Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Vejce mají překvapivou dohru u soudu!

To, co vypadalo ještě před rokem jako studentská legrace nebo prostě jen svérázné a ne zrovna šťastné vyjádření nesouhlasu s politikou Jiřího Paroubka, stojí dnes před Nejvyšším soudem. V těchto horkých červnových dnech počínajícího léta 2010 můžeme být svědky vyvrcholení tzv. velkého vajíčkového procesu, ve kterém je souzeno celkem dvanáct, vesměs mladých nešťastníků, kteří se loni aktivně s vejci v rukou zúčastnili vajíčkového týdne před volbami do EP na mítincích ČSSD.

"Psum psí smrt!" Prokurátor Judr. Hurválek cte svou záverecnou rec ve vajíckovém procesu.Foto: Autor nezjišten, s velkou pravdepodobnosti je clenem KSC

 

Z procesu, ze kterého, údajně kvůli vlastní ochraně obžalovaných před hněvem pracujících, byla vyloučena veřejnost i média, se nám povedlo z přísně chráněného objektu Nejvyššího soudu tajně vynést část audio-záznamu ze závěru celého soudního řízení. Protože máme pochybnosti o spravedlnosti procesu, rozhodli jsme se část autentického záznamu ze závěrečného dne jednání zde zveřejnit:

 

Prokurátor Judr. Josef Hurválek (dále jen P):

Pane obžalovaný, na začátku jste ve výpovědích tvrdil, že jste nebyl k vajíčkovým útokům nikým nabádán a že jste nebyl nikým organizován, nyní nám ale tvrdíte něco jiného, můžete tomuto soudu tento rozpor nějak vysvětlit?

 

Obžalovaný Matyáš Frost (dále jen O):

Ano pane prokurátore, byl jsem bohužel přesvědčen, že zapíráním a banalizováním mé činnosti se mi podaří vyšetřovatele zmást a tak se uchránit před vysokým trestem.

P: Ano, jinými slovy jste si myslel, že se na to nepřijde, viďte. Ale to jste se pořádně zmýlil pane obžalovaný, co?

O: Ano, myslel jsem, že v nejhorším případě se to bude brát jako mladická recese.

P: Takže recese, pane obžalovaný, vy nazýváte fyzický útok, v podstatě pokus o atentát recesí?!!

O: Nikoliv pane prokurátore, to nebylo myšleno jako atentát, vždyť vajíčkem…

P: Mlčte, nemáte slovo, ano atentát je to správné slovo! Nejprve vejce, pak kameny a nakonec granáty, to byly vaše plány! Pane obžalovaný! To nemůžete popřít!

O: Ano pane prokurátore, říkali jsme si, že vejci to začneme jako nevinnou hru, tím strhneme k sobě další a pak bychom mohli…

P: Ano, dál už to známe. Povězte nám, kdo vám pomohl vaši ilegální organizaci založit? Byl to bývalý ministr Langer?! Odpovězte!

O: To nevím pane prokurátore, takové vědomosti jsem neměl, byl jsem jen obyčejný pěšák dá se říci…, pan Dalík nám žádné další...

P: Ahá! Takže pan Dalíííík! Tak to nám stačí pane obžalovaný,  to více vědět nepotřebujeme. Pane předsedo, i malé dítě v této zemi ví, že v čem má prsty pan Dalík, tak v tom je špinavost pánů Topolánka a Langera! A pan obžalovaný netušil! Netušil, že Langer je hlavou celé teroristické skupiny! Tak teď to víte, pane obžalovaný. A kdyby nebyl pan Langer zbabělec, a se svými kumpány, těsně po vítězství sociální demokracie a všech poctivě pracujících ve Velkém Listopadu 2009, zbaběle neuprchl za hranice, seděl by nyní tady s vámi na lavici obžalovaných.

O: Ano pane prokurátore, teď už to vím, že jsem naletěl. Že za tím stál sám Ivan Langer a jeho lidé. Nevím jak si své počínání vysvětlit, snad mladická nerozvážnost….

 

P: Tak mladická nerozvážnost! Vy se opovážíte nazvat organizovaný pokus násilné likvidace vedení naší…., teda České sociální demokracie mladickou nerozvážností?!!! To chcete, abychom vám tohle věřili?!

O: Né, my zpočátku opravdu mysleli, že půjde jen o vejce na Paroubkově obl…

P: Cožééé? Co jste to říkal?

O: Promiňte, pane prokurátore, na tváři pana předsedy.

 

P: Dobře pane obžalovaný, já se vás zeptám jinak, vy jste mladý člověk, pamatujete si ještě ten půlmilión nezaměstnaných? Půl miliónu nezaměstnaných ani ne před rokem? Pod vládou Topolánka, Langera, Julínka  a dalších záškodníků a zrádců naší republiky?

O: Ano, pamatuji pane prokurátore.

P: A kolik je nezaměstnaných nyní pane obžalovaný? Stačí, když nám to řeknete přibližně.

O: Žádný, pane prokurátore, přibližně… myslím tedy žádný.

(Poznámka: Připomínám čtenářům jen, že od 1.3.2010 byl sněmovnou jednotně schválen zákon o plné zaměstnanosti, kdy se zavádí povinnost zaměstnání pro všechny a obnovuje se trestný čin příživnictví pro ty, co se práci úmyslně vyhýbají.)

 

P: No vidíte, za necelý rok jsme snížili nezaměstnanost na nulu! Za necelý rok! A vy chcete, aby se k nám zločinecký Topolánkův režim zase vrátil? Aby statisíce nezaměstnaných opět dřeli bídu a byli vykořisťováni všemi těmi Bakaly, Babišy, Tykači a já nevím, jak se všichni jmenují, to chcete??!!

O: Ne, nechci pane prokurátore.

P: Tak proč jste se spojil se zločinnou zakázanou ODS?

O: Tehdy ale přece ještě zakázána nebyla….

P: Ano, nebyla, ale každý, alespoň minimálně inteligentní člověk, musel jejich zločinnost prohlédnout. Říká vám něco Kubiceho zpráva pane obžalovaný? Slyšel jste o ní někdy?

O: Slyšel pane prokurátore. Dnes už si uvědomuji úplně, že má spolupráce s ODS…

P: Se zločinnou ODS! pane obžalovaný, zločinnou ODS!

O: Ano, pane prokurátore, se zločinnou ODS, jsem chtěl říci.

 

P: Vidíte, ještě se vás zeptám pane obžalovaný, kolik vám to vynášelo?

O: Co jako máte na mysli pane prokurátore?

P: Všechno pane obžalovaný, vy moc dobře víte, co mám na mysli. Výroba plakátů, převleky za Marťany, distribuce vajec na mítincích, shánění kumpánů na „face“ buku“.

O: Na fejsbuku.

P: Cože??!

O: Na „fejsbuku“ se to čte pane pane prokurátore, ne na "face" buku.

 

Předsedající soudce (dále jen PS):

Pane obžalovaný, to je zesměšňování prokurátora, uvědomujete si…. uvědomujete si, jak si tím přitěžujete?

O: Promiňte vážený soude, promiňte pane prokurátore, nechtěl jsem vás urazit, jen jsem chtěl upozornit na správnou výslovnost toho slova "facebook", nic více.

P: Dobře, tak jste nás poučil, tak nás ještě poučte pane obžalovaný, kolik ta vaše špinavá práce takříkajíc hodila? Kolik vám Langer a spol. platili?

O: Opravdu nevím pane prokurátore, od koho byly peníze, které jsem…

P: Nevíte!!?

O: Promiňte, pánové vyšetřovatelé mě už informovali, teď už vím, že byly od pana Langera. No, přiznávám, že jsme dostávali automaticky stovku za každého mladého, který se přidal k naši výzvě na facebooku.

 

P: Takže 100 korun za každého! Jestli dobře počítám, tak za 52.000 lidí to bylo více než 5 miliónů korun! Vidíte a teď kvůli těmto špinavým penězům stojíte před tímto soudem za velezradu a hrozí vám výjimečný trest. Stálo vám to za to pane obžalovaný? A to ještě máte velké štěstí, že v době páchání vaší podvratné činnosti ještě neplatil znovu obnovený trest smrti. Nemám dalších otázek pane předsedající.

PS: Dobrá, pane obžalovaný, chcete ještě závěrem říci tomuto soudu něco na svou obhajobu?

O: Ano, pane předsedo. Chtěl bych na závěr říci, že … že, po dobu svého pobytu ve vazbě jsem měl čas dlouho přemýšlet a došel jsem k názoru, že celý můj dosavadní život, byl jeden velký omyl. Že všeho, co jsem prováděl a chystal proti straně České sociálně demokratické, hluboce lituji. Budu velmi vděčný tomuto soudu, když vezme v úvahu můj mladý věk a nezraloast, která byla zřejmě příčinou toho, že jsem byl pod velmi silným a neblahým vlivem spoluobžalovaných.

Přiznávám se plně ke všem obviněním v celém rozsahu, vážený pane předsedající soudce, pane prokurátore, vážení soudci. Přiznávám se ke spolčování s organizovanou teroristickou skupinou, jež měla v plánu vykonat řadu teroristických činů proti sociální demokracii včetně přípravy zločinu nejvyššího. Plně se k těmto činům doznávám a jsem si vědom, že za tuto činnost mě stihne spravedlivý trest. Zároveň chci říci, že po dobu mé vazby bylo se mnou nakládáno velmi slušně a korektně.

Prosím o spravedlivé posouzení mé podvratné činnosti, prosím, aby tento vážený soud pokud možno přihlédnul k mému nízkému věku, k mému plnému doznání a k mé hluboké lítosti nad mými činy. Věřím, že soud bude maximálně shovívavý a zároveň spravedlivý.

 

PS: Dobře, pane obžalovaný, soud k tomu jistě přihlédne. Pane prokurátore, vy máte zájem ještě něco závěrem říci?

P: Ano pane předsedající, chtěl bych, ještě, než vyřknete svůj spravedlivý rozsudek, na závěr říci pár slov:

Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci svobodné sociálně demokratické republiky!

 

PS: Děkuji doktoru Hurválkovi a toto líčení končím. Rozsudek nad celou spikleneckou skupinou bude vynesen zítra v 8:00 ráno.

 

Zítřejším rozsudkem, vážení čtenáři, celý proces skončí. Připomínám, že rozsudek nad tzv. vajíčkovým spikleneckým centrem očekává nedočkavě celá země. Bylo sepsáno tisíce petic a výzev podepsaných statisíci obyčejných lidí a požadujících trest nejtvrdší – trest smrti!

„Psům psí smrt!“ končila jednotně tato prohlášení. A to přesto, že obžalovaným hrozí maximálně doživotí, neboť v době páchání jejich zločinů ještě trest smrti znovu neplatil.

Proti rozsudku už není žádného odvolání, odsouzení mají jedinou možnost – požádat o zmírnění trestu nebo o milost prezidenta republiky Jiřího Paroubka.

Jak ten se rozhodne? O tom se dnes neodváží spekulovat asi nikdo.

Článek byl zveřejněn se souhlasem autora i na internetovém deníku Neviditelný pes.

Autor: Georgis Fasulis | úterý 9.6.2009 7:33 | karma článku: 46,43 | přečteno: 14368x
  • Další články autora

Georgis Fasulis

Na Valašském Hrbu jsem chybět nesměl ani letos!

Na Valašském Hrbu jsem nechyběl od jeho prvního ročníku, vždy jsem absolvoval nejdelší 55 km trasu a logicky jsme nechtěl chybět ani na jeho 5. ročníku! Ale....

28.5.2017 v 15:47 | Karma: 16,45 | Přečteno: 988x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Běžel jsem Legendu - Jesenický maraton

Sportovní nadšenci z klubu 3THX ve spolupráci s Báječnými ženami v běhu organizují již 3. rokem dva nádherné horské běhy, květnový Valašský Hrb a srpnový Jesenický maraton, známý taktéž pod zkratkou YES.

21.8.2016 v 16:34 | Karma: 21,68 | Přečteno: 1262x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Dal jsem letošní Pražskou stovku, konečně!

„Chceš-li něco vyhrát, běhej stovku, chceš-li něco zažít, běhej maraton,“ řekl kdysi Emil Zátopek a já si dovolím doplnit: a chceš-li zážitek, na který jen tak nezapomeneš, přihlaš se na Olafovu Pražskou stovku!

8.12.2015 v 22:39 | Karma: 19,32 | Přečteno: 965x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Jesenický Maraton 2015 - nejkrásnější horský maraton

V sobotu 22.8.2015 jsem absolvoval již podruhé nádherný Jesenický maraton. Je to podle mne ten nejhezčí horský maraton u nás. Trasa totiž vede po téměř celém hřebenu Hrubého Jeseníku.

23.8.2015 v 18:30 | Karma: 16,94 | Přečteno: 1048x | Diskuse| Sport

Georgis Fasulis

Valašský Hrb 2015 aneb jak jsem odolal Sirénám a závod dokončil

Když jsem zde loni sepisoval report z Valašského Hrbu 2014, napsal jsem v závěru, že zkusím příští rok stihnout vyhlášení vítězů, které bylo vždy hodinu před limitem na nejdelší trať.

31.5.2015 v 20:22 | Karma: 15,78 | Přečteno: 1208x | Diskuse| Sport
  • Nejčtenější

Čechy zasáhly extrémní bouřky, padaly obří kroupy. Hasiči měli stovky výjezdů

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  22:58

Přes Česko prošly velmi extrémní bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a krupobití....

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  18:16

Chorvatská policie propustila Čecha vyšetřovaného kvůli výbuchu u města Obrovac, při němž zemřelo...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Peter Pellegrini

15. března 2018  16:40,  aktualizováno  25.6 13:21

Peter Pellegrini vyhrál slovenské prezidentské volby v roce 2024. Úřadu se ujal 15. června. Od roku...

Poslanci mají jednat o lex Ukrajina, ochraně uprchlíků před Putinovou válkou

25. června 2024  6:10,  aktualizováno  13:20

Přímý přenos Sněmovna by mohla začít jednat o dalším prodlužování dočasné ochrany uprchlíků před Putinovou...

Seznam.cz postihl výpadek. Vyhledávač zobrazuje staré zprávy, nefungují mapy a maily

25. června 2024  13:17

Web Seznam.cz postihl v úterý masivní výpadek. Na stránce se zobrazují zprávy ze 17. dubna,...

Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Šojgua a Gerasimova

25. června 2024  12:56,  aktualizováno  13:15

Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na ruského exministra obrany Sergeje Šojgua a...

Rozdáváme plenky pro citlivou pokožku ZDARMA
Rozdáváme plenky pro citlivou pokožku ZDARMA

Hledáte pro svá miminka spolehlivou ochranu a chcete, aby se cítila jako v bavlnce? Nyní máte jedinečnou příležitost zapojit se do testování nových...

  • Počet článků 134
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 6225x
Kdo jsem? Jsem jedna desetimilióntina této země - nic více, ale ani nic méně.