Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Další klíčová křižovatka v českém školství. Kudy se chceme vydat?

Změny Rámcového vzdělávacího plánu mohou mít dopad i na další oblasti našich životů.Zároveň se rozevírají nůžky mezi tím,co "stát požaduje po učitelích",tím "co je z principu reálné" ,tím "kam míří společnost" a mezi "změnami mšmt

V noci se mi vracel obraz seškrtaného rvp, kde většina toho, co se pojí se životem, bylo seškrtané jako "nadbytečné", aby se udělal prostor pro další mentální operace ve virtuálním světě. Udělalo se mi z toho zle. Neposuzuji ty, kteří to dělali, měli k tomu své různé motivace, které mi nepřísluší posuzovat. Jen jsem ráda, že jsem se toho neúčastnila. Pomiňme to, když si představím, že za tuto práci dostali lidé zaplaceno z našich daní a přitom mohli svoje schopnosti věnovat úplně něčemu jinému. 

Nejsem odpůrce pokroku v IT výuce, rozumím vývoji technického světa, ale právě v situaci, kdy si za koronakrize saháme na "velké nebezpečí odlidštění" - kam se podíváte, jsou k tomu videa (www.kupredudominulosti.cz apod.), právě toto rozebírali odborníci na núv před pár lety (nutnost osobnostního rozvoje o to více v popředí), rozebíral to i Bob Kartous ve své knize (byť s jeho stylem komunikace nerezonuji) a právě proto bylo vůbec rvp vytvořeno v roce 2004. Najít novou rovnováhu mezi "člověčenstvím" a "nároky průmyslu a businessu".  Není to snadné a své už popsal Liessmann v knize "Teorie nevzdělanosti", která se stala bestselerem v pedagogické branži. Otevírá i téma grantů a vysokých škol. https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_nevzd%C4%9Blanosti          Právě pro náročnost hledání řešení v této oblasti bych uvítala širokou celospolečenskou diskusi učitelů, ředitelů, lidí z businessu, psychologů, neurologů apod. Nic takového se pravděpodobně nestalo (?) a naopak ti (někteří), kteří před pár lety pracovali na "dalším metodickém rozšíření rvp" - aby bylo uchopitelnější pro začínající učitele a možná inspirace i  pro stávající, se podvolili redukci rvp do té podoby, kterou ministerstvo "pustilo ven do médií." Je možné, že někteří a) mají malé děti a nechtějí přijít o teplé místo (rozumím) b) mají krátce do důchodu a řeší totéž (bolavé) c) v rámci tragického zadání se někteří snažili, aby se napáchalo co nejméně škod (i když výsledkům moc nerozumím) d) měli úplně jiné důvody.  Mohu se jen domnívat. Ale řešit to nemá smysl a nepřísluší mi to posuzovat.  

INTERVAL PRO ZAPOMÍNÁNÍ JE 5 DNÍ

Máme zkušenost jako učitelé, že předmět, který se učí jednu hodinu týdně, skoro jako by se neučil. Je to jen takové "seznámení s tématem" a pokud je to předmět náročnější (tj. ne tělocvik či hudebka), výsledky jsou docela mizerné. (To je i důvod, proč i pěvecké soutěže vyhrávají studentské sbory nebo sbory zkoušející dvakrát týdně, podobně je tomu i ve sportu apod.). Proč tomu tak je? Protože interval zapomínání v lidské psychice je 5 dní a a) někteří žáci se na to doma nepodívají b) někteří se podívají den před další hodinou a už je to pro ně cizí. Proto má smysl u naprosté většiny předmětů dvouhodinová dotace. Když je některý rok jednohodinová, víme, že tu samou látku doženeme (usadíme) další roky a počítáme s tím, že v nižších ročnících (6. třída) jde o pouhé seznámení se s tématem. Teď by ale tato situace nastala ve vícero případech. JAK S TÍMTO PRACOVALO MINISTERSTVO? 

ROZEVÍRAJÍCÍ SE NŮŽKY MEZI TÍM CO "JE POVINNOSTÍ RODIČŮ A CO JE POVINNOSTÍ ŠKOLY"

V rámci 

a) koncentrace lidí na business

b) koncentrace lidí na virtuální svět (trpí partnerství)

c) narůstající konzumismus (a doposud absence velké akční výzvy v posledních letech)

d) další faktory

vedou k čím dál většímu rozpadu vztahů (počínaje špatným výběrem partnera...). Ano, řada lidí je také mnohem vědomějších, než dříve, ale ti tvoří menšinu. 

Při přehršli osmiletých gymnázií (kde dochází k další sociální segregaci) se školy přirozeně stávají "doučovateli základního života" a to zejména v předmětech spojených s fyzickým světem. Už samotný vývoj vede k tomu, že se v problematičtějších případech nedostává času, reálných možností. Úbytek životných předmětů k čemu povede? 

ROZEVÍRAJÍCÍ SE NŮŽKY MEZI VIRTUÁLNÍM REÁLNÝM SVĚTEM (VČETNĚ LIDSKÉHO KONTAKTU A KONTAKTU S VLASTNÍM TĚLEM) 

Toto jsem více popisovala v přechozím článku: 

https://kulhava.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=765164

Opět úbytek tělesných, fyzických (kam patří i fyzika a chemie), praktických a lidskost rozvíjejících předmětů povede k čemu? Děti nebudou znát Newtonovy zákony, Ohmův zákon...a to v praxi...

ROZEVÍRAJÍCÍ SE NŮŽKY MEZI MOŽNOSTMI LIDSKÉ MYSLI A FYZICKOU A HLAVNĚ VIRTUÁLNÍ GLOBALIZACÍ

Téma mediální gramotnosti jsem právě i v této souvislosti rozebírala v přechozím článku.

https://kulhava.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=765164

Před lidstvem stojí zásadní otázky typu "i když vím o trablích světa, kam až ve své duši a mysli si je mám pustit tak, aby to prohlubovalo mé lidství, odpovědnost za celou planetu, ale neparalyzovalo mě to, neodvádělo od toho, co mám skutečně žít? Jakými metodami v tomto kontextu zjistím, co mám skutečně žít v osobním, pracovním a společenském životě?" 

Řešení je třeba hledat komplexně, ale "kontakt s vlastním tělem, duší, srdcem a tak i intuicí" je podle mě klíčový, protože mysl na tato témata nestačí. Jak s tím koresponduje návrh redukce výchov? 

ROZEVÍRAJÍCÍ SE NŮŽKY MEZI ŽIVOTEM DĚTÍ VE MĚSTECH A ONLINE A KLIMATICKOU ZMĚNOU - VNÍMÁNÍM PATŘENÍ DO PŘÍRODY

Doufám (netroufám si tvrdit, že "věřím") že lidstvo pomocí technologií najde cestu k rébusu energetické krize (kromě výzvy pro lokální procesy a změnu našeho spotřebitelského konání). Ale je otázkou, zda se to potká s cítěním v přílišné redukci přírodopisu. 

Uvedu příklad: Houby: Je fajn rozlišit jedovaté a jedlé houby (konzum a to i v situaci, že řada dětí houby nejí) - na což je redukován návrh rvp, ale doposavad se stíhalo učit o a) funkci a významu hub v přírodě (aby to děti zasadily do celku) b) potřebách hub pro svůj život (a zde jsme už rovnou v jádru ekologie...) c) skutečně houby vnímnout jako zajímavé unikátní organismy (složka citová - přičemž je jasné, že ani při důkladnějším seznámení ne všechny děti budou zaujaty, ale některé třeba ani na houbách nikdy nebyly nebo nepozorovaly v lese...). Učím moc ráda poznávat houby a sdílíme zážitky z houbaření i recepty s dětmi, ale nechtěla bych na to redukovat vnímání hub. 

ROZEVÍRAJÍCÍ SE NŮŽKY MEZI NARŮSTAJÍCÍMI POČTY ADHD DĚTÍ, DĚTÍ S PORUCHOU POZORNOSTI A MEZI PROSTOREM VE ŠKOLE PRO JEJICH PŘIROZENÝ VÝVOJ

Všude v papírech mají napsané, jak nevydrží dlouho...pouštíme je projít se na chodbu a něco fyzicky ve škole udělat, tělocvik a tvořivky jsou pro ně záchrana, aby to přežily. Dříve pracovaly na poli (a nebylo jich tolik) a jen menší část dne se učily. Zredukovat fyzické předměty? Jak to mohou takové děti zvládnout? K čemu to u nich povede? 

ROZEVÍRÁNÍ NŮŽEK MEZI NÁROKY STÁTU NA UČITELE + ROZPADY RODIN + SEGREGACE VZDĚLÁNÍ (OSMILETÁ GYMNÁZIA) A MEZI ČASEM A ENERGIÍ UČITELE

Pro reálnou představu přikládám článek z času, kdy jsem trávila skoro celý den školou: 

https://kulhava.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683991

V současné době chci v tomto kontextu otevřít ale jiné téma a to je téma školení: Existuje celá řada školení k různým virtuálním aplikacím atd., ke všemu možnému je možné absolvovat školení. Kromě toho, že se jedná o školení různé kvality: těžko od sebe rozeznat a měla jsem před dvěma lety z jednoho úřadu mšmt přislíbeno, že bude zpřehledněno - urgovala před rokem a nic se nestalo. Jde i o to, že "je toho tolik, co by mohl učitel sledovat, zařadit", ale čas a energie jsou jedny.A jestli něco činí učitele dobrým, tak je to jeho energie. Pak zapaluje děti, nemá přesycenou či účely a vizemi svázanou hlavu a duši (chtít dosáhnout nějakých státem požadovaných nereálných cílů pro dané konkrétní děti) a může tudíž skutečně "učitelsky tvořit".  A má dostatečnou frustrační kapacitu, která je nejen v době inkluze bez asistentů v řadě případů, v době rozpadlých rodin a komunikačním úpadku společnosti, nárustu různých poruch u dětí snadno vyčerpatelná. Proto "méně je více" v rámci dalšího vzdělávání učitelů (resp. tak akorát). Pokud učiteli klesne energie i o 10% (únava, nedej bože nevyspání či nachlazení), žáci to okamžitě registrují a reagují neklidem či usínáním. 

Rozvod jako řešení nefunkčního manželství může být někdy nejlepším řešením, ale "předejít zbytečným rozvodům", "umět vůbec žít partnerství", "umět si vybrat partnera", "zásadní komplikace současného světa pro partnerství", "důsledky velkých konfliktů rodičů, totálně nefunkčních rodin", "důsledky dramatických rozvodů, kdy jsou děti tahány po soudech" se velmi velmi propisují jak do samotného vzdělávání: děti jsou "mimo sebe", ve škole o to více řeší vztahy (kromě normální potřeby zejména puberty) a jejich psychika už nemá prostor pro učení. A také si to jako model nesou do svých budoucích vztahů. Absence asistentů pedagoga a školních psychologů na řadě škol situaci také komplikuje: učitel není terapeut a nemá si na něj hrát. V rámci vkz je prostor pro zvědomění, přirozené posuny, rozhovory, základní poznatky. Pokud je ale dítě výrazně psychicky v disbalanci, může být i slovo "rodina" pro něj frustrující po té, co zažívá doma (tam by bylo ideální, kdyby měl prostor s psychologem mimo třídu). 

S tím souvisí i revize rvp: Nejsmysluplnější hodiny vnímám takové, kdy přijdu s něčím já, ale děti to rozvinou ještě tam, kde v tu chvíli skutečně potřebují a tam vztahy tvoří jen díleček ze spektra, co je zajímá. Tam nefunguje přesně plán hodiny. Při dostatečné časové dotaci na předmět je toto realizovatelné. Ale v redukci časové dotace nevím, k čemu zúžený prostor povede. 

ROZEVÍRÁNÍ NŮŽEK MEZI NÁROKY SPOLEČNOSTI NA DEMOKRATICKOU VÝCHOVU, PŘIROZENÉ LEKCE SPOLEČNOSTI A REÁLNÝMI MOŽNOSTMI ŠKOLY

Po škole se chce, aby vyučovala skutečné demokracii a to demokratickými metodami. Už to samo o sobě je protimluv, protože se vždy najde dost žáků (a za nimi stojí rodiče), kteří vlastně tíhnout k autoritářskému vedení státu a i to je třeba citlivě vzít v potaz (otevírat témata, ale nevytvářet ideologie ve škole). Zároveň zjišťuji, že autoritářské režimy tvoří právě lidé zespodu a bylo to vždy i při maximální snaze učitelů a intelektuálů: Jak se lidé vzdají vlastní autonomie ve víře, že "někdo za ně vymyslí geniální řešení na náročná společenská témata", je diktatura na světě a učitelé se mohou postavit na uši. Stalo se to před druhou světovou válkou (ekonomická krize) a děje se to dnes nejen v ČR i při nejlepší výuce občanky a dějepisu, co kdy byla (a ne, že by to nemělo smysl!) v době velkých výzev (nechci je teď všechny vyjmenovávat). Přesto samozřejmě kvalitní výuka dějepisu 20. století má smysl. Občanská výchova jde potom do praxe "tady a teď" a to ne ideologickou cestou, ale dialogem, projety (kromě základních vědomostí). Je i prostorem pro rozvoj podnikavosti.  K čemu povede redukce výchov a dalších předmětů? 

Ve videu revize rvp říká jeden z autorů: "Je třeba, aby děti uměly vytvořit pokyny, které budou umět dát stroji a ten je bude šířit dále." 

To zajímavým způsobem koresponduje s tím, na co naráží Oxfordský institut pro rizika spojená s umělou inteligencí: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/expert-umela-inteligence-nas-prekonava-muze-dojit-k-vyhynuti/r~97684f0e35ad11eb842f0cc47ab5f122/

Klíčová otázka totiž zní: Podle kterých hodnot se budou algoritmizovat stroje? Kdo je bude určovat a jak necháme ke kvalitním hodnotám růst další generace? Víme, že "optimalizace řešení" není samospásné a může vést ke katastrofickým výsledkům (ochutnali jsme si to v koronaviru s youtube postupným servírováním videí). 

Jak s těmito výzvami pracuje revize rvp? Pomůže minimalizaci rizik redukce lidských předmětů? 

Znovu připomínám, že nechci navrhovat nějaké "svoje jasné řešení", ale OTEVŘÍT ŠIRŠÍ DEBATU A TO I S ÚVAHOU, ZDA BY ŠLO HODINY VZÍT Z DRUHÉHO JAZYKA  na ZŠ a na prvním stupni NEREDUKOVAT POČTY HODIN. Zjistila jsem od prvního článku, že tento návrh měli i odborníci z Pedagogické komory a i redukovatelé rvp, ale tento návrh neprošel. ZNOVU SE HO POKOUŠÍM OŽIVIT, VRÁTIT DO HRY. POKOUŠÍM SE INSPIROVAT TÉMATEM REVIZE RVP K OTEVŘENÍ ŠIRŠÍCH OTÁZEK V RÁMCI VZDĚLÁVNÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI SMYSLU KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁNÍ TÉTO VĚKOVÉ KATEGORIE V ČÍM DÁL VÍCE TEKOUCÍM SVĚTĚ, nikoliv jen škrty v rvp. 

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | pátek 5.2.2021 17:55 | karma článku: 20,83 | přečteno: 889x
  • Další články autora

Alena Kulhavá

Uvedení na pravou míru fake news pana ministra Beka a návrhy řešení situace ve školství

Pan ministr Bek (ale i další min.před ním) zveřejňovali falešné informace o platech učitelů, pan min. Bek k tomu přidává další výrazně zkreslené info. tom, jak jeho návrhy opatření nepostihnou výuku dětí. Řešení i prostor pro vás.

25.11.2023 v 18:31 | Karma: 24,44 | Přečteno: 619x | Společnost

Alena Kulhavá

17. listopadu 2023 s tématem "Den studentů"

Den studentů...oslava statečnosti a svobody...akcent na rozvoj člověka... proč učitelé nestávkovali za svoje platy, ale stávkujeme 27.11. v rámci nepochopení, co je dnes realita základních škol, v jaké jsme situaci? Desatero

17.11.2023 v 23:21 | Karma: 38,89 | Přečteno: 4717x | Společnost

Alena Kulhavá

Výzvy prezidenta směrem k vládě,možnosti a výzvy občanů: Nová situace, realita ze zákulisí

Co bude dál? Voliči Petra Pavla i Andreje Babiše mají nové možnosti. Jak to? Jaké? Využijeme toho? Umíme se podívat i na vlastní Stín? Umíme využít i toho pro sebe i ve společnosti?

29.1.2023 v 20:29 | Karma: 13,62 | Přečteno: 429x | Společnost

Alena Kulhavá

Proč je současná vláda "tak mimo realitu" i když jsme do ní vkládali tolik nadějí?

Situace je z mého pohledu horší v tom, že nejde o "zkorumpovanou vládu" "vládu odtrženou úplně od reality" "populistickou vládu". Vnímám spíše problémy hlubší, které by se projevily, ať by se do vlády dostala ta či ona politická

23.10.2022 v 16:02 | Karma: 37,29 | Přečteno: 15309x | Společnost

Alena Kulhavá

Hlubší otázky kovidu a jeden hrot mezi očkovanými a neočkovanými

V předchozím článku jsem popisovala současnou aktuální situaci zdravotní a sociální, v tomto článku píši o hlubším podhoubí, kde nás čekají výzvy možná pro každého z nás:

28.11.2021 v 17:17 | Karma: 18,23 | Přečteno: 869x | Společnost
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Kompletní OH 2024 v Paříži díky televizi Telly

15. července 2024,  aktualizováno  22.7 8:34

Získejte 100 televizních kanálů na 30 dní zcela zdarma díky internetové televizi Telly. Součástí...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě...

Vláda schvaluje „český“ Green Deal. Prudce zdraží benzin, uhlí i stavby

17. července 2024

Premium Benzin a nafta podraží od roku 2027 až o deset korun, stavět nové domy bude složitější kvůli...

V cizině hlasovat, pak si to rozmyslet a volit jinak. Senátoři návrh nechápou

23. července 2024  10:41,  aktualizováno  13:20

Možnosti, kterou dá korespondenční volba Čechům v zahraničí, odvolit poštou a pak si případně...

Pořízek Oliver vážil po porodu přes pět kilo. Na svět přišel ve zlínské nemocnici

23. července 2024  13:04

Výjimečnou událost zažili v porodnici Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně. Před několika dny...

KOMENTÁŘ: Biden to vzdal, ale i tak má v ruce trumfy Trump

23. července 2024

Premium Joe Biden si přiznal, že je moc starý, aby obhajoval prezidentský post. Nahradit ho má...

Po srážce dodávky se třemi auty je osm zraněných, mezi nimi tři děti

23. července 2024  11:46,  aktualizováno  12:40

Silnice I/50 poblíž Slavkova u Brna na Vyškovsku je neprůjezdná poté, co se zde v kopci srazila...

Jak vyzrát na citlivou pokožku miminek?
Jak vyzrát na citlivou pokožku miminek?

40 testerek vyzkoušelo intenzivní zklidňující balzám pro velmi suchou, citlivou i atopickou pokožku Atoderm Intensive baume od Biodermy. Jak balzám...

  • Počet článků 234
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1163x
Učím biologii, chemii, zeměpis, výchovu ke zdravÍ, hudební výchovu, letos i kroužek doprovodné kytary. Zároveň jsem (již jen okrajově) poradcem ve zdravém životním stylu a pro léčbu chronických onemocnění. Zpívám, zajdu občas na mši, zatancovat, miluji hudbu, přírodu, příležitostně medituji, maluji, praktikuji jógu a "vím, že nic nevím". Jsem vděčná za život na Zemi. 

Seznam rubrik