Premium

Získejte všechny články
jen za 49  Kč / 1. měsíc

Tak nám COVID zapálil Reichstag.

Historia Magistra Vitae.A ti, kdo na její lekce kašlou, jsou nuceni prožít je znovu.Zvláště výživné pak dnes jsou paralery mezi COVID pandemií a situací v Německu po požáru říšského sněmu. A jak z udělání, letos tomu bude 88 let

Vraťme se nyní do předválečného Německa ve třicátých letech. A srovnejme si situace tehdy a dnes  když do Čech přišla Čínská chripka, tedy ca před rokem.
Tehdy, ve 30letech v Německu spolu soupeřil socializmus internacionální ( KPD - komouši) se socialismem nacionálním (NSDAP). A ani jedna ze stran si nebrala příliš servítky. Nicméně, k úplnému převžetí moci tehdy Hitlerovi chyběl rozhodující impulz.Ten přišel záhy poté , co byl po vítězných volbách jmenován Říškým Kancléřem.
Vpodstatě se neví, co se tehdy pondělního večera 27 února roku 1933 kolem 21:00 večetní stalo. jisté ovšem je, že budova Reichstagu - říšského sněmu, se ocitla v plamenech. Úmyslně zapálena Jisté je  však také, že policisté, prohledávající  hořící budovu zde nalezli  komunistu Marinus van der Lubbeho, který se celkem ochotně k zapálení budovy přiznal.  Nakolik Reichstag opravdu zapálil a nakolik byl jen nastrčenou figurkou, řekli bychom rovnou užitečným idiotem, aby vyvolal ve veřejnosti paniku a stáhnul hněv lidu na komunisty, se dodnes vedou spory. Nicméně otázka "komu ku prospěchu" mnohé napoví.

Samozřejmě, nacisté danou událost dokonale propagandisticky využili, samozřejmě k likvidaci svých odpůrců. Již den poté byl Adolfem Hitlerem dotlačen prezident Hindenburg k přijmutí dekretu zvaného 

Rozkaz říškého Prezidenta k ochraně Lidu a Státu:Na základě článku48 paragraf 2 ústavy Německé Říše, k obraně před Komunistickými stát ohrožujícími akty násilí.§ 1.     články 114, 115, 117, 118, 123, 124 a 153 Ústavy Německé Říše se pozastavují do dalšího rozhodnutí. Je tedy dovoleno omezit  práva svobody pohybu,  práva svobody vyjádření názoru, včetně svobody tisku, svobody sdružovat se, shromažďovací právo,  práva na soukromí poštovní telegrafické a telegrafní komunikace.  Nařízení domovních prohlídek, konfiskací stejně jako omewzení práv k majetku jsou také povoleny mimo zákonné limity jinde specifikované.

Těch paragrafů bylo  celkem 6. Druhý a třetí předával absolutní pravomoce říškého sněmu  vládě, pátý stanovoval drakonické tresty.  Šestý pak stanovoval okamžitou platnost.

 Samozřejmě  nacistická propaganda (dnes bychom řekli média) celý incident jaksepatří  využila. Podařilo se jí vyvolat pocit akutního ohrožení společnosti "komunistickou revolucí"  po kterou měl být právě zmíněná požár signálem.  vyvolávala strach, nejistotu. šířila nenávist.k vybraným skupinám společnosti. Indoktrinovala Němce oficiální nacistickou doktrinou.Nacisty řízená policie se při perzekucích opozice utrhla z řetězu
Každopádně, v tehdejším Německu nastala doslova morální panika. Protože hořící Reichstag byl symolickou budovou, jako kdyby  vzplálo národní divadlo pro Čechy (a proklertýho koníčka sem plz netahejte). Proto se tehdejší represe nresetkaly s výraznějším odporem. Naopak spíše s širokou lidovou podporou. . (Eklovali se jen KPD a trochu socdemáci  )
Protože však  následné volby nezaručily pro NSDAP absolutní většinu v říšském sněmu, byl následně přijat takzvaný Ermächtigungsgesetz. česky znám jako Zmocňovací zákon. Dával vládě defakto bianco šek na absolutní moc.A z  Hitlera učinil Vůdce (Fúhrera)  Zajímavé na tom je, že i tento zákon byl přijat - s širokou podporou prakticky většiny tehdejších politických stran (krom komunistů, ty pozavírali) a machinací s ústavou.
Co bylo dál, to už víme všichni z dějepisu.  SA mani v ulicích, pálení knih, rozbíjení židovských obchodů, žluté hvězdy na kabátě, rozdělení lidí na kvalitní Árijce a ten zbytek rasově nečistý póvl, koncentráky, plynové komory, lebensborn a tak dál.

Je z podivem, jak málo stačilo, aby si Němci, bez odporu a protestu, nechali ve jménu strachu a slíbeného bezpečí, vykostit a vykastrovat svou vlastní ústavu a připravit sami sebe o svá základní občanská  práva. Chtělo by se  vzpomenout slova připisovaná Benjaminu Franklinovi. Ano ta o vzdání se svobody výměnou za bezpečí.  Jak známe z historie, Němci to udělali , a krom svobody stratili i bezpečí, rozpoutali válku kterou prohráli a opravdu dostali co proto.

A tak se zapálení Reichstagu  stalo synonymem k zámince, umožnující se vypořádat s nepohodlnými názory , politickými konkurenty a nezávisle myslícími lidmi, to vše pod rouškou péče o bezpečí a obecné blaho. Nic Vám to nepřipomíná? Fakt ne ? 
Již v loni v březnu vláda pod záminkou pandemie prakticky vykostila základní práva a svobody. Omezila svobodu podnikání (velmi selektivně...) , omezila svobodu pohybu, svobodu schromažďovat se a protestovat. Zavřela kulturní akce, kina divadla a festivaly. Prakticky bez jakýchkoliv kompenzací (ty vzniky až pod  veřejným tlakem).  Můžeme tato opatření brát jako nutná - ale krom represí vláda vše další podělala blbou karanténou počínaje - a i ty roušky jsme si na jaře museli ušít sami.    

Jediné, v čem se vláda opravdu snažila, pak bylo  utržení policie z řetězu, aby mohla perzekuovat nesmyslné "covidové zločiny", namátkou trestní stíhání zdravotnice, která upozornila na nedostatek ochranných prostředků , astronomické pokuty za  nenošení roušky u osamělého turisty v hlubokém lese nebo třem trempům u táboráku.  Vzpomeňme na výhrůžky lidem, kteří nesdíleli oficiální pohled na covid, rušení jejich youtube prezentací, zřizování černých listin takzvaných "dezinformátorů" (tohle vám opravdui třetí říši nepřipomíná ?) .
Vyjádření pro média, vyvolávající nenávist k určitžým skupinám obyvatel (turisti, lyžaři, výletníci do přírody, zdrav sestra Věra H,   nakažená covidem - tu stála nenávist šířená proti ní beztrestně politky  život. Turisté po česku, Karvinští horníci, studenti, osazenstvo klubu Techtle mechtle, hospodští, horalé, vlekaři, živnostníci atd... ) seznam kydané a médii zveličené nenávisti by byl fakt dlouhý. Mluvilo se dokoncve o prolomení soukromí komunikace,  povinné sledování lidí pomocí mobilu. A data testovaných předává hygiena policii. Plošně, a preventivně aniž by se tito něčeho dopustili.  A potom se diví, že lidé nechtějí udávat ehm, uvádět kontakty při trasování.

Papaláši debužírují a chodí na fotbálek a do hospod, policie to přehlíží - neb v nich chlastá ipolicejní šéf, ale  policejní komanda zatím působí nezákonný nátlak na ty,  hospodské, kteří se vzepřeli, Policie zasahuje (třeba na Vaňkově kopci) místo na základě PLATNÝCH ZÁKONŮ  na základě vládou vydaných dekretů  Všiměte si, že policisté neumí říci, KTERÝ ZÁKON byl porušen. Do účinnosti  sankčních paragrafů "pandemického zákona" totiž nebyl porušen žádný. Přesto bez zákonného důvodu omezuje policie lidi na svobodě (což je přesně definice policejního státu). A chování naprosto shodné s chováním říšské Geheimestatzpolizei  po požáru Reichstagu.

Tím nejzávažnějším ovšem je fakt, že se vláda v průběhu nouzového stavu už od března 2020 pokusila přijmout praktickou obdobu zákona zmocňovacího, dávající jí prakticky nezřízené pravomoci zasahovat do chodu společnosti pouhými usneseními, obejít parlament, oddálit volby a krýt svoje vlastní svinstva a kšefty, včetně utajování informací o průběhu covidové krize.
První pokus byla podstrčená novela krizového zákona už  v dubnu 2020 před kterým dokonce varovala i Advokátní komora a v průběhu roku se  několikrát vracela jako špatně seřízený bumerang.

Za souhlasu opozice, s  prakticky nevýraznými a nedůležitými ústupky spíše formálního rázu, tak byl přijat tzv "pandemický zákon", který má nahradit jak stav nouzový tak rozšíření krizového zákona. Prozatím.  V podstatě je to zmocňovací zákon v "trochu soft"  verzi. Koncentruje příliš moci vládě či ministerstvu zdravotnictví (což je defacrto totéž), kontrolní  mechanizmy  jsou neúčinné a neobsahuje prakticky žádné pojistky proti zneužití.  A samozřejmě je jeho cílem rozšlapat jakýkoliv odpor protestujících živnostníků pomocí drakonických sankcí (A hádejte, kdo je tam protlačil.) .  A tímtéž nahnat strach občanovi podle sockomoušského hesla čím víc občana vláda šmíruje, čím více se občan vlády bojí, tím má větší pocit, že se o něj vláda stará.
Ano,  můžete namítat že pandemický zákon  je časově omezen. Jenže to byl tehdy zmocňovací zákon taky ! 
Mnozí ovšem přehlédli, že současně byl vládou 15.02 schválen  další iteraci Hamáčkova  (jak jinak, že) návrhu krizového zákona, která onomu Ermächtigungsgesetz jakobny z oka vypadl. Tedy   samozřejmě ne textem, ale jeho DOPADY do sféry Ústavních práv občana. Podotýkám, že návrhy páně Hamáčka jsou vždy v nejlepší tradici jeho rudého svetru Čávézáku a tedy tvrdého  socializmu s tvrdými represemi.  Takže by dokonce mohl omezit nakládáním s penězi občanů. A opakovaně odkládat volby  Jestli  projde i tento, máme se na co těšit.
Stači ? Jestli jste doteď neslyšeli dost, aby jste se začali bát, ale hlavně s tím NĚCO DĚLAT,  pak Vám osud,. co nám vláda chystá, právem patří.  Ano. Tady v Česku nám náš malý český Reichstag zapálil covid. Sice s odporem veřejnosti,  ale za generálního pardonu opozice při schvalování zmocňovacího .. ehm pandemického zákona. A bude ještě hůř !
A jak nás učí Historie,  ona pověstná učitelka života, máme se na co těšit. Budou se za pár desetiletí i naši vnuci divit, jak málo stačilo, abychom si nechali pod nohama, bez odporu a protestu,  ve jménu strachu a slíbeného bezpečí, vykostit a vykastrovat svou vlastní ústavu a připravit sami sebe o svá základní občanská  práva ?

PS: Aby můj článek nemohl být účelově dezinterpretován, na závěr uvádím následující. Nepopírám ani nemoc covid19, ani závažnost situace. Dokoknce ani nepopírám ani nutnost proti pandemii bojovat. Ovšem způsob, který vláda zvolila, pokládám za nešťastný a primárně zneužitelný - a v konečném důsledku horší, než nemoc sama.   Nelze jednou už ztracenou důvěru nahradit utažením šroubů a tvrdostí represí !
PPS: kdyby tak vláda věnovala stejně úsilí co k přípravě represí třeba k organizaci očkování....
 

Autor: Martin Prášek | neděle 21.2.2021 8:30 | karma článku: 30,59 | přečteno: 1092x
  • Další články autora

Martin Prášek

Požírá Rusko své „užitečné idioty“?

„Revoluce, jako Saturn, postupně požírá své děti.“ Prohlásil před revolučním soudem jeden z předních Francouzských revolucionářů, Pierre Vergniaud těsně před tím, než jej poslali pod gilotinu.

15.5.2024 v 17:30 | Karma: 19,75 | Přečteno: 1013x | Diskuse | Politika

Martin Prášek

Datová zpráva byla z datové schránky ministerstva stornována...

Od 1.1. 2023 byla všem spolkům a všem podnikajícím fyzickým osobám povinně a bez diskuzí zřízena DATOVÁ SCHRÁNKA. Kromě úsporou času argumentovali zastánci povinných DS takéSPOLEHLIVOSTÍ a nepopiratelností doručení státnímu úřadu.

1.3.2023 v 8:30 | Karma: 22,28 | Přečteno: 545x | Diskuse | Společnost

Martin Prášek

Jak nám Babiš uplatil voliče vpodstatě v přímém přenosu.

Ještě nad úmrtním oznámením Generála Pavla jsem se domníval, že více svinstva už ve volební kampani být nemůže. Ale že úderem sobotní 14:00 s uzavřením volebních místností shtstorm opadne a bude klid. Jenže nebude.Bude průšvih.

26.1.2023 v 21:51 | Karma: 27,05 | Přečteno: 1376x | Diskuse | Společnost

Martin Prášek

Tak nám otrávili prezidentského kandidáta?

Prezidentské volby u nás finišují. A zatímco nemocný prozápadní kandiát generál Pavel ruší pro nemoc program,zatímco jeho konkurent Andrej Babiš šlape na plyn.A mě nezbývá, než si vzpomenout na rok 2004 na otravu Viktora Juščenka

24.1.2023 v 12:21 | Karma: 11,71 | Přečteno: 533x | Diskuse | Společnost

Martin Prášek

Pokuta 100 litrů za to, že HASIL požár NP České Švýcarsko...

Pamatujete na lihovarníka, který začátkem covidu navařil místo chlastu dezinfekci ? A kterého za to zaklekl celní úřad? Tak tady máme ještě něco daleko absurdnějšího.Muže, který vrtulníkem "nedbalostně hasil" požár.

31.10.2022 v 14:56 | Karma: 36,20 | Přečteno: 1279x | Diskuse | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Každý den rozdáváme bazény za 100 tisíc Kč

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Léto je v plném proudu, teploty pravidelně stoupají nad 30 stupňů a schladit se ve vodě je jistě...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Můj syn Xavier zemřel, říká Musk o transgender dceři. A chce zničit „virus woke“

24. července 2024  11:37

Miliardář Elon Musk tvrdí, že byl podveden, když dovolil svému synovi stát se transgender ženou. V...

Sto tun obilí za hodinu. Na Hané mají výjimečný kombajn, jeden z patnácti na světě

22. července 2024  14:31

Až sto tun obilí dokáže za hodinu sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland, který vyjel do...

Už nemám moc v úmyslu zasahovat do daní, brání premiér Fiala tiché víno

25. července 2024  13:05

Boj o to, zda má být zdaněno tiché víno, čemuž dosud úspěšně brání vládní lidovci a spolu s nimi...

Existuje plán na výrobu i zachování části míst v Liberty, oznámili ministři

25. července 2024  9:42,  aktualizováno  13:01

Existují reálné plány na zachování takzvané druhovýroby ve firmě Liberty Ostrava a podstatné části...

Elektroauta se pečovatelům prodraží, ani s dotací se jejich koupě nevyplatí

25. července 2024

Premium O „svatého“ tažení Evropské unie proti autům se spalovacími motory už jsou zapojeni i tuzemští...

Ruské drony pronikly na území NATO. V Rumunsku našli jejich úlomky

25. července 2024  12:59

Sledujeme online Rumunsko na svém území nedaleko ukrajinských hranic našlo úlomky ruského dronu. Oznámilo to...

  • Počet článků 331
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2947x
Člověk, který to vidí po svém.. Píšu tady hezky zvostra od podlahy o věcech, které mě se.... ehm, sejří...