Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.
Foto

Laikové neví o vesmíru z vlastní zkušenosti nic. Jsou odkázáni jen na tvrzení tzv. odborníků. A ti mají vlastní zájmy a agendy, jak jejich výzkum a vědomosti vykrašlovat až do nekonečna. Ano radiometrie je nespolehlivá, a kdybyste si dal námahu, tak byste si vyhledal všechny konkrétní příklady, kdy to bylo prokázáno. Termodynamické zákony a všude kolem stoupající entropie (tzn. stárnutí nikdo a nic neuteče) mluví jednoznačně proti evoluci (stárnutí nerodí nový život a druhy), tak je to i z náhodnými mutacemi, které jsou ve všech případech letální. V medicíně existuje jen snad jedna nebo dvě výjimky, ale i ty se nedají uvést jako příčina vývinu obrovského množství samostatných druhů. Známé a popsané uhelné sedimenty mluví proti milionům let jejich vzniku. Tak se dá argumentovat velice dlouho. Ale s vámi to nemá cenu, protože vy kloužete jen po povrchu. Jste tzv. zaujatý proti kreacionizmu, tzn. proti zdravému rozumu.

0 0
možnosti
KT

Věru nechtěl bych být vaším pacientem.

:-):-):-)

0 0
možnosti
JP

J36o45s27e41f 61P73o45t63r

5. 10. 2018 22:19

Pane Tejkal,

ještě si dovolím odpovědět na vaše níže položené otázky :

"Plyne nemožnost evoluce z termodynamických zákonů?" zde jste se nezeptal správně, správně má být "Plyne nemožnost vzniku života z termodynamických zákonů" Ano je to tak. Druhý termodynamický zákon je o entropii. Ve vesmíru se neustále zvyšuje entropie a snižuje uspořádanost. Vyrovnává se teplota, až vesmír bude teplotně homogenní a tím umře. Život je opakem toho zákona, život zvyšuje uspořádanost a snižuje entropii, a to až do smrti organismu , pak naopak. Ateistický vznik životy skládáním složitějších a složitějších součástí odporuje tomuto zákonu (neříkám, že vylučuje, pouze odporuje).

"Je příběh o Adamovi a Evě autentický nebo se jedná jen o mýtus?"

Pokud byste sledoval vědecká výsledky těchto výzkumů, dozvěděl byste se že " "Všichni lidé, všech 7 miliard jsou potomci 2 prarodičů, Ychromozomálního Adama a Mitochondriální Evy. V době vzniku zakladatelské skupiny oba žili současně, zakladatelská skupina byla velice úzká a mladá" Tato slova v uvozovkách prosím není můj výmysl, pouze cituji vědecké výsledky.

Věda zde opět, stejně jako u vzniku vesmíru, potvrzuje správnost Bible

0 1
možnosti
JP

J39o78s71e69f 22P30o11t69r

5. 10. 2018 18:00

Pane Tejkal,

křesťanství považovalo člověka za nedokonalého, ale co se týká vlastností neměnného tvora. Jediným způsobem jak změnit člověka je jeho výchova. Proto také důraz křesťanských institucí na školy všech stupňů, univerzity.

To trvalo do doby vzniku Darwinovy vývojové teorie. Ta prohlásila člověka za vývojový článek, který lze tvárnit a formovat. Toto učení přes německé filozofy přejalo hnutí později nazývané nacismus s cílem vyšlechtit dokonalou nordickou rasu, která bude vládnout světu. Toto učení založené na Darwinově vývojové teorii si vyžádalo na 70 milionů mrtvých.

Druhým směrem, přes Karla Marxe to byl základní článek marxistické filozofie : Hmota je věčná, nevznikla, ani nezanikne, jedním z jejích atributů je vývoj a to vývoj k dokonalejšímu. Marxisté tak chtěli vytvořit dokonalého,bez kazu a bázně sovětského člověka - komunistu Toto učení založené na vývoji z Darwinovy vývojové teorie si vyžádalo podle historiků na 100 milionů mrtvých.

Právě věda zjistila, že lidský rod, všech 7 miliard lidí jsou geneticky homogenní, nejsou žádné rozdíly, kromě kulturních. To jasně svědčí, že v lidském rodě neexistovala a neexistuje evoluce. Jinak by nějaká skupina lidí, kmen, nebo národ měl nějaké odlišné znaky. Nic takového věda neprokázala. Pokud je zde nějaký vývoj, pak je to na způsob zapnutí modulů, kdy najednou se nová vlastnost objeví u všech lidí. Mluví se o schopnosti řeči, která se měla objevit před 90 tisíci lety, o umění před 40 tisíci lety. A to je na hory vzdálené náhodné genetické mutaci, která může vzniknout pouze u jednoho tvora, jak to formuloval Darwin.

0 1
možnosti
LB

Ach Bože, kde začít? Tak jen heslovitě:

1. Je svinstvo vinit Darwinovu teorii z nacistických či komunistických zel. Některé její části vytržené z kontextu byly opravdu nacisty zneužity. Jinak pochopitelně snahu o jednu či druhou "čistou rasu" lze vystopovat hluboko do historie lidského rodu. Genocidu kmenů i celých národů člověk činil tisíce let dříve, než se Darwin vůbec narodil.

2. Výjimečná homogenita lidského rodu je z genetického hlediska vystopovatelná k tomu, že lidstvu na samém jeho úsvitu hrozilo naprosté vymření - velice pravděpodobně na tom měla zásluhu změna klimatu a tedy prostředí, ve kterém našem předci žili. Odhaduje se, že základ ke vší dnešní genetické variabilitě lidstva činil v nejkritičtější době jednotek tisíců lidských jedinců či ještě méně. Pochopitelně se vždy jedná o homogenitu relativní. Jak lze i na vnější fyziologii lidí pozorovat, jsme kus od kusu odlišní. Vy jste to snad nepozoroval? Vaše tvrzení o neexistenci odlišných znaků u různých skupin lidí je blábol zjevný malému dítěti a pochopitelně vědecky popřený.

Se šimpanzem máme společných cca. 98,5% genů. A přesto se naše vývojové cesty rozešly už před šesti miliony let. Evoluce pracuje nevyzpytatelně, a je rozprostřena na obrovské časové úseky. Snad právě tato její vlastnost vede mnohé lidi k jejímu odmítání. Nejsou prostě schopni z úzké osobní zkušenosti něčemu takovému uvěřit.

2 0
možnosti
MS

Kreacionismus.cz propaguje kreacionismus mladé Země - vznik Vesmíru a Země před pár tisíci let, zpochybňuje datování geologických a paleontologických nálezů atd., a proti tomu se pan Tejkal právem vymezuje. Poslední dobou ovšem opomíjí toto upřesnění sdělit, což považuji za chybu.

0 0
možnosti
KT

Píšu o kreacionismus.cz, tím je to dáno. Ale námitku přijímám. Vymezuji se proti popíračům vědy, to nemusí být jen kreacionisté mladé Země. Na druhé straně víra ve stvoření, která nemá ambice strkat nos do vědy, mi někdy může být dokonce sympatická.

1 0
možnosti
Foto

Z mých celoživotních lékařských, lidských, a i křesťanských zkušeností musím usoudit, že je kreacionismus, tak jak jej jeho propagátoři, mezi kterými je i spousta vědců erudovaných na poli biologie, genetiky, geologie, a i různých fyzikálních věd, asi nejblíže k pochopení oné velké záhady existence světa a života. Takzvané výdobytky vědy, hlavně v medicíně, o kterých mám trochu ponětí, jen tuto těžko pro člověka pochopitelnou záhadnost života potvrzují. Jen povrchní laičtí, vědečtí entuziasti, šmahem, bez jejich zkoumání, popírající jisté morální pravdy a z toho plynoucí následky, mohou naivně věřit, že věda může vyřešit všechny problémy člověka, kterým je na této zemi progresivně vystaven. Kreacionismus byl vyvinut hlavně v USA, kde je spousta velice o těchto záhadách informovaných lidí, kdežto v Česku je vše k dispozici jen z druhé ruky. K tomu přijde jako přitěžující okolnost fakt, že zde již po víc, než půl století trvá vymývání mozků tzv. progresivními levicovými ideami marxismu, leninismu, stalinismu, a nyní bohužel i neomarxismu. Všechny tyto teorie ale dějinně selhaly, a ještě víc selžou, až dojde konečně k úplné katastrofě. V nich je totiž nepředstavitelně rafinovaně zakódována lidstvu nepřátelská (jako na mnoho tahů v šachu do budoucnosti, takže se to nedá ani identifikovat) mapa vedoucí k předeslanému cíli.

4 2
možnosti
LB

Mormoni v Utahu mají statistickou většinu populace. Přesto se samozřejmě obyvatelstvo Utahu řídí povětšinou stejnými zvyklostmi, jako v těch nejateističtějších oblastech USA. Když jsem si přečetl náboženskou mystiku Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, došel jsem k přesvědčení, že průměrné dvanáctileté dítě této snůšce blábolů věřit nebude. Nicméně členy tohoto společenství jsou mnohé osobnosti vynikající v těch nejexaktnějších oborech lidské činnosti - slovutní technici i lékaři. Takže asi tak, pane doktore.

0 0
možnosti
Foto

To, že někdo pochybuje o evoluční teorii, kterou nikdo zatím neprokázal, ještě neznamená, že věří v Boha. Vesmír vznikl z atomu velikosti grepu. Kde se vzal a kdo jej uvedl k tomu, že došlo k výbuchu a vznikl vesmír, který se rozpíná a rozpíná se podle posledních výzkumů stále. Kdo to rozpínání uvádí v pohyb se neví a vědci astronomové to nazývají tajemnou sílou. Většina astronomů a i Grygar věří, že vše co ve vesmíru děje a co sledují není, věcí náhody. To, co dnes sleduje na obloze už tam není. Sledujeme děje staré 13, 8 miliardami let.

1 0
možnosti
LB

1. Kreacionisté svoji víru v Boha nedokládají slovy, nýbrž způsobem svých úvah a argumentace. Víra v Boha přitom není v rozporu s neodarwinismem. Víra profesora matematiky v to, že má právě dnes svůj šťastný den není v rozporu s tím, že právě jde ze své přednášky o statistických metodách.

2. Víra v to, že se nic neděje náhodou, je v mnoha smyslech shodná s přesvědčením, že se tak neděje podloženému exaktní vědou.

3. Neodarwinismus nemá matematicky přesnou odpověď na každou mikrosekundu vývoje života. Ale s nikdy nevyvrácenou pravidelností ty mezery doplňuje, zejména na základě studia fosilního záznamu. Neodarwinismus není zjevením, konečné a detailní pravdy. Je však zatraceně vytrvalým fundamentem, na kterém se stále staví. Je lešením kolem budovy, do které postupně přidává další cihly a tím se zjevuje konečný tvar budovy. A to je princip vědy: Není-li předchozí teorie vyvrácena, zůstává v platnosti. Principem kreacionismu je naopak vybrat jednu konkrétní cihlu z budovy a na základě ní zpochybnit integritu celé stavby. Není to princip vědecký, nicméně kdo chce, nechť se mu věnuje.

4. Abych to odlehčil: Ze Stopařova průvodce po galaxii víme, že vesmír pochopitelně nevznikl z atomu velikosti grepu. Vysmrkla jej z nosu bytost zvaná Velký zelený Křečkopažout a následovníci této víry žijí v neustálém strachu z něčeho, co nazývají příchodem Velkého bílého kapesníku.

0 0
možnosti
LB

1. Kreacionismus je neurčitý kompilát myšlenek vycházejících z jednoduché úvahy o Božím plánu a jeho realizaci Bohem či jinou entitou, kterou k tomu Bůh určil a formami, které Bůh vybral.

2. Existuje nekonečně mnoho stupňů kreacionismu. Jsou i takové, které nepovažují například fosilní záznam vývoje života za falzifikáty z podstaty, nicméně stále je dle nich základem vývoje života onen Boží plán, který vývoj života na jeho rozcestích alespoň vhodně nasměroval. Zde je vhodné připomenout složité vypořádávání se s oddělením kreacionismu a tzv. antropického principu. Je to obecnější problematika oddělení směrů úvah teologických, filozofických a exaktně vědeckých.

3. Není důvod, aby byl kreacionismus vyučován souběžně s neodarwinismem. Naše společnost už dávno přijala princip, na kterém se dětem ve školách zprostředkovává poznání vycházející z exaktní vědy. Děláme to z praktického hlediska: Takové poznání nese praktické výsledky.

4. Není důvod kreacionismus nějak militantně napadat, pokud se jeho propagátoři nesnaží uvést ho do školních osnov. Tento důvod není proto, protože jako společnost věříme ve svobodnou vůli a také proto, že ti nejlepší vědci, teologové, filozofové byli a jsou svobodymilovní a pokorní. Za nesprávný názor nebudeme už nikoho upalovat. Ani kreacionistu.

5. Vědecké poznání se prosadilo svými výsledky. Tudíž nevěříme, nýbrž víme, že se prosadí znovu. Tudíž nemá smysl proti kreacionismu přehnaně bojovat.

4 0
možnosti
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik