Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Vejce mají překvapivou dohru u soudu!

To, co vypadalo ještě před rokem jako studentská legrace nebo prostě jen svérázné a ne zrovna šťastné vyjádření nesouhlasu s politikou Jiřího Paroubka, stojí dnes před Nejvyšším soudem. V těchto horkých červnových dnech počínajícího léta 2010 můžeme být svědky vyvrcholení tzv. velkého vajíčkového procesu, ve kterém je souzeno celkem dvanáct, vesměs mladých nešťastníků, kteří se loni aktivně s vejci v rukou zúčastnili vajíčkového týdne před volbami do EP na mítincích ČSSD.

"Psum psí smrt!" Prokurátor Judr. Hurválek cte svou záverecnou rec ve vajíckovém procesu.Foto: Autor nezjišten, s velkou pravdepodobnosti je clenem KSC

 

Z procesu, ze kterého, údajně kvůli vlastní ochraně obžalovaných před hněvem pracujících, byla vyloučena veřejnost i média, se nám povedlo z přísně chráněného objektu Nejvyššího soudu tajně vynést část audio-záznamu ze závěru celého soudního řízení. Protože máme pochybnosti o spravedlnosti procesu, rozhodli jsme se část autentického záznamu ze závěrečného dne jednání zde zveřejnit:

 

Prokurátor Judr. Josef Hurválek (dále jen P):

Pane obžalovaný, na začátku jste ve výpovědích tvrdil, že jste nebyl k vajíčkovým útokům nikým nabádán a že jste nebyl nikým organizován, nyní nám ale tvrdíte něco jiného, můžete tomuto soudu tento rozpor nějak vysvětlit?

 

Obžalovaný Matyáš Frost (dále jen O):

Ano pane prokurátore, byl jsem bohužel přesvědčen, že zapíráním a banalizováním mé činnosti se mi podaří vyšetřovatele zmást a tak se uchránit před vysokým trestem.

P: Ano, jinými slovy jste si myslel, že se na to nepřijde, viďte. Ale to jste se pořádně zmýlil pane obžalovaný, co?

O: Ano, myslel jsem, že v nejhorším případě se to bude brát jako mladická recese.

P: Takže recese, pane obžalovaný, vy nazýváte fyzický útok, v podstatě pokus o atentát recesí?!!

O: Nikoliv pane prokurátore, to nebylo myšleno jako atentát, vždyť vajíčkem…

P: Mlčte, nemáte slovo, ano atentát je to správné slovo! Nejprve vejce, pak kameny a nakonec granáty, to byly vaše plány! Pane obžalovaný! To nemůžete popřít!

O: Ano pane prokurátore, říkali jsme si, že vejci to začneme jako nevinnou hru, tím strhneme k sobě další a pak bychom mohli…

P: Ano, dál už to známe. Povězte nám, kdo vám pomohl vaši ilegální organizaci založit? Byl to bývalý ministr Langer?! Odpovězte!

O: To nevím pane prokurátore, takové vědomosti jsem neměl, byl jsem jen obyčejný pěšák dá se říci…, pan Dalík nám žádné další...

P: Ahá! Takže pan Dalíííík! Tak to nám stačí pane obžalovaný,  to více vědět nepotřebujeme. Pane předsedo, i malé dítě v této zemi ví, že v čem má prsty pan Dalík, tak v tom je špinavost pánů Topolánka a Langera! A pan obžalovaný netušil! Netušil, že Langer je hlavou celé teroristické skupiny! Tak teď to víte, pane obžalovaný. A kdyby nebyl pan Langer zbabělec, a se svými kumpány, těsně po vítězství sociální demokracie a všech poctivě pracujících ve Velkém Listopadu 2009, zbaběle neuprchl za hranice, seděl by nyní tady s vámi na lavici obžalovaných.

O: Ano pane prokurátore, teď už to vím, že jsem naletěl. Že za tím stál sám Ivan Langer a jeho lidé. Nevím jak si své počínání vysvětlit, snad mladická nerozvážnost….

 

P: Tak mladická nerozvážnost! Vy se opovážíte nazvat organizovaný pokus násilné likvidace vedení naší…., teda České sociální demokracie mladickou nerozvážností?!!! To chcete, abychom vám tohle věřili?!

O: Né, my zpočátku opravdu mysleli, že půjde jen o vejce na Paroubkově obl…

P: Cožééé? Co jste to říkal?

O: Promiňte, pane prokurátore, na tváři pana předsedy.

 

P: Dobře pane obžalovaný, já se vás zeptám jinak, vy jste mladý člověk, pamatujete si ještě ten půlmilión nezaměstnaných? Půl miliónu nezaměstnaných ani ne před rokem? Pod vládou Topolánka, Langera, Julínka  a dalších záškodníků a zrádců naší republiky?

O: Ano, pamatuji pane prokurátore.

P: A kolik je nezaměstnaných nyní pane obžalovaný? Stačí, když nám to řeknete přibližně.

O: Žádný, pane prokurátore, přibližně… myslím tedy žádný.

(Poznámka: Připomínám čtenářům jen, že od 1.3.2010 byl sněmovnou jednotně schválen zákon o plné zaměstnanosti, kdy se zavádí povinnost zaměstnání pro všechny a obnovuje se trestný čin příživnictví pro ty, co se práci úmyslně vyhýbají.)

 

P: No vidíte, za necelý rok jsme snížili nezaměstnanost na nulu! Za necelý rok! A vy chcete, aby se k nám zločinecký Topolánkův režim zase vrátil? Aby statisíce nezaměstnaných opět dřeli bídu a byli vykořisťováni všemi těmi Bakaly, Babišy, Tykači a já nevím, jak se všichni jmenují, to chcete??!!

O: Ne, nechci pane prokurátore.

P: Tak proč jste se spojil se zločinnou zakázanou ODS?

O: Tehdy ale přece ještě zakázána nebyla….

P: Ano, nebyla, ale každý, alespoň minimálně inteligentní člověk, musel jejich zločinnost prohlédnout. Říká vám něco Kubiceho zpráva pane obžalovaný? Slyšel jste o ní někdy?

O: Slyšel pane prokurátore. Dnes už si uvědomuji úplně, že má spolupráce s ODS…

P: Se zločinnou ODS! pane obžalovaný, zločinnou ODS!

O: Ano, pane prokurátore, se zločinnou ODS, jsem chtěl říci.

 

P: Vidíte, ještě se vás zeptám pane obžalovaný, kolik vám to vynášelo?

O: Co jako máte na mysli pane prokurátore?

P: Všechno pane obžalovaný, vy moc dobře víte, co mám na mysli. Výroba plakátů, převleky za Marťany, distribuce vajec na mítincích, shánění kumpánů na „face“ buku“.

O: Na fejsbuku.

P: Cože??!

O: Na „fejsbuku“ se to čte pane pane prokurátore, ne na "face" buku.

 

Předsedající soudce (dále jen PS):

Pane obžalovaný, to je zesměšňování prokurátora, uvědomujete si…. uvědomujete si, jak si tím přitěžujete?

O: Promiňte vážený soude, promiňte pane prokurátore, nechtěl jsem vás urazit, jen jsem chtěl upozornit na správnou výslovnost toho slova "facebook", nic více.

P: Dobře, tak jste nás poučil, tak nás ještě poučte pane obžalovaný, kolik ta vaše špinavá práce takříkajíc hodila? Kolik vám Langer a spol. platili?

O: Opravdu nevím pane prokurátore, od koho byly peníze, které jsem…

P: Nevíte!!?

O: Promiňte, pánové vyšetřovatelé mě už informovali, teď už vím, že byly od pana Langera. No, přiznávám, že jsme dostávali automaticky stovku za každého mladého, který se přidal k naši výzvě na facebooku.

 

P: Takže 100 korun za každého! Jestli dobře počítám, tak za 52.000 lidí to bylo více než 5 miliónů korun! Vidíte a teď kvůli těmto špinavým penězům stojíte před tímto soudem za velezradu a hrozí vám výjimečný trest. Stálo vám to za to pane obžalovaný? A to ještě máte velké štěstí, že v době páchání vaší podvratné činnosti ještě neplatil znovu obnovený trest smrti. Nemám dalších otázek pane předsedající.

PS: Dobrá, pane obžalovaný, chcete ještě závěrem říci tomuto soudu něco na svou obhajobu?

O: Ano, pane předsedo. Chtěl bych na závěr říci, že … že, po dobu svého pobytu ve vazbě jsem měl čas dlouho přemýšlet a došel jsem k názoru, že celý můj dosavadní život, byl jeden velký omyl. Že všeho, co jsem prováděl a chystal proti straně České sociálně demokratické, hluboce lituji. Budu velmi vděčný tomuto soudu, když vezme v úvahu můj mladý věk a nezraloast, která byla zřejmě příčinou toho, že jsem byl pod velmi silným a neblahým vlivem spoluobžalovaných.

Přiznávám se plně ke všem obviněním v celém rozsahu, vážený pane předsedající soudce, pane prokurátore, vážení soudci. Přiznávám se ke spolčování s organizovanou teroristickou skupinou, jež měla v plánu vykonat řadu teroristických činů proti sociální demokracii včetně přípravy zločinu nejvyššího. Plně se k těmto činům doznávám a jsem si vědom, že za tuto činnost mě stihne spravedlivý trest. Zároveň chci říci, že po dobu mé vazby bylo se mnou nakládáno velmi slušně a korektně.

Prosím o spravedlivé posouzení mé podvratné činnosti, prosím, aby tento vážený soud pokud možno přihlédnul k mému nízkému věku, k mému plnému doznání a k mé hluboké lítosti nad mými činy. Věřím, že soud bude maximálně shovívavý a zároveň spravedlivý.

 

PS: Dobře, pane obžalovaný, soud k tomu jistě přihlédne. Pane prokurátore, vy máte zájem ještě něco závěrem říci?

P: Ano pane předsedající, chtěl bych, ještě, než vyřknete svůj spravedlivý rozsudek, na závěr říci pár slov:

Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci svobodné sociálně demokratické republiky!

 

PS: Děkuji doktoru Hurválkovi a toto líčení končím. Rozsudek nad celou spikleneckou skupinou bude vynesen zítra v 8:00 ráno.

 

Zítřejším rozsudkem, vážení čtenáři, celý proces skončí. Připomínám, že rozsudek nad tzv. vajíčkovým spikleneckým centrem očekává nedočkavě celá země. Bylo sepsáno tisíce petic a výzev podepsaných statisíci obyčejných lidí a požadujících trest nejtvrdší – trest smrti!

„Psům psí smrt!“ končila jednotně tato prohlášení. A to přesto, že obžalovaným hrozí maximálně doživotí, neboť v době páchání jejich zločinů ještě trest smrti znovu neplatil.

Proti rozsudku už není žádného odvolání, odsouzení mají jedinou možnost – požádat o zmírnění trestu nebo o milost prezidenta republiky Jiřího Paroubka.

Jak ten se rozhodne? O tom se dnes neodváží spekulovat asi nikdo.

Článek byl zveřejněn se souhlasem autora i na internetovém deníku Neviditelný pes.

Autor: Georgis Fasulis | úterý 9.6.2009 7:33 | karma článku: 46,43 | přečteno: 14368x
  • Další články autora

Georgis Fasulis

Na Valašském Hrbu jsem chybět nesměl ani letos!

Na Valašském Hrbu jsem nechyběl od jeho prvního ročníku, vždy jsem absolvoval nejdelší 55 km trasu a logicky jsme nechtěl chybět ani na jeho 5. ročníku! Ale....

28.5.2017 v 15:47 | Karma: 16,45 | Přečteno: 988x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Běžel jsem Legendu - Jesenický maraton

Sportovní nadšenci z klubu 3THX ve spolupráci s Báječnými ženami v běhu organizují již 3. rokem dva nádherné horské běhy, květnový Valašský Hrb a srpnový Jesenický maraton, známý taktéž pod zkratkou YES.

21.8.2016 v 16:34 | Karma: 21,68 | Přečteno: 1261x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Dal jsem letošní Pražskou stovku, konečně!

„Chceš-li něco vyhrát, běhej stovku, chceš-li něco zažít, běhej maraton,“ řekl kdysi Emil Zátopek a já si dovolím doplnit: a chceš-li zážitek, na který jen tak nezapomeneš, přihlaš se na Olafovu Pražskou stovku!

8.12.2015 v 22:39 | Karma: 19,32 | Přečteno: 965x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Jesenický Maraton 2015 - nejkrásnější horský maraton

V sobotu 22.8.2015 jsem absolvoval již podruhé nádherný Jesenický maraton. Je to podle mne ten nejhezčí horský maraton u nás. Trasa totiž vede po téměř celém hřebenu Hrubého Jeseníku.

23.8.2015 v 18:30 | Karma: 16,94 | Přečteno: 1048x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Valašský Hrb 2015 aneb jak jsem odolal Sirénám a závod dokončil

Když jsem zde loni sepisoval report z Valašského Hrbu 2014, napsal jsem v závěru, že zkusím příští rok stihnout vyhlášení vítězů, které bylo vždy hodinu před limitem na nejdelší trať.

31.5.2015 v 20:22 | Karma: 15,78 | Přečteno: 1208x | Diskuse| Sport
  • Nejčtenější

Čechy zasáhly extrémní bouřky, padaly obří kroupy. Hasiči měli stovky výjezdů

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  22:58

Přes Česko prošly velmi extrémní bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a krupobití....

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  18:16

Chorvatská policie propustila Čecha vyšetřovaného kvůli výbuchu u města Obrovac, při němž zemřelo...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

SPD dochází dech, hodnotí sociolog průzkumy. Těží z toho hlavně komunisté

24. června 2024  17:29

Podle posledního průzkumu agentury STEM by KSČM překonala pětiprocentní hranici a dostala by se tak...

Kolemjdoucí našla u Hořovic vážně pobodaného muže, policie prohledává okolí

24. června 2024  17:16

Těžce pořezaného a pobodaného muže našla dnes odpoledne náhodná kolemjdoucí v lesní aleji u Hořovic...

V pražské nádrži Kotlářka se našla mrtvola, okolnosti zjišťují kriminalisté

24. června 2024  16:59

Kriminalisté od odpoledne vyšetřují nález mrtvoly v retenční nádrži na pražské Kotlářce. Podle...

Argentinský prezident Milei jednal s Fialou. Po přednášce se setká s Pavlem

24. června 2024  14:59,  aktualizováno  16:45

Česko v pondělí navštívil zhruba půl roku po svém zvolení do funkce argentinský prezident Javier...

  • Počet článků 134
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 6225x
Kdo jsem? Jsem jedna desetimilióntina této země - nic více, ale ani nic méně.