Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Rozpad systému ekonomických a mravních hodnot

Každá demokracie za pomoci kypící byrokracie dříve či později zdegeneruje na oligarchii, provázenou rozbujelou korupcí, klientelizmem, narůstající centralizací a regulací nejlépe všeho. 

Český potenciál schopností, tvořivosti, pracovitosti a také obětavosti je oproti ostatním národům na vysoké úrovni. To se ale nedá říct o upadající autoritě státu, který je reprezentován současným kontroverzním politickým establishmentem. Tento úpadek má trvale charakter neustálého nikam nevedoucího vzájemného boje o politickou moc, na hony vzdáleného skutečným potřebám společnosti. Politici napříč politickým spektrem mrhají svým mandátem při zasévání parlamentních politických intrik, zloby a vzájemné nenávisti, která nikdy nevede ke konstruktivnímu dialogu, jenž je jedinou cestou vedoucí ke koncepci progresivního, společensky prospěšného, řízení státu.

V naší Ústavě chybí pevně zakotvený etický kodex osobní zodpovědnosti politiků a všech státních zaměstnanců, který musí být slučitelný s přirozenými a obecnými pravidly lidské morálky. Dokud se tak nestane, nedivte se, že zákonodárci a přebujelý státní aparát budou i nadále plodit stovky a tisíce zákonů, norem, směrnic, regulací, nařízení a vyhlášek, které jsou doslova brzdou škodící celospolečenskému rozvoji. Lidé se ocitli v děsivém sevření paragrafů a právních zmetků, které slouží mocenské, byrokratizmem prolezlé, elitě, místo toho, aby sloužili lidem.

Ničemnosti způsobené nekompetentním státním byrokratizmem

 • Postoupení kompetencí státu nevoleným papalášům z novodobého mocenského impéria zvaného EU, jež usiluje o  zánik a anulaci naší národní suverenity, je krokem k postupné sebevraždě naší svobody.  Dnes nám cizáci diktují noty, protože se vytratila národní hrdost a loajalita k naší zemi a u převážné většiny politických zástupců zmizel přirozený patriotizmus. Vnucená Istanbulská smlouva, nesmyslná LGBT a tabulky na migranty, kteří v naší zemi nemají co pohledávat, jsou důkazem snahy násilím degradovat a rozervat  naši národní pospolitost a integritu.
 • Současný nedemokratický systém soutěže politických stran, založený na slepé poslušnosti členstva, vede k tvorbě druhořadých politiků pohrdajících voliči, zneužívajících politický monopol financovaný z našich daní. Činí tak výhradně ve svůj vlastní prospěch za pomoci předvolebních „krabic“ plných nereálných a nesplnitelných slibů. Slovo politika znamená péči o společný prostor. Zdá se vám, že naši politici pečují o náš společný prostor svědomitě a poctivě?
 • Narůstající útoky na podstatu základů rodiny ze strany těch, kteří těmito přirozenými hodnotami  nebyli přírodou obdařeni.
 • Použití propagandisticko-likvidačních metod mainstreamových médií,   odlišných názorů, které se nehodí vládnoucí vrchnosti a nezapadají do cílů nedotknutelných papalášských elit.
 • Razantní omezování občanských práv, hodnot svobody slova a šíření vyvážených a objektivních informací, spojené s cenzurou internetu, s praktikami špiclování, s cílem kde koho upozadit. A vůbec nejlépe -znásilnit demokratická práva občanů způsobem „budete si myslet to, co my vám řekneme“.
 • Imbecilní ekologické projekty prolobované lačnými oligarchy, zaštiťující se nastrčenými ekologickými fanatiky, kteří ale sami netuší, „která bije“.
 • Nadvláda a diktát všemocných obchodních a bankovních nadnárodních korporací silně motivovaných chamtivostí, jež převážně neplatí daně v naší zemi a odčerpávají naše síly a kapitál.  
 • Snížení úrovně školství, např. zavedením inkluze, pod falešnou rouškou lidské solidarity za pomoci nekompetentních zákonodárců, která degraduje talent, zdravý rozum i racionální a pragmatické jednání. A co je nejhorší, dala důvod k vytvoření tisíců dobře placených zbytečných míst, která navyšují už tak dost vysoký státní dluh.
 • Liknavý přístup k nebezpečné migraci islámských hrdlořezů a podpora arabské anti-kultury, která zničila své země a teď přichází zničit tu naši. Je až s podivem, kolik vítacích politiků a neziskovek placených ze státních peněz, neznalých nekompromisní krutosti z historie islámu, se snaží prosadit multikulturalismus i přes to, co imigranti ve všech hostitelských zemích páchají.
 • Zmatení pojmů, lži, překrucování pravdy a reality v oblasti sociální spravedlnosti, kterou sociální inženýři staví nad neměnné a neúprosné zákony vyvážené ekonomiky. Mám pocit, že nás zasáhla mimo jiné i pandemie pseudosociálního pomatení, která řádí hlavně v hlavách levicově orientovaných stran, neboť to, co tito lidé odmítají, je sociální odpovědnost, ta je nerozdělitelně spjata s ekonomikou. Takže jakékoliv sociální návrhy, které, ať se zdají být sebelepší, jsou realizovány na dluh, jsou nezodpovědným populizmem. Podstata levičáctví spočívá v požadavcích rovnosti bez vlastního přičinění. Nejčastěji tento ekonomický (sociální) zločin  politici, napříč politickým spektrem, provádí většinou před volbami.
 • Ztráta důvěry lidí v politické a právní instituce, což předznamenává počátky morálního úpadku celé společnosti. Jedná se o falešnou filozofii byrokratického vládnutí elit, které nám kradou naši budoucnost.
 • Prorůstová ekonomika, nazvaná  lišácky prorůstový dluh,  v kombinaci s narůstající bankovní korozí základů ekonomických hodnot, spěje krok za krokem k dluhovému terorizmu a diktatuře. Ta nikdy nevede k prosperitě celku, ale jen k nenasytnosti bankovních korporací, které se stávají čím dál mocnějšími věřiteli, diktujícími státům, potažmo jejich vládám, svoje pravidla hry.
 • Nehorázné a stále rostoucí mandatorní výdaje státu svědčí o politické neschopnosti a ztrátě akceschopnosti v rovině zachování vyváženosti příjmů a výdajů, kde vláda nabádá k projídání naší budoucnosti a nedbá blížící se ekonomické destrukci, která je na hony vzdálená potřebným konstruktivním a progresivním koncepcím řízení země, vedoucím k prosperitě.
 • Ztráta kontroly nad nerostnými zdroji, vodou, likvidace komunálního odpadu, potravinová nesoběstačnost, zločinná podpora zahraničních firem formou daňových prázdnin, která ničí náš český podnikatelský sektor.
 •  Vládní přerozdělování a regulace téměř všeho a rozdávání razítek nevýkonné  státní správy, která ale nikdo nepotřebuje. Úřednický byrokrat bez špetky znalostí potřeb samosprávy již léta loupí kompetence náležící místním samosprávám.
 • Pokud koruna zpevňuje, země a lidé v ní bohatnou, pokud oslabuje, občané a celá země chudne. Politika centrální banky se snaží všemi prostředky korunu oslabovat. A já se ptám, ve prospěch koho? Nadnárodních korporací, kterým nízká hodnota koruny vyhovuje?
 • Vyvolaný strach, následně zneužitý k pochybné vakcinaci, kde nese  plnou odpovědnost za případné vedlejší účinky naočkovaný. Stát při nákupu vakcín musel také přijmout plnou odpovědnost, které se zřekl výrobce.  Mě na tom nejvíce zaráží to, že zdravotní systém  nenabízí léty prověřený lék, např. Hydroxychlorochyn, který vyzkoušel a jeho účinnost prověřil uznávaný odborník doktor Beran (a celá řada dalších na slovo vzatých odborníků). Místo toho nakoupí vakcínu, která neprošla potřebnými testy. Její účinnost a prospěšnost je zpochybňována celou řadou lékařů z celého světa a přesto je její aplikace hromadně aplikována.  Nerozumím statistikám, ve kterých jsou evidováni jako nemocní i ti, u kterých nemoc nikdy nepropukla. Jak může vláda hovořit o nebezpečné pandemii, když drtivá většina nemocných svou nemoc vyřeší doma s horkým čajem, citrónem a acylpyrinem. Co se stalo s klasickou chřipkou, která nějakým zázrakem vymizela a kterou lékaři považují za mnohem zákeřnější a více smrtící, než je covid. Proč média klamavou informací ženou vyděšenou populaci k pandemii a vakcinaci? U prasečí chřipky se ukázaly draho nakoupené vakcíny jako zcela zbytečné.

Tady jsou názory těch nejkompetentnějších - šéfů nemocnic a zdr. zařízení, kterým se v médiích hlasu zrovna nepopřává.
Doc. MUDr. Martin Balík, PhD (vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF v Praze)   

 

"Společnost jsme šíleně vystrašili...Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu. U nás je jich šest, mají spoustu rizikových faktorů, říkám tomu Intenzivní obezitologie... Chřipka dokáže být destruktivnější než coronavirus".
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.  (přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF v Nemocnici Na Bulovce):
„Podle našich dosavadních epidemiologických údajů se coronavirus chová v podstatě stejně jako chřipka, dokonce možná mírněji."

 

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.  (přednosta kardiocentra IKEM):
Na otázku, že někteří lidé promořování odmítají s tím, že po prodělání coronaviru protilátky nezůstanou dlouho v těle, takže by nám promořování nepomohlo, odpověděl: „To může říci jen nezasvěcený  

hlupák. Protilátky samozřejmě nezůstanou, když už člověk nemá infekci. Máme ale imunitu krátkodobou látkovou a buněčnou, která je dlouhodobá. Látková se objeví v okamžiku, kdy proděláváte infekci,

nějakou dobu přetrvává, a pak vymizí. Proč by ji člověk dál produkoval, když mu nic není? T-lymfocyty už ale mají obtisknutou RNA viru či bakterie, a když se znovu objeví, opět zprostředkují výrobu protilátek. Nechápu, proč tohle nikdo neřekne (?!)“
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Motol):
„V pátek večer jsem se zúčastnil videokonference všech ředitelů velkých nemocnic. Bylo nás tam asi šestnáct z celé ČR a probírali jsme naši připravenost na příští dny. V rámci debaty se také mluvilo o kapacitách volných lůžek. Skoro každý z nás hlásil počet pacientů s Covidem-19.  Bylo jich okolo 20 hospitalizovaných. Počet těch ve vážném stavu se pohyboval okolo 5. Přitom těchto 16 velkých nemocnic disponuje tisíci lůžky a všechny jsou připraveny brát covidové pacienty. Proč to píšu? Asi proto, že musí zaznívat také reálná čísla a ne jenom katastrofické dojmy, kterých je všude okolo nás plno.  

Znovu opakuji, a řekl bych, že mezi řediteli nemocnic je na tom shoda, české zdravotnictví je opravdu robustní, dobré a připravené... Nikdo z nás se Covidu nebojí, ale všichni před ním máme  respekt... Nebojme se, ale chovejme se rozumně, užívejme si dnešních krásných slunečných dnů, vitamín D je dobrým pomocníkem v boji proti viru a hlavně věřme, že to zvládneme. Za české nemocnice Vám  to mohu slíbit."
MUDr. Hana Roháčová, PhD (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí  z Bulovky):
Obtíže pociťuje asi 10% nakažených. Úmrtnost je stále stejně nízká (max. 1%, v reálu asi i méně). To má k nemoci, která údajně ohrožuje existenci lidstva, daleko...."

Prof. MUDr. Jan Žaloudík (lékař, senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR):
“Myslím, že musíme odlišit zrno od plev. Zjistit kdo, jak, co a proč hlásá a nastavit si normální medicínská kritéria na to, proč testujeme pozitivitu u zdravých lidí?! Co testujeme? Přítomnost aktivního viru, neaktivního viru, kusu RNA? A všude stejně? PCR kvantitativně s hodnocením i nálože viru? Neboť košík jablek a vagón jablek jsou významně různá množství jablek, byť stejných.“
 

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,(ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz na Masarykově univerzitě v Brně):
"Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají  žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní."
Prof. MUDr. Tomáš Zima (rektor Karlovy univerzity v Praze):
“Vadí mi neustálé coronavirové strašení...  Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít. Veřejnost by se měla zklidnit, nikoli být vystavena strašení.... Určitě si řekněme, že přijdou onemocnění, jež budou mít stejné příznaky jako infekce SARS-CoV-2 nebo nemoc covid-19. Budete smrkat, kýchat, budete mít mírnou teplotu. To s podzimními měsíci prostě nastává a většinou se na tom také podílejí coronaviry, i když jiného typu. Vypukne panika?!
MUDr. Hana Zelená, Ph.D. (viroložka, vedoucí oddělení mikrobiologie národní ref. laboratoře pro arboviry):  

"Údaje o vyléčených jsou chybné, čísla nehrají....   Když je někdo vyléčený, tak předpokládáme, že byl nemocný..... Většina pozitivně testovaných ale žádnou nemoc neměla. Pozitivní test navíc neznamená, že jste nakažený nebo infekční. Coronavirus se teď chová jako kterýkoliv jiný respirační virus.... Očkovat bych se nenechala, nejsem přesvědčená o bezpečnosti vakcíny, je vyvíjena pod velkým  tlakem.
Taková je realita dneška, vyděšený národ a co dál? Názor si udělejte každý sám.

Posloupnost osudu: Vše začíná myšlenkou, následují slova, zhmotněná v činy, ty se stávají zvykem, který vytváří náš charakter a to je náš osud.

To, co postrádám u politiků, je racionalita pozitivního vládnutí za podpory harmonické mysli a hledání mravní rovnováhy, která je samoregulací ozdravného procesu ve tvorbě našeho lidského štěstí.

Petr Havlíček - hlasatel „pozitivně-negativních zpráv“

Autor: Petr Havlíček | čtvrtek 4.2.2021 11:00 | karma článku: 26,43 | přečteno: 920x
 • Další články autora

Petr Havlíček

Podvod zvaný inflace

Pojďme si krok za krokem rozklíčovat tento podvodný korupční mechanizmus, který nás připravuje o náš majetek.

14.12.2022 v 11:30 | Karma: 31,78 | Přečteno: 1268x | Diskuse | Ekonomika

Petr Havlíček

Stavidla pravdy se zavírají

Cenzura čehokoli je nástroj diktatury, která si usurpuje moc nad druhými. Je to znásilňování příjmu informací a názorů lidí s cílem omezit pravdu.

11.4.2022 v 9:00 | Karma: 26,77 | Přečteno: 937x | Diskuse | Ekonomika

Petr Havlíček

Podvod zvaný inflace

Inflace nám leze do peněženek a politici, kteří ji způsobili, nám znovu tvrdí, že nás před ní budou zachraňovat. Je to nebetyčný bezohledný podvod.

24.2.2022 v 13:30 | Karma: 31,38 | Přečteno: 965x | Diskuse | Ekonomika

Petr Havlíček

Předsedo Rakušane, hodili jste místní samosprávu přes palubu

Krucinál, proč si myslíte, že vás lidé volili? Starostové, to je značka záruky toho, že místní rozvoj bude v dobrých rukách a vy toto důležité ministerstvo dáte Bartošovi, který nikdy nebyl zastupitelem, natož starostou

5.1.2022 v 9:20 | Karma: 38,64 | Přečteno: 1730x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Havlíček

Svatá vakcinace nefunguje

Můžete si v médiích vychvalovat vakcinaci až do nebe, nahánět lidem hrůzu, strach a vyhrožovat jim postihy. Realita, kterou vidím dnes a denně kolem sebe je poněkud jiná.

2.12.2021 v 12:30 | Karma: 21,65 | Přečteno: 1181x | Diskuse | Ekonomika
 • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

I malé zlevnění hypoték nastartovalo hon na byty. Jak to vystřelí ceny

20. července 2024

Premium Návrat zájemců o bydlení na trh s nemovitostmi při současném útlumu nové výstavby způsobil po...

Detektiva viní z vynášení informací pražským politikům. Zradil ho telefon

20. července 2024

Premium Případ, ve kterém inspekce minulý týden obvinila detektiva Národní centrály proti organizovanému...

Změněný Trump jede a dostává Ameriku. Demokrati věří v překvapení

20. července 2024

Premium Od spolupracovnice MF DNES v USA Donald Trump má našlápnuto. Teď má u republikánů jasnou podporu, a to i tam, kde ji ještě nedávno...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

 • Počet článků 174
 • Celková karma 0
 • Průměrná čtenost 4373x
Petr Havlíček
Podnikatel v oblasti designu, projekce a realizace vybavení interiérů.
Od roku 2002 zastává post starosty v obci Vítějeves
Zakladatel a šéfredaktor internetového serveru Pozitivní svět
Publicista a bloger
Zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu Pozitivní svět, který byl založen na podporu společenského života