ES

S tématem jsi mne, Lucko, překvapila. Mimořádný článek. Jednou jsem vyfotila bojovného ducha květiny. Dost mne to překvapilo...

LM

Evi, děkuji za komentář. Jsem vážně ráda, že jsem tě překvapila. Víš, to by mne zajímalo, bojovný duch květiny. Ona se hýbala? To mi jednou budeš vyprávět

PC

Jsem přesvědčen o tom, že vědomí pokračuje i po definitivní fyzické smrti, t.j. po smrti mozku.

Velmi dobře to popisuje ve svých knihách např. dr. Moody nebo E.K. Rossová. Oba prováděli výzkumy vycházející z konkrétních případů lidí, kteří se tzv. "vrátili".

Navíc jsem slyšel několik přímých výpovědí konkrétních lidí, kteří skutečně zažili tzv. klinickou smrt. Jejich výpovědi byly naprosto shodné s tím, o čem píší výše zmiňovaní autoři.

LM

Reakce na váš komentář se posunul nahoru, pardon nějak se mi to posunulo.

Foto

Vy a Janka tady nasazujete hodně komplikovaná témata. Pokládá se za prokázané, že myšlenka je formou energie. Dále se pokládá za prokázaný zákon o zachování energie, který (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Tedy nevyhnutelně musí každá myšlenka v nějaké formě existovat i po naší smrti. Dá se to tedy pokládat za naši alespoň částečnou posmrtnou presenci. Zkusil jsem se na to podívat z jiného, než duchovního hlediska.

Vašek

LM

No, Vašku a to je dobře. Proto jsem i koukala na články. A i vědci a lékaři se pouštějí do pokusů. Musím říct, já osobně, že energie naší mysli, se hned po smrti těla nerozpustí do prázdnoty. Nějakou dobu tu v prostoru je. Vždyť i pohřební rituál a smuteční doba, co naši předci měli a předávali po generace, měla nějaký reálný základ, proč to dělali a proč zrovna takhle dlouho. Dnes v moderní uspěchané době berou za své a vyšumněli do prázdna. To je moje osobní teorie

IL

I94v65a70n25a 58L49a62n11c36e

20. 2. 2024 23:13

Lucinko, přečetla jsem si Váš blog před polednem, čas v USA, a chtěla jsem "něco" napsat a rozbolela se mi z ničeho nic tak pravá ruka, bolest mi střílela až pod lopatku. Musela jsem se zvednout a jít pryč od počítače. Tedˇ k večeru jsem se k počítači vrátila, ale už k blogu nic nenapíšu, ale Váš blog jsem četla.

LM

Ivanko, moc děkuju. snad jsem vám nepřivodila infarkt nebo vám někdo držel ruku aby jste nepsala, snad je vám dobře. To by mě mrzelo, kdyby ne. Vím moc dobře, že jste měla nedávno velikou bolest. Teď, když Vám píšu tyto řádky, zas mi ve sluchátkách začala hrát písnička, která se toho týká. Je asi období velikonoční, tak se dějí zázraky.😊 Ivanko, moc na Vás myslím, mějte se moc dobře.

MR

Jde o vlastně zachování energií, zde muže člověk vytvořit i za života mentálního, psychického egregora,či poltergeista.

Zde je jiný problém k správnému uchopení tohoto tématu a nesklouznout k různým výkladům a pohledům. Zde platí zákon zrodu vědomí, kde se říká, kdo se zde narodí, tak nemá žádné vědomí, neumí nic a ví prd. Jde ve stejných stopách jako jeho generační ročník a generace do minulosti a v naprosté shodě se cyklus za cyklem učí chodit, mluvit, vnímat prostor, sociální a další inteligence. V dospělosti pak to přejde do stabilní celoživotní fáze, kterých zde je historicky jen několik a stále dokola se opakují. Pak ještě dvě verze, podle mozkových hemisfér. Levá – muži, pravá ženy. Stabilní životní fáze pak jsou kmen, rodina, potomstvo ... Tady je tíhnutí ke kolektivu, autoritě a zde jde o víru v přírodu, boha, a náboženství, další fáze je oddělení se od celku, rodu, kmene a cesta k pochopení sebe sama a lidského světa, tedy duševní, a ta ma několik fází, od fáze vedení druhých, k fázi objevování a poznávání co je za vším k fázi, kdy mozek už není duálně rozdělen, pro přirovnání, je to jako jedním okem se dívat do dálky - pravá hemisféra - ženy a druhým okem vnímat vše v blízkosti, kde je aktivní levá hemisféra a tu mají aktivnější muži. Zrak i sluch jsou záměrně v páru z určitého důvodu, a to vnímat a pohybovat se v prostoru. Dochází k druhé pubertě a tahu vyrovnat se celostní existencí všeho, neboť ta původní převzatá, lidská, dostává trhliny. Výše uvedené, vlastně ukazuje, že zde zatím není situace a stav pro uchopení tohoto fenoménu, což pak může vést k různým manipulacím s druhými ... . Pak tu je rovina, jež se opět týká limitů a neuzavřeného cyklu vývoje našeho denního vědomí, a to je schopnost daná pojmout celostní existenci, jež je zde velmi slabá. Prostě nemáme 100 % smysli na vše, ale jen promile ... Tím pádem zde bude několik forem pohledů podle stabilní životní fáze dotyčného a to se opakuje do minulosti a důkazem jsou třeba knihy

MR

o těchto tématech, a to ještě v několika rovinách kde opět o slovo se hlásí ona stabilní životní fáze vědomí. I z tohoto důvodu se zde stále dokola v každé generaci opakují stejné děje a fáze a jsou podobní lidé. s určitým chováním a myšlením.

Navíc jak můžeme tento fenomén pochopit, když nemáme kontinuální časovou a dějovou inteligenci, tedy schopnost vnímat posloupnost vývoje všeho v řádech měsíců, roku, staletí. My máme jen denní vědomí, které končí spánkem a redukcí zde, druhý den už paměť slábne a jsou jiné priority.

To vše výrazně brání nám plně pochopit tento fenomén a mnohé další.

Zde jde vlastně o mentální a existenční gravitaci, jež určuje místo, stav i čas kde jsme a co jsme.

Mentální gravitace, jsou vlastně algoritmy a programy jež se vytvářely většinou v dětství a dospívání a vytváří určitá daný statut quo.

Existenční gravitace je nutnost zajistit své potřeby a potřeby všech jež jsou na nás závislí, tedy zaplatit složenky, dát děti do školy ... .

Tato existenční gravitace, podobně jako gravitace Země udržuje na určité oběžné dráze Měsíc, tak stojí i za tím co je po smrti našeho těla, kde se ukončí fáze vývoje a fáze energetická. Zůstane tato existenční gravitační energie či stav, pro někoho duch, a zde záleží, jestli dojde k plnému řetězci vedoucí k oddělení a přechodu, anebo je to náhle, a ani si svoji smrt neuvědomí a vlastně zde existuje dále, ale v jiné formě, energie. K projevu ale potřebuje další energii, kterou si bere z okolí, žijících bytostí, zvláště když se potřebuje tzv. manifestovat. To se může měnit teplota v místnosti, vybíjet baterky ... . Jinak může být ve stavu bílé koule ... .

Foto

Mnohí autori označujú strach zo smrti, ako jeden zo základných strachov. A vraj keď ho prijmeme či pustíme, tak vyzrajeme na všetky ostatné strachy. Strach je tiež dobrý sluha, ale zlý pán. Dobrý sluha myslím to, že na pocitovej úrovni nás môže pred niečim varovať. Ide o to rozlišovať intuíciu od strachu. Očistiť sa od tých strachov, ktoré nám neprospievajú. Nuž ľahko sa to povie tomu, kto sa nemusí báť... Mne sa toto tvrdenie nepozdáva. Lebo potom aké by bolo to memento mori? Akí egoisti by z nás zostali? Skôr už sa mi pozdáva tvrdenie-Pán Boh dal, Pán Boh vzal, ako hovorila moja babka. Je tam i prijatie aj pokora. Ego nás od pokory odvádza. (môže si niekto dosadiť vesmír, alebo v čo on verí). Nikto nevie, čo je po smrti a kto tvrdí, že to vie, tak ten to určite nevie. Nikto ešte odtiaľ nedošiel Si prach a na prach sa obrátiš, to je fakt.

Foto

Niekto vie, čo je po smrti. Ten, kto sa odtiaľ vrátil. Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych. Preto jeho tvrdenia beriem vážne.

Foto

Nemůže to být vada toho mobilu, na který je to focené? :-)

LM

Dobrá otázka. Doposud se mi nezdálo, že by špatně fotil. Ovšem mobil má za sebou už několik let... takže i tato varianta přichází v úvahu.

Foto

Bylo by přece smutné, kdyby jsme tu byli sami a televize věrně sloužila a je hezké, že jste ji nechala transformovat dál

Sociologický ústav Akademie věd ČR:

"V dalších částech práce přesouváme naši pozornost od náboženského chování k tomu, čemu česká populace věří. Dokumentujeme přitom, že v České republice je masově rozšířena víra v nadpřirozeno, ale že převážná většina společnosti tuto víru nevnímá jako víru náboženskou."

LM

Aha, to je zajímavé, jak nás zkoumají, aby věděli jak na nás no taky bych řekla, ze to nevnímám jako náboženskou víru. To bych řekla, že to s tím nesouvisí Moc děkuji za příspěvek do diskuze, moc zajímavé

LM

ano, děkuji za komentář. Dr. Moody, to je mnoho let celosvětově známý bestseller. asi není nikdo, kdo by ho nečetl. Měl i mnoho televizních pořadů a pomáhal i točil scifi moc děkuji za přečtení a komentář

Já ho nečetl a ani se k tomu nechystám.

  • Počet článků 75
  • Celková karma 10,20
  • Průměrná čtenost 537x
Ráda píšu básně, malé texty, snažím se být vnímavá, věřím v dobro.