dávno se nájemníci jednoho domu rozhodli, že o dům budou společně pečovat. Protože tato péče něco stojí, tak se domluvili, že každý z nich bude dávat částku ve výši 2 % svého ročního příjmu.

17.7.2018 v 7:29 | Karma: 32,92 | Přečteno: 1322x | Diskuse| Politika

Jiří Hynek

Neznalost zákonů neomlouvá

Tento známý výrok z oblasti trestního práva je ve skutečnosti mnohem významnější v oblasti zákonů přírodních.

8.7.2018 v 8:05 | Karma: 32,71 | Přečteno: 1037x | Diskuse| Politika

Jiří Hynek

Vrtěti hokejovými dresy

V roce 1997 byl v USA uveden film Vrtěti psem (Wag the Dog). Patří k mým oblíbeným a doporučuji ke shlédnutí, lépe pak porozumíte mnohým zdánlivě nepochopitelným krokům politiků.

25.6.2018 v 19:50 | Karma: 34,83 | Přečteno: 1257x | Diskuse| Sport

Jiří Hynek

Cesta do pekla bývá dlážděna těmi nejlepšími úmysly

Když jsem se z médií dozvěděl, že 100 nespokojených křesťanských aktivistů odeslalo papeži Františkovi dopis proti prodloužení působení kardinála Dominika Duky ve funkci arcibiskupa pražského, nevěřícně jsem kroutil hlavou.

24.2.2018 v 18:45 | Karma: 40,51 | Přečteno: 1892x | Diskuse| Politika

Jiří Hynek

Vítězit můžeme jedině společně

Nedávno jsem dočetl knihu Phila Knighta, zakladatele obuvnické firmy Nike. Kromě toho, že je jeho příběh neobyčejně působivý a silný, mě upoutalo jeho vnímání sportu.

9.2.2018 v 6:50 | Karma: 25,37 | Přečteno: 620x | Diskuse| Sport

Jiří Hynek

Prezidentské volby jsou za námi. Sláva vítězům, čest poraženým.

Již Tomáš G. Masaryk kdysi řekl, že každý musíme snést mínění druhého, protože demokracie znamená diskusi.

2.2.2018 v 7:00 | Karma: 41,02 | Přečteno: 2001x | Diskuse| Politika

Jiří Hynek

Významný výrobce trestá náš stát a přestal mu dodávat své zboží

Připadá vám takový titulek jako absurdní? Určitě ano, mě také. Je ale méně absurdnější titulek „EU trestá Rusko, přestane mu dodávat výrobky svých firem“? Není, je to stejná hloupost, i když to na první pohled nebije tak do očí. V globálním světě, ve kterém žijeme, si kupující rozhoduje, od koho si zboží pořídí. A platí to i pro takové produkty jako je vojenský materiál či technologie dvojího užití (civilní výrobky, které by mohly být využity i ve vojenství). Pouze někteří úředníci a politici si toho ještě nevšimli.

25.7.2014 v 11:50 | Karma: 33,41 | Přečteno: 2066x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

Kolik činí skutečné výdaje na naši obranu?

Dne 12. března naše republika oslavila patnácté výročí vstupu do NATO. Na Pražském hradě se k této příležitosti konala konference, jíž se zúčastnili vrcholní představitelé státní správy i politické reprezentace. Byl na ní diskutován i podíl výdajů na obranu vůči hrubému domácímu produktu. Když jsme do Severoatlantické aliance vstupovali, veřejně jsme deklarovali ochotu vydávat na obranu 2% z hrubého domácího produktu (HDP). Dokonce byly úvahy každoročně trochu přidávat, aby v dohledné době výdaje činily 2,2%. Jaká je realita? Dnes máme 1,08 % a v rámci NATO patříme mezi ty na konci. Říkáme si, je to špatné, ale není to tak zlé. Je několik členů NATO, kteří jsou v žebříčku za námi. Dovolím si tvrdit, že ve skutečnosti jsme ještě horší, než uvádíme. Proč?

3.4.2014 v 8:10 | Karma: 26,72 | Přečteno: 1052x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

Kdo je vinen smrtí nevinných lidí?

Válka je vždy hrozná věc. A občanská válka zvlášť. Řada míst na celém světě je zmítaná ozbrojenými konflikty, někde tyto konflikty hrozí, narůstá nenávist, a z ní plynoucí terorismus. Různé militantní skupinky vraždí, znásilňují, terorizují obyvatelstvo a vnucují mu svůj obraz pořádku. A je jedno, jestli je to pod vlajkou náboženství, kmenové příslušnosti, barvy pleti, demokracie, sociální nerovnosti či odlišného názoru na cokoliv, kde se odlišný názor dá nalézt. Vždy trpí nevinní lidé. Kdo za to může? Odpověď je nabíledni, výrobci zbraní. Jsou to váleční štváči a pryč s nimi. V čele těch českých stojím já jako šéf lobbistické organizace, který podle mediálních vyjádření některých nevládních institucí chce vozit zbraně do celého světa a vyvraždit polovinu jeho populace, jen aby na tom vydělal.

28.5.2013 v 14:06 | Karma: 21,87 | Přečteno: 1329x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

S křížkem po funuse

Česká vláda rozhodla o vyslání našich vojáků do Mali. Krok jistě záslužný s ohledem na podporu boje s celosvětovým islámským terorismem. Ale mohli jsme být nápomocni mnohem dříve a účinněji. Přicházíme opět pozdě. Proč?

13.2.2013 v 7:53 | Karma: 17,39 | Přečteno: 622x | Diskuse| Ostatní

Jiří Hynek

Vyzbrojování armády přes NATO má svůj rub

Dne 17. ledna tohoto roku vyšel v Hospodářských novinách rozhovor s velvyslancem ČR při NATO Jiřím Šedivým (do nedávna prvním náměstkem ministra obrany a bývalým ministrem obrany), ve kterém pan velvyslanec obviňuje český zbrojní průmysl, že měl „armádu za dojnou krávu“ namísto toho, aby usiloval o prosazení se v konkurenci světových zbrojovek. Člověk po přečtení tohoto článku získává dojem, že co stát činí, činí dobře a nehodní podnikatelé by měli se svými podniky zavřít krám a neobtěžovat úředníky na ministerstvu obrany. Paradoxem je, že „dobře hospodařící stát“, ústy pana velvyslance, v podstatě přiznává, že tak skvěle zase nehospodařil, když připustil jeho dojení, a to podle pana velvyslance v objemu 15-20%. Není to však ministerstvo obrany, které spravuje obranný rozpočet a určuje parametry nákupů a vyjednává ceny? Pan velvyslanec tedy poukazuje na chyby vlastních státních úředníků.

1.2.2013 v 19:04 | Karma: 18,28 | Přečteno: 630x | Diskuse| Ostatní
  • Počet článků 20
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1642x
Politik a vlastenec.

Bývalý kandidát na prezidenta České republiky 2018.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Seznam rubrik