Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Předvolební guláš v mediálním menu

Jako tradičně uslyšíte neslýchané, uvidíte nevídané a přečtete si neuvěřitelné.Jen si račte vybrat dle našeho gusta.Kinedryl doporučen k vnitřnímu užití dle vašeho uvážení.

Září začne co nevidět barvit své poslední slunné dny rozmanitými odstíny ze své podzimní palety, děti ve školních lavicích pochopí pravý stav, že prázdniny jsou definitivně jen milou vzpomínkou a po letním klidu přijde předvolební guláš do zemí českých. Z plakátů, mítinků, televizních a rozhlasových debat a samozřejmě z internetu vás zaplaví politici tím, co musí slíbit, ovšem málokdy dodržet. S vidinou toho, že prostředky vložené do mnohdy strnulých kampaní zapůsobí na indiferentní vzorek populace, která má ještě chuť jít k volbám a zhodnotí se jakýmkoliv způsobem. Ať získaným mandátem či finanční kompenzaci za neúspěch. A jaký můžeme očekávat recept na nadcházející předvolební guláš?

 

 

Jako tradičně uslyšíte neslýchané, uvidíte nevídané a přečtete si neuvěřitelné. Ve staročeských mírách objemu bych to mohl vyjádřit takto:

Strych populismu, měřice moravská nacionalismu, české vědro xenofobie, věrtel prázdných a nic neříkajících keců, čtvtec falešného pozitivismu, mejtník snahy vyzdvihnout vlastní, samozřejmě nemalé, zásluhy na rozvoji obecného blaha, řepice očerňování a arogance, máz sarkastického humoru, češka sebereflexe a pokory, žejdlík zdravého selského rozumu a snad i přehršel pravdy a dobré vůle.

 

 

“A Oddělení záznamů bylo koneckonců jen jedním odvětvím činnosti Ministerstva pravdy. Prvořadým posláním Ministerstva nebylo rekonstruovat minulost, ale zásobovat občany Oceánie novinami, filmy, učebnicemi, televizními programy, hrami, romány – všemi myslitelnými druhy informací, poučení nebo zábavy, od sochy po heslo, od lyrické básně po biologickou studii a od dětského slabikáře po slovník novořeči. Ministerstvo muselo uspokojovat nejen rozmanité potřeby členů Strany, ale opakovat celou proceduru na nižší úrovni, pro blaho proletariátu. Na Ministerstvu byla celá řada zvláštních oddělení, která se zabývala proletářskou literaturou, hudbou, dramatem a vůbec zábavou. Zde se produkovaly podřadné noviny, v nichž nebylo téměř nic než sport, zločin a astrologie, senzační šestákové románky, filmy, z nichž sex jenom kapal, a sentimentální písničky, komponované výhradně mechanickou cestou na speciálním automatu, kterému se říkalo veršotep. Byla tu dokonce i celá podsekce – Pornosek se to jmenovalo v novořeči –, která se zabývala výrobou nejnižšího druhu pornografie, expedované v zapečetěných balících, do nichž nesměl nahlédnout ani žádný člen Strany, kromě těch, kteří se na jejich výrobě podíleli.”

(George Orwell - 1984)

 

Média dostanou příležitost po okurkové sezóně. Volby budou mít absolutní prioritu. Novináři budou některé politiky marně “nahánět” a jiné opakovaně “odhánět”, byť v tuto chvíli jsou jak politické strany, tak veškerá média na jedné lodi. Volič bude, ctě nechtě, čelit masivní kampani ze stran volebního mechanismu, budou mu předkládány různé grafy, tabulky, srovnání, mnohdy protichůdná či značně rozdílná. Distribuci volebního materiálu budou zajišťovat prakticky všechna možná média. Těm veřejnoprávním, tj.České televizi a Českému rozhlasu to nařizuje zákon. Takže než obrazovky, rozhlasový éter a internet pohltí volební spoty, analýzy a odhady, zmiňme některé aspekty a jevy nejen v mediálním prostředí, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit voliče a tudíž i výsledky voleb a následně vývoj v celé zemi.

Svoboda médii vs politika

Média, jako jiné firmy, patří majitelům a ti mají a hájí své zájmy. V médiích pracují novinářky a novináři. Někteří mají vlastní názory a charakter, jiní méně a někteří vůbec. Do všech médií se horentně snaží procpat politici, a to na všech úrovních. I oni mají cíle. Ty své a někdy i ty slíbené voličům. Všechna média sledují, kupují nebo jinak platí zákazníci a trh. Prostě peníze. Byznys, politika, média a peníze. A jen v mlžném oparu občas probleskne snaha o zlepšení.Okolo toho všeho levituje svoboda a snaží se. Občas dokáže, že bez ní to končí špatně. Síla svobody jako myšlenky spočívá v tom, že vám ji zítra neukradne zloděj ani nezdaní ministr financí. Pokud necháme zmizet svobodu z médií, časem zmizí i média a zbudou jen nástěnky a hlásné trouby. Pokud budeme shledávat střety zájmů i u novinářů formátu např.Daniely Drtinové, kterou mnozí považují s několika málo dalšími za profíka s morálním kreditem, můžeme si oprávněně začít myslet, že jak veřejnoprávní, tak ta soukromá či „nezávislá“ média shodně sledují zájmy, názory, cíle a zisk nebo i něco jiného pro někoho jiného.  

O svobodě medií se hovořilo i 5. září 2017 v Bruselu na setkání koalice mezinárodních novinářů, organizací zabývajících se svobodou médií, ale také mezivládních institucí. Účastníci poukázali na rozdíly při prosazování svobody médií mezi členskými státy OBSE a na nedostatek politické snahy situaci zlepšit. V souvislosti s touto výzvou, se účastníci zaměřili na hledání nových způsobů a na spolupráci s početnou skupinou zúčastněných stran, včetně novinářských organizací, zástupci veřejnosti, mezivládních organizací, evropských institucí a technologických společností. Velmi kriticky hodnotil situaci i David Kaye, zvláštní zpravodaj OSN na podporu a ochranu práva na svobodu názoru a projevu. Ze setkání jasně vyplynulo, jak naléhavá je potřeba obnovit důvěru v média a to především mezi širokou veřejností prostřednictvím větší angažovanosti a spolupráce s novinářskými organizacemi na výzvách, kterým čelí svobodná média v 57 členských zemích OBSE. Udržet klíčové priority a úkoly pokrývající témata bezpečnost novinářů, boj proti beztrestnosti, potírání propagandy, dezinformací a fake news, protiteroristická opatření, svobodu projevu, pluralitu médií a regulaci.

Jak budou tyto aspekty dodržovány v českých mediálních sférách uvidíme v následujících dnech. Nedávný zájem Europarlamentu ohledně zneužívání českých médií k politice, poté, co (typicky) v ČR na veřejnost pronikly nahrávky naznačující, že tehdejší vicepremiér a ministr financí Babiš ovlivňoval obsah médií, která v minulosti vlastnil, stejně jako jiné, ale podobné kauzy, dávají tušit, že to může (ale nemusí) být “pěkná mela”.

 

Nezávislost médií po česku a Krameriova cena

V únoru letošního roku probleskl na veřejnost slogan: Za svobodu a nezávislá média: Malý český Koniáš, z pravdy dělá špionáž. Za svobodu slova a nezávislá média. Stop šmírování! Na tom asi nelze nic kritizovat, ovšem jen do zjištění, že s tímto “poselstvím voličům” přišla strana, která nerespektovala soukromí ani svobodu projevu a naprosto záměrně lhala, dezinformovala a živila cenzuru po celou doby její vlády.

 

Za další diskutabilní faktor lze považovat i existenci tzv. Asociace nezávislých médií. Ta tiše a bez většího povšimnutí „vznikla“ v roce 2015 a ve svém prohlášení uvádí, že

je ze své podstaty sdružení apolitické, nezastává a neprosazuježádnékonkrétní společné politické postoje, názory a zájmy. Jediným důvodem jeho založení a existence je ochrana práva občanů na svobodné šíření a získávání informací, obrana svobody slova, která je vážně ohrožena. Což jsou sice slova vzletná, ovšem při bližším pohledu poněkud obskurní.

Kvarteto zakladatelů této samozvané instituce totiž tvoří předseda Stanislav Novotný , Petr Žantovský, Ondřej Geršl a Jan Korál. Pokud vám tato jména nic neříkají, pokusím se tyto pány v krátkosti představit.

Stanislav Novotný - právník, je zakladatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů StB, (nyní Ústav pro studium totalitních režimů), ředitel Úřadu vyšetřování ČR a v letech 1993–1994 byl prezident Policie ČR, nyní pracuje jako konzultant pro export na východních trzích, zejména v Rusku a Ukrajině.

Petr Žantovský - novinář, od roku 2003 spolupracoval s Českým rozhlasem 6, editoval knihy Václava Klause, veřejně přednáší na mediální a politicko-ekonomická témata, věnuje se také publikační činnosti a píše mj. pro Parlamentní listy.  

Ondřej Geršl - mladý českobudějovický podnikatel, zakladatel celkem jasně proruského webu AC24 a tištěného magazínu AC24: Vědomí, ve kterých se můžete dočíst např.: “Kolik dětí musí ještě zemřít? Kolik lidí musí pozabíjet armáda podřízená vůdcům kyjevského režimu? Jaké masakry musí ještě způsobit bandy nájemných ozbrojenců placených ukrajinskými oligarchy, aby se pohnulo svědomí zpravodajců České televize a začali informovat spravedlivě?“

Jan Korál – bývalý správce IT a webdesigner, zakladatel webu a hnutí New World Order Opposition, který zcela otevřeně a jednostranně prezentuje politické postoje Ruska, protože „ v Česku (podle něj) lidem chybí ruský pohled na světové události“, píše rovněž pro Parlamentní listy.

Už z výčtu (převážně) „ruských bohatýrů“ je patrné, že tahle nezávislost nebude nejspíš tou čistou a krystalickou substancí, kterou údajně nabízí ANM. Vytvoření nové novinářské (a samozřejmě nezávislé, jak jinak) ceny s názvem Krameriova cena, je zatím hlavním počinem toho seskupení lidí svázaných s Parlamentními listy a proruskými weby.

Do poroty obou ročníků přijali pozvání mj, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral nebo šéf MF Dnes Jaroslav Plesl.

 

 

Vloni ocenění převzal, mimo všemi režimy opomíjeného Jana Petránka a nestora české internetové žurnalistiky, novináře, spisovatele science fiction a vydavatele internetových deníků Neviditelný pes a DigiNeff  Ondřeje Neffa, např. Tomáš Hauptvogel. Vystudovaný tělocvikář a bývalý reportér TV Nova obdržel cenu v kategorii televizní žurnalistiky. „Velmi si toho cením. Jsem za ni rád, je to velké ocenění pro Partii a odměna za to, že to asi děláme dobře,“ řekl později novinář ParlamentnímListům.cz. „Zaplaťpánbůh za Partii a za snahu vyvážit informace České televize,“ zaznělo na jeho konto od poroty. Hauptvogel při přebírání ceny ocenil snahu dalších svých kolegů z TV Prima a především televizní Partie a také práci šéfredaktorky Jitky Občinové. Co k tomu po opakovaných aférách s “objektivitou” ve zpravodajství (nejen) na TV Prima víc dodávat, že?

Letošní výčet oceněných zahrnuje dlouholetého novináře Českého rozhlasu Stanislava Motla, absolutního vítěze blogerské ankety iDnes.cz bloger roku 2014 Ladislava Větvičku nebo historika a nejpůjčovanějšího českého autora v českých knihovnách Vlastimila Vondrušku.Ocenění Zdeňka Zbořila, politologa, vysokoškolského pracovníka a žurnalisty, může budit jisté rozpaky především s jeho prokázanou spoluprací se složkami StB a vazbami na Ministestvo zahraniční.  Za celoživotní dílo pak byl oceněn vždy nekonvenční režisér, scenárista, kameraman, herec a moderátor, potomek středověkého šlechtického rodu Nowothů, s erbem, Otakar Miloslav Maria Schmidt a neméně kreativní herečka, dramaturgyně, střihačka a režisérka České televize Jana Kristina Studničková.

Těžko odhadnout, zda Krameriova cena získá mezi odbornou žurnalistickou obcí významnější věhlas. Mezi veřejností je prakticky neznámá - z desítky náhodných dotázaných, které jsem na diktafon oslovil, se jen dva lehce přiblížili ke správné odpovědi. A to díky dedukci a bazálnímu povědomí o zakladateli moderní české žurnalistiky Václavu Matěji Krameriovi.

Závěrem

Mnozí z nás si provázanost politiky a médií uvědomují, jiní tuší, ale dost velká většina lidí zprávy přicházejí odkudkoliv nefiltruje, neověřuje zdroje ani zákulisní čachry. Prostě jim věří, přesně podle vyjádření jedné seniorky v MHD: “Ale ´děte pani, je nevinnej, říkali to včera ve zprávách na Nově, tak to muší bejt pravda.” Nemusí a dost často nebývá, bohužel. Takže, ať volební mediální guláš ochutnáte více nebo méně, rozhodujte se u voleb podle svého nejlepšího přesvědčení, věřte svému úsudku a zdravému rozumu. S tím vám média OPRAVDU nepomohou.

 

Autor: Jan Raus | úterý 12.9.2017 16:00 | karma článku: 31,01 | přečteno: 1461x
  • Další články autora

Jan Raus

FeNoMen #2: Esther Abrami - Hudba je můj další jazyk

Povídání s francouzskou houslistkou Esther Abrami sice uvízlo déle na půlové pomlce, ale možná zdánlivě křehkou, ovšem nesmírně ambiciozní mladou umělkyni jen tak nic nerozhází, donc allons ensemble, découvrir elle liberté, oui?

2.6.2019 v 2:00 | Karma: 9,45 | Přečteno: 586x | Diskuse| Ona

Jan Raus

Taková NE/NORMÁLNÍ rodinka

“Taková normální rodinka” byl v roce 1971 de facto prvním československým sitcomem, příběh NE / NORMÁLNÍ čtyřčlenné rodiny, vsazený do notových linek úspěšného amerického muzikálu “Next to Normal”, prozatím míří k české premiéře

26.5.2019 v 22:00 | Karma: 16,73 | Přečteno: 2595x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Ten kdo neskáče (prý) není Čech

Kdo neskáče není Čech, hop, hop, hop! Kam jsme doskákali, podle koho skáčeme a komu na co ještě “skočíme” 30 let po listopadu 89? Trapného Putina na bruslích dostihla karma na koberci, ale již za pár dnů můžeme zakopnout všichni

14.5.2019 v 22:00 | Karma: 19,25 | Přečteno: 1752x | Diskuse| Politika

Jan Raus

MessenJah - Má stále nabito a udržuje balanc

Ačkoliv můj host patří věkově do jiné, mladší generace a hudebně do odlišného žánru, dlouhodobě shledávám na něm osobně, na jeho hudbě i na jeho postojích a názorech dosti sobě vlastního a zajímavého pro tento krátký rozhovor.

23.4.2019 v 15:40 | Karma: 12,58 | Přečteno: 2664x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Klímův Sternehoch - možnost, která se uskutečnila

Pokud lze napsat o operním kusu v Národním, že to je nářez, potom tak v dobré víře. rok po premiéře, s potěšením činím. Sternehoch v opeře jiný příměr, v mých očích a uších, zkrátka nepřipouští, stejně jako Ladislav Klíma samotný.

8.4.2019 v 20:40 | Karma: 12,69 | Přečteno: 959x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

I'm not a 21st Century Digital Boy

Co způsobuje "inteligenční exploze ultra-inteligentních strojů" lidskému mozku a našim životům obecně? Je již dnes definován takový stroj, který sám o sobě daleko předčí všechny lidské intelektuální aktivity? Doufejme, že nikoliv

31.3.2019 v 14:15 | Karma: 23,75 | Přečteno: 5438x | Diskuse| Společnost

Jan Raus

FeNoMen #1: Alexandra Dodd - Papoušek, hokejka a bikiny

Alexandra Dodd, kapitánka ženského hokejového týmu Canterbury Eagles, hrajícího hokejovou ligu Nového Jižního Wallesu v Austrálii, coby premiantka v mediálním projektu o různých a úspěšných ženách současného světa okolo nás.

17.6.2018 v 12:11 | Karma: 31,33 | Přečteno: 3216x | Diskuse| Společnost

Jan Raus

Když muž sám snídá a žena je v práci

Pokud se dnes, z jakéhokoliv důvodu, ocitnete kdekoliv, kde je na hromadě přehršel různých magazínů pro ženy, musíte, jako muž, konstatovat, že tolik zbytečně potištěného papíru nenajdete možná ani ve Sběrných surovinách.

5.6.2018 v 15:16 | Karma: 34,21 | Přečteno: 9853x | Diskuse| Ona

Jan Raus

Kde domov můj? Zde domov můj...

Kde domov můj? V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar? To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj

1.4.2018 v 12:00 | Karma: 38,19 | Přečteno: 8045x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Kecy, sex nebo poezie? Račte si vybrat!

Stín ignorance, pohlavního diformismu, verbálního primitivismu uniformního stáda, v uměle polarizovaném světě, se nenápadně vkrádá i tam, kde bychom jej nejspíš ještě nedávno ani nehledali. Kupříkladu v poezii, a to i ve Vogonské.

20.3.2018 v 22:22 | Karma: 33,48 | Přečteno: 2252x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Muzikálové TICK, TICK ... BOOM! Jonathana Larsona

Tick,tick a BOOM? “Třicítka” klepe na rameno? Paranoia? Nuda? Svědomí? Zaprášená přání, co se nepovedla naplnit? V životě, který občas nedává očekávané, a naopak nečekaně odebírá chtěné? Hora ruit. Per aspera ad astra.

24.2.2018 v 12:00 | Karma: 35,99 | Přečteno: 2318x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Fenomén Miloš Zeman

Miloš Zeman, podruhé zvolený prezidentem republiky, je bezesporu fenoménem české politiky. Co Miloš Zeman dal a vzal české společnosti? Rozděluje ji, nebo naopak spojuje? A je opravdu prezidentem všech občanů České republiky?

4.2.2018 v 14:00 | Karma: 18,66 | Přečteno: 917x | Diskuse| Pozvánky, akce

Jan Raus

Ano, gratuluji vám všem, kteří jste volili Zemana

Po ukončeném klání se sluší říct: Sláva vítězům, čest poraženým. A k vítězství patří gratulace, že?

28.1.2018 v 9:30 | Karma: 34,58 | Přečteno: 2826x | Diskuse| Politika

Jan Raus

25 let na vlnách rádia Bla - Bla plus

Leden jasný, roček krásný. Těžko říct, zda chápat pranostiku ve smyslu počasí nebo stavu našich myslí. Každoroční start roku, čas na letmé ohlédnutí. Dnes k počátkům devadesátých let, prostřednictvím Rádia Bla Bla Plus. On Air 93

17.1.2018 v 0:25 | Karma: 28,15 | Přečteno: 1195x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Nika Nováková - S čistou radostí v dědečkových stopách

Během devadesátých let jí bylo plné jeviště. Ať v Divadle Archa s Jaroslavem Duškem, tak na jiných scénách. Dnes má její život trochu jiný směr i tempo, ale divadlo v jejím životě stále zůstává bytostnou záležitostí.

13.1.2018 v 13:13 | Karma: 23,72 | Přečteno: 1300x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Rok 2018: Osm v Baccaratu nestačí

Bezbřehý optimismus, navlečený na všechna nejasná očekávání, nedočkavě přešlapuje na ostrém startu roku 2018. Ten osmičkou ve svém letopisu tradičně zakulatí historii tohoto národa a rozdá jeho budoucnost jako karty na Baccarat.

1.1.2018 v 13:13 | Karma: 30,67 | Přečteno: 1147x | Diskuse| Společnost

Jan Raus

Kudy ven z kruhového objezdu?

Punk byl vždy hnutím lidí, kteří se cítili ze společnosti vyřazeni anebo do ní patřit nechtěli. Byl a je to prostor, kde má každý možnost se vyjádřit. tvořit podle svého, bez ohledu na konvence a normy. No Future? Dovolte úsměv.

16.12.2017 v 20:20 | Karma: 34,30 | Přečteno: 3734x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Lenka Vaníčková - I nádraží je katedrála

Je Václav Hrabě autor, díky kterému si na obchodní akademii uvědomíte, že určitě nebudete účetní a půjdete studovat literaturu, abyste se o něm dozvěděli více? Možná ano, možná ne, v případě Lenky Vaníčkové tomu tak bylo.

6.12.2017 v 13:12 | Karma: 29,32 | Přečteno: 896x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Něco takového by nevymyslel ani sám Mrożek - Tego by nawet sam Mrożek nie wymyślił

Česko-polské vztahy prošly v posledních sto letech mnohdy bouřlivým vývojem. Nyní jsou poněkud v útlumu. Politická absurdita současné moci je ovšem tím, co naše národy minimálně spojuje..Říkám si: Ani Mrozek by tohle nevymyslel...

25.11.2017 v 12:12 | Karma: 35,04 | Přečteno: 1858x | Diskuse| Kultura

Jan Raus

Markéta Vozková - Austrálie je zázračný kontinent

Práci i soukromí hodí Markéta Vozková na několik dnů za hlavu s razancí kriketového bowlera. Didgeridoo, maorská Haka v Lucerně i festivalový pelmel filmů od protinožců patří již tradičně v listopadu do jejího života.

14.11.2017 v 11:11 | Karma: 29,16 | Přečteno: 1059x | Diskuse| Kultura
  • Počet článků 86
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2040x
občan ČR, zaměstnanec Českého Rozhlasu, volný novinář, ext.redaktor Divadelních Novin, Media Relationship manager v 4UM z.s, spolupořadatelfestivalu Strakonice nejen sobě 2015, textař a zpěvák kapely Z ničeho nic