Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Hlody středeční 6/7 aneb miluji naše média

Milí čtenáři. Dnes si na úvod povíme v den výročí upálení Mistra Jana o jiném církevním hodnostáři, který školí národ v souladu se zadáním pánů z NWO.

Tento je ovšem na rozdíl od mistra Jana falešný páter, i když mu chlebodárci pořídili Templetonovu cenu a teď mu dokonce jeden developer koupil doktorát v Oxfordu. Tento lžipáter nedávno pravil : Referendum je cesta do pekel, přímá demokracie zrůdná věc, Czexit by byl sebevražda. Tomáš Halík se dopustil akademického podvodu a tituly získal neoprávněně, tvrdí vysokoškolský docent. Docent Otakar Jelínek, který působí v Ústavu biofyziky a informatiky při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se dlouhodobě věnuje pochybnostem kolem osoby religionisty Tomáše Halíka. Napsal článek, ve kterém zpochybňuje Halíkovy akademické tituly i Halíkovo teologické myšlení, které je podle Jelínka v rozporu s katolickou vírou. Problematické se jeví, že se Halík nechal vysvětit mimo vlastní diecézi. „Vzhledem k tomu, že mu bylo za komunistického režimu umožněno studovat na Karlově univerzitě, nebylo tehdy důvodu, proč by byl nemohl pokračovat v řádném studiu bohosloví na kněžském semináři v Litoměřicích, kdyby se chtěl opravdově věnovat duchovenské činnosti, podobně jako kardinálové M. Vlk a D. Duka. Při jeho vysvěcení biskupem Aufderbeckem v roce 1978 bylo v podstatě porušeno tehdy platné kanonické právo CIC 1917, neboť Halík nemohl předložit doklad o náležitém teologickém vzdělání, které toto právo od svěcence vyžadovalo,“ upozorňuje Jelínek. Halík se prý také dopustil akademického podvodu. Podle Jelínka je zvláštní i to, jak Halík přišel k některým svým akademickým titulům: „Po sametové revoluci strávil Halík nějaký čas studiem na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde mu byla (po obhajobě práce v češtině!) v roce 1992 udělena akademická, nikoliv doktorská hodnost licenciáta teologie Th.lic.“
Velké pochybnosti jsou podle docenta Jelínka i o Halíkově doktorské hodnosti. „Aniž absolvoval doktorské studium teologie zakončené řádným doktorátem v Římě nebo v Praze, získal Halík v témže roce 1992 na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi vyšší docentskou hodnost ThDr.hab. Tím byly porušeny dokonce i polské zákony, které pro udělení hodnosti Dr.hab. vyžadují od uchazečů předchozí řádný doktorát v oboru. K tomu došlo tím způsobem, že Halík ve Wroclavi předložil svou habilitaci ‚Katolická kultura a česká společnost po II. vatikánském koncilu‘, za niž mu byl již předtím Karlovou univerzitou 21. 5. 1992 udělen titul docenta v oboru sociologie. Papežská teologická fakulta Halíkovi posléze udělila v roce 1992 na základě téže habilitační práce titul habilitovaného doktora teologických věd(!), čemuž by odpovídal u nás docent teologie. Diplom s číslem 3 byl Halíkovi vystaven dva roky poté dne 29. 9. 1994. Mons. Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu,“ tvrdí Jelínek.
Kdo je vlastně Tomáš Halík? Podle Daniela Solise se jedná o mazaného odborníka na manipulaci a „sociální“ neboli operativní psychologii (jak ji vyučovala svého času německá Stasi ve Postupimi. Halík slouží velmi temným kruhům, ke kterým také patří tzv. Rhodesovi stipendisté (Templeton, Woolsey, Clinton, McFaul…). Nebylo by s podivem, kdyby Halík v naší zemi zastupoval pod falešnou rouškou duchovního a intelektuála, mimořádně zrůdnou agendu cílenou na manipulaci světového společenství ve prospěch úzkého kruhu „vyvolených“. Je na čase aby veřejnost prozřela a seznámila se se pravdou o tom, co je Tomáš Halík skutečně zač – nebezpečný manipulátor bez páteře a jakýchkoli skrupulí. V  roce 1975 Halík začal pracovat jako psycholog (doklady o tomto jeho vzdělání chybí) na Institutu Ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kde připravoval vedoucí! kádry (de facto řadu polistopadových tunelářů). Zůstal tam až do roku 1984. Během této doby publikoval s jistým Kuchyňkou práci, která posloužila mj. i Vysoké škole SNB. Ale i tady se v podstatě pouze připodepsal, neb koncepčně pracovat Halík nikdy neuměl. Pak se stává psychterapeutem na Protialkoholním oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK, kde přečká až do převratu. Odmítl podepsat Chartu 77, nikdy se neúčastnil žádného protikomunistického hnutí, nepodepsal žádný protistátní dokument. Jako údajně tajně vysvěcený kněz sloužil první mši v roce 1990. Proč tedy byl (jestliže byl) vysvěcen na kněze. Jelikož se Halík po převratu obával své temné minulosti, soustředí se proto na „akademickou“ kariéru. Má totiž pocit, že se vrátí éra 1. republiky a on by mohl být oním profesorem, jenž má plat na úrovni ministra a zásadním způsobem hovoří do věcí veřejných. Postupně se tedy stane stane docentem a profesorem. Připíná si tituly a doufá, že v tom spočívá všechna moc a sláva. Je tu však jeden problém. Není schopen sepsat řádnou odbornou práci, jež by byla alespoň na domácí scéně respektována. Stane se tedy profesorem sociologie, aniž by kdo znal nějakou jeho seriozní odbornou práci, sociologický výzkum … Tváří se jako teolog a psycholog, ale důkazy nalézt nelze. Jde tak daleko, že nakonec sám sebe označí za filozofa. Při zoufalé úrovni analytického a syntetického myšlení Halíka, jeho neschopnosti vypořádat se s elementárním zákonitostmi přírodních věd, je tato sebeprojekce opravdu hodně tragikomická. Když se v médiích objevily informace o Halíkově temné minulosti, Halíkovi přátelé zapracovali a tvrdě lobovali za to, aby mu byla udělena Templetonova cena. Zvláště si dali záležet, aby v odůvodnění byla pochválena jeho vylhaná předlistopadová minulost (Templeton sám se dal slyšet, že o Halíkovi nikdy neslyšel.). Dále je oceněna Halíkova práce na poli mezináboženského dialogu. Halík, kromě jednostranných řečí ex katedra, prakticky nikdy žádný mezináboženský dialog nevedl. Brání mu v tom faktická neznalost. Není prostě schopen obstát ve vyhrocené diskusi. Ve skutečnosti totiž nerozumí ani Islámu, ani svému oblíbenému budhismu. A přitom je to tak jednoduché. Nechť religionista konečně napíše odbornou práci. Cena je však doprovozena nemalou finanční částkou. A tak se jistě dočkáme nové odrůdy impotentního Fóra 2000, což je přehlídka ztraceného času a vyhozených peněz. No a na závěr tohoto CV černokněžníka veřejného prostoru je nejvýstižnější kolující anekdota. Páter Halík poklekne před křížem k večerní modlitbě, pohlédne vzhůru na Krista a praví: "Děkuji Ti Ježíši, žes mi dopřál ocenění Templetonovou cenou".  Ježíš odpoví: „Máš štěstí“. Halík překvapením ztuhne, stal se svědkem zázraku, ale pokračuje: „Dále Ti děkuji, že jsem byl obdařen čestným Oxfordským doktorátem a smím se počítat mezi nejvýznamnější evropské intelektuály“.
Ježíš odpoví: „Máš štěstí“. Halík je rozechvěn tím, že socha promlouvá a ptá se Ježíše: „Proč mi Bože neustále opakuješ, že mám štěstí?“ Ježíš: „Protože kdybych neměl přibitý nohy, tak tě kopnu mezi voči!“

 • Muslimské dívky nechtěly chodit na plavání. Švýcaři jim nedají občanství. Švýcarské úřady v Basileji rozhodly o neudělení občanství pro dvě muslimské dívky, které se údajně kvůli náboženským důvodům odmítly účastnit povinných hodin plavání ve škole. Informoval o tom server The Local. Všichni švýcarští občané musí prokázat, že splňují všechny požadavky pro udělení občanství, což je i respektování požadavků švýcarského vzdělávacího systému, mezi něž na škole v Basileji patří i povinná výuka plavání. Povinné plavání je dále i v Curychu či Bernu. „Ten, kdo nesplňuje tyto podmínky porušuje zákon, a proto mu nemůže být uděleno občanství." Integrace muslimských dětí ve švýcarských školách plní stránky tamních novin často. Naposled se objevil případ z Therwilu, kde dva žáci odmítli z náboženských důvodů potřást učitelce rukou. Škola nejprve udělila výjimku, ale soud nakonec nařídil, že chlapci musí ruku učitelce podat nebo zaplatit pokutu. Podat ruku údajně odmítaly i dvě školačky, kterým úřady znemožnily kvůli neúčasti na plavání vydat švýcarský pas. Jelikož ale potřesení rukou ve školách nepatří k pravidlům švýcarského školství, řešily úřady pouze odmítání hodin plavání.
  Zatrolené Švýcarsko. To nemají ve Švýcarech Šabatovou? Nebo Žít Basilej?
 • A brněnské okénko: V centru Brna vykolejila tramvaj, v okolí zkolabovala doprava. A to Hollan řídí dopravu v Brně teprve pár dnů! Dobrý začátek. Náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených) zařídil dvěma aktivistům, kteří se podílejí na kampani Hnutí DUHA k referendu o železničním uzlu, "brigádu" pro město. Jde o Václava Pecla a Hanu Sedalovou. Za měsíce prosinec 2015 až červen 2016 inkasoval od města Brna Václav Pecl celkem 69.600,- Kč. Hana Sedalová inkasovala za stejné období celkem 71.000,- Kč. To je dohromady 140.600,- Kč. Není náhoda, že jde o aktivisty aktivně se podílející na kampani Hnutí DUHA k referendu o železničním uzlu Brno. Jde o skrytou formu financování této kampaně. Stížnosti aktivistů z Hnutí DUHA na otevřenou podporu Jihomoravského kraje spolku Brno+ jsou absurdní, jestliže kampaň Hnutí DUHA je takto skrytě financována náměstkem primátora Martinem Anderem z rozpočtu města.
  Vyvěšení červených trenýrek na hradě Špilberk v Brně má podporu primátorova náměstka zodpovědného za kulturu Matěje Hollana (Žít Brno). Hollan sdělil, že je to vyjádření názoru kulturní instituce, což je podle něj v pořádku. Trenýrky jako součást festivalu Provázek na hrad vyvěsil na Špilberku umělecký šéf divadla Husa na provázku Vladimír Morávek. Zlé jazyky tvrdí, že je věšel sám náměstek.
   „Náměstek brněnského primátora Hollan teď chodí naostro. Jeho červené trenýrky visí na Špilberku,“ napsal Ovčáček.
  Zajímavá je ovšem reakce jednoho občana na tuto trenkovou stupiditu. Vysloužila si podání na NSZ (via FB)
   

A trocha bulváru: Muž platil rozbité zrcadlo. Manželka myslela, že domlouvá sex, a ženu zbila. Poklidné vyjednávání o úhradě škody na brněnské diskotéce se zvrhlo v žárlivou scénu. Muž se s pracovnicí klubu dohodl na vyrovnání, jeho manželka si však rozhovor vyložila po svém a nic netušící ženu napadla. Incident se stal v neděli nad ránem v židenickém diskoklubu. Muž na diskotéce rozbil zrcadlo a s barmankou se domluvil, že škodu zaplatí. „Právě když se shodli na ceně, vrhla se na pracovnici podniku bez výstrahy mužova manželka, která zaslechla jen poslední slova o dohodnuté finanční částce a dala si je do nesprávné souvislosti,“ přiblížil mluvčí brněnských strážníků Michal Simandl.
Útočnice v domnění, že si manžel domlouvá placený sex, srazila zaměstnankyni na podlahu a kromě modřin jí poničila brýle za několik tisíc korun. „Šestatřicetiletá žena hlídce přiznala, že ji k nemístnému chování dohnala žárlivost, ale způsobenou škodu popřela. Strážníci proto vyjádření účastníků i svědků konfliktu zaznamenali a případ postoupili ke správnímu řízení,“ podotkl Simandl. Tak tomu se říká přátelé žít Brno.

A zprávy o počasí: Je sice hicna, že i Češi přestali nosit do sandálů ponožky, ale prý se na nás zase hrnou bouřky. Zatím ale hicna, hicna a hicna. Ty hice jsou šílený. Komu se chce ven, to musí být imigrant. Ti jsou zvyklí. Na ulici nejdu abych neuvázl v rozteklým asfaltu. Horko tak děsný, že i místní pivaři vyrážejí na zahrádku U Pantátů až po západu slunka. Jdu si lehnout za psem pod klimatizaci. V brněnské dětské nemocnici se množí diagnóza Úpal při koupání v kašně u Janáčkova divadla. Dneska se vykašleme na izobary, izochory, tlak, teplotu i rosný bod. Dneska se podíváme jak to u nás tuhle vypadalo navečer. Jeden by řekl, že to je tak trochu obraz politické situace u nás. Vanoucí větry nám kácejí popelnice.

A z mého života: Naše večerka má kapitalismus. Serou na socanský nápady zavírat o svátcích a mají otevřeno. Tak jsem si tam koupil nanuka, psovi rohlík a mamuš Marlborka.
Televizní přenosy ženského tenisu by měly být zakázány pod přísným trestem. Psal kamarád, že pořád přemýšlí, jakto že v Dauhá, Londýně a jiných muslimských centrech mohou slečny tenistky mít kraťoučké sukénky. Co kdyby se z toho prorok třeba posral, jak před ním mávají těmi silnými stehnisky? Když už jsme u té televize, neposlouchejte to u jídla. Zatímco jíte polévku, lákají vás v reklamě na přípravek proti průjmu. Hned jsem měl "větší" chuť k jídlu. Pak jsem se chystal na řízek s bramborem a už mi vyprávěli o přípravku proti zácpě. Fantazie dělá svoje, takže ani tady jsem nejedl o moc líp. Když jsem se těšil na dortík, říkala reklama něco o vaginální mykóze. Jedno vím zcela určitě: u televize mi nechutná.

A na Fejsbůku napsali:

 • Sedmadvacítka zasedá. Když před referendem deklarovali, že v EU žádný plán B neexistuje a teď, že s musí sejít, aby se poradili co dál, protože nemají žádný plán(kromě:"více EU!"), tak to je super. No ale dnes už se našli a kritizují, že zastánci brexitu nemají plán.
 • Gratulujeme Palestincům k raketovému úderu na mateřskou školku. Neměl by jim někdo říci, že Židi zbraně ve školách a nemocnicích neskladují?
 • Skotsko získalo právo být v Bruselu vyslechnuto a já budu naslouchat pozorně, řekl šéf EK Juncker po setkání evropských lídrů k brexitu =  Donbas získal právo být v Moskvě vyslechnut, a já budu naslouchat pozorně, řekl prezident Putin po setkání se členy ruské Dumy.
 • Zaorálek: Rusové zásobují Evropu uprchlíky. Dopravují je i letecky. To teda je stejnej idiot jako Janda
 • EU se začíná podobat východnímu bloku. Taky je to nereformovatelný byrokratický moloch řízený idioty jejichž jediná kvalifikace je ideologie
 • Václav Klaus mladší: Pořád to bude stejné. Němci si vyberou a svolají nějakou skupinu, a my si počkáme v předpokoji na výsledek
 • Jestli mají lidovci kandidátky těchto parametrů, asi je budu volit.
 • Robert Šlachta zakončí dnes svoji policejní kariéru vystoupením v Cirkuse Kraus, kde bude polykat šavli.
 • Lídři EU odmítli separátní jednání se Skotském o jeho členství, protože nemá na Lochnessku platný posudek EIA.
 • Registrované páry mohou adoptovat děti. Rozhodl Ústavní soud. A dítě může mamince klidně říkat Karle.
 • To je pořád Stohoven, Stohoven a pak k soudu přijdou akorát tři.
 • Palestinec ubodal třináctiletou izraelskou dívku.  Předpokládám, že EU ostře odsoudí, že byl zastřelen.

A něco veselého aneb jak z nás dělají blbce :
 

A fór na konec: Po 30ti vteřinové souloži. Žena leží v posteli a dívá se na chlapa vyčítavě. On se na ní otočí a říká: "Netvař se takhle ukřivděně, mělas na to stejně času jako já".

A to je dneska všecko.

Autor: Petr Paulczynski | středa 6.7.2016 18:37 | karma článku: 46,17 | přečteno: 9303x
 • Další články autora

Petr Paulczynski

Hlody středeční 9/8 aneb miluji naše média

Dnes si v úvodníku oddychneme od politiky ( i když ne úplně) a koukneme do Ria které hýbe světem. Na této olympiádě se totiž objevuje vliv multikultury.

9.8.2016 v 20:53 | Karma: 46,76 | Přečteno: 13460x | Diskuse | Společnost

Petr Paulczynski

Hlody středeční 2/8 aneb miluji naše média

Dnes o něco později, než jsem vyhrál souboj sám se sebou zda psát nebo nepsat. Tak aspoň kousek obvyklé porce. Neziskovky žádají volební právo pro imigranty a výjimky ze zákonů.

2.8.2016 v 19:57 | Karma: 46,60 | Přečteno: 10791x | Diskuse | Společnost

Petr Paulczynski

Hlody středeční 26/7 aneb miluji naše média

Zase si nemůžu prázdninově dáchnout a vysadit. Protože Turecko, vraždící monstra co nejsou teroristi jak se dozvídáme, dnes dokonce zamordovali kněze.

26.7.2016 v 15:15 | Karma: 45,51 | Přečteno: 6903x | Diskuse | Společnost

Petr Paulczynski

Hlody středeční 19/7 aneb miluji naše média

Původně jsem si chtěl dát prázdninový oraz a dnes pauzírovat. Pak jsem zjistil, že OVM mají letní výpadek a že se tudíž nebude vědět o čem se má tento týden mluvit, tak jsem sáhl po klávesnici a pár bodů sesmolil.

19.7.2016 v 15:02 | Karma: 46,56 | Přečteno: 9196x | Diskuse | Společnost

Petr Paulczynski

Hlody středeční 12/7 aneb miluji naše média

Dnes začneme něčím čistě brněnským, protože internetem hýbe video v němž se náměstek primátora nechal bičovat dominou přičemž mumlal „I want more,“ tedy: chci víc.

12.7.2016 v 13:14 | Karma: 46,00 | Přečteno: 9462x | Diskuse | Společnost
 • Nejčtenější

Francouzský volební šok. Vyhrála levicová koalice, Le Penová je až třetí

7. července 2024  14:25,  aktualizováno  8.7 6:05

Druhé kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii překvapivě ovládla levicová Nová lidová...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  7:30

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Spadlý strom v Praze zranil dva lidi. Bouřky v Česku komplikovaly dopravu

6. července 2024  11:58,  aktualizováno  22:56

Silné bouřky, které v sobotu večer přecházely přes Česko, za sebou zanechaly mnoho škod, potíže v...

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Vraťte se domů! Barceloňané stříkali vodu na turisty, ti opouštěli restaurace

8. července 2024  9:51

Zatímco turisté obědvali nebo se jinak občerstvovali v centru Barcelony, téměř tři tisíce místních...

Přežili Roosevelt, Reagan a Trump. Atentátníci zabili čtyři prezidenty USA

14. července 2024  11:48

Co mají společného Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley a John Fitzgerald Kennedy?...

ANALÝZA: Výstřel na Trumpa oživuje temné duchy minulosti a změní Ameriku

14. července 2024  10:35

Premium Sobotní pokus o atentát na Donalda Trumpa je zlomovým bodem nejen v probíhající prezidentské...

Jen milimetry od katastrofy. Střelce dělily od Trumpa pouhé desítky metrů

14. července 2024  9:58,  aktualizováno  10:18

Atentátník, který se pokusil zastřelit exprezidenta Donalda Trumpa, se podle tajných služeb dostal...

Běloruské vojenské jednotky se stahují z hranic s Ukrajinou, oznámil Lukašenko

14. července 2024  9:25

Napětí na hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou se zmírnilo a dodatečné vojenské posily, které byly...

Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor
Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor

Jak už jistě víte, rádi využíváme různé příležitosti ke společným oslavám. A Mezinárodní den dětí byl přesně takovou ideální záminkou, abychom se...

 • Počet článků 1307
 • Celková karma 0
 • Průměrná čtenost 3084x
Postřehy z politiky a života.