Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.
TP

Pro mne je absolutně fascinující, jak během jednoho prohlášení může někdo otočit o 180 stupňů a přesto je všechno v pořádku. Viděl jsem to tady na diskusích a slyšel i třeba od pánů Cibulky a Jagielky. V rozhovoru na CNN Prima je velmi rozčílilo označení homosexuality jako deviace. Matematicky vzato je deviace odchylka. To ovšem bylo špatně a toto slovo je vnímáno negativně. Ale v okamžiku, kdy jde o maželství, vůbec je nezajímalo, že je toto slovo jejich oponenty nějak vnímáno. Tady práva na vnímání a výklad končí. Stejně jako práva věřící menšiny, která často vidí význam manželství odlišně. Nemají nárok. Je jenom jedna přijatelná pravda. ;-(

1 1
možnosti
BG

Opět jste nepřekvapil. Každý rok ten samý canc a navíc nepravdivý. Jako kdyby ohledně onoho "slibu" měli někteří heteráci selektivní paměť.

Ve skutečnosti to bylo tak, že registrované partnerství prosadila iniciativa založená Jiřím Hromadou. Ten prostřednictvím této iniciativy také slíbil, že nic jiného chtít ani nebudou. Svůj slib dodržel, registrované partnerství bylo v tomto duchu uzákoněno a iniciativa byla rozpuštěna.

Je jasné, že se budoucí generace nemusí spokojit s tím, co uzákonila vláda generace předchozí. Pochopte to na příkladu poplatků u lékaře. Jedna vláda je zavedla, další je zrušila. Takový je prostě vývoj. A stejně tak se vyvíjí i celá společnost, jíž jsou homosexuálové součástí. To znamená, že Hromadova iniciativa nemluvila za všechny homosexuály v Česku, nebyl mluvčím všech homosexuálů, nemohl mluvit za ty, kterým tehdy bylo 10 až 15 let a už vůbec nemohl mluvit za ty, kteří se narodili poté. Nikdo neřekl "navždy i pro budoucí generace slibujeme, že už nikdy nikdo nebude požadovat nic dalšího". Slyšel nebo četl někdo něco takového? Nebo to lidi prostě jen blbě pochopili, jak je u těch jednodušších jedinců obvyklé? Nejspíš ano. Proto je teď tady nová iniciativa, která reflektuje přání současné generace homosexuálů. Zmíněná iniciativa má za cíl prosadit manželství i pro stejnopohlavní páry. To znamená, že současné manželství bude rozšířeno. Nevím o tom, že by někdo prosazoval manželství jiného počtu osob, zvířat nebo věcí. V budoucnu se může objevit jiná iniciatia. Třeba právě ta Vaše, když tak usilujete o to, abyste se oženil s klavírem nebo ovcí.

Na závěr bych chtěl všechny požádat, aby se zdrželi výhrůžek typu "doteď jste mi nevadili, ale nyní se vystavujete lynčování". Jednak je to zbytečné a trapné a jednak má tenhle stát dostatek účinných prostředků vám v tom zabránil. :-)

3 8
možnosti
ZH

Jste demagog. Iniciativa ve vnímání ostatních mluvila za všechny homosexuály. Jestliže tedy argumentujete, že mluvila jen za některé, a to ještě ve velmi krátkém čase (nechápu, proč vytahujete generace, když se to stalo nedávno), pak jste v mých očích jednoznačně zlá jezinka, která si chce nejdřív ohřát jen dva prstíky, a nakonec unese celého Smolíčka Pacholíčka.

A k poslednímu odstavci - trapný jste především vy sám. Stupňování požadavků je tu naprosto zřetelné a prokazatelné, tedy jakékoliv vaše vykrucování je více než trapné. Lezete mi na nervy a má tolerance vůči vám jde dolů, byť jsem s vámi dřív problém vcelku neměl. Manželství prostě pro homosexuály není, tečka. Pohár přetekl.

7 2
možnosti
Foto

A tohle napsal významný představitel strany Svobodných. Svoboda ano, ale vocamcaď pocamcaď.

4 3
možnosti
Foto

Svoboda je absence iniciace násilí. Nevím, kde vidíte nějaký projev násilí, pokud stát nedá dvojici lidí glejt na jejich vztah.

5 0
možnosti
AK

Bylo by dobré si uvědomit k čemu dojde:

- dosud byli manželé muž a žena (třeba i homosexuálové, protože nikdo na radnici se neptal na jejich sexuální orientaci a pokud požádali o adopci, mohlo jim být vyhověno. Že měli každý ještě svého dalšího partnera nikoho zvlášť nezajímalo)

Pokud budou manželi i muž, muž a nebo žena, žena vnese to do komunikace i práva nejistotu. I u dětí - kdo bude máma a kdo táta?

Nepovažuji to tedy za přínosné, ale věřím tomu, že se to uzákoní. Moudré věci obvykle uzákonit nejdou, ale ptákoviny hned.

No a pak jsem zvědav, co dalšího aktivisté (protože ti se tím živí, zatímco většině homosexuálů je to šumafuk) vymyslí. Přece neřeknou, že je dosaženo toho, co bylo potřeba a že tedy si budou hledat jiné zaměstnání.

Mnohoženství lesbiček? Mnohomužství?

Nebo aspoň budou prosazovat rezervaci parkovacích míst pro homosexuály u Kauflandu?

Uvidíme.

Zatím nám (občanům Prahy) pan primátor Hřib jen udělal radost přidělením 650 tisíc na Prague Pride. Sice to prošlo až na podruhé, ale prošlo to.

Hurá.

3 1
možnosti
Foto

R^R^R^Manželství je symbol spojení ženy a muže. Je to důležitý symbol. Celá západní civilizace dlouhodobě směřuje do horoucích pekel právě proto, že ztrácíme symboly.Manželství je po staletí považováno za určitý symbol, což ostatně řekl ve svém slavném citátu již první československý prezident T. G. Masaryk: Rodina je základ státu! Rodina myšleno jako muž, žena a společní potomci. Manželství jako svazek muže a ženy zásadní hodnotou, která má být státem chráněna. Manželství není jen socioekonomický uměle vytvořený konstrukt, ale že to je hodnota, která si zaslouží ochranu a respekt ze strany státu. Hodnota manželství se nevytváří. Vychází z tradice, kultury, historie naší evropské civilizace. Není to něco, co bychom tu uměle vytvářeli.Evropská civilizace se posunula do doby nárokové společnosti. Zvykli jsme si více než v minulosti, že máme na všechno nárok. Skutečně máme všichni mít nárok na uzavření manželství? Svazek dvou osob stejného pohlaví není správné nazývat manželstvím. Protože manželství je vyhrazeno muži a ženě. Ti jsou v tomto svazku schopni naplnit všechny funkce, které manželství, potažmo rodina má plnit. Nic více, nic méně.Homosexuálové spolu samozřejmě mohou žít a heterosexuálové by je neměli jakkoliv diskriminovat v tom smyslu, že by jejich soužití znevýhodňovali. Ale respektujme to, že to nebudeme nazývat manželstvím.R^R^

8 0
možnosti
JL

Nehas, co tě nepálí.

1 0
možnosti
PK

P22a11v93e45l 95K24r87á22l

3. 5. 2021 17:25

Svobodní mají problém se svobodou, překvapující, vlastně to není překvapující. A jentak mimochodem, manželství nemá žádnou oporu v přírodě. Manželství pro všechny je svaté právo každého svobodného a svobodně myslícího člověka, což kupodivu nejsou svobodní

4 3
možnosti
KL

No tak on je v podstatě nesmyslný i ten boj za "manželství pro všechny". Vždyť už dnes mohou všichni manželství uzavírat (tedy za splnění podmínek věku, způsobilosti k právním úkonům apod.).

A ještě jeden postřeh - i kdyby byla homosexuální manželství uzákoněna, lidé na něj stejně budou nadále pohlížet jako na "jiná manželství". Nic se totiž nestane rovnocenným tím, že se to napíše do zákona. To totiž nastane jen tehdy, pokud to také přijmou lidé. A aktivisté, kteří tento typ "manželství" prosazují, dělají vše pro to, aby se tomu jen tak nestalo...

11 2
možnosti
PB

A navíc drobná hříčka, paradox: zákon nikterak nezakazuje homosexuálním lidem uzavírat manželství. Gay se klidně může oženit, lesbička vdát.

A mimochodem, když se gay ožení s gayem, tak se vlastně omuží?

5 1
možnosti
PB

Volební právo pro muže bylo dáno tím, že muži byli tahouni rodin, oni rozhodovali, budovali majetky, nesli zodpovědnost. Proto také jen oni měli mít rozhodovací právo na vyšší úrovni, právo volební. Takové bylo uspořádání společnosti do 20. století.

To se přežilo a vyvrátilo faktem, že v období 1.sv. války je ženy ve všem zastoupily a navíc prokázaly svou statečnost na poli ošetřovatelek raněných na frontách. Nikdy předtím takovou funkci neměly (ve válkách předešlých nebyly ani fabriky, ani vojenští zdravotníci v tom smyslu). Tím dokázaly svou rovnocennost ve společnosti a zbořily staré uspořádání. A to byl také hlavní argument sufražetek v boji za jejich volební právo. Všimněte si, že to nastalo přirozenou cestou, vývojem.

Něco podobného nastalo i při prosazování se žen ve studiu a vědě. Už dříve byly některé z nich uznávanými zdatnými vědeckými asistentkami (minimálně). Většinou to byly technicky nadané ženy vynálezců.

Naproti tomu homosexuálové přirozeně nepřesvědčili, že jejich vedení rodinných svazků a výchova dětí je tak zásadní, že si zaslouží zařadit do instituce manželství. Oni ji prostě chtějí protože ji mají i jiní a nadto to zdůvodňují ryze osobními důvody ve stylu "protože by se nám to taky tak líbilo". Okázalé pochody Pride jsou k jejich kňourání o upřímné lásce a poklidném rodinném životě v přímém protikladu. Neznám žádný den pro rodiny s dětmi, kde by se rodiče vystrojili jako hastroši a na okolo stojící vystrkovali své zadky a umělé přirození.

Manželství je instituce prvotně založená k ochranně dětí. Zakládají ji lidé primárně kvůli dětem a až druhotně kvůli sobě. Kdežto homosexuálové ho chtějí primárně kvůli své osobě a marginálně kvůli dětem, což uvádí jako záminku. Sekundárně má manželství psychologicky zabraňovat rodičům egoismu, promiskuitě a lehkovážnému životu. Manželství, ať už rozvedené, odloučené, nebo pevné je protkáno v celé řadě našich zákonů. Např. rodinném právu, Zákonu o rodině, či Právech dítěte.

10 3
možnosti
PB

Např. právo dítěte na oba rodiče praví, že narodí-li se po dobu manželství matce dítě, je její manžel automaticky OTEC dítěte. Což by v praxi dvou sezdaných lesbiček znamenalo, že by se druhá stala automaticky tatínkem.

Manželství, mimo výhod, má i řadu nevýhod, kterými stát přehazuje na rodiče část své odpovědnosti. Je to třeba povinnost vzájemné pomoci mezi manžely, povinnost zajistit v rodině všem stejnou materiální úroveň, vyživovací povinnost mezi manžely, exekuce společného majetku při dluhu jednoho z nich, společná odpovědnost za dítě apod. V zákonu o rodině je dokonce v každém odstavci nějaká povinnost rodiče, ale snad žádné jejich právo. K tomu má rodina k dispozici také řadu výhod, o které homosexuálům jde a o kterých tvrdí, že jsou o ně připraveni.

Není to až tak docela pravda. Minimálně polovina z nich se dá upravit vzájemnou dohodou s plnou mocí stvrzenou před notářem. Také v dědictví zná náš právní řád formulace jako společná domácnost, či rodinná domácnost, nebo odkaz zůstavitele. Navíc už samotné partnerství nese řadu znaků manželství a náš právní řád ho zná od podoby nesezdaných párů. Například rodinný partner je zodpovědný za výchovu dítěte druhého ve společné domácnosti automaticky. Nicméně i tak se dá celý balík práv a povinností z institutu manželství řešit jednoduše tím, že se registrované partnerství zrovnoprávní s manželstvím. Podle mne by to bylo právně jednodušší, než následně překopávat stovky jiných zákonů.

Institut manželství má několik podmínek uzavření. Vedle muž-žena je to i zákaz sňatku mezi blízkými příbuznými, polygamie a omezení způsobilostí a věkem. Nesplněním podmínky se nejedná o diskriminaci, stejně, jako nejsou diskriminací jiných studentské, či seniorské slevy, nebo možnost být prezidentem, či řidičem náklaďáku.

LGBT tedy nemá automaticky na manželství nárok a z toho titulu ani za své právo nebojuje. Oni chtějí pouze prolomit jednu z podmínek tak, aby jim ono právo teprve vzniklo. Být pro anebo proti je už na každém z vás.

9 3
možnosti
EK

Uzavření manželství je smlouva mezi dvěma fyzickými osobami, která má státem určené některé náležitosti. Nic víc, nic méně. Proto by měla být k dispozici všem, kdo ji chtějí uzavřít a jsou k podpisu smluv právně způsobilí. Když mohou dva heterosexuálové uzavřít registrované partnerství, proč by dva homosexuálové nemohli uzavřít manželství?

5 7
možnosti
ML

Mosadz je zliatina medi zo zinkom. Vašou logikou: prečo by sa zliatina medi s meďou alebo zinku so zinkom nemohla nazývať tiež mosadzou... Ak si u mňa objednáte výrobok z mosadze a ja vám ho dodám zo zinku alebo z medi, pochopíte.:-P

2 3
možnosti
  • Počet článků 282
  • Celková karma 23,70
  • Průměrná čtenost 2470x
Jsem zastánce svobody jednotlivce a laissez-faire kapitalismu a hlásím se k odkazu myslitelů jako byl Ludwig von Mises, Murray Rothbard nebo Frederic Bastiat. Především jsem však stoupencem filozofie Objektivismu americké filozofky a spisovatelky Ayn Randové, podle mě nejvýznamnější obhájkyně svobody jednotlivce a kapitalismu. Od začátku 2014 člen Strany svobodných občanů, od 2019 místopředseda strany, dříve předseda středočeského krajského sdružení, lídr koalice Svobodných a Soukromníků pro volby do středočeského krajského zastupitelstva pro rok 2016 a středočeský lídr do parlamentních voleb 2017. V současné době zastupitel v Berouně za sdružení Lepší Beroun, které kandidovalo s podporou Svobodných a prosazuje jejich zásady komunální politiky. Dále mě lze charakterizovat jako příležitostného cyklistu, malíře, berounského patriota, příznivce jazzu a art-rocku a špatného hráče billiardu.