Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Když knížecí kukačka zanáší infekci svých bludů do cizích hnízd...

Velká část národa si oddechla při představě, že na Nový rok nebude muset sledovat prezidentský projev na televizní obrazovce, s dvojexpozicí jeho překladu do češtiny. A že nebudou muset mít ani obavy, kdy hlava státu, sice střízlivá, ale aristokraticky zase usne.

Kolik kukaček se zrodí z takových hnízda...?Foto: Břetislav Olšer

Karel Schwarzenberg, maturant a adoptovaný kariérní diplomat-amatér, vychován k aristokratické etiketě, však nezapře svoji posedlost pomstou. Plivá kolem sebe, dští oheň a síru, a jako každý kůň ve smrtelné křeči kope, až mu z toho jde i hlava státu kolem. Poslední jeho rafinovaný podraz se projevil nyní, kdy jako knížecí kukačka nasadil do hnízda Rusnokovy vlády infikované vajíčko bludu. Ještě, že bylo včas odhaleno...

Jako šéf Rady vlády pro národnostní menšiny uvedl ve Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2012, že je třeba dbát na varování před rozpínáním organizací ruských kozáků v Česku a před tichým vznikem „páté kolony“ pod taktovkou Moskvy. Rusnokova vláda na to naštěstí včas přišla a požádala Radu o změnu tohoto nesmyslu, který si Schwarzenberg neodpustil nastražit za svoji dehonestaci a ponížení volebním výpraskem.

Knížete, který sám materiál připravil a schválil, navíc prozradily jeho hrubky v českém pravopise a malá slovní zásoba, kdy jako každý pravý šlechtic nedávno nařkl tehdy ještě premiéra Nečase, že měl „plná kaťata“. Jen proto, že “kryl” údajné porušování lidských práv v Číně a Tibetu. Jde o Schwarzenbergovu blamáž a ne o blamáž Rusnokovy vlády, kterou při své slovní hojnosti rovněž nařkl, že mají „plná kaťata“. Vytvářet různá slovní spojení je pro česky špatně přemýšlejícího a mluvícího myslivce tvrdý oříšek.

Promédia

„Kozácké spolky v Česku a jejich činnost na území ČR je škodlivá, neboť vytváří předpoklady formování páté kolony Ruska. Organizace, které se nacházejí pod finančním a ideologickým vlivem současné ruské administrativy, vědomě nebo ne, plní hlavní mocenské cíle Ruska ve směru narušování integračních procesů uvnitř EU, vytváření falešných představ o jiných než demokratických hodnotách…“ napsal kníže.

Jeden z prvních, který zaujal protiruskou rétoriku, byl expremiér Topolánek; tvrdil, že strana SOP Zemanovci je úzce spjatoa s firmou Lukoil a jejím financováním prezidentské kampaně, byť prokazatelně firma nedala na Zemanovu propagaci ani korunu. Navíc Lukoil je ruskoamerická firma s výrazným podílem americké firmy Conoco. Další blamáž měla být ve spojení se Zemanovou kravatou při prezidentské inaurugaci. Podle všech předpokladů by kravata měla být v národních barvách, to znamená trikolora – červená, modrá, bílá. Ovšem; na české trikoloře je odshora bílá, červená a modrá. Prezidentova kravata ale měla mít barvy uspořádané podle symbolů ruské federace! Bože, ty to vidíš... Údajně jde o signál, jelikož Zemanův dobrý vztah k ruským podnikatelským skupinám není žádným, tajemstvím. Nikoliv náhodou měl ve svém volebním týmu i Martina Nejedlého, šéfa české pobočky ruského gigantu Lukoil, největší tamní ropné společnosti. Blahoslavení, chudí duchem...

Proto mají česká média nejen jednoho svého negativního sólokapra – Lukoilem počínaje, přes Temelín, ruskou špionáž, a nyní ještě Kozáckým spolkem konče. Ke všemu rozšafný antibolševik pan Ziegler, jehož znám po návštěvách Č. Budějovic z vyprávění svých tamních přátel jako vášnivého zastánce ODS, vzletně popisuje, jak je současná Ruská federace rájem gaunerů všeho druhu, kteří pevně drží otěže v ruce, rabují nešťastnou zemi a obírají ji až o polovinu státního rozpočtu. Je neštěstím pro Českou republiku, že Miloš Zeman je k této skutečnosti slepý a hluchý. Nebo, a to je horší, nechce vidět a slyšet…

(Ruská federace patří do první desítky nejvýznamnějších obchodních partnerů Česka. Za prvních deset loňských měsíců Nečasovy vlády se český vývoz do Ruska zvýšil o 48 procent a dovoz o 22 procent. Celkový roční obrat vzrostl o více než 31 procent na 10,8 miliardy dolarů. Jen v prosinci 2011 při návštěvě prezidenta Medveděva v Praze se nasmlouvaly na Pražském hradě práce za 54 miliardy korun. Hrad se změnil ve veletrh Job Days; za pár hodin kontrakty za zhruba 2,15 miliardy eur...)

Bylo dobré si před třemi roky přečíst výroční zprávu Bezpečnostní informační služby BIS. Opět v ní dominuje varování před infiltrací ruských špiónů. Tentokrát už nejde o radar USA v Brdech, jak o tomto zvěstovala národu česká „biska“ ve svém minulém výročním plku: „Ruské zpravodajské služby se v souvislosti s plány na vybudování americké radarové základny na našem území aktivně snaží ovlivňovat české politiky a média. Chtějí obrátit veřejné mínění na stranu odpůrců radaru a také vyvolat strach z údajného návratu nacismu v Evropě. V rámci prosazování svých zájmů se zpravodajské služby Ruské federace v uplynulém roce snažily kontaktovat, infiltrovat a ovlivňovat osoby a subjekty, především ze sféry občanské společnosti, politiky a médií, mající vliv na veřejné mínění…“

Nakonec bublina splaskla, radar se nekoná, ale dál je třeba bezpečnostně a informačně sloužit lidu. A kdo je na paškále nyní? Opět Rusové. Ruská ambasáda v Praze prý se už řadu let podílí na soutěži studentů v ruském jazyce, podporuje obchodní záměry ruských podnikatelů a snaží se udržovat kontakty na české politiky. Ruské federace tak prý nenápadným způsobem Česko zpravodajsky vytěžuje… Že bychom neměli rádi ani Puškina a jeho recitační soutěž…?

A v nové situaci, kdy Zeman, jeho Zemanovci i Rusnokova vláda, považována médii za Zemanovo invazní komando, jsou vůči Rusku víc než submisivní, by si snad dovolili napsat ve Zprávě o situaci národnostních menšin, že kozácké spolky v Česku a jejich činnost na území ČR je škodlivá, neboť vytváří předpoklady formování páté kolony Ruska? Nonsens. Kukaččino vejce se naštěstí nepodařilo vylíhnout a z údajné blamáže Rusnokovy vlády je jen další výprask pro Schwarzenberga.

Premiér Petr Nečas blahé paměti měl však naštěstí, přes svá milostná pochybení, svůj pragmatický pohled i na další věc; kvůli fungujícímu českému byznysu odmítl nechutnosti Pussy Riot a jejích příznivců http://urod.ru/news/6207/ i politickou módu tzv. dalajlámismu a ministr jeho vlády Schwarzenberg se stydí za jeho prohlášení: “Umělé a falešné adorování takové záležitosti, jako je ruská skupina Pussy Riot, něco, co je vrcholem nevkusu, a v žádném případě něco, co symbolizuje svobodu a demokracii. Přesto se část politiků nechá unést touto módní vlnou, a má to potom dopad na toto exportní teritorium,” řekl Nečas loni při zahájení brněnského veletrhu.

Dívčí skupina Pussy Riot byla v Rusku odsouzena na dva roky poté, co v pravoslavném chrámu v centru Moskvy zpívala “Bohorodičko, zbav nás Putina!” Nečas kritizoval i přehnanou podporu dalajlámy, kterou označil za dalajlámismus. “Vzývání tohoto směru není podporou svobody a demokracie,” podotkl Nečas. Schwarzenberg byl ale ve chvílích, kdy nespal, zděšen, co také jiného. “Je to úlet. Ale hrozivý! Pokud má vláda pokračovat v takovém stylu, mám z jejího dalšího vývoje a osudu velké obavy. Jsem z toho zděšený. Vždyť v otázce Tibetu se tam přebírá čínská propaganda,” prohlásil šéf české diplomacie, co se kamarádí s dalajlámou a sympatizuje také s ruskými feministkami.

To vše už dávno před BIS předpověděl Jaroslav Hašek ve svém nesmrtelném Švejkovi…

„Všem četnickým stanicím se přísně ukládá, aby s nesmírně zvýšenou pozorností sledovaly všechny osoby procházející jich rayonem. Přesunutí našich vojsk ve východní Haliči dalo původ k tomu, že některé ruské vojenské části, překročivše Karpaty, zaujaly posice ve vnitrozemí naší říše… Tato nová situace umožnila ruským vyzvědačům, při pohyblivosti fronty, vniknutí hlouběji do území našeho mocnářství, zejména do Slezska i Moravy, odkud dle důvěrných zpráv velké množství ruských vyzvědačů odebralo se do Čech…”

A Hašek se musel vyznat; byl přece komisařem VŘSR v Irkutsku…

Demonstrace registrovaného partnerství a Pussy Riot je velmi přesvědčivá, pane kníže…

Foto archiv České televize

…”Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládajíce dokonale český jazyk, jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jistě provedou i mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu,” psalo se ve vyhlášce rakousko-uherské policie před sto lety, a takto píše BIS v roce 2010: “Kromě rozsáhlých ruských kontaktů do českého kriminálního prostředí spolupracují tyto skupiny při realizaci svých zájmů také s odborníky - právníky, finančníky a poradci různého druhu a zaměření…“ A ve své Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2012 uvedl Schwarzenberg, že je třeba dbát na varování před rozpínáním organizací ruských kozáků v Česku a před tichým vznikem „páté kolony“ pod taktovkou Moskvy. Je jasné, odkud má kníže Karel své zkušenosti s donskými kozáky. Od ledna 2007 byl jmenován ministrem zahraničních věcí ČR; jeho rakousko-uherský nesnášenlivý vztah k Rusku je nabíledni, přestože obě země mají státní symbol srp a kladivo. Pan knížee prostě jako strážmistr Flanderka...

Ten slovy Haška zdůvodnil zadržení ruského špiona Josefa Švejka: “Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jediné to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádražní budovy a vůbec místa strategické důležitosti, a jest nesporné, že by byl tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl, při sobě…”

Slova šokovaného amerického turisty v Česku: "Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, netrápí ji roky sucha, místo sopky sem tam vybuchne parovodní potrubí, nezažila 68 let válku, dokáže dostat na kolena parta zlodějů, podvodníků a lumpů během 23 let…"

Inu, bohorodičko, zbav nás všeho zlého, jakož i aristokrata Karla Jana Nepomuka Josefa Norberta Bedřicha Antonína Vratislava Menase - knížete ze Schwarzenbergu a člena zednářské lože Bilderberg Group…

PS: Dle Voltairovy filozofie si nedovolím nazvat, na rozdíl od vyjádření pana Zieglera v diskuzi, jeho slova - "současná Ruská federace je rájem gaunerů všeho druhu, kteří pevně drží otěže v ruce, rabují nešťastnou zemi" - výtvorem blba.... Špioni, špioni, hejbejte se…

Kalousek sliboval, Nečas mlčí a Brdy si rvou vlasy…

Opět vládní filosofie klíšťat a pijavic Agentury bílého lva…?

http://www.novinky.cz/domaci/311224-vlada-priznala-blamaz-a-vzala-zpet-varovani-ze-se-v-cr-rozpinaji-rusti-kozaci.html

Je Česko zase rejdištěm mazaných ruských špiónů…?

http://ziegler.blog.idnes.cz/c/317443/Rusko-ovlada-mafie-aneb-mraz-opet-hrozi-z-Kremlu.html

Dali nám šanci za 54 miliard Kč, ale co ty kosti vězňů z gulagu…?

 

Další glosy, komentáře, reportáže a ukázky z knih na webech a také v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135)- http://bretislav-olser.enface.cz - http://olser.cz - http://www.facebook.com/profile.php?id=10000053041104#!/profile.php?

Autor: břetislav Olšer | pátek 23.8.2013 7:09 | karma článku: 32,64 | přečteno: 2659x
  • Další články autora

břetislav Olšer

Proč se nepíše o americkém ostrově Three Mile Island, kde se roztavil reaktor TMI-2...?

Proč je největší jadernou hrůzou jen havárie atomové elektrárny Černobyl a ne katastrofa na ostrově Three Mile Island, kde se roztavil reaktor TMI-2 v elektrárně provozovatele MetE? Kdysi se tajila radiace Černobylu, dnes TMI-2...

27.4.2016 v 7:27 | Karma: 29,73 | Přečteno: 5500x | Diskuse| Politika

břetislav Olšer

Chcete vědět, proč jste rasisté a xenofobové a kam jdou peníze z vašich daní? Tak čtěte...

Romy považuje za nesympatické 82 procent dotázaných Čechů, polovině respondentů jsou dokonce velmi nesympatičtí; opak si myslí jen tři procenta, tři čtvrtiny respondentů cítí antipatie k muslimům, sympatie naopak čtyři procenta...

22.4.2016 v 7:22 | Karma: 32,04 | Přečteno: 2843x | Diskuse| Společnost

břetislav Olšer

V roce 1942 by hajlovala strachy, teď jí nic a nikdo nehrozí, přestože byla pracovně v ČLR

Ceny Anděl získávají amatérští zpěváčci a bigbíty; že to jsou profesionálové? Omlouvám se; amatér má jen charisma a tvoří kvalitu zadara, mnozí neintonující profíci Anděla sice neví, co je to charisma, ale zato mají za to miliony.

13.4.2016 v 7:13 | Karma: 31,79 | Přečteno: 2300x | Diskuse| Společnost

břetislav Olšer

Jak hordy organizovaných Číňanů s holemi terorizovaly nebohé a neprovokující Čechy...

Co vše mě zaujalo na návštěvě čínského prezidenta Si Ťin- pchinga, tyrana a novodobého Hitlera v Lánech a na Pražském hradu? Začal bych mladíkem, co při spatření kamery vběhl do davu Číňanů s vlajkou Tibetu a prý byl bit holemi...

31.3.2016 v 7:31 | Karma: 40,31 | Přečteno: 3032x | Diskuse| Politika

břetislav Olšer

Havloidní systém může páchat trestné činy, policie však nekoná, svobodu projevu ale trestá

Házení vajec na prezidenty ČR a SRN, policie nic, ukradení prezidentské standardy, policie nekoná, zneuctění Hradu červenými trenýrkami, policie - jen neškodná recese, zničení desítek čínských vlajek, policie bezradně krčí rameny,

29.3.2016 v 7:29 | Karma: 40,19 | Přečteno: 2526x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

Pozdrav z lůžka. Expert Antoš posílá po srážce s autem palec nahoru

13. května 2024  18:48,  aktualizováno  14.5 22:25

Hokejový expert České televize Milan Antoš, kterého v neděli na cestě z O2 areny srazilo auto, se...

Novotný je na vyhazov z ODS. Výroky o Slováčkové překročil hranici, řekl Benda

12. května 2024  12:11

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný překročil hranice, které by se překračovat neměly, kritizoval v...

Máš jiný názor? Tak tohle je výsledek. Kaliňák o zákulisí atentátu na Fica

18. května 2024

Premium Je jedním z nejbližších lidí premiéra Roberta Fica ve straně Smer-SD. Byl ve všech Ficových vládách...

Se samopalníky šli svrhnout komunisty. Proč největší Prokešův puč nevyšel

18. května 2024

Premium Před 75 lety, v polovině května 1949, se měl odehrát vůbec nejvážnější ozbrojený pokus o svržení...

Hlavně díky manželce. Britský premiér Sunak je se svou ženou bohatší než král

17. května 2024  22:12

Britský premiér Rishi Sunak a jeho manželka Akshata Murtyová v loňském roce, kdy byl Sunak celou...

Vlak na Děčínsku usmrtil člověka, provoz na trati do Ústí nad Labem byl přerušen

17. května 2024  18:10,  aktualizováno  21:32

Vlak u Dobkovic na Děčínsku v pátek vpodvečer srazil člověka. Na místě podlehl svým zraněním, řekl...

  • Počet článků 3045
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2467x
důchodce