Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Poselství obrazců v obilí

Již řadu let se v obilných polích celého světa pravidelně objevují tajemné obrazce. Ať již je jejich autorem kdokoliv, obrazce jsou vyjádřením syntézy hlubokého vědění, technické vyspělosti a velké umělecké kreativity tvůrců.

Ač fenomén „obrazců v obilí“ se týká moderní doby, tak první zmínka o výskytu obrazce v obilí v Anglii spadá již do roku 1678. Lidé se tehdy domnívali, že jde o dílo ďábla.

Obrazce v obilí se především v jižní Anglii vyskytovaly většinou v podobě jednoduchých kruhů i v následujících staletích, ale bez většího zájmu lidí. Situace se začala měnit až v 70.tých letech 20. století, kdy si jevu začal poprvé všímat i tisk. Bum „kruhů v obilí“ pak nastal na počátku 90. let minulého století. Množství obrazců rychle rostlo, zvyšovala se jejich složitost a zprávy o jejich vzniku začaly přicházet takřka z celého světa. Nešlo přitom jen o obilná pole, kde vznikaly. Byly zaznamenány obrazce v trávě, kukuřici, hlíně, na ledu a dokonce i v borovicovém lese, kde byly spirálovitě ohnuty větve stromů.

Lidé, kterým je blízký esoterický pohled na svět vysvětlovali obrazce jako díla mimozemšťanů, nebo jako varování naší matky Země před důsledky ničení planety člověkem. Vědečtěji zaměření lidé spekulovali o nějakém atmosférickém jevu typu vzdušného víru či plazmy. Objevila se i hodně úsměvná teorie o pářících se ježcích či jiné zvěři, která svou noční aktivitou tvoří obrazce.

A pak, jakoby na objednávku těch, co si s jevem nevědělo rady, to přišlo.

 

Velké přiznání?

zdroj:pixabay

Dne 9.9.1991 přinesly noviny „Today“ senzační zprávu. Dva britští důchodci Doug Bower a Dave Chorley se v  exkluzivním rozhovoru pod názvem „Muži, kteří podvedli svět“, přiznali k autorství všech obrazců za posledních 12 let. V článku popsali i způsob jejich výroby. Zhotovovali je prostě, po nocích s prkýnky a pak se bavili nad tím, jak ufologové věří na jejich mimozemský původ.

Svědectví obou důchodců dostalo v médích velký prostor. Podstatně menší publicitu měl již experiment, kdy své umění měli předvést na obilném poli před televizními kamerami. Výsledkem byl po několika hodinách obrazec, který svou kvalitou byl nesrovnatelný s obrazci, které na poli vznikaly. Obilí uvnitř bylo polámané, okraje obrazce byly neostré a ani celkový vizuální dojem za moc nestál.

Přesto vědecký a mediální mainstream teorii vzniku všech obrazců jako díla vtipálků přijal prakticky bez výhrad a celou věc prohlásil za uzavřenou. Všichni ti, kteří nadále věřili v jejich mimozemský původ, byli označeni za fantasty mimo realitu, kteří díky své nekritičnosti a naivitě stále sedají na lep nejrůznějším vtipálkům.

Přesto i mezi vědci se našli lidé, kteří se zkoumáním fenoménu dále zabývali. Systematicky prováděli nejrůznější měření v obrazci, odebírali z něj vzorky obilí a půdy a k jejich analýze používají nejmodernějších prostředků vědecké techniky. Výsledkem jsou vědecké studie, které vyloučily vznik obrazců jako důsledek práce lidí s prkýnky. Za příčinu vzniku obrazce označili blíže nespecifikovaný organizovaný plazmový respektive energetický vír.

 

Jak se pravé obrazce liší od padělků?

zdroj: pixabay

Je pravdou, že zdaleka ne všechny obrazce na polích jsou pravé. Mnohé vyrábějí nejrůznější padělatelé. Na internetu si můžete dokonce najmout i jednotlivce či sdružení, které Vám vyrobí obrazec na zakázku. Využití GPS umožnilo padělatelům zlepšit kvalitu své práce, takže při pohledu z letadla je často nerozeznáte od obrazce pravého.

Přesto existují znaky, podle kterých zkušený výzkumník odliší pravý obrazec od nepravého poměrně snadno. Stébla bývají na zemi uložená v pravidelných spirálách. Obilná stébla nejsou zlomená a poškozená, jsou pouze ohnutá a schopna dalšího růstu. Kolínka stébel jsou puklá vlivem krátkodobého žáru, kterému bylo obilí vystaveno v okamžiku vzniku obrazce. Laboratorní rozbory také poukazují na změny buněčných struktur u obilných klasů a zrn v obrazci, v porovnání s obilím rostoucím mimo obrazec.

Laboratorní rozbor půdy v obrazcích prokázal výskyt mikroskopických magnetických železných kuliček v obrazcích. Radiace v obrazcích až 20x převyšuje přirozenou radiaci pozadí. V pravých obrazcích jsou často zaznamenány různé energetické anomálie. Lidé zde popisují poruchy šíření rádiového signálu, rychlé vybíjení baterií a pravidelná selhávání fotoaparátů, kamer a elektronických přístrojů, čímž je pobyt v obrazcích nebezpečný např. pro lidi s kardiostimulátory. Dokonce i u letadel letících nízko nad obrazci byly zaznamenány případy selhání přístrojů.

Popsány jsou změny zdravotního stavu a nálad lidí, kteří navštíví obrazce. V případě většiny obrazců jsou to vlivy pozitivní, někdy spojené s duchovními vizemi. Jsou ale i obrazce, které v návštěvnících vytvářejí stavy úzkosti a jiné nepříjemné pocity.  Zvířata se zpravidla obrazcům vyhýbají.

 

Jak obrazce vznikají?

zdroj:pixabay

Pravé obrazce vznikají především velice rychle. Dnes již existuje řada svědectví pilotů a pasažérů letadel, kteří přelétli nad polem, kde nic zvláštního nespatřili a za 20 minut, kdy se vraceli zpět, na stejném místě spatřili velmi složité obrazcové formace v plné své kráse. Za tak krátkou dobu, by je žádné skupiny vtipálků prostě nedokázaly vytvořit.

Vznik pravých obrazců dále provází zvláštní světelné úkazy. Svědkové popisují rozptýlené světelné záře od země do výše zhruba pěti metrů bez jasného ohraničení směrem na horu, shora zářící světelné kužely, světelné koule, jednotlivé světelné body pohybující se ve výši tří až pěti metrů či krátké světelné záblesky. Někteří spatřili i světelné objekty na nebi. V roce 1992 popsal Angličan Julian Richardson svůj noční zážitek v obilném poli takto:

„Náhle jsem zpozoroval světlo, které se zničehonic objevilo. Bylo vzdáleno několik set metrů a nacházelo se přímo před námi. Ihned jsem na ně upozornil své průvodce. Fascinovaně jsme zírali na jev asi velikosti fotbalového míče, který se nehybně vznášel asi patnáct metrů nad zemí. Za pět vteřin začalo světlo pomalu sestupovat. Za dalších pět vteřin a po dalších asi třech metrech zmizelo.“

Občas jsou pořízeny i videozáznamy. Je pochopitelné, že vzhledem k dnešním možnostem manipulace se záznamem nemohou být považovány za usvědčující důkaz. Přesto to co zachycují je v souladu s popisy svědků. Zajímavé je, že na některých záznamech jsou pohybující světelné koule sledovány vojenskými vrtulníky. Ač armáda na veřejnosti tvrdí, že tento jev jí nezajímá, ve skutečnosti je možné, že opak je pravdou.

 

Poselství obrazců v obilí

zdroj:pixabay

Mnohem důležitější než to, jak obrazce vznikají, je to, co obrazce vyjadřují.

Jistě ne náhodou je největší četnost jejich výskytu v oblastech jihovýchodní Anglie, kde v období neolitu vzkvétala megalitická kultura. Intuice vedla tehdejší lidi k tomu, aby na místech, kde vnímali silné propojení zemské a kosmické energie vztyčovali obří menhiry a dolmeny. Jejich konstrukce a rozmístění nebylo náhodné, ale zrcadlí mnohé geometrické a astronomické zákonitosti.

Obdobnou funkci mohou mít i moderní obrazce v obilí. Dokud o něj lidé nejevili zájem, šlo zpravidla jen o prosté kruhy. Jakmile lidi začal fenomén zajímat, rostla jeho četnost a složitost. Jejich tvorba je tak svým způsobem dialogem, kdy jejich tvůrci neustále reagují na naše aktuální vědomí a myšlení a snaží se ho postupně rozvíjet. Mnohokrát se stalo, že když lidé daný obrazec nepochopili, vznikl jiný, vysvětlující. Někdy projeví tvůrci i smysl pro humor. Agrosymbol červí díry s obrazem červa byl podle analýz obrazcem pravým.

Jazyk, který tvůrci užívají především, je jazyk symbolu.

Matematické a geometrické symboly vyjadřují známé či v některých případech nám ještě neznámé zákonitosti matematiky a geometrie. Na polích můžeme spatřit symboly čísla Pí, Eulerovy konstanty, zlatého řezu. Časté jsou obrazce s fraktálovými strukturami. Některé vyjadřují kvadraturu kruhu, propojení platonských těles a květ života, jeden ze základních znaků posvátné geometrie.

Fyzikální symboly popisují fyzikální zákonitosti a principy. Známý je např. obrazec znázorňující pole magnetického dipólu. Objevuje se názor, že některé obrazce jsou popisem technických zařízení a principů jejich činnosti, které jsme dosud neobjevili.

biologických symbolů je častým obrazcem znázornění DNA. Objevil se i obrazec znázorňující počátek života-oplodnění buňky.

Řada obrazců obsahuje astronomické a astrologické symboly. Mohli jsme například spatřit obrazce, které nám ukázaly rozložení planet naší sluneční soustavy v okamžiku klíčových dat. Například v čase konce Mayského kalendáře 21.12.2012.

Některé symboly mají v sobě zakódovány zajímavé zvukové sekvence, které lze poté přehrát.

Velmi často se vyskytují spirituální symboly, z nichž některé poznali již staré kultury, jako byli Sumerové, Keltové, Mayové a další.

V neposlední řadě jsou zde obrazce s konkrétními vzkazy, které tvůrci zasílají tvůrci nám lidem.

 

Tam nahoře je dobro!

Jedním z nejzajímavějších obrazců vznikl 15..srpna 2002 v Anglii u Crabwoodu. Dosahoval délky 120 metrů a měl dvě části. První obsahovala obraz mimozemšťana. Druhá obraz kompaktního disku se vzkazem v binárním Ascii kódu. Vzkaz obsahující varování i naději zněl: „Mějte se na pozoru před nositeli falešných darů a jejich nesplněnými sliby. Mnoho utrpení, ale ještě je čas. Tam nahoře je dobro. Jsme proti lžím.“

Existují i další vzkazy v obilí v podobě jednoduchých zakódovaných slov jako je slovo MÍR či HARMONIE. V roce 1991 v Anglii vznikl obrazec s nápisem ve staré hebrejštině. Překlad zněl: „Stvořitel, moudrý a laskavý“.

 

Závěr

zdroj:pixabay

Na stránkách českého klubu skeptiků Sysifos je ve slovníku esoteriky a pavěd o obrazcích v obilí napsáno:

„Kruhy nemají nic společného s mimozemšťany. Jde o žert, kterým se baví někteří vtipálkové. Příčinu se podařilo objasnit, když byly opakovaně přistiženy osoby, které obrazce na poli vytvářely a když se také vysvětlil způsob zhotovení kruhů. Jeden konec tyče se připevnil k zemi, druhým koncem se otáčelo a tyč obilí uvláčela. Snad jako první byli přistiženi D. Bower a D.Chorley v Anglii, kteří přiznali, že v r.1991 vyrobili 250 kruhů.“

Domnívám se, že vědečtí skeptici mají na svůj názor právo. Jen by možná mohli zmínit, že když oba britští důchodci měli své umění předvést před kamerami, tak žalostně selhali.

Já osobně jsem přesvědčen, že pravé obrazce v obilí jsou dílem mimozemšťanů. Z jejich strany je to způsob našeho postupného vzdělávání a výchovy, aniž by došlo ke kulturnímu šoku, který by hrozil v případě přímého kontaktu. Až jako lidstvo po civilizační změně dosáhneme stavu, kdy převáží lidskost nad barbarstvím, až pak nastane čas vhodný k přímému kontaktu.

Tak jako existuje světlo a poznání, musí existovat i protipól představovaný tmou a nevědomostí. Odtud se rodí všechny ty snahy tento fenomén shodit a zesměšnit, snahy dost možná sahající do nejvyšších špiček moci a politiky. Stejně jako jsou lidé různých charakterů, podobně se zákonitě musí profilovat mimozemšťané. Zvláště z USA jsou hlášeny případy výskytu obrazců poblíž záhadného mrzačení dobytka. Jedná se o případ, kdy jsou na zemi nalezeny dobytčí těla zcela zbavené krve s provedenými čistými chirurgickými řezy snad pomocí laseru. Existují teorie o dohodách mezi těmito mimozemšťany a světovými vládami, kdy výměnou za jisté technologie tyto vlády poskytly volný prostor pro své experimenty na Zemi jako je mrzačení dobytka či únosy lidí do létajících talířů. Možná i toho se nějak dotýká výše citovaný vzkaz z Crabwodu.

Za poslední desítky let vzniklo na polích světa více než 10000 obrazců. Já osobně jsem měl to štěstí jednou v životě. Stalo se tak při mém poznávacím zájezdu do Anglie v srpnu 2007 a obrazec jsem spatřil při návštěvě dávného kultovního střediska Avebury. Bohužel zde pořízené fotografie se mi později podařilo nešťastným způsobem smazat.

Na úplný závěr článku bych chtěl ještě ocenit práci Libora Čermáka, který každoročně přináší několik reportáží o nově vzniklých obrazcích ve světě na blogu idnes. Myslím, že je to činnost velmi záslužná a přínosná.

 

Zdroje:

Echart Weber: Kruhy v obilí, kniha

Kruhy v obilí: Brány do jiných dimenzí-filmový dokument

BLT Research team, Crop cirkle sience

Dana Tenzler: Krhuhy v obilí -vtipálci versus esoterika, článek na blogu

Sysifos ESO slovník

 

Autor: Petr Bajnar | sobota 23.2.2019 15:53 | karma článku: 27,76 | přečteno: 1470x
  • Další články autora

Petr Bajnar

Národ sobě

Dva červencové dny 5.7. a 6.7. jsou již po několik let státními svátky. Jsou spojeny s dvěma historickými událostmi středověkých českých dějin.

5.7.2024 v 8:08 | Karma: 0 | Přečteno: 14x | Diskuse | Společnost

Petr Bajnar

Volby do EP: Mírný pokrok v mezích zákona

Před týdnem skončily volby do evropské parlamentu. Byly to první volby do EP, kterých jsem se osobně zúčastnil.

16.6.2024 v 11:34 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Společnost

Petr Bajnar

Atentát na Fica

Ve středu 15.5. ve slovenském městě Handlová, krátce po zasedání slovenské vlády 71 letý spisovatel J.C. postřelil slovenského premiéra Roberta Fica

19.5.2024 v 10:10 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse | Společnost

Petr Bajnar

Co měsíc duben 2024 dal?

Duben roku 2024 se pomalu blíží ke svému konci a mně napadlo zamyslet se nad tím, co se v tomto období ve světě a v našich luhách a hájích stalo.

28.4.2024 v 12:10 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse | Společnost

Petr Bajnar

Reportáž z času velikonočního

Je boží hod velikonoční, den kterým vrcholí oslava velikonoc, svátků které již tradičně připadají vždy na první víkend po prvním jarním úplňku.

31.3.2024 v 9:48 | Karma: 0 | Přečteno: 38x | Diskuse | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Američtí pracující na první místo. Vance na sjezdu republikánů kritizoval Čínu

18. července 2024  6:29

Americký senátor J.D. Vance, kterého si republikánský exprezident Donald Trump vybral jako...

Biden se nakazil covidem, stahuje se do izolace, oznámil Bílý dům

18. července 2024,  aktualizováno  5:47

Americký prezident Joe Biden, který obhajuje v podzimních volbách mandát, se nakazil covidem....

Jediná svého druhu. Speciální loď přiveze do Modřan konstrukci Dvoreckého mostu

18. července 2024

Ráno začne speciální loď převážet části konstrukce pro stavbu mostovky Dvoreckého mostu. Z montážní...

Velký výprodej státu. Nabízí jez, pošty i hřbitovy, některé však omylem

18. července 2024

Premium Pokud se chystáte v budoucnu investovat do nemovitostí, zbystřete. Stát se hodlá zbavit více než...

Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho
Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho

Alespoň to říká Marek Cinko, sochař, který prošel různými profesemi. Byl počítačovým grafikem, prodavačem, tesařem a tantra masérem. Právě při...

  • Počet článků 610
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1388x
Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.