Jaromíra Vítková

Senátorka za obvod č. 49 Blansko. V Senátu jsem zařazena do Klubu KDU-ČSL, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Podvýboru pro sport. Jsem členkou volební komise a stálou ověřovatelkou Senátu. Moje témata jsou: doprava, zejména D43, školství, nyní zejména řemeslné obory, životní prostředí, cestovní ruch, památky, neziskové organizace a další.
  • Počet článků 92
  • Celková karma 6,64
  • Průměrná čtenost 230x

Seznam rubrik

Jaromíra Vítková

Zajistili jsme výlet pro děti z Jižní Moravy

Tornádo na Jižní Moravě srovnalo se zemí části několika vesnic, zničilo domy, auta, vyvracelo stromy. Lidé bez střechy nad hlavou doslova bojovali o život. Některé rodiny budou ještě dlouho potřebovat přechodné ubytování a pomoc.

14.7.2021 v 18:31 | Karma: 9,01 | Přečteno: 169x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Boj s kůrovcem nekončí a je třeba podpořit vlastníky lesů

I přes chladnější a deštivější období je situace v lesích velmi závažná. Kůrovcová kalamita pokračuje, množství kůrovců je v lesích stálé extrémní.

11.6.2021 v 8:09 | Karma: 7,30 | Přečteno: 137x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Dobrá zpráva pro řidiče, kteří jezdí z Boskovicka a ze Svitav do Brna a zpět

Nová okružní křižovatka u Sebranic: stavba bude zahájena na podzim roku 2022 a v roce 2023 by měla být uvedena do provozu.

11.5.2021 v 8:08 | Karma: 7,23 | Přečteno: 241x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Špatný mobilní signál nedovolí občanům dokončit registraci k očkování

Pokud žijete v obci, kde je hodně špatný mobilní signál, registraci k očkování nedokončíte. Registraci je potřeba potvrdit SMSkou, kde Vám přijde PIN. A co občané, kteří bydlí v obcích, kde signál?

7.5.2021 v 14:33 | Karma: 7,56 | Přečteno: 231x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Nekonečný souboj silnice 43 pokračuje

Centrální komise MD v minulém týdnu schválila TES „I/43 Svitávka - Staré Město“. Bohužel, nepochopitelně se střídavým 3pruhem. Budu se snažit prosadit řešení 4pruhové. Svoláváme s městem Boskovice Svazek R43.

6.5.2021 v 10:30 | Karma: 10,15 | Přečteno: 277x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Dětské skupiny X jesle

Novela zákona o dětských skupinách je v Poslanecké sněmovně již od července 2020, ale třetí čtení stále neproběhlo. Dětské skupiny tak nyní žijí ve velké nejistotě a také rodiče neví, kam budou moci své děti umístit.

4.5.2021 v 8:13 | Karma: 4,23 | Přečteno: 121x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Místní akční skupiny a nové programovací období

Základním cílem místních akčních skupin je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

28.4.2021 v 12:14 | Karma: 4,66 | Přečteno: 221x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Předškolní dítě v mateřské škole X předškolní dítě v dětské skupině

Předškolák v MŠ je jiné dítě, jako předškolák v dětské skupině? Nechápu, proč nemohou být dětské skupiny, lesní školky ap.pro předškolní děti otevřeny stejně jako mateřské školy.

9.4.2021 v 16:57 | Karma: 9,35 | Přečteno: 245x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Roušky a testování v MŠ

Není snadné dohlédnout, aby si děti roušky nevyměnily. I další hygienická opatření jsou složitá, protože děti si roušku olizují, některé je na obličeji nesnesou a neumí je správně nasadit.

1.4.2021 v 11:38 | Karma: 8,78 | Přečteno: 264x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Epidemiologická situace ve školách

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům ve školství. Velmi oceňuji jejich nasazení, a proto jsem se ráda připojila na schůzi Senátu k usnesení - společnému poděkování.

23.3.2021 v 11:54 | Karma: 6,70 | Přečteno: 207x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Senát označil Petici pro přijetí Zahrádkářského zákona jako důvodnou

Petice na podporu Zahrádkářského zákona byla Senátem projednána a označena jako důvodná. Zákon se však vrací do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy.

18.3.2021 v 16:33 | Karma: 7,25 | Přečteno: 240x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Mateřské školy potřebují jasný plán pro návrat dětí

Považuji za nezbytné, aby mělo MŠMT připraven plán pro návrat dětí do mateřských škol. A to jak po stránce jednoznačně definovaných technickoorganizačních opatření, tak po stránce personální, materiální a finanční.

9.3.2021 v 14:55 | Karma: 7,50 | Přečteno: 505x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Dopady pandemie COVID-19 na mateřské školy

V září 2020 byla nákaza COVID-19 spíše výjimečná ve všech typech mateřských škol. Pouze 3 % mateřských škol bylo úplně zavřených. V říjnu 2020 již bylo promořených 52 % mateřských škol, přičemž 24 % MŠ bylo úplně zavřeno.

22.2.2021 v 13:01 | Karma: 7,64 | Přečteno: 244x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Situace v Národní sportovní agentuře je vážná

Senát v roce 2019 odmítl zřízení Národní sportovní agentury, vadilo nám právě to, že předseda má velké kompetence. Byli jsme sněmovnou přehlasováni a dnes vidím, jak velký je to problém.

17.2.2021 v 12:42 | Karma: 16,76 | Přečteno: 372x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Propojení senátních aktivit v obvodu Blansko

Snažím se veškeré aktivity propojovat v rámci Senátu a senátního obvodu Blansko tak, aby to bylo efektivní a mělo příznivý dopad nejen na samotné občany, obce, ale i neziskové organizace a podniky.

25.1.2021 v 14:30 | Karma: 5,25 | Přečteno: 145x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Dětským skupinám chceme pomoci

Avizovaná novela zákona o dětských skupinách je již v Poslanecké sněmovně a ve čtvrtek 17. prosince proběhlo první čtení.? Dětským skupinám se věnuji již delší dobu a podporuji jejich fungování.

21.12.2020 v 10:31 | Karma: 3,16 | Přečteno: 140x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Věřící si zaslouží pozornost stejně jako ostatní veřejnost

Věřící v této době zažívají velké nejistoty stejně jako každý jiný. Nevědí, zda budou moci přijít na bohoslužbu, zda tam pro ně bude místo.

18.12.2020 v 17:34 | Karma: 12,33 | Přečteno: 220x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Situace v amatérském sportu je neúnosná

V souvislosti s tíživou epidemiologickou situací je ohrožena oblast sportu. Podvýbor pro sport v Senátu, kde jsem členkou, tuto situaci projednal a přijal usnesení, kde požaduje zpracování pravidel pro amatérské sportování.

17.12.2020 v 7:14 | Karma: 9,55 | Přečteno: 284x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Střediska volného času v ohrožení

Návrh novely vyhlášky o krajských normativech by měl omezit fungování středisek volného času na činnost pouze ve dnech školního vyučování.

13.11.2020 v 12:58 | Karma: 5,10 | Přečteno: 165x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Problémy fungování mateřských škol v době pandemie

V době pandemie koronaviru většina mateřských škol zůstala otevřených. Počítá se s nimi jako vždy, ale i na ně dopadají problémy v těchto nestandardních situacích.

11.11.2020 v 18:46 | Karma: 5,24 | Přečteno: 183x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Projednávání projektové dokumentace na střední úsek silnice 43 se starosty bylo zahájeno

V pátek 25. září proběhlo jednání k dokumentaci DÚR stavby I/43 v úseku Bořitov-Svitávka s dotčenými obcemi a krajem v projektové kanceláři. Starostové byli seznámeni s obsahem stavby.

28.9.2020 v 15:49 | Karma: 5,93 | Přečteno: 148x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Nastavíme v ČR funkční systém předškolní péče a vzdělávání?

Vždy jsem brala dětské skupiny jako doplněk k mateřským školám a ne jako konkurenci. Na řadě míst společně tyto instituce spolupracují. Samozřejmě existují různé možnosti dle lokalit.

7.9.2020 v 8:56 | Karma: 3,75 | Přečteno: 120x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Distanční výuka na školách, technické vybavení i pro mateřské školy a víceletá gymnázia

V souvislosti s aktuální změnou školského zákona se schvaluje i navýšení finančních prostředků na pořízení technického vybavení základních škol. Aby se nezapomnělo i na MŠ a víceletá gymnázia jsem upozornila na plénu v Senátu.

21.8.2020 v 9:09 | Karma: 5,45 | Přečteno: 195x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Vzdělávání a péče o děti v předškolním věku

Předškolní vzdělávání má velký význam pro celkový rozvoj dítěte. V tomto období se dítě vyvíjí a nejrychleji učí. Je proto velmi důležité zkvalitňovat podmínky nejen pro děti, ale také pro učitele.

22.7.2020 v 13:23 | Karma: 5,45 | Přečteno: 209x | Politická aréna - pro politiky

Jaromíra Vítková

Školský zákon v Senátu

V Senátu se projednával „školský zákon“, jehož hlavní změnu tvoří úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky.

10.6.2020 v 20:09 | Karma: 6,01 | Přečteno: 234x | Politická aréna - pro politiky