Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Komu posloužilo sestřelení malajsijského letadla?

Když se stane nějaký kriminální čin, vražda, vyšetřovatele zajímá, krom jiných věcí, především motiv a to, komu daný čin nejvíce poslouží. Jak si na tuto jednoduchou otázku odpovíme v souvislosti s tragédií letu MH17, který se zřítil minulý týden na východní Ukrajině? A jak tato otázka koresponduje s již známými fakty a osvětlují zjištěné informace celou situaci nebo přinášejí spíše další otázky? „Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.” Bertrand Russell, matematik, nositel Nobelovy ceny

To co se stalo minulý týden na východní Ukrajině jistě šokovalo většinu inteligentních a alespoň trochu empatických lidí. Zemřelo téměř 300 zcela nevinných a v Ukrajinské krizi nijak neangažovaných lidí, kteří měli pouze tu smůlu, že byli v nesprávný moment na nesprávném místě. Jedná se o naprosté překročení všeho doposud "možného a představitelného" a to krom oprávněného rozhořčení přináší i spoustu otázek, které zatím nebyly nikdy položeny a jejichž odpovědi se teprve učíme formulovat.

 

1. Proč letělo letadlo nad válečnou zónou?

 

Inu proto, že nebyl reálný důvod se domnívat, že v letové kladině 10km a výše hrozí nějaké nebezpečí civilním dopravním letadlům. Letecký prostor byl otevřen a takový precedent, aby bylo sestřeleno civilní dopravní letadlo nad "válečnou zónou" v 10km výšce, zde nebyl. Civilní letadla sice byla v minulosti několikrát sestřelena, ale za zcela jiných okolností. Nad danou oblastí běžně létaly desítky civilních letadel, jelikož to byl jeden z oficiálních leteckých koridorů do Asie a to až do osudného čtvrtka minulý týden. Některé aerolinie však již před tímto incidentem volily jinou cestu a místu nad východní Ukrajinou se vyhýbaly. Jde totiž o to, že jste se sice mohli oprávněně domnívat, že v 10km jste v bezpečí, ale v případě nějaké poruchy, dekomprese a jiných problémů, byste se při nutnosti klesnout, mohli dostat do zóny, která již tak bezpečná nebyla a kde v minulých dnech došlo k sestřelení několika ukrajinských letadel. I tak byste ale měli být v bezpečí, protože prostě nikdo rozumný nepočítá s tím, že se bude střílet na civilní dopravní letadlo, nicméně jisté riziko zde již je a zkušený a zodpovědný management aerolinií a řízení leteckého provozu by tato rizika neměl ignorovat. Věřím, že to, co se stalo, opět posune hranice bezpečnosti létání, neboť se opět posunuly hranice toho, co je možné, ale byl bych dalek toho vinit za pád letadla aerolinie nebo ŘLP - mohli si sice v divokých snech tuto absurdní situaci představit, ale není jejich vinou že tuto představivost evidentně neměli...  Nyní je nebe nad východní Ukrajinou prázdné a je zcela zřejmé, že tato tragédie bude mít v budoucnosti vliv na organizování leteckých koridorů v závislosti na tom, zdali se prolétá nad válečnou zónu. Ostatně běžné dopravní lety nad Sýrií, Irákem, Afghánistánem nebo válkou zmítanými Africkými zeměmi dokazují, že toto riziko nebylo do minulého čtvrtka rizikem, se kterým by se nějak vážně počítalo

 

2. Co a kdo stojí za sestřelením letadla MH17?

 

dle všech doposud známých informací bylo letadlo sestřeleno a to buď raketou země vzduch nebo raketou vzduch vzduch. V této souvislosti se nabízí dvě možné linie uvažování - konvenční nebo konspirační. Konvenční metodou dojdeme k závěru, že nejpravděpodobněji stříleli separatisté. Nitek k jejich označení je více.

a) těsně po zřízení letadla se chlubili na sociálních sítích tím, že právě sestřelili ukrajinské vojenské letadlo, vše doplnili záběry letadla, které se posléze ukázalo býti letem MH17.

b) v okamžiku, kdy se přišlo na to, že se nejedná o ukrajinský Antonov, začali separatisté rychle mazat veškeré zmínky o sestřelení ze sociálních sítí.

c) nikdo, kromě separatistů, neměl reálný důvod pálit po jakémkoliv letadle nad Ukrajinou. Separatisté v předchozích dnech sestřelili několik ukrajinských letadel a vrtulníků. Ukrajinská armáda doposud po separatistech nestřílela, neboť tito neměli žádná letadla ani vrtulníky. Palba mohla ještě přijít ze strany Ruska, ale to už je čirá spekulace.

d) separatisté sice tvrdí, že nemají prostředky, k sestřelení letadla v takové výšce, ale vzhledem k tomu, že na začátku konfliktu měli pouze "pěsti a hesla", ale za pár měsíců již jezdí v tancích a mají k dispozici velké množství obrněné i jiné vojenské techniky, kterou získali buď zabráním ukrajinských prostředků při obsazování území na východní Ukrajině nebo jim byla dodána z Ruska, se lze důvodně domnívat, že danou techniku mít mohou. Navíc existují sice neověřené, ale přeci jenom záběry a informace, kde se separatisté chlubí odpalovacím zařízením BUK, který pravděpodobně stojí za celou tragédií.

e) dle informací USA svědčí trajektorie rakety země vzduch, která zasáhla let MH17, že byla tato odpálena z uzemí ovládaného separatisty.

f) separatisté poměrně značně brání standardnímu vyšetřování letecké katastrofy. Jejich přístup k mezinárodním pozorovatelům a expertům je všechno jiné, jenom ne kooperativní. Černé skříňky nejsou doposud vydány, experti nemají volný přístup k troskám a jsou omezováni v pohybu a v tom, kam můžou.

 

Pokud ovšem vezmeme v potaz linii konspirační, je výsledek analýzy úplně odlišný:

a) zcela bez pochyb nejvíce "profituje" z této tragédie Ukrajina a její nové vedení a to především silnou podporou od pobouřené EU a USA. Ti tak budou ještě více tlačit především na Rusko, které je v této situaci označeno jako dodavatel a podporovatel separatistů, kteří by měli stát za celou tragédií. Tento tlak bude mezinárodním společenstvím mnohem lépe obhajitelný, neboť Rusko evidentně nevyužívá všech možností, jak přispět k uklidnění situace na Ukrajině. Jeho politika je již od okupace Krymu zcela nepředvídatelná a nedůvěryhodná. Ostatně, za to si může Rusko samo a to především precedentem na Krymu, kdy nejdříve prohlašovalo, že nemá na Krymu žádné vojáky a že ti neoznačení jsou domobrana, aby posléze přiznalo, že tam vojáky mělo a navíc dané neoznačené vojáky poté v Kremlu odměňovalo medailemi, apod. Rusové se tak ocitnou pod enormním tlakem a drobnohledem a budou nuceni na situaci nějak reagovat a ukrajinská strana se tak má právo domnívat, že tato tragédie může mít za výsledek stáhnutí Ruska a jeho podpory separatistům a tím pádem může dojít k rychlejšímu postupu ukrajinské armády a vytlačení separatistů z ukrajinského území.

b) na Ukrajině je momentálně neuvěřitelný chaos a ani samo Ukrajinské vedení mnohdy neví co dělá pravá a levá ruka. Lze si proto představit, že někdo příliš horlivý vydá rozkaz k sestřelení z důvodů výše popsaných...

c) diverzní a sabotérské akce jsou běžnou součástí velkých i malých konfliktů, nemělo by tedy být nereálné si představit, že pokud chce někdo získat ve sporu výhodu, tak nevyužije veškeré možnosti, které se mu nabízí a diverzní a sabotérské akce tak jsou jednou z nejúčinějších zbraní, především co se veřejného mínění a následné podpory týče.

d) rakety mohli odpálit například nastrčení agenti v řadách separatistů nebo mohlo jít o sestřelení letadla ukrajinským systémem vydávaným za separatistický, případně raketou z ukrajinské stíhačky, apod. Jsou to sice divoké teorie, ale jak nás minulost naučila, dokud nebudeme znát veškerá fakta, je potřeba brát v potaz i méně pravděpodobné varianty... Nepřeceňovat je, ale ani je nepodceňovat.

e) separatisté zcela určitě neměli zájem na tom, sestřelit civilní dopravní letadlo, pokud se tak stalo, tak to byl buď tragický omyl separatistů nebo sabotérská akce protistrany. Separatisté jsou však v tomto pohledu v mnohem slabší pozici, neboť jejich kapacity jsou zcela jistě menší, než jsou kapacity ukrajinské armády provést takovou akci. Navíc, důvodů, proč jsou separatisté stále u moci na východní Ukrajině, je zatím neochota ukrajinského velení jít a srovnat se zemí jejich pozice, neboť tyto jsou mnohdy v obydlených částech a taková akce by měla za následek velké množství civilních obětí, což je samozřejmě něco, co si ukrajinské vedení nemůže dovolit, pokud chce mít zachovánu určitou legitimitu a podporu od ostatních zemí. Takové akce a důsledky z ní vyplývající by opět pomohly k tomu, aby byli separatisté oslabeni a to jak vynuceným stáhnutím ruské podpory separatistům, tak i obhajitelným tvrdším postupem vůči separatistům ze strany ukrajinské armády.

f) emoce jsou mnohdy silnější vyjednávací silou než zdravý rozum. Jestliže se reakce EU a USA po okupaci Krymu Ruskem omezila na směšné sankce vůči Rusku, protože se jich to "až zas tolik netýkalo", tak smrt více jak 200 občanů EU se již EU týká a ta je tak do tohoto konfliktu vtažena mnohem více a právě na té emocionální úrovni. Je zcela zřejmé, že v návaznosti na situaci, kdy budou z tohoto činu obviněni separatisté a potažmo Rusko jako jejich podporovatel a dodavatel zbraní, lze očekávat, že EU bude nucena přistoupit k mnohem tvrdšímu postoji, pokud si bude chtít zachovat alespoň trochu svůj již tak značně pošramocený obraz. Toto opět hraje pro Ukrajinu a Ukrajinci si toho musí být vědomi.

 

Proti závěrům konspirační teorie však svědčí nejenom konveční fakta, ale taktéž zcela absurdní představa toho, že by se dalo něco takového v dnešní době a na takto exponovaném místě "ututlat", už pouze vzhledem k blízkosti ruských očí a uší v regionu, které by k případné vině Ukrajinců nezůstaly hluché ani slepé. Píše se rok 2014 a nikoliv 1939, technika a sledovací systémy jsou na zcela jiné úrovni, kterou nemohou případní "záškodníci" ignorovat. 

 

3. Jak po tragédii reagují dotčené strany?

 

Všechny zúčastněné strany se momentálně obviňují, ale přeci jenom je vidět odlišný způsob argumentace všech stran. Zatím co Rusko víceméně mlčí, byť má zcela jistě dostatek kapacit na to, aby se mohlo na základě jimi zjištěných informací nějak vyjádřit, tak Ukrajinci a separatisté chrlí do světa jednu informaci za druhou. Ukrajinci na podporu svých argumentů dokládají různé audio a video materiály, například údajné záznamy hovorů separatistů, fotky a videa systému BUK v rukou separatistů, atp. Je otázkou, kdy tyto materiály získali a proč se o nich případně dozvídáme až po tragédii. Podporu mají taktéž od USA, které se postavily ústy jejich prezidenta za teorii, že byla raketa vypálena z území ovládaného separatisty, což mají dokazovat analýzy trajektorie rakety, byť zatím chybí veřejné důkazy o tom, že byla raketa vůbec vypálena a na základě čeho takto USA soudí. Celková argumentace Ukrajinců je i přes neznámá fakta vcelku logická a v zásadě důvěryhodná a neodporující prostému selskému rozumu. Separatisté naproti tomu působí poněkud zoufale a některé jejich teorie o tom, že letadlo bylo naloženo mrtvými lidmi atp. jsou skutečně zcela mimo reálné uvažování. Separatisté jsou však ti, kteří ovládají místo tragédie a mají tak hlavní vliv na postup vyšetřování. V této souvislosti je znepokující právě tento postup, který jeví známky obstrukcí a vyloženého bránění v činnosti mezinárodního týmu expertů s nulovou pietou a ohledem na rodiny zemřelých cestujících.

Pouze čas a ochota všech stran podělit se o důkazy ukáže, kdo je za tuto příšernou tragédii zodpovědný. Jedno je však zcela jisté, některá ze zúčastněných stran lže a někdo tak svým jednáním připravil 298 zcela nevinných lidí o život a mnohým rodinám a přátelům způsobil bolestivé trauma, ze kterého se budou jenom těžce vracet do normálního života. Tito lidé by měli být hledáni, dopadeni a co nejpřísněji odsouzeni a nejedná se jenom ty konkrétní jedince, kteří "zmáčkli čudlík", ale především o ty, kteří této odporné akci veleli, kteří dodali techniku a kteří jediní nesou plnou odpovědnost nad zmařením tolika životů...

 

Autor: Petr Čunderlík | pondělí 21.7.2014 15:48 | karma článku: 45,03 | přečteno: 17485x
  • Další články autora

Petr Čunderlík

Chci mír za jakoukoliv cenu!

Jak můžete kritizovat někoho, kdo nechce válku, ale chce mír? Copak může být požadavek na řešení konfliktu mírovou cestou v něčem špatný? Mohli jsme žít v míru a prosperitě, stačilo jenom obětovat Ukrajinu...

2.4.2023 v 14:44 | Karma: 31,78 | Přečteno: 1053x | Diskuse| Politika

Petr Čunderlík

Diagnóza české vlajky na profilu

Rozmohl se nám tu takový nešvar, kdy se česká vlajka až nepříjemně často vyskytuje v profilech všelijakých dezolátů a jiných nedouků, kteří si pletou vlastenectví s nacionalismem a mnohdy i tu naši vlajku s vlajkou jiného státu..

28.7.2022 v 11:03 | Karma: 25,78 | Přečteno: 1126x | Diskuse| Společnost

Petr Čunderlík

Kolocovy: Zneužívání "metoo" na český způsob

Někteří lidé si prostě myslí, že když si načmárají na ruce heslo "metoo", tak se tím automaticky legalizují jako oběť sexuálního zneužívání a násilí, ať se jim přihodilo cokoliv.

19.1.2021 v 10:39 | Karma: 40,64 | Přečteno: 2101x | Diskuse| Společnost

Petr Čunderlík

Ve stínu krále... (fotoblog)

Keňa! Můj druhý domov, srdce Afriky a místo, kam se vždy rád vracím. Žluté pláně Masai Mary, červená zem v Tsavu a majestátní Kilimandžáro v parku Amboseli spolehlivě rozbuší mé srdce. Afriko, má velká lásko, zase jsem doma!

18.3.2016 v 9:24 | Karma: 24,91 | Přečteno: 1253x | Diskuse| Fotoblogy

Petr Čunderlík

Jarní fotolovy... (fotoblog)

Jaro se pomalu chýlí ke konci a vládu bude přebírat léto, proto je myslím si vhodný okamžik se podívat, jaké to jaro letos bylo. Krom jiného jsem si konečně našel čas na českou přírodu, kterou jsem tak dlouho zanedbával...

15.6.2015 v 12:30 | Karma: 32,80 | Přečteno: 1830x | Diskuse| Fotoblogy
  • Nejčtenější

Čechy zasáhly extrémní bouřky, padaly obří kroupy. Hasiči měli stovky výjezdů

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  22:58

Přes Česko prošly velmi extrémní bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a krupobití....

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  18:16

Chorvatská policie propustila Čecha vyšetřovaného kvůli výbuchu u města Obrovac, při němž zemřelo...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Voda mezi filharmoniky, desetitisíce lidí bez proudu. Bouřky zahltily hasiče

22. června 2024  8:39,  aktualizováno  15:51

Silné bouřky, které prošly odpoledne a večer přes Česko, se v noci přesunuly nad Moravu. Provázely...

Rusko v noci opět ostřelovalo na Ukrajině energetickou infrastrukturu

22. června 2024  7:40,  aktualizováno  15:22

Sledujeme online Ruské raketové útoky ve třech ukrajinských regionech v noci poškodily energetickou infrastrukturu a...

Čína může Tchaj-wan získat i bez invaze. Stačí ho ekonomicky udusit

22. června 2024  14:21

Obavy z pohlcení Tchaj-wanu komunistickou Čínou sílí a analytici či vojenští stratégové obvykle...

Krakov mučí neukáznění turisté. Opilí řvou, zvrací a rvou se, stěžují si místní

22. června 2024  14:14

Za soumraku se centrum Krakova, bývalého hlavního města polského království, mění v dějiště...

  • Počet článků 201
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4183x
syn, bratr, strýc, bratranec, bohužel již nejsem vnuk, za to jsem šťastný "táta" dvou psích slečen, milovník přírody a sýrů, cestovatel, Afričan, fotograf, posluchač "dobré" hudby, squashista, čtenář, rejpal, filmový divák, vděčný strávník, barman, lenoch...

více na webu: www.petrcunderlik.cz


najdete mě také na facebooku:

Petr Čunderlík Photographer