Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Lidovci navrhují změnu Ústavy vzhledem k ohrožení našeho přežití. Shrnuji část možností

zapojení se aktivně do ochrany přírody i pro "normální smrtelníky" a nastiňuji zajímavé výzvy, které nám celá situace dává. 

Lidovci zcela vážně navrhují změnu Ústavy v tom směru, že do ní budou vložena slova "ochrana půdy, vodních zdrojů a přírodního bohatství".

Dneska jsem učila v zeměpise o Velikonočních ostrovech, jak místní vyspělá kultura vyčerpala přírodní zdroje a zanikla. Sochy jsou mementem takového přístupu.

Mezopotámie- Sýrie, Pakistán ale i  Sahara, Španělsko, Řecko...všude tam bylo mnohem více vegetace, lesů. Vody Půdy. Všude jsou dnes velké problémy a některé kultury i zanikly. 

V rámci zacházení s půdou a krajinou kvůli mezinárodnímu obchodu, který určuje cenu komodit, jsme nuceni užívat pesticidy, které by mohly mít v několika málo letech za následek vyhynutí hmyzu včetně včel a tak kromě zničení přírody i totální hladomor. 

Důsledky komunismu se v Čechách projevují právě nevztahem ke krajině a půdě a tak drancování a neochota (i při nutnosti pomalejší zavádění) k tvorbě mezí, remízků, nejen biopásu, ale i malebné krajiny apod.

Korupce na obcích se projevuje v Čechách i v přísném půdním zákonu (kdy kvalitní půdy se smí vyjmout z katastru jen v jinak neřešitelném veřejném zájmu obce zcela výjimečně). Na méně kvalitní půdy zatím zákon chybí. 

Nobelovu cenu získal sociolog, který předpověděl, že lidé se budou stěhovat čím dál více do měst a tak se psychicky totálně odtrhávat od přírody a krajiny, tím více do viruálního světa. Bohatý západ v rámci využívání chudého světa bude takto moci ještě i při potížích žít do konce století. Jiné kontinenty na tom budou hodně špatně. 

Směřujeme zatím i v rámci současných opatření a pomalých ekologických trendů v rámci EU (svět nás následuje)  k roztátí permafrostu, což by mělo za následek enormní zvýšení teploty na zemi, kdy by i deštné pralesy hořely následkem blesků. 

K dovyčerpání umělých hnojiv i kovových rud a dalších surovin máme 30 let, důsledky zanesení oceánů plasty a půdy pesticidy jsou nedozírné. Stejně tak antibiotika a antikoncepce ve vodě. 

Elektromobily jsou velkým otazníkem: Pro většinu lidí budou i za 10 let stále velmi drahé. A zároveň tolik kobaltu atd., abychom obnovili celý vozový park, v zásobách planety Země nemáme. Je možné, že elektromobily budou šetřit ovzduší pouze ve velkých bohatých městech bohatějších států. 

Václav Cílek, Extention rebelion (v Čechách Arne Springorum a jeho tým), Vojta Jílek a jeho rozhovory v Plevelu, Pavel Poc - bývalý europoslanec, Duha s Janem Piňosem a dalšími, ale byť pomaleji i Marian Jurečka a Richard Brabec. Dále potom Milan Jeglík a Zuzana Koloušková z pralesa dětem, Veronika, Tereza, Podhoubí, Koniklec. Stanislav Miler z Akademie soběstačnosti, Martina Kociánová a její pořad "Kupředu do minulosti", Michaela Pixová, Fridays for future, Milan Smrž, Ivan Rynda, Soňa Jonášová v rámci cykrulární ekonomiky...a mohla bych pokračovat...

Rozcházející se statistiky toho 

a) kolik lidí vnímá nejen klima, ale i odpady, vyčerpávání přírodních zdrojů a úhyn živočišných i rostlinných druhů za problém (většina lidí) a zároveň 

b) kolik to v přímém kontaktu s životem vnitřně popírá (paradoxně velmi podobný počet lidí)

Jsme ve fázi "začátku uvědomění", kdy se může stát, že v rámci sociálně propojené společnosti se pohneme rychleji kupředu (ne, že by se vůbec nic nedělo) nebo naopak při ještě hlubším nárazu na realitu propadneme ještě většímu vnitřnímu odporu. 

Leden byl pro mě prubířský v rámci žáků. 

Polovina března byla prubířská v rámci celé společnosti (stávky za klima a jak se k tomu v praktických životech lidé postavili). 

Prales dětem oslavil 10 let své existence a opět je vidět, kolik lidí se zapojilo. V rámci úžasné oslavy jsme otevřeli téma ochrany české krajiny a také vydražily v aukci důležité finance z našich kapes na opravu stanic 

Duha vypsala pracovní týdny na rekultivaci lesů a opět je vidět realita pomocníků. 

Dostalo se ven řada podpisových akcí. 

Dokonce mi ministerstvo životního prostředí v březnu vyslalo podrobný dotazník a počet respondentů ukazuje na zájem o daná témata. 

Lidé si čím dál více uvědomují, že přispěním na záchranu přírody přispívají nejen přírodě, ale i svému dobrému pocitu, že věnují svoji energii jak lidem (pokud jim přispívají), tak celému Stvoření - tj. přírodě, která je naše Matka. 

Zemědělci při jasných pobídkách ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí a po zkušenostech se suchými roky a s extrémním loňským rokem ukazují, jak moc jsou ve vědomí a jak moc jsou skutečnými zemědělci, nebo jen drancíři země pro finance. 

EU ukazuje, jak moc je pro ni téma reálné k řešení v rámci mezinárodního obchodu a to i nastavení podmínek pro Čínu a třetí svět.

Na to navazuje, jak moc si je vědoma souvislostí s rozvojovými projekty v Africe a jak moc otázek máme po efektivitě či slepé uličky té které aktivity. 

To, co je po velmi masivním otevření tématu jasné je, že 

A) LIDÉ SAMI O SOBĚ I PŘI TAK VELKÉ KRIZI, KDY VĚDÍ, ŽE DOCHÁZÍ K OTEPLOVÁNÍ NAŠÍ ČINNOSTÍ A ZANÁŠENÍ OCEÁNU INFILTRACÍ NAŠEHO ZPŮSOBU BALENÍ VĚCÍ DO PLASTU V RÁMCI MOŘÍ ROZVOJOVÝCH ZEMÍ (co je nám platné, že my umíme třídit odpad) MĚNÍ KVŮLI NAVYKLÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA I ZPŮSOBŮM KORUPCE NA OBCÍCH JEN MÁLO (zábor kvalitní půdy, existující, ale pomalý přechod ne ekologické zemědělství, pesticidy v rámci tlaku mezinárodního obchodu i kvót na biopaliva v rámci EU)

B) JE VELKOU OTÁZKOU, CO VŠECHNO MÁME VE SVÉM ŽIVOTĚ MĚNIT (tam spadá sprchování teplou vodou, které spotřebuje hodně tepla, obaly, cestování a poznávání nových krajů, cestování za businessem) a KDE JE NUTNÉ NÁSLEDOVAT DUŠI (např. cestování "kam mě duše táhne", teplo a teplá voda doma). KDE JE TO VÝZVA PRO NAŠI NÁPADITOST V RÁMCI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY I SPOLUPRÁCE CELÉHO SVĚTA A KDE VESMÍR POČÍTÁ S URČITÝM KOLABSEM S URČITÝMI DŮSLEDKY, KTERÉ NÁS TAKÉ V HLOUBI DUŠI BUDOU PROMĚŇOVAT. 

C) JE POCHOPITELNÉ, ŽE BY EKONOMICKY ZDATNÁ A KULTURNĚ VYSPĚLÁ EVROPA MĚLA URČOVAT TREND ENVIROMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ - BÝT PŘÍKLADEM, ale v rámci demokracie se to děje pomalu. Je možné, že zásadní tlak přijde naopak z Číny a případně i Ruska, kde se o věcech nediskutuje. Zásadní opatření v době, kdy bude příroda na různých místech kolabovat a tak bude kolabovat i ekonomika a finanční trh. 

C) Je otázka JAKÝMI ČÁSTKAMI A VLASTNÍ DOBROVOLNICKOU ČINNOSTÍ SE PŘÍMO PODÍLET NA OCHRANĚ PŘÍRODY NAŠÍ (semenáčky, rekultivační pracovníci) A PŘÍRODY ZAHRANIČNÍ (pralesy, velká zvířata, vysazování stromů, odkupy unikátních území pro zachování biodiverzity apod.).

D) JAK BUDEME PEČOVAT O NAŠI KRAJINU Z HLEDISKA ZVÍŘAT (téma divokých prasat i téma karbofuranu, přirozených toků, rybářství apod.)

E) JAK INTENZIVNĚ SE BUDEME VZDĚLÁVAT JAKO FIRMY I OBČANÉ - A TÍM TLAČIT NA FIRMY I OBCE- V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE.

Nelze na to napsat nějaký foršrift, lze jen popsat své zkušenosti:

můžete jen procítit, co vás oslovuje. 

K tomu vám mohu napsat pár inspirací ze svého současného života:

1) Jsem si vědoma toho, že třídění odpadu neznamená recyklace. Že jen malé množství plastů lze v současné době recyklovat. Proto zacházím obezřetně s igelitovými sáčky, používám je víckrát (kde je nutné), nezavazuji je na uzel. Ale zcela ze svého života jsem je nevyloučila.

2) Pokud možno nepoužívám eurofólie a když už je někde nutné, tak zase tak, aby dlouho vydržely.

3) Nekupuji pití v pet lahvích resp. mám záložní lahve na půl roku. Kupuji tedy párkrát do roka čistou vodu a tu také do lahví nalévám, aby co nejdéle vydržely. 

4) Nekoupu se, ale sprchuji. Ale zde vnímám svoji velkou ekologickou zátěž, protože někdy vody spotřebuji poněkud více.

5) Podepisuji potřebné petice (proti nesmyslným záborům půdy, špatnému hospodaření v lesích apod.)

6) Spolupracuji, kde se dá (dotazník mžp, rozhovory s odborníky, ve škole)

7) Cestuji MHD pěšky a na dálku ponejvíce vlakem

8) Nemohu být při své práci vegetarián, ale masa konzumuji co nejméně, většinou 2x - 3x týdně a o prázdninách téměř vůbec. Maso pochází z ověřených českých chovů. 

9) Sleduji krajinu, pokud by někde byla uhynulá zvířata otrávená karbofuranem: Zvířata uhynulá pohromadě, v křeči apod., nebezpečné i pro psi!! a lidi!!! - obrovský problém majitelů rybníků, myslivců apod., ale i líných místních lidí řešit problémy jinak, než otravou celé přírody zcela doslova. 

10) CHYSTÁM SE V TOMTO ROCE NA DOBROVOLNICKOU PRÁCI DO LESA V ČECHÁCH 

11) CHYSTÁM SE PODLE INSPIRACÍ DUHY NA ROZSÉVÁNÍ SEMÍNEK BŘÍZ, OLŠÍ, OSIK a dalších pionýrských dřevin NA VYKÁCENÉ HOLINY PO KŮROVCI. 

12) STUDUJI CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU, ABYCH VĚDĚLA, JAK PODPOŘIT FIRMY...

13) NAKUPUJI ZATÍM JEN ČÁSTEČNĚ ZELENINU A DALŠÍ PRODUKTY OD MENŠÍCH ČESKÝCH FARMÁŘŮ.

14) NAKUPUJI STRIKTNĚ ČESKÉ VÝROBKY V OBLASTI POTRAVIN (jen částečně bio), KOSMETIKY A DROGÉRIE (i tam bio striktně) a ČÁSTEČNĚ když už výjimečně I OBLEČENÍ. NEKUPUJI ZBYTEČNOSTI. 

15) Přispívám některým organizacím:

A) trvale DUHA: Spousta aktivit na záchranu České krajina a to ne jen komunikací s vládou a parlamentem (např. záchrana Šumavy před businessmany), ale právě i v rámci praktické záchrany krajiny - organizování pracovních týdnů pro dobrovolníky apod. 

B) VZDĚLÁVACÍ NEZISKOVKY V RÁMCI ČR: trvale Veronika, dále Tereza a v rámci školy využíváme služby Koniklecu a Podhoubí.

C) KOUPILA JSEM SI KUS SUMATERSKÉHO PRALESA, abych zajistila jeho nevykácení a i místní dostali finance.

D) trvale PRALESU DĚTEM (GREENLIVE) NA PROTIPYTLÁCKÉ HLÍDKY, jelikož hrozí vyhynutí slonů a nosorožců do deseti let a dalších velkých zvířat do 30let a bohužel i čeští trofejoví lovci a businessoví lovci vydělávají na pytláctví dohromady miliony :( - podpory protipytláckých hlídek zabezpečují práci místním i ochranu zvířat. 

E) trvale OCEÁNU DĚTEM (BLUELIFE) NA ZÁCHRANU ŽELV (opět hlídka) A SBĚR PLASTŮ Z POBŘEŽÍ INDONÉSIE. 

Je před námi řada neznámých, jak velké výzvy pro nás následující léta přinesou. Proto jsem se rozhodla neškrtit svůj život tam, kde mě vede duše. Ale právě zcela přirozeně mě vede k zatím alespoň základním návykům spotřebitelským (zatím neumím být bez odpadová), životním (pomoci alespoň v malém krajině) a v rámci svého finančního toku (podporovat pokud možno trvalými příkazy aktivity, které je třeba o další přispivatele rozšiřovat, přispívat svými příspěvky k zachování pralesa atd.)

Jsou to všechno jen možnosti pro vás...

Každý má jiný život, jiné potřeby a tak to neberte jako návod v rámci vaší Svobody, jen jako inspirace, kdyby vás něco oslovilo k životu i k přispění. 

Pro zájemce dva moje rozhovory:

http://www.akademiesobestacnosti.cz/video/klimaticka-zmena-beseda-s-vaclavem-cilkem-a-marianem-jureckou

http://www.akademiesobestacnosti.cz/video/pavel-poc-a-milan-jeglik

Fotografie je pořízena z desetiletých oslav pralesa dětem: Krajina okolo Telče: Unikádní obec, alej, místy krásné lesy, ve kterých jsem potkala koloušky i užovku, na obzoru smrkové lesy zasažené kůrovcovou kalamitou a uprostřed řepkové pole stříkané pesticidy (byť by to mohla být ojedinělá ozdoba krajiny pro kvalitní olej). 

S úctou ke všem lidským Cestám Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | úterý 11.6.2019 22:35 | karma článku: 18,53 | přečteno: 481x
  • Další články autora

Alena Kulhavá

Uvedení na pravou míru fake news pana ministra Beka a návrhy řešení situace ve školství

Pan ministr Bek (ale i další min.před ním) zveřejňovali falešné informace o platech učitelů, pan min. Bek k tomu přidává další výrazně zkreslené info. tom, jak jeho návrhy opatření nepostihnou výuku dětí. Řešení i prostor pro vás.

25.11.2023 v 18:31 | Karma: 24,44 | Přečteno: 619x | Společnost

Alena Kulhavá

17. listopadu 2023 s tématem "Den studentů"

Den studentů...oslava statečnosti a svobody...akcent na rozvoj člověka... proč učitelé nestávkovali za svoje platy, ale stávkujeme 27.11. v rámci nepochopení, co je dnes realita základních škol, v jaké jsme situaci? Desatero

17.11.2023 v 23:21 | Karma: 38,89 | Přečteno: 4717x | Společnost

Alena Kulhavá

Výzvy prezidenta směrem k vládě,možnosti a výzvy občanů: Nová situace, realita ze zákulisí

Co bude dál? Voliči Petra Pavla i Andreje Babiše mají nové možnosti. Jak to? Jaké? Využijeme toho? Umíme se podívat i na vlastní Stín? Umíme využít i toho pro sebe i ve společnosti?

29.1.2023 v 20:29 | Karma: 13,62 | Přečteno: 429x | Společnost

Alena Kulhavá

Proč je současná vláda "tak mimo realitu" i když jsme do ní vkládali tolik nadějí?

Situace je z mého pohledu horší v tom, že nejde o "zkorumpovanou vládu" "vládu odtrženou úplně od reality" "populistickou vládu". Vnímám spíše problémy hlubší, které by se projevily, ať by se do vlády dostala ta či ona politická

23.10.2022 v 16:02 | Karma: 37,29 | Přečteno: 15309x | Společnost

Alena Kulhavá

Hlubší otázky kovidu a jeden hrot mezi očkovanými a neočkovanými

V předchozím článku jsem popisovala současnou aktuální situaci zdravotní a sociální, v tomto článku píši o hlubším podhoubí, kde nás čekají výzvy možná pro každého z nás:

28.11.2021 v 17:17 | Karma: 18,23 | Přečteno: 869x | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Kompletní OH 2024 v Paříži díky televizi Telly

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Získejte 100 televizních kanálů na 30 dní zcela zdarma díky internetové televizi Telly. Součástí...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Vláda schvaluje „český“ Green Deal. Prudce zdraží benzin, uhlí i stavby

17. července 2024

Premium Benzin a nafta podraží od roku 2027 až o deset korun, stavět nové domy bude složitější kvůli...

Hrubka na dopravní značce baví obyvatele Milířů, zhotovitel se omluvil

23. července 2024,  aktualizováno  13:55

Slyšet, mlýn, blýskat se, Milýře… Podobně poupravená verze vyjmenovaných slov pravděpodobně zněla v...

V Jičíně po výbuchu hoří bytový dům. Zemřel jeden člověk, další dva jsou zranění

23. července 2024  13:55

Dva záchranářské vrtulníky a sedm hasičských vozidel zasahuje u požáru bytového domu v Jičíně....

Požár v Postřekově mohl způsobit popel z grilu. Škodu vyčíslili na 4,5 milionu

23. července 2024  11:35,  aktualizováno  13:44

Škodu, kterou způsobil nedělní požár pneumatik, jenž se následně rozšířil na několik budov v...

Ve Vídni zatkli dvaatřicetiletého Čecha. Dvěma meči napadl jiného muže

23. července 2024  13:26

Dvaatřicetiletý český občan v úterý ráno v bytě ve vídeňské čtvrti Favoriten dvěma meči napadl...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 234
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1163x
Učím biologii, chemii, zeměpis, výchovu ke zdravÍ, hudební výchovu, letos i kroužek doprovodné kytary. Zároveň jsem (již jen okrajově) poradcem ve zdravém životním stylu a pro léčbu chronických onemocnění. Zpívám, zajdu občas na mši, zatancovat, miluji hudbu, přírodu, příležitostně medituji, maluji, praktikuji jógu a "vím, že nic nevím". Jsem vděčná za život na Zemi. 

Seznam rubrik