Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.
MP

Dodržel jste slovo, polemika opravdu věcná R^. Dále v souladu s Husem uznávám, že pokud poznaná pravda mě přesvědčí o nesprávnosti mého předchozího názoru, jsem povinen tuto novou pravdu následovat bez ohledu na to, zda-li mi to přinese užitek či ponížení. Ovšem podstata celosvětové debaty mezi evolucionisty a křesťanskými kreacionisty je jiná. Byli to tzv. osvícenci, kteří se pokusili vysvětlit svět ryze materialistickou vědeckou metodologií a snesli tak na hromadu množství důkazů, jejichž interpretaci způsobem jiným, než materialistickým způsobem, vytlačují z veřejné debaty. ( Co se týká pravdivosti evoluce, zde považuji za velmi problematický především její počátek, tedy abiogenezi. O časovém rámci geologických a historických jevů zatím jasný názor nezastávám ).

Morálka společnosti je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. Jestliže je tolerováno třeba tzv. společenské pití alkoholu, výsledkem jsou bezdomovci na straně těch nejslabších a politici, soudci či policisté přichycení při řízení pod vlivem na straně druhé. Pokud je místo striktního "Nepokradeš" malá domů dovolena, máme zde daňové karusely, rozkradené dotace či předražené veřejné zakázky.

Zlaté pravidlo, které jste citoval, pochází z tzv. Kázání na hoře, které je především o vztahu člověka a Boha. Protože, proč být dobrý a poctivý, není-li zde absolutní spravedlnost, jejímž garantem je Bůh. Dokážete to ? Já ne. I když před svým obrácením v 80. letech jsem se považoval za velmi slušného člověka. Pak jsem uviděl stav svého srdce a jen jsem se modlil : Bože, děkuji, že jsem nevyrůstal jako urostlý modrooký blonďák v německé 3. říši, protože nevím, jak hluboko klesnout bych byl schopen. :-P

0 0
možnosti
KT

Dokážu být stejně dobrý a poctivý bez boha jako křesťan s bohem. Ani lepší ani horší. To je základní poselství mého blogu. Rozhodně se však nad křesťany (morálně) nevyvyšuji, jak se občas oni (z pýchy) pokoušejí vyvyšovat nad nevěřící.

Zlaté pravidlo se týká pouze vztahů mezi lidmi, proto má obecnou platnost.

0 0
možnosti
Foto

Zajímavě a věcně napsaný článek. Přeci mi však v článku chybí jisté obecné zhodnocení. Toho, že je kreacionistický článek manipulativní a vlastně lživý, si všimne člověk poměrně rychle, ovšem, že používá stejné techniky jako drtivá většina kreacionistických blábolů, už tak zřejmé není.

Onen "morální" článek zcela ignoruje historický vývoj lidstva, kdy se morálka a obecně chápání světa postupně vyvíjeli a měnili. Včetně náboženství, které bylo ve své době jistě velmi prospěšné. Vytrhává jen určitou část této historie a na ní se snaží cosi dokazovat o (ne)morálnosti soudobé společnosti a navíc ještě nepravdivými tvrzeními.

Nemohou se pak kreacionisté divit, že jsou mnoha lidem ba i křesťanům k smíchu. Nejsou, a tímto způsobem se ani nemohou stát, jakoukoli morální autoritou, která může cokolivěk "kázat" a kterou bude brát někdo vážně.

Napadá mě jedno obyčejné přísloví: Zameťte si nejprve před vlastním prahem...

0 0
možnosti
MP

Myslíte, že ve 20. st. p.n.l. byly války barbarštější než ve 20. st. n. l. ? Historický vývoj lidstva se tak scvrkává na hromadění znalostí, které jsou z hlediska využití neutrální ( výbušniny se hodí stejně k ražbě tunelů jako k tvorbě minových polí, konvence o zákazu vývoje biologických zbraní zatím pod kontrolou demokratického světa vzešlého z křesťanské civilizace funguje ). Čecháček 20. století nás nepřepadne jako loupeživý rytíř, pokud byste ovšem někde zapomněl kreditku i s napsaným PINem, kolik % Čechů tipujete, že ji využije?

0 0
možnosti

Křesťané sice věří v morálku danou Stvořitelem, ale bohužel jednotlivé směry se úplně nedokáží shodnout na obsahu té pevně dané morálky a to už vůbec nemluvím o muslimském a židovském Stvoriteli, který nechal zase trochu odlišný odkaz. V zásadě se dá říct, že onen boží odkaz je sice pevný jako skála leč jeho výklad a aplikace se vyvíjejí tudíž si teisti a ateisti nemají moc co vyčítat.

0 0
možnosti
JP

J80o82s60e50f 21P86o39t86r

23. 12. 2018 21:29

Nechtěl jsem se účastnit diskze, ale zase, jako obvykle, mě dostal pan Švadlenka : "Nacistický režim nebyl ateistický". Samozřejmě nebyl, ale proč pane Švadlenko nepokračujete v jeho charakteristice? Adolf Hitler tvrdě odmítl křesťanství, považoval ho za názor slabých lidí a lidí bez vůle, a vytvořil si vlastní náboženství o "Prozřetelnosti", která ho pověřila jako vůdce Němců s cílem vládnout světu. Podařilo se mu úplně změnit myšlení Němců.

Pan Tejkal také nemá pravdu když tvrdí :"Nacismus nebyl založen na evoluci a komunismus sice hlásal ateismus, ale nebyla to jeho nosná idea."

Obě dvě hnutí byla pupeční šňurou svázana s Darwinovou teorií. Do té doby křesťanství přistupovalo k člověku jako k dokončené, neměnné bytosti, kterou lze ovlivnit pouze výchovou. Pak Darwin přinesl teorii, že nikdo, ani člověk není neměnná bytost, naopak je tvárný organismus, který lze evolučními metodami změnit.

Tato teorie se přes německé filozofy dostala k nacionálnímu podhoubí v Německu. Co je snaha nacistů vytvořil silnou vůlí a fyzickou silou obdařeného nadčlověka? Co jsou pokusy o čistou nordickou rasu připouštěním modrookých esesáků na jejich modrooké partnerky?

Do komunismu se to dostalo přímější cestou, přes Karla Marxe. Co je to snaha sovětského režimu vypěstovat vojáka bez vady a hany, dokonalého komunistu ?A ten, kdo není hoden evoluce, vývoje k nové pokrokové společnosti, byl prostě fyzicky zlikvidován.

Základní vyznání komunismu bylo: Hmota je jediná objektivní realita, která existuje. Hmota nikdy nevznikla a nikdy nezanikne, jedním z jejích atributů je pohyb, jeho zvláštní farmou je vývoj a to vývoj k dokonalejšímu.

Komunistický socialismus si vyžádal 100 milionů mrtvých, nacionální socialismus 70 milionů mrtvých.

2 1
možnosti

No vidíte, a přitom komunisté odmítali Darwina i Mendelovy zákony, protože Darwin stavěl na liberálním ekonomovi Adamu Smithovi. Sovětští komunisté měli lepší teorii: lysenkismus. Je to mnohem složitější, než ta falešná dichotomie, kterou předvádíte. V každém případě ovšem paní Tvrdoňová uvedla velmi zavádějící tvrzení, že nejhorší ideologie byly ateistické. Přitom nacismus ateistický nebyl. Je zvláštní, pokud někdo na podporu své údajně čisté víry musí používat klamy.

0 1
možnosti

Vážený autore!

Načínáte problém z úhlu, ve kterém těžko budete cokoliv brát za bernou minci, aniž by to nezůstalo nedořešeno. Kreationismus i evolucionismus, oboje mohou mít dvojí morálku. Jednu pro sebe a druhou pro druhé.

Samozřejmě, že jsme ve všech kulturách, nejen v křesťanství, židovství a islámu, nabádáni k základnímu pravidlu "Co nechceš, aby druzí dělali tobě, to nedělej ty jim!" nebo v pozitivním významu "Druhému dělej to, co bys chtěl, aby on dělal tobě!" To předpokládá pozitivní vztah k druhému člověku. A když ho nemám?

Takže jsem vždy vnímal, že morálka musí být zakotvena v pevném bodu. Ale takový ve vesmíru není! Tím pevným bodem může být jedině vševědoucí Bůh. Bez tohoto pevného bodu ztrácí morálka svoji sílu v negativním vztahu.

Vlastně de facto v pozitivní vztahu lásky k druhému člověku žádnou morálku nepotřebuji. To je dáno mojí láskou. Proto přikázání lásky je tím základním přikázáním, na kterém stojí dobrý život. Pak ani to Desatero nepotřebuješ. Ani jakékoliv lidské zákony. Prostě děláš druhému to, co chceš, aby ti dělal on. Vzájemně! Ale pokud to nefunguje, pak v evolucionismu není řešení.

Jenže s tím pevným bodem ve vesmíru je to také ošidné. De facto stavíme na dvou protikladných axiomech: "Bůh jest!" a "Bůh není!" Sdělovány jsou nám oba. A který z nich přijmeme za svůj, záleží jen na tom, který je nám vštípen s větší láskou.

Láska, důvěra a naděje, tři základní principy dobrého života!

:-)

1 0
možnosti
KT

Jsem agnostik. Nestavím ani na "bůh jest" ani na "bůh není". Zlaté pravidlo je nesmírně zajímavé tím, že jej sice můžeme považovat za absolutní, avšak jeho uplatňování je subjektivní.

1 0
možnosti
Foto

J46i73ř44í 67K39i73n34d62l

23. 12. 2018 15:16

Morálka desetara byla obsažena v Římském právu, Církevní právu a i naše právo ji převzalo a tvoří jeho základ a základ každého práva.

0 0
možnosti

V římském právu obsažena nebyla.

1 0
možnosti
Foto

Štatistika nepustí: Najviac miliónov ľudí vyvraždili ateistické režimy (Sovietky zväz, Čína, Kambodža atď)

2 1
možnosti
KT

90% nejtěžších zločinů bylo spácháno do tří dnů po požití chleba.

0 1
možnosti
Foto

J43i19ř16í 35K46i72n13d25l

23. 12. 2018 14:28

To, když tvrdím, že nikdo na neprokázal evoluční teorii, ještě neznamená, že jsem kreacionista a věřící. Víra v evoluci je stejné náboženství jako víra v Boha.

1 2
možnosti

Pokud říkáte, že nikdo neprokázal evoluční teorii, tak:

1) Prokazujete svou neznalost.

2) Nemusí to automaticky znamenat, že jste kreacionista. Viz 1).

3) Vy však kreacionista jste, však to v diskuzích často dáváte najevo.

A vám pro zopakování:

1) Evoluce je prokázaný jev.

2) Evoluční teorie je soubor hypotéz, které mechanismus tohoto jevu popisují. Teorie se může měnit nebo být nahrazena jinou. Evoluční teorii zatím ovšem nikdo nevyvrátil, naopak je stále přesvědčivěji potvrzována.

3) Evoluční biologie zkoumá průběh evoluce, k tomu formuluje i evoluční teorii.

0 1
možnosti
Foto

Morálkou není dodržování Mojžíšova Desatera, nebo Mohamedova Koránu.

V každé kultuře to je souhrn pravidel společenského jednání, který se mění s vývojem lidské společnosti a je jí většinově přijímán.

Doporučuji přečtení mého eseje "Příspěvek k zoologii člověka" na mé webové adrese trinkewitz.cz

0 0
možnosti

Paráda. Jenom podotknu, že ten, kdo narazil letadlem do mrakodrapů, určitě nebyl ateista. Tady se autor původního článku střelil do vlastní nohy.

5 1
možnosti
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik