Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Vybrané metody proruské propagandy v ČR

V České republice je v poslední době proruská propaganda na vzestupu. V článku se pokouším vyjmenovat a popsat vybrané metody a nástroje, se kterými se můžete setkat. Zaměřuji se i na rétoriku a psychologický profil zúčastněných.

K myšlence pro vypracování článku mě přivedla osobní zkušenost, kterou jsem získal, když jsem začal blogovat na iDnesu. V červnu 2015 jsem navštívil na týden Ukrajinu včetně zóny konfliktu v Doněcké a v Luhanské oblasti. Pro úplnost podotýkám, že na Ukrajinu jsem jel jako fyzická osoba, nebyl jsem vyslán žádnou organizací a za své působení jsem nepobíral žádnou mzdu a výdaje si platil sám. Ostatně více o mé cestě a její náplni se můžete dočíst v článcích na mém blogu.

Na Ukrajinu a do válečné oblasti jsem se mimo jiné vydal, protože čelíme informační válce a nemůžeme tak stoprocentně věřit ničemu jinému než vlastním očím. Chtěl jsem si tedy udělat svůj obrázek o stavu věcí. Také jsem cítil určitou zodpovědnost, abych mnou prožité sdílel i s ostatními, a to prostřednictvím blogu. Viděl jsem blogování jako podstatné, jelikož mohu čtenářům nabídnout alternativu, tedy reportáž od fyzické osoby a ne od reportéra, který pracuje např. v televizní společnosti a tudíž se dá u něho předpokládat v práci přístup „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Na Ukrajinu jsem tedy jel za chleba svůj. O to větší pro mě bylo překvapení, že prakticky již od vydání prvního článku, kdy jsem byl ještě blogerským batoletem, článek zafungoval jako červený hadr na býka. Prakticky od počátků jsem byl označen za placeného amerického agenta a pomahače ukrajinskému fašismu, i když jsem psal o místech, obyčejných lidech a o svých zážitcích. Příklad jedné takové diskuse můžete vidět zde.

Pokud u některých z Vás nyní vyvstává otázka, s jakou stranou konfliktu sympatizuji, odpovím takto. Nesympatizuji s vládou v Kyjevě, ani s vládou v Moskvě, ani s „vládou“ separatistů a ani s pomyslnými „vrahy z Wall Streetu“. Stojím na straně obyčejných lidí, kteří jsou obětmi války. Současně jsem za územní celistvost Ukrajiny, ale ne za cenu zmařených lidských životů. Navštívil jsem již různé země, kde probíhal válečný konflikt, ale až na Ukrajině jsem dokonale poznal, že válka je opravdu to nejhorší, co člověk kdy vynalezl. Nesympatizuji tedy s válkou, sympatizuji s tím aktérem, který dosud chybí, a to je mír.

Publikování článků na blogu a následné reakce v diskusích pro mě byly opravdu šok. V komentářích jsem spíše čekal otázky typu „nebál ses tam jet, co místní potřebují nejvíce, kolik si viděl tanků“ apod. Samozřejmě takové otázky jsou také, ale označení za placeného amerického agenta a válečného štváče jsem tedy opravdu nečekal.

Vzhledem k reakcím jsem se začal o tuto proruskou mašinérii zajímat. Téma je pro mě zajímavé i vzhledem k tomu, že jsem 3,5 roku pracoval v oblasti bezpečnosti internetu a např. jsem o rizicích internetu přednášel a publikoval. Doplním, že v současné době nejsem žádný agent ani špion a ani diverzant. Pokud bych jím opravdu byl, asi bych tento článek zde nepsal.

Ještě jedna podstatná informace. V článku plně respektuji kodex blogera, a to zejména bodu:

  • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.

V článku používám ilustrační obrázky, kde jsou jednotlivé osobní údaje retušovány. V případě externích linků či odkazů zde na blogu, je mnou komentovaný obsah s danou osobou identifikovatelný. Ale jde již o případ, kdy dotyčný souhlasil se zveřejněním svých osobních údajů na stránce, na kterou odkazuji. Stránka je tedy veřejnou a ne soukromou. V žádném případě v článku nechci nikoho zesměšňovat či urážet. Snažím se jen popisovat používané metody a nástroje na názorných příkladech. Z důvodu nepoškozování dobrého jména jsou tak osobní údaje na jednotlivých příkladech zaretušovány. Komentuji ne osoby, ale názory a projevy komunikace, výsledky.

Úvod do problematiky

Při zkoumání metod a technik proruské propagandy jsem v tomto článku narazil na velmi zajímavý komentář Jana Šubrta, mluvčího BIS: „…shodné rysy propagandy totalitních a autoritářských režimů obecně lze označit. Prvořadým úkolem propagandy režimů s mocenskými ambicemi je vrážet klín, rozdělovat a štěpit, pomlouvat instituce a vlády, vytvářet chaos a destabilizovat.“

Výrok se mi zdá více než přesný a pokud se například podíváme na zdejší blogery a zaměříme se na ty, kteří často publikují články na téma Rusko, Ukrajina, protiruské sankce apod. a současně jsou očividné jejich sympatie k Rusku, můžeme často vidět, že publikují články např. o tématu uprchlictví a neúspěchu Evropy v řešení této problematiky, o řecké ekonomické krizi apod. Uprchlíci jsou pro tyto blogery a všeobecně pro proruskou propagandu zlatým dolem. Např. i ruská televize Russia Today velmi často informuje o uprchlické krizi, kde se maximálně snaží ukázat, jak Evropa selhává. Z mého pohledu Evropa opravdu selhává. Nicméně oslabení jednoho je automaticky posílením druhého a takto je to chápáno i v oblasti propagandy. Propaganda tak vnímá možnost, získat odpůrce uprchlíků na svou stranu. Aneb přijímat uprchlíky je evropské a evropské vlády tě ničí. Pokud jsi proti, přejdi na stranu ruskou a bojuj proti evropskému systému. Rozporem je, že tito blogeři se vyhrazují proti přijímání uprchlíků a snaží se tak hnát občany proti svým vládám. Současně ale básní o tom, jak je Rusko skvělé a přijímá a zachraňuje před kyjevským fašismem nekonečné zástupy uprchlíků z Ukrajiny. Samozřejmě Ukrajinci jsou pro Rusy bližším kulturním etnikem, než např. pro Čechy Nigérijci, ale stále můžeme vidět dva různé výklady jedné věci. A v tomto dvojím úhlu pohledu jsou Rusové mistři. Další tezí je s uprchlíky spojená islamofobie. Resp. je nám předkládán obraz, jak v Rusku dokáží všechna náboženství žít spokojeně vedle sebe v míru, zatímco u nás v západní kultuře to jaksi nevychází. Pokud tedy budeme žít pod ochranou matičky Rusy, vše bude v pořádku a islamistů se nemusíme bát? Protože v Rusku přece různá náboženství spolu v klidu a míru žijí. Poválečný rozvoj a stabilita Čečny je toho přece důkazem. Pokud se pokusíme podívat na politické směřování proruské tématiky, můžeme tak vidět obdiv k SSSR a k jeho odkazu. V rámci této myšlenky, by tak mělo být tezí, že uprchlíci budou přijímaní v rámci internacionální pomoci a souběžně obraceni na víru v socialismus. Současně často ale vidíme postoj „uprchlíky nepřijímám“ a boj za homogenní národnostní stát doplněný o projevy nacionalismu. Pokud se chceme podívat do smýšlení propagandistů, musíme se také podívat do smýšlení Rusů. Ti přebírají s hrdostí zmíněný odkaz SSSR a současně je v dnešním Rusku vidět vysoká národní hrdost a podpora vlády jedné osoby. Pokud tedy tyto tři faktory spojím, socialismus (stav v zemi za SSSR), nacionalismus (současný ruský patriotismus) a vysoká podpora jednoho vůdce národa (prezident Putin). Jako politický směr mi vychází národní socialismus s jedním vládcem, a to mám pocit, že už zde jednou bylo.

Ruská propaganda rovněž potřebuje najít vnějšího nepřítele, aby režim mohl zamaskovat domácí problémy a korupci. Efektem je, že obyvatelstvo vnitřní problémy tolik nevidí a semkne se ještě více okolo svého vůdce, který za každý problém v zemi, může obvinit vnějšího nepřítele. Nutno podotknout, že tato taktika je v Rusku fungující. Aneb za to, že se máme v Rusku čím dál hůř, může USA, podpořme svého vůdce, který nás chce ochránit, podpořme militarizaci země, nepřítel je za dveřmi. Podobné paralely včetně vymývání mozků ve jménu patriotismu, represivní moc, nesvobodu médií a šíření nenávisti můžeme najít v hitlerovském Německu či v současné Severní Koreji.

Blogování

Trošku jsem ale odbočil, tedy zpět k metodám. Publikuji na blogu. Začnu tedy i s tímto prostředím. Zajímavým úkazem na blogu je „normalizační“ článek. Např. jsem publikoval komentář studenta Doněcké univerzity k sestřelení malajsijského letadla. Student popisuje názory Ukrajinců v této věci. Jak můžeme vidět níže, o 43 minut později vychází článek věnující se stejnému tématu a je i s podobným nadpisem. Autorem článku je bloger, který tvrdě ve svých článcích i v diskusích obviňuje za tuto událost Ukrajinu. Samozřejmě tato rychlá reakce může být náhodná, ale nechám to na posouzení každého z vás.

V úvodu jsem zmínil, že proruská propaganda u nás vzrůstá. Tomuto tématu se věnovala i stanice BBC. Článek, jehož české mutace naleznete na mnohých portálech, si v originále můžete přečíst zde. Tato informace ale nezůstala bez odezvy a přichází tak odpověď v podobě „normalizačního“ článku na blogu zde. V textu autor, pro poskytnutí pravdivého obrazu, využívá odkaz na 6 článků (1 umístěn na portálu Sputnik, 5 na portálu novarepublika.cz). Hodnocení důvěryhodnosti těchto informačních zdrojů a hodnocení schopnosti autora pracovat s několika nezávislými zdroji opět nechávám na vás. Normalizačních článků vychází cela řada a jsou pravidelné, pokud je zrovna potřeba cosi vyvrátit či konspirovat. Citace pro tvrzení často chybí nebo jako informační zdroje jsou použity portály Sputnik, Aeronet apod.

Na blogu se rovněž můžeme setkat s autory, kteří publikují i pro další proruské servery a ukládají tak své texty na všech pro ně dostupných místech. Příklad takového článku s názvem „Dunajská jízda je další provokací proti svrchovanosti ČR a dalším důkazem servility pražské loutkové vlády!“ můžete vidět jak na blogu iDnes, tak na zpravodajském serveru Aeronet.

Jedním z ukazatelů kvality článků na blogu je i tzv. karma neboli hodnocení, které dávají čtenáři jednotlivým článkům. Mělo by tedy platit pravidlo, že čím vyšší karma, tím lepší článek. Je ale přinejmenším podivuhodné, jak proruským blogerům karma naskakuje rychle ihned po vydání článku i přes jeho nízkou počáteční čtenost a nesouhlasné příspěvky v diskusích. Dá se tak předpokládat i využití falešných účtů, kde si to jednoduše namačkají. Řada blogerů také díky podobným praktikám neshledává karmu jako relevantní ukazatel. Na vysokou karmu u svých článků se např. odkazoval jistý proruský bloger, který byl ale z komunity vyloučen kvůli absolutně nepřípustnému chování.

Diskuse

Dalším tématem je diskuse pod články na blogu a diskuse k článkům obecně. Jako vzorek použiji portál iDnes. Pokud tedy publikujete vlastní článek a věnujete se byť jen okrajově tématům, která spadají do sféry zájmu proruských diskutérů, máte se opravdu na co těšit. A to ani nemusíte psát článek politicky zaměřený, jako jsem nepsal já. Jistá kombinace klíčových slov v nadpisu a v perexu funguje jako červený hadr na býka. Sesypou se na vás. Pokud shledávají minimální podezření, že nejste v jednotném kurzu, aneb kdo nejde s námi, jde proti nám, dají vám to náležitě znát. Cílem je vás zdiskreditovat, pošpinit a udělat z vás agenta placeného USA a lháře. Netrvá dlouho, než se dostanete na pomyslný blacklist, kde figurujete jako osoba nežádoucí. Pokud tedy napíšete další článek např. o kvalitě ukrajinských jogurtů, můžete počítat s tím, že do diskuse k jogurtům vám troll ze známosti vloží příspěvek typu, jak ukrajinští fašisté vraždí civilisty apod. Samozřejmě použije více obsáhlé formulace a určitý patos. Pokud např. přispíváte do diskuse blogerů, kteří píší proruské články, a vyjádříte nesouhlas, tvrdě to opět slíznete, a to ať už od autora či nazvěme od jeho komunity.

Při komunikaci v diskusích, které lze označit termínem „welcome to the jungle“, od proruského diskutéra nemůžete čekat sebemenší špetku sebereflexe. Čekat můžete jen lži, diskreditaci a pošpinění. Můžete také čekat, že troll, kterého takto můžeme nazvat, rovněž použije údajné citace, které jste prý vyslovili. Věrohodnost doloží tím, že váš údajný text jednoduše vloží do uvozovek. A pak je to názor proti názoru a nikdo neví, kde je pravda. To trollovi vyhovuje. Proruský troll se také často stylizuje do role oběti. Napadáte ho vlastně vy, a tak vás nahlašuje adminovi i přes to, že máte před očima vlákno, kde vidíte opak, či je provinění podobné na obě strany. V případné konfrontaci je mezi vámi a jím ten rozdíl, že on své pochybení nikdy nepřizná. Nicméně tato specifika se dají aplikovat na trolling obecně, nejen tedy na ten proruský.

Pokud trolla nachytáte, že lže a tento fakt doložíte, nečekejte, že troll věc uzná. Jak jsem již psal, sebereflexe je něco, co daná osoba postrádá. Reakce tedy bude taková, že bude jen vkládat další ideologické příspěvky od věci a k tématu se nevyjádří.  Možností je také, že jednoduše odejde trollit jinam, resp. do diskuse výše a vesele pokračuje dál. Nikdy nečekejte, že vám troll odpoví na vaši otázku. Zato on jich na vás bude mít spoustu a bude tvrdě požadovat odpověď. Pokud nachytáte při lži blogera, co také aktivně diskutuje, a je to současně bloger „mazač“, váš příspěvek bude jednoduše smazán a bloger opět pokračuje jako by se nechumelilo. Navíc si o vás pomyslí, že jste retardovaný, i když jste mu dokázal, že lže. Ten špatný jste vždy vy. Tento totální nedostatek sebereflexe a jednání, které lze označit jako bezpáteřní, bylo pro mě opravdu obrovským překvapením. Byl jsem naivní, přiznávám.

Výše tak můžete vidět ukázku z diskuse pod článkem blogera "mazače", který vědomě lže a upozorňují na to i další diskutéři. A jak dopadl můj příspěvek, který na toto poukazuje a ptá se, jestli bloger opravdu nejplusovanější příspěvek smazal, můžete vidět níže. Na screenshotu jsem schválně zaznamenal příspěvek výše i níže, aby bylo vidět, jak můj příspěvek skončil.

Pokud se dostanete k článku proruského blogera, který je např. v rozporu s kodexem, a v diskusi to řada přispěvatelů uvede, diskuse pak může vypadat takto. Jedná se konkrétně o diskusi k článku, který byl plagiátem a který byl i v mnoha dalších bodech v rozporu s kodexem. Diskutéři, kteří na toto upozorňují, byli nemilosrdně smazáni a označeni za agenty v tomto případě ne CIA, ale BIS. Jen doplním, že daná osoba byla následně velmi aktivní pod mými články, došlo i na výhružky na můj osobní mail a také zakládala falešné účty pod mým jménem.

 

Další praktikou proruských diskutérů je „notování“. Pustí se do diskuse a navzájem si notují. Cílem je takové chlapácké poplácání po ramenou navzájem a také jde o snahu rozjet diskusní vlákno, kde je směřování diskuse jasně dané. Navést u jediného příspěvku požadovaný směr je daleko těžší, než když již máte ustálenou linii z několika příspěvků. Pokus o rozjezd takového vlákna k článku o likvidaci potravin v Rusku můžete vidět níže.

Další metodou, která se v diskusích používá, je „tapetování“. Pokud napíšete příspěvek, který tito aktivisté shledávají v rozporu se svou ideologií, je potřeba ho někam uklidit, a to co nejdál do historie. Smazat ho sami nemohou. Začnou tedy chrlit mnoho krátkých příspěvků či jen emotikonů, aby zabrali co nejvíce řádků. Váš příspěvek tak posouvají z očí všech kamsi do propadliště dějin.

Zajímavým případem je také tapetování z druhé strany. Proruského trolla také štve, že jeho příspěvek odjíždí rovněž do historie. Vkládá ho tedy s malými modifikacemi znovu a znovu. Zde můžete vidět jeden takový případ, kdy v diskusi k článku o problematice zásobování ruských obchodů vzhledem k zakázaným západním potravinám, troll v intervalu každých pár minut vkládá informaci, že článek je EU propaganda a sdílí odkaz na jakýsi ruský supermarket. Zde byl v počátku na diskusi troll sám, tak jeho příspěvek sbíral posměšné reakce. Nicméně vkládal znovu a znovu, aby byl v pořadí nejviditelnější. Měl to opravdu těžké, protože sám diskusi normalizovat opravdu nemohl. Později dorazili v podstatě ve stejnou chvíli jeho kolegové, kteří již danou diskusi absolutně rozštěpili a odradili také další diskutéry. Cíl mise rozbít diskusi byl splněn.

Vaše příspěvky v diskusích jsou také hodnoceny podle plusů a minusů. Nejplusovanější příspěvky jsou pak v seznamu doporučených příspěvků na vyšších místech, tedy viditelnější. Pokud udělené hodnocení sledujete, můžete si rovněž všimnout, že existuje řada účtů, které do diskuse vstoupí a jen všechny příspěvky lidí na ideologickém blacklistu automaticky minusují. Také se dočkáte minusů od vašich věrných fanoušků, kteří jednoduše přijdou a z té známosti vás automaticky zaminusují, aby se vám nestýskalo. A je úplně jedno, co píšete. Cílem je tak opětovná diskreditace vaší osoby.

Falešné účty

Pro tu správnou agitaci je také třeba zakládat falešné účty. Jedna osoba jich v jednu chvíli obsluhuje až několik. Velmi zajímavým příkladem jsou dvě uživatelská jména, co mi utkvěla v paměti. Tyto „osoby“ poslední dva týdny, co je sleduji, tak pokaždé začnou psát ve stejný čas a ve stejný čas psaní ukončí a pokaždé se objeví na stejné diskusi. Neuvěřitelná náhoda, co myslíte? Oba profily samozřejmě vyznávají stejné myšlenky a pokaždé interagují mezi sebou. Plusování a minusování se též shoduje. Do toho obdobný styl psaní, využívání těch samých emotikonů, interpunkce apod. Toto dává velmi vysokou pravděpodobnost, že se jedná o jednu osobu. Proruští trollové pracují často ve dvojici, kde jeden kryje záda druhému. V případě těchto dvou účtů se jedná o jednu osobu. Nejsem kvalifikovaný psychiatr, ale je možné, že se jedná i o osobu s duševní poruchou. Trollit sám se sebou na dvou účtech mi zrovna moc normální nepřijde. Každopádně při diskusi s proruským trollem nečekejte, že na druhém konci sedí osoba, jejíž jméno se shoduje se jménem uživatelského účtu. Většina z nás má přece jen již nějakou online historii a dá se tak dohledat, jestli ten člověk reálný je nebo není. Níže můžeme vidět příklad o rozjetí vlákna. Týká se tématu, že výrobci potravin v EU díky sankcím ztrácí ruský trh. Cílem je tak vyvolat hysterii, že jejich ztráty budeme doplácet.

Pokud se ale přece jen chcete dozvědět o dané osobě více a o její pravé identitě, nespokojíte se s diskusí s falešným účtem, je dobré zkoumat její digitální stopu. Jak jsem zmínil, pracoval jsem v oblasti bezpečnosti internetu a dané techniky vyhledávání informací ovládám. Chce to jen trochu důvtipu, chvilku času a vědět, po čem jít. Troll většinou udělá chybu, zapomene, že někde má uložený nějaký odkaz na jiný účet, podřekne se apod. Můžete se tak dostat k více informacím o osobě, co sedí na druhé straně. Dozvíte se např. to, že dva zmíněné falešné účty ovládá žena středních let, krátkých hnědých vlasů, silné postavy a která vás zasypává svými příspěvky od světle hnědého stolu a vše to píše na černé klávesnici. Zdravím tedy pomyslnou paní z okresu Opava.

Chování trolla

Proruský troll je také rádoby vtipný a rád ukazuje svůj obrovský nadhled, bezbřehé zkušenosti a odbornost. Snaží se tak vzbudit dojem, že diskutované věci opravdu rozumí a chová se neohroženě. Také ukazuje city. Protože ho současný stav opravdu štve, tak je smutný a zamyšlený. Soucítí s námi. Ale současně se nebojí pomyslnou rukou praštit do stolu a ukázat odhodlání věci řešit a předloží nám to správné řešení. Při blogování vás bude motivovat, abyste psali tu pravdu nejpravdivější, vyvede vás ze slepé ulice nevědomosti a bludů. Abyste byl objektivním a nezávislým blogerem a ne otrokem imperialismu a fašismu. Jak toho tedy docílit, že budete nezávislý a pravdomluvný? Jednoduše, musíte psát to, co konkrétní troll chce a co je v souladu s jeho pravdou. Navádí vás, abyste pracoval pro něj, manipuluje. A to ve jménu té pravdy, která je pro něho svatá. Nebo snad chcete psát lži? Můžete např. reagovat tím, že pokud má potřebu číst o tomto tématu, co vám podsouvá, toto téma může zpracovat sám. Ale to nikdy troll neudělá. Celkový výsledek je pouze ten, že vás označí za amerického agenta a po anglicku se vytratí, aby se k vám později zase vrátil. Smyslem jejich existence je pouze pošpinit a poškodit, ne něco vytvořit.

Proruské zpravodajské portály

Proruská propaganda není ale jen o uživatelích iDnesu. Projevuje se prakticky napříč celým internetem. Jak zmiňuje BBC, v Česku se vynořila řada proruských zpravodajských serverů. Tyto servery jsou specifické v tom, že navzájem čerpají jeden z druhého a publikují na nich tou správnou cestou ideologicky směřující autoři. Neustálými citacemi jeden druhého, vzniká jakýsi mumraj, protože pak jednoduše nikdo neví, kdo je původcem zprávy. Stejná technika je využita i při šíření hoaxů, kde je také velmi těžké odhalit prvotní zdroj. Tyto zprávy z proruských portálů právě hoaxy častou jsou. Paradoxem je, že vznikají na těchto portálech, které současně tvrdí, že nazývají věci pravými jmény a informují bez příkras a manipulace. Servery často také nesou zvučná jména, která vypadají majestátně a odborně. A neustálé citace takto libozvučně znějících zdrojů dávají čtenáři pocit, že informace pochází z ověřeného zdroje. Hezky zpracovaný seznam těchto portálů zde.

Audiovizuální propaganda

Pokud se přeneseme z oblasti tištěného slova do oblasti audiovizuální, existuje samozřejmě řada prorusky zaměřených YouTube kanálů a dalších audio/video zdrojů. Z hlediska mého sledování je velmi zajímavým počinem kanál České nezávislé televize, která má na YouTube účet s názvem „svobodnatv“. Já osobně si nezávislou a svobodnou TV představuji podstatně jinak, ale je to asi otázka vkusu každého. Ve zprávách této stanice, mimo dalších „fíglů“, moderátor používá slovo „amíci“ a také srší mnoha rádoby bonmoty a posměšky. Doporučuji zejména první reportáž ze zpráv 1. 8. 2015 o plánovaném průjezdu amerických vojáků do Maďarska. Televize se také samozřejmě věnuje uprchlické krizi dle vzoru již zmíněného výše v článku. U zpravodajských serverů jsem uvedl, že jeden cituje druhý. I tato televize s oblibou cituje. V jednom z dílů událostí citovala dokonce blogera, kterého jsem vzpomínal. Jedince, který porušil kodex blogera plagiátorstvím atd. a následně obvinil všechny, že jsou agenty BIS, zakládal falešné účty s mým jménem a také mi vyhrožoval na email. Stanice tak opravdu dává prostor odborníkům na slovo vzatým. Náplň programu z hlediska témat rovněž odpovídá citaci Jana Šubrta. Kanál tak z mého pohledu může posloužit jen jako hezká masturbační pomůcka kovaným soudruhům pro ukojení se nad vidinou kapitalismu nad propastí. Žádný jiný přínos a už vůbec ne informační v tom nevidím.

 

Sociální sítě

Dalším místem, kde propaganda bují, jsou sociální sítě. Většina z vás asi zná „vyvadilovské“ skupiny přátel Ruska, které se proslavily při jarním průjezdu amerického konvoje. Co bych ale rád vypíchl, a co mi přijde opravdu bizarní, tak je stránka na Facebooku (FB) s názvem Chceme aby ČR vystoupila z EU a připojila se k Ruské federaci. Stránka má v současné době lehce pod 2000 lajků a popisek k stránce zní takto: „EU je kapitalistické společenství zotročující obyčejné lidi. Jedině Ruská federace je zárukou míru, prosperity a stability.“

A zde pár ukázek touto stránkou sdíleného:

Jelikož se nám blíží 21. srpen..

 

Zajímavé jsou i postoje admina stránky. Zde názor o jeho zklamání nad chováním většiny českého národa při vítání "US okupantů". Cituji: "Za pár stovek mávat americkou vlajkou je ostuda. Až se změní režim, skončí všichni tihle mávalové v pracovním lágru nebo se rovnou odstřelí."

Stránka rovněž s oblibou sdílí různé odkazy na články z proruských serverů. Zde je např. sdílen článek z Aeronetu, jehož autorem je jeden z blogerů na blog.idnes.cz.

Trestní oznámení

Dalším z nástrojů proruských aktivistů je četné podávání trestních oznámení na naši vládu, na USA a v podstatě na všechny. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Zde můžete vidět takový hezký příklad trestního oznámení na Bohuslava Sobotku a další politiky za přípravu útočné války proti Rusku. Ano, Bohuslav Sobotka určitě doma po nocích připravuje plán Barbarossa. Trestní oznámení je vztahováno k průjezdu amerického konvoje na jaře. V září tedy může podle všeho policie očekávat další přísun.

Terminologie a rétorika

Obecně se používají termíny zařaditelné do období druhé světové války a studené války. Zejména v Rusku jsou tyto termíny velice populární. Terminologie používaná v proruské propagandě se opět shoduje s cíli vymezenými Janem Šubrtem. Celkové sdělení ale je, že Rusko je skvělé a měli bychom k němu směřovat, protože západní svět je v posledním záchvěvu života. Existují autoři dvou typů. Ti, kteří chrlí jasnou informaci a sdělení bez příkras. Své sdělení podpírají o články z proruských serverů nebo je nepodkládají ničím, ale např. statistické údaje v podobě různých výzkumů a šetření sdělují. Bez zdroje je tedy dohledatelnost a ověření nulové. Následně jsou to autoři, kteří využívají nějakých trefných příměrů a paralel. Např. připodobnění situace k zápletce z knihy apod. To jsou ti sofistikovanější a snaží se ukázat pošetilost diskutované situace např. na literárním příkladu a dát tak najevo, že mají pravdu. Často také můžeme pozorovat autory, kteří nás obohacují pouze tím, že vkládají vykopírované pasáže z článků ze Sputniku, Aeronetu apod. Nechce se jim v danou chvíli nic vymýšlet, či zrovna neoplývají fantazií, ale současně je potřeba držet prapor agitace zvednutý. Zkopírované pasáže tak tento prapor jistě udrží.

Psychologický profil

Během vypracovávání článku jsem se také snažil zamyslet nad tím, kdo za proruskou propagandou stojí. Samozřejmě tato činnost musí být organizována a někým financována, pokud funguje v takovém rozsahu. Na profesionální úrovni ji ale mohou vykonávat jen ti, co splňují ten správný ideologický profil a také projdou bezpečnostní prověrkou. Nepředpokládám, že uvedený postup se výrazně mění od metod pro vstup do tajných služeb. Samozřejmě s ohledem na profil pracovníka propagandy. Bloger asi nemusí být žádný James Bond či Ilja Muromec. Zkusím se spíše zamyslet nad řadou aktivistů, co funguje dejme tomu z lásky k ideologii či z nenávisti k „západu“. Domnívám se, že řada vášnivých přispěvatelů k proruské propagandě, budou jedinci staršího ročníku, aneb jak řekl major Terazky, že správný voják může milovat iba Sovětský svaz. Jedná se tedy o poctivé staré gardy vzpomínající na zlaté doby minulé. Další skupinou jsou mladí aktivisté, kteří si hledají své místo na slunci. Jedinci omámení sladkým pachem totalitních režimů, pro něž je Severní Korea ideálním státem (samozřejmě z prostředí v ČR). A třetí skupinou, jsou věkově nevymezeni lidé, kteří z mého pohledu mají problém s fungováním a plnohodnotným životem v naší společnosti, a to ať už z ekonomických, zdravotních či sociálních důvodů. Něco jim tedy chybí a hledají to. Cítí se neuznaní a svým způsobem sociálně vyloučení. V reálném světě mají nízké sebevědomí a působí obyčejně a „ošoupaně“. V ideálním případě by chtěli být někým jiným. Někým silným, uznávaným. Internet je pro ně rovněž důležitým rozměrem, jelikož zde mohou být tak silní, jak jen chtějí. Na netu může být každý velký drsňák. Vydávají se tak často za někoho jiného, či se dělají lepšími. Nemají základ, aby mohli prezentovat sama sebe, potřebují tedy najít silného spojence. To je v tomto případě proruské myšlení a směřování. Aneb se silným spojencem budu silný i já a budu bojovat proti této společnosti, ve které je to nespravedlivé a já se všemi zatočím, já jim ještě ukážu. Tato kuráž je např. vidět v řadě proruských skupin na sociálních sítích či na diskusích viz profil trolla, co se cítí neohroženě a silně nad věcí. Aneb za falešným účtem je každý hrdina a v proruských skupinách na sociálních sítích těch falešných účtů můžeme vidět požehnaně. U těchto lidí můžeme pozorovat neskutečný obdiv ke všemu ruskému. To ruské je lepší, než všechno ostatní a vše ostatní je jen směšné a ruský jogurt by snadno pokořil český, protože v tom ruském je více smetany, i když fakta neznají, ale přesvědčeni jsou. Současně ale v Rusku drtivá většina těchto lidí nikdy nebyla. Nicméně má pro ně tento stát tak skvělou image, protože je velký, silný, každému dá na frak a každý se ho bojí. Rusko je pro ně přesně takové, jací by chtěli být oni a jací oni nejsou.

 

Ukázka česko-ruské hrdosti ve skupině na Facebooku "Přátelé Ruska v České republice".

Pár zdrojů na závěr...

Zdroj úvodního obrázku článku: http://punditfromanotherplanet.com/2014/04/17/the-rise-of-the-soviet-empire-putins-zombie-propaganda-reanimates-russian-nationalism/

Zdroj propagandistického plakátu: http://io9.com/how-the-west-has-fallen-behind-in-the-new-propaganda-wa-1630583185

Článek Anatomie info-války: Jak funguje propagandistická mašinérie Ruska a jak jí čelit: http://www.open-doors.cz/2015/07/22/anatomie-info-valky-jak-propagandisticka-masinerie-ruska-funguje-a-jak-ji-celit/

Zmíněný článek BBC na webu České televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1517452-bbc-varuje-proruska-propaganda-je-v-cesku-na-vzestupu

Reportáž České televize, Ruská propaganda strčí sovětskou do kapsy - i díky trollům: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1530036-ruska-propaganda-strci-sovetskou-do-kapsy-i-diky-trollum

Reportáž České televize o tom, jak informovala ruská média o průjezdu amerického konvoje Českou republikou: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1516986-protesty-poruchy-spatne-pocasi-konvojove-menu-pro-ruskeho-divaka

Článek na @365 tipů, TIP#090: Co je to internetový trol? Co dělat, když nějakého takového potkáte: https://365tipu.wordpress.com/2015/03/31/tip090-co-je-to-internetovy-trol-co-delat-kdyz-nejakeho-takoveho-potkate/

Reportáž kanálu ViceNews, Silencing Dissent in Russia: Putin’s Propaganda Machine: https://youtu.be/0-AmXt8u9LE

Drsný film z YouTube kanálu Journeman Pictures, The Secrets Of Russia's Propaganda Machine: https://youtu.be/J8AIE7eWtSY

 

Pokud budete článek sdílet, budu jen rád. Na internetu můžete zažít řadu rozčarování a je tak dobré vědět více o tom, s čím se můžete setkat.

 A pokud jste dočetli až sem, děkuji… Vím, bylo to dlouhé :-)

Autor: Roman Máca | středa 12.8.2015 8:42 | karma článku: 42,75 | přečteno: 11396x
  • Další články autora

Roman Máca

Otevřený dopis České televizi

Situace na naší mediální scéně mě nenechává klidným, a proto jsem se rozhodl napsat otevřený dopis České televizi.

4.2.2019 v 12:35 | Karma: 41,57 | Přečteno: 15475x | Diskuse| Média

Roman Máca

Tak trochu jiná reportáž z Prague Pride 2018

V sobotu jsem se zúčastnil Prague Pride, resp. jedné „doprovodné akce“. Tou „doprovodnou akcí“ byla protidemonstrace, kterou svolali neonacisté z tzv. Národní obrody a bylo to vskutku výživné.

13.8.2018 v 10:08 | Karma: 44,85 | Přečteno: 65604x | Diskuse| Společnost

Roman Máca

Ovčáčkův svět: Prokazatelné ruské lži o Zemanovi nevadí, z ČT a Respektu se může pominout

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček vytáhl do další bitvy s Českou televizí a s týdeníkem Respekt. A ani na mě tentokrát nezapomněl. Prý jsem autorem dezinformace, kterou média nekriticky převzala.

24.5.2018 v 11:07 | Karma: 45,12 | Přečteno: 10872x | Diskuse| Politika

Roman Máca

Podivuhodné vztahy u sponzorů Miloše Zemana: miliardář a právníci u ruského konzulátu...

Spolek Přátelé Miloše Zemana z velké části financuje (ne)kampaň za zvolení Miloše Zemana. Figurují v něm jména jako Mynář, Nejedlý, Srp, Veleba, Galuška. Parta je to skutečně zajímavá a podivuhodní jsou i její sponzoři.

26.1.2018 v 7:42 | Karma: 48,50 | Přečteno: 68943x | Diskuse| Politika

Roman Máca

Bláznivý předvolební příběh: Zeman je hrdina Churchill, Drahoš zrádce Chamberlain

Po prvním kole prezidentských voleb se již naplno rozbíhá dezinformační kampaň proti Jiřímu Drahošovi. Její součástí jsou i skutečně zvláštní přirovnání jednotlivých kandidátů k historickým osobnostem.

17.1.2018 v 14:11 | Karma: 41,39 | Přečteno: 7426x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl

22. dubna 2024,  aktualizováno  14:47

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a...

Moderní lichváři připravují o bydlení dlužníky i jejich příbuzné. Trik je snadný

18. dubna 2024

Premium Potřebujete rychle peníze, pár set tisíc korun a ta nabídka zní lákavě: do 24 hodin máte peníze na...

Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování

21. dubna 2024  16:37

Mnoho žen si po úterním fotbalovém utkání mezi PSG a Barcelonou postěžovalo na obtěžování ze strany...

Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci

22. dubna 2024  10:27

Otřesný případ odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Při jedné z kontrol...

Prezident Petr Pavel se zranil v obličeji při střelbě ve zbrojovce

19. dubna 2024  15:44

Prezident Petr Pavel se při střelbě na střelnici v uherskobrodské České zbrojovce, kam zavítal...

Žena, která skočila s dětmi do Macochy, nechala dopis. Policie případ odložila

24. dubna 2024  10:22,  aktualizováno  10:49

Sebevražedný skok ženy se dvěma malými dětmi do propasti Macocha v Moravském krasu loni v létě...

Lídr kandidátky AfD propustí asistenta podezřelého ze špionáže, do voleb půjde

24. dubna 2024  10:12,  aktualizováno  10:32

Europoslanec a lídr kandidátky Alternativy pro Německo (AfD) Maximilian Krah i přes obvinění svého...

Vyberte si jednotku a pozici. Ukrajina se snaží nalákat nové rekruty

24. dubna 2024  10:01

Daleko od zákopů, v nových centrech po celé Ukrajině, nabízejí civilní náboráři vyzbrojení...

KOMENTÁŘ: Na vině je přece vždycky žena... Feriho případ odstartoval změny

24. dubna 2024

Premium Tři roky nepodmíněně a zaplacení odškodného třem obětem. Takovým potvrzením rozsudku v pondělí...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  • Počet článků 91
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 10874x
Jedinec zabývající se problematikou bezpečnosti internetu, sociálních sítí, mediální manipulace a obecně témat, která považuji za aktuální a potřebná. Také trochu cestovatel a dobrodruh. Přežil jsem týden v Nigérii, konflikt na východní Ukrajině a zemětřesení v Ázerbajdžánu. Věčný student cizích jazyků, celoživotní sportovec a příležitostný kuchař.

Věřím, že moudrost, slušnost a lidská vzájemnost je tou správnou cestou.

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“ (TGM)

Sledovat mě můžete také na Twitteru.

Seznam rubrik