Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Zdravotnictví vyléčí jedině trh

Zdraví je zboží. Lékaři nejsou privilegovaná skupina. Pacienti by neměli být rukojmí. Zde jsou 3 věty, které by měly rezonovat v hlavách „vydírajících“ lékařů. Proč by Petr Nečas neměl ustupovat ani o píď?

Zdraví jako komodita a lékaři jako zájmová skupina

Zdraví je komodita na trhu. Pokud si nepřiznáme tuto základní myšlenku, tak ani nemůžeme pokračovat. Lékařská péče není zadarmo. Bohužel „trh se zdravím“ je převážně v rukou státu a zřejmě i proto jsou platy lékařů nedostačující. Lékaři by měli spíše tlačit na odstátnění lékařské péče, nemocnic a pojištění, ovšem výpověď je také legitimní prostředek tlaku na zvýšení mezd.

Nyní proč jsme mluvili o zdraví jako komoditě? Protože lékaři se domáhají jakési spravedlivé mzdy. Jenže spravedlivá mzda neexistuje, protože se nedá definovat, co je spravedlivé objektivně. Subjektivně to lze, ale vždy pouze z pohledu jedné osoby. Spravedlivou mzdou se zabývala filosofie, a až ekonomie od tohoto upustila a zjistila, že spravedlivé mohou být maximálně podmínky vyjednávání o mzdě nikoli však mzda samotná. Naštěstí existuje tržní systém, který mzdu určuje a ačkoliv o ní nemůžeme říct, že je spravedlivá, alespoň víme, jak se taková mzda utváří a že to rozhodně není jednostranný proces. Určuje-li mzdu stát, je to formou vyjednávání tripartity, ale také prostým nařízením vlády. V takovém procesu se utváří zájmové skupiny a jednou z ní jsou lékaři, kteří díky své organizovanosti a společenskému statutu mohou v podstatě tyranizovat společnost. Tento proces se nazývá tyranie statu quo a je běžným projevem demokratického společenského uspořádání. Vyjednávající lékaři mají navrch nad svým okolím a jejich vyjednávací pozice jim může poskytnout vyšší než tržní mzdu. Jenže jediná mzda, která je hodnotově neutrální, je právě ta tržní. My ovšem nemůžeme kvalifikovaně říct, jaká je tržní mzda v ČR a tak se lékaři obrací na mzdy v okolních státech. Tato analogie je ovšem mylná a nesprávná, protože trh v okolních státech je naprosto jiný, resp. tam nemusí být tržní mzdy. Jsou zde jiné ceny vzdělání, jiné vyjednávací pozice, jiné obětované příležitosti. Proto jediným způsobem, jak zjistit cenu práce lékaře na našem území, je privatizace zdravotnictví jako takového. Privatizace sebou však nese náklady, které by mohly dopadat především na lékaře, jako je například ztráta zaměstnání pro některé z nich. Je logické, že i lékaři se mohou bát trhu, protože by mohli ztratit svojí státem určenou výsadní pozici. Požadovat mzdy z okolních zemí je tedy scestné.

Privilegium lékařů a utrpení pacientů

Lékaři jsou pravděpodobně ve společnosti nejváženější skupinou obyvatel. Je to logické, protože dnešní společnost si na vrchol svých priorit a hodnot postavila právo na život a tím pádem i odvozenou zdravotní péči. I ekonomie staví zdraví a život do popředí a to teorií lidského kapitálu, která v podstatě říká, že investovat do zdraví, vzdělání a do dalších lidských atributů je jedna z nejvýnosnějších investičních aktivit, jakých se můžeme dopustit. Na druhé straně ekonomie říká, že pokud bude cenu chleba nebo elektřiny určovat stát a nikoli trh, tak to způsobí neefektivnost, pravděpodobně nedostatek nebo přebytek chleba a elektřiny a tím pádem další problémy, jako jsou příliš nízké nebo vysoké mzdy v odvětvích aj. Je-li zdraví stejné - na trhu obchodovatelné - zboží jako chleba nebo elektřina, budou efekty státního řízení stejné. Je-li investice do lidského kapitálu tak výnosná, neměli bychom chtít, aby byla řízena co nejefektivněji, ergo tržně? Zřejmě ano. Ve společnosti však nepanuje objektivní hledisko ale hledisko subjektivní, které většině říká, že zdraví vlastně zbožím není. Lapidárně řečeno je nekalé vydělávat na nemoci či úrazu druhého. To je ovšem špatné pojetí. Uvědomme si, že není vyděláváno na nemoci, ale na investici do zdraví! Lékaři by mohli v tomto pojetí být privilegovanou skupinou, ovšem její privilegovanost je v dnešní společnosti značně zkreslená a především institucionalizovaná státem.

Pacienti jsou v této situaci drženi jako rukojmí a nemají žádnou vyjednávací pozici. Může je reprezentovat politik, který bude chtít získat jejich hlasy. V našem případě by mohli zájmy pacientů hájit členové vlády, kteří se svým voličům, tedy i některým pacientům „zavázali,“ že budou rozpočtově odpovědní. V tržním prostředí by byli pacienti součástí procesu utváření mzdy lékaře. Prostě by volili podle kvality a ceny, tím by dali signál, jakou mzdu si mohou lékaři vyplatit. V současném systému mají pacienti v podstatě svázané ruce. Lékaři mohou odejít do jiného zaměstnání či do jiné země, pacienti mnohdy příliš na výběr nemají. Je toto morální, opravdu jsou lékaři něco víc než jejich pacienti? Nelze připustit, aby vláda tolerovala takovéto chování lékařů, protože by vytvářela strašlivý precedens. Precedens, který by ukazoval, že je možné si vymáhat kompenzace na ostatních spoluobčanech v jakýchkoliv dobách, bez ohledu na okolnosti.

Quo vadis, zdravotnictví?

Jedním z opravdu systémových opatření, které nás může zbavit těchto problémů, jež řešíme dnes, je odstátnění zdravotnictví. Takřka každý rok se setkáváme s dalším ministrem zdravotnictví, který má centrálně plánovat to, co by nejlépe řídil trh. Důkaz, že centrální plánování nefunguje, jsme již dostali, jak dlouho si budeme ještě lhát, že někdy centrální plánování funguje a jindy ne?

Petr Nečas a Leoš Heger musí ustát současnou situaci a začít problematiku zdravotnictví řešit systémově. Nikoli regulačními poplatky, nikoli škrty a změnami ve mzdách. Jde totiž o mnohem víc než jen o cenu práce lékaře.

 

Publikováno v Lidových novinách 28. 12. 2010.

Autor: Adam Ábelovský | neděle 23.1.2011 22:00 | karma článku: 40,66 | přečteno: 7566x
  • Další články autora

Adam Ábelovský

Budu volit Drahoše ale

Chtěl bych jen upozornit, že je celkem přirozené, jak řekl Miloš Zeman, že národ je rozdělený kvůli názorům. Jeden názor bez opozice už jsme tu měli.

25.1.2018 v 23:00 | Karma: 13,30 | Přečteno: 622x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Proč budu volit Mirka Topolánka

Oproti první přímé volbě prezidenta v roce 2013 je kvalita kandidátů mnohem vyšší. Dnes se mám mezi kým rozhodovat. Pro mě jsou Mirek Topolánek, Michal Horáček i Jiří Drahoš velmi positivní volbou.

11.1.2018 v 22:12 | Karma: 28,49 | Přečteno: 1191x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Trójský kůň pravice

Donald Trump, Marine Le Pen, AFD, UKIP (Brexit) a další reprezentanti úspěšné pravice v největších zemích západu jsou pro mnohé strašákem dneška, ukázkou extremismu na straně lidskoprávní a ohrožením demokracie.

6.3.2017 v 9:59 | Karma: 11,10 | Přečteno: 564x | Diskuse| Ekonomika

Adam Ábelovský

Evoluční pauza

Někdy se prostě stane, že nechcete nic říkat nebo psát a raději budete poslouchat, číst, dívat se kolem sebe a přemýšlet. Šum, který je kolem nás a rozlazuje soustředění, se postará o neschopnost uvažovat více do hloubky.

25.2.2017 v 17:50 | Karma: 17,26 | Přečteno: 236x | Diskuse| Společnost

Adam Ábelovský

Děkuji

Při všem tom politickém aktivismu by se možná více slušelo mlčet, vzpomenout a poděkovat za tento úžasný svět.

17.11.2014 v 17:00 | Karma: 15,52 | Přečteno: 678x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

"...láska je moudrá, nenávist je hloupá."

„Pracujte s lidmi, kteří věří v to, v co věříte vy.”* Nechci se sjednocovat ani za Zemanem ani za Schwarzenbergem. Jsem od jisté doby sjednocen za sebou samým a jediné, co jsem ochoten udělat je podpořit skupiny lidí, se kterými se sjednotit chci. Není jednoznačně dobré se sjednotit jako národ. Spíše se mi jeví rozumné jít si každý vlastní cestou.

27.1.2013 v 16:42 | Karma: 11,50 | Přečteno: 631x | Diskuse| Společnost

Adam Ábelovský

Rub a líc amnestie

„Problém současného světa je, že hlupáci jsou skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.” Citát Bertranda Russella asi nejzajímavěji vystihuje reakce na amnestie, které se vyrojily v médiích, na sociálních sítích a v debatách u piva.

10.1.2013 v 0:20 | Karma: 22,14 | Přečteno: 1078x | Diskuse| Společnost

Adam Ábelovský

Je film bez dotací utopie?

Běžnou iluzí lidí v paternalistické společnosti je, že cokoliv, co je nyní dotováno, by bez dotací již nemohlo existovat. Různé argumenty ovšem naznačují opak. Odpůrci těchto dotací včetně Václava Klause nejsou nekulturní vyšinutí blázni.

23.11.2012 v 20:08 | Karma: 39,77 | Přečteno: 3532x | Diskuse| Společnost

Adam Ábelovský

Je třeba zabít Bártu

Morální bída, kterou se prezentují naši politici, je neúnosná. „Legální“ okrádání v kauze Promopro mělo být následováno odstoupením Vondry. Přihrávka kamarádovi měla být následována odstoupením zdánlivě transparentního knížete Schwarzenberga. VV a jejich skandál měl být následován okamžitým odstoupením Bárty, Kočí a Škárky.

17.4.2012 v 14:51 | Karma: 27,33 | Přečteno: 1699x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Za vládní krizi může evoluce

Lidský mozek se vyvinul v době, kdy bylo běžné sbírat plody rostlin a lovit, žít v malém společenství lidí. Od té doby evoluce člověka příliš nepokročila. Architektura mozku zůstala takřka ve stavu této společnosti.

11.4.2012 v 19:11 | Karma: 16,98 | Přečteno: 1105x | Diskuse| Ekonomika

Adam Ábelovský

Buržoazní školství produkuje buržoazní absolventy*

Řešení stavu vysokého ale i středního a zřejmě i základního školství vyřeší jediné. Trh. Dejme školám opravdovou autonomii. Ať se nabídnou na trhu školství. Budou tak podrobeni poptávce, která bude odrážet preference potenciálních studentů.

3.3.2012 v 13:03 | Karma: 28,28 | Přečteno: 2578x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Výzva tří set proti zájmu milionů

Petr Nečas nepodepsal evropskou smlouvu o rozpočtové unii a je to dobře. Přesně tři sta intelektuálů, mezi které se řadí Tomáš Halík s Jiřím Pehe a Monikou Pajerovou a také například předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, Jan Mládek a další politici, sociologové, politologové, herci, producenti, režiséři, scénáristi a další, se rozhodlo – pasujíce se do role jakési vyšší inteligence a morální autority – sepsat a podepsat výzvu Ano pro Evropu.

16.2.2012 v 14:25 | Karma: 38,94 | Přečteno: 2924x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Krize kapitalismu nebo krize intelektuálů?

Kapitalismus v krizi? Opravdu? Ne, kapitalismus není v krizi. Dnešní společnost totiž s kapitalismem nemá nic společného. V krizi jsou vlády a jejich socialismus!

26.1.2012 v 20:01 | Karma: 29,25 | Přečteno: 1617x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Obamův socialismus - experiment

Profesor ekonomie na lokální vysoké škole prohlásil, že ještě nikdy nevyhodil jediného studenta, ale nedávno vyhodil celou třídu. Třída trvala na funkčnosti Obamovo socialismu a na tom, že by nikdo nebyl chudý a nikdo bohatý, na velké rovnosti.

23.1.2012 v 12:13 | Karma: 39,12 | Přečteno: 5394x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Evropské dluhové impérium a ekonomie podle Tomáše Sedláčka

Půjčit MMF je holé šílenství. O tom by nemělo být v ekonomii sporu. Přesto se většina ekonomů z různých spekter staví na stranu politiků a přichází s argumenty, proč půjčit peníze na záchranu eurozóny. Většinou to ovšem nejsou argumenty ekonomické, přinejlepším si na takové hrají. Argumenty pro půjčku mohou být jedině politické.

3.1.2012 v 14:07 | Karma: 36,22 | Přečteno: 2599x | Ekonomika

Adam Ábelovský

Za krizi může...

... španělská polední siesta, řecká lenost, euro, trh, vláda, Berlusconi, EU, levice, pravice, hloupí lidé, chytří lidé, malé utrácení, velké utrácení, malé zadlužování, příliš velké zadlužování, ekonomové, bankéři, politici, podnikatelé, spekulanti, Wall Street, Fed, kapitalismus, socialismus – a co nám ještě zbývá? Svíčková!?

28.11.2011 v 15:40 | Karma: 20,12 | Přečteno: 1700x | Diskuse| Ekonomika

Adam Ábelovský

Breivik, miláček pravice

Pravicové hodnoty nejsou nízké daně ani elitní společnost. Hlavní pravicovou hodnotou je svoboda jednotlivce a právo na soukromé vlastnictví.

8.8.2011 v 10:40 | Karma: 19,50 | Přečteno: 1562x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Každému Čechovi hrozí bohatství

Podle posledních průzkumů ČSÚ je každý desátý občan České republiky ohrožen chudobou. Není každý občan také ohrožen bohatstvím?

19.7.2011 v 14:20 | Karma: 15,34 | Přečteno: 1515x | Diskuse| Ekonomika

Adam Ábelovský

Držme palce Haškovi?

Přejme ČSSD úspěch a vítězství Michala Haška a spolu s ním moderní liberální levicové politiky. Především to však přejme českým pravicově smýšlejícím občanům. Hašek je mnohem větší naděje pro opravdovou pravicovou politiku nežli bychom si mohli myslet.

18.3.2011 v 20:00 | Karma: 12,58 | Přečteno: 2057x | Diskuse| Politika

Adam Ábelovský

Co říká ekonomie na Drobilovu kauzu?

Politici nejsou andělé, jednají podle sebezájmu stejně jako každý z nás. V tomto faktu není rozdíl ani mezi pravicí a levicí. Podívejme se, co stojí za selháním politiků.

20.12.2010 v 18:00 | Karma: 21,65 | Přečteno: 2089x | Diskuse| Ekonomika
  • Počet článků 101
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1911x
Ctím liberální principy. Nemyslím, že vím nejlépe, co by měl, kdo dělat, nebo jak by měla vypadat kultura. Chtěl bych objasňovat některé myšlenky svobody.