Bohumír Kolář

Bohumír Kolář, učitel, editor, publicista
  • Počet článků 991
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 496x

Seznam rubrik

Bohumír Kolář

O Karlu Vojáčkovi

Čas vyřeší všechno. Pokud může. Ale na dálku je to obtížné. Zatím to neumím. Některé reakce čtenářů se mi jeví dotažené až k primitivnosti.

9.2.2014 v 1:59 | Karma: 4,23 | Přečteno: 202x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Nejlepší je univerzál

Poctiví jsou přehlíženi. Není důvod, aby si jich někdo všímal. Potřebujeme prosperovat, vydělávat, potřebujeme hnací sílu, potřebujeme zisk. Všechno ostatní je pro kočku. Ono se časem ukáže, kdo má sílu přečkat nevšímavost doby...

6.2.2014 v 21:17 | Karma: 3,22 | Přečteno: 126x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Kdo ví?

Stát by měl vybírat daně jen na pokrytí to, co je stát povinen zaplatit podle zákona. A s tím by měl vystačit. Uvolňuje-li prostředky na něco jiného, plýtvá. A lidem zvyšuje daně... Vyšší daně umožňují více plýtvat. A je z toho kolotoč... Nikdy nebudeme mít dost!

6.2.2014 v 2:00 | Karma: 5,16 | Přečteno: 109x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Na mysli mají jediné

Návraty jsou zbožným přáním, nebo velkou obavou. To záleží na tom, kdo byl kde před poslední změnou. A podle toho se rychle dovtípíme, jak kdo je na tom. Aktuálně víme, že málokdo řekne, co vlasstně chce. Všechno se musí tak zabalit, aby ti nejhorší vypadali jako zachránci. Pak si zgustnou.

5.2.2014 v 1:11 | Karma: 4,39 | Přečteno: 114x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Mrchožrout

Ekonomická likvidace je účinnější než válka. Likvidace mrtvých je jednodušší. Lze ji fázovat. A přitom lze neustále upozorňovat, že se schopných netýká. Ti vždycky prosperují. Kdo padá, měl by mít pocit, že je to jeho vina. Včas se nezrientoval. Nepřipravil se, nic ho nenapadlo... Sklizí plody vlastní neodpovědnosti...

4.2.2014 v 1:44 | Karma: 6,21 | Přečteno: 135x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Nejslabší článek diskusí

Dojde-li k rozhovoru s novou osobností ve vládě je nepsanou povinností moderátora dokázat televiznímu diváku, jak je ten nový neschopný. Je přece pochopitelné, že noví nemohou být v obraze, že jejich myšlení není ani přesné, ani logické, že pravda je někde jinde. A tak rozhovor probíhá tak, že moderátor chyby předjímá. Pokud řekne dotazovaný na cokoli ano, je chycen. V zápětí se doví, která jeho východiska jsou mylná a co si ještě musí ověřit, aby nedošlo k další krizi...

3.2.2014 v 1:19 | Karma: 11,43 | Přečteno: 562x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Padělek

Společenská abnormalita netkví v izolovaném jevu. Těch je celá řada. A konkretizovat je nelze snadno. Akle přijde se na ně. Máloco je v historii zjevnější než zánik Římské říše. Musíme počkat, pokud uchováme rod, naši potomci se to dozvědí (neměl bych napsat doví, abych nevypadal jako staromilec?).

2.2.2014 v 1:00 | Karma: 6,60 | Přečteno: 272x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Co je třeba demaskovat...

Pohled do minulosti je vždycky rekonstrukce, čím je vzdálenější, tím je nepřesnější. Snažme se vždycky charakterizovat, co je dělo, co nejvěrohodněji... Vyplatí se to.

1.2.2014 v 1:25 | Karma: 4,57 | Přečteno: 131x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Hyn sa hukáže

Máme novou vládu a starý systém. Teď jde o to, jak se vše podaří uvést do lepšího provozu. Drhne to všude, kam se občan podívá. Radostná je skutečnost, že vláda už funguje déle než ministryně obrany v Nečasově vládě.

31.1.2014 v 1:11 | Karma: 7,55 | Přečteno: 224x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

K životu je třeba naděje

Všechno má své řešení. U některých problémů se najde dříve, u jiných později. Jádro pudla je u těch nejaktuálnějších v poctivosti. Věnujme tomu zvýšeniou pozornost. Kdo kradl někdy a někde, je schopen krást vždycky a všude...

30.1.2014 v 1:00 | Karma: 5,84 | Přečteno: 192x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Co dokáže každý...

Nezbývá než věřit, že to k něčemu s novou vládou bude. Usuzuji tak z toho, že vidím rezervy. Nedostatků jsem uviděl více, když se mne senátor ve stotisícovém městě s deseti tisící nezaměstnaných řečnickou otázkou zeptal, co by ještě naše město potřebovalo....

29.1.2014 v 2:00 | Karma: 4,35 | Přečteno: 155x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Co šlo všem náramně k duhu...

Složitý systém dptací, příspěvků a podpor vytvořil velmi diferencované prostředí pro jejich získávíní a uplatnění. Navzdory tvrzení o regulérnosti bylo v každém rozhodnutí mnoho osobního a nedefinovaného. Přispělo to k obtížnějšímu dokazování oprávněných výhrad.

28.1.2014 v 1:00 | Karma: 4,30 | Přečteno: 229x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Pravda dneška...

Zjevné, i když skrývané bývá osočování. Může mít podobu chvály a vyjadřovat despekt, Může předstírat chvalozpěv a znít jako výsměch. Stačí zaměnit slova a výsledný účinek je opačný. Řekneme-li o prezidentovi, že jako první hlava státu navštívil naši vojenskou misi v Afghánistánu a vojákům předal balíčky s potravinami, a v nadpisu zdůrazníme, že jim rozdal tatranky, je jasné, že se na bitevním poli choval jako mezi dětmi v mateřské škole. Nesugeruje se někomu, že jeho duševní potence není přiměřená jeho postavení? A tak to jde pořád dokola.

27.1.2014 v 1:00 | Karma: 4,73 | Přečteno: 150x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

O významu mezí a hranic

Kdo má s vedením dobré vztahy, má blíže ke všemu, o čem vedení rozhoduje. Týká se to všeho, co vedení může na úkor města, kraje či státu rozmetat. O kolik miliard se každoročně jedná, ještě nikdo nesečetl. Možná to spočítá budoucí ministr financí. Měl by spěchat, aby se to dozvěděl dříve, než dojde k další distribuci.

26.1.2014 v 1:00 | Karma: 3,46 | Přečteno: 161x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Česko se určitě promění ve Svatou zemi!

Věřme tomu, že bude líp.Už na to dlouho čekáme, už se na to dlouho těšíme. Jen stát musí vědět, že se o stát musí dobře umět postarat a že správu státu musí převést na ty, kteří to budou umět. Není možné, aby fungovalo jen soukromé podnikáním dotované státem a to zbývající, aby bankrotovalo.

25.1.2014 v 1:00 | Karma: 7,62 | Přečteno: 358x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Cílů bude mít vláda hodně...

Jak by ne. Sám málokdo něčeho dosáhne, všude je slyšet spíše výhrady či dokonce stížnosti. Ale výjimkou na světě rozhodně nejsme. Práce - jak se dovídáme - prakticky není nikde. Jediné, čeho je dostatek, jsou předpovědí, že se nic k dobrému neobrátí. Ale to ke zpepšení vést nemůže...

24.1.2014 v 1:00 | Karma: 5,68 | Přečteno: 168x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Pro začátek toho bude dost

Všechno vypadá nadějně, vlády se dočkáme a doufejme, že i potřebného klidu... Dosáhnout obratu nelze dosáhnout obratem. Odpovědné razie na lumpy zvýší by mohly vytvořit klima pro solidnost. A bezbranné je nutno chránit. I před těmi, kteří nedokážou správné a podlé rozlišovat, a proto jednají zmatečně...

23.1.2014 v 1:00 | Karma: 3,91 | Přečteno: 153x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Co je nutné...

Kdo shlédl první schůzi Sněmovny, jistě si uvědomil, že v ní bude veselo. Opět budou bobtnat rozepře, opět bude svěřepě argumentováno, jak je všechno protiústavní, nezákonné a špatné... Jak je ohrožena demokracie, když se prosazují kroky, jimiž k ní máme dojít...

22.1.2014 v 1:00 | Karma: 9,58 | Přečteno: 427x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

I potentáti

Každý se dočká. I naše vláda. Ale že to své jmenování nemůže brát jako samozřejmost, může být docela pozitivní. Nic není samozřejmé. Ani to, co je všechno třebas zlepšovat.

21.1.2014 v 1:00 | Karma: 2,93 | Přečteno: 107x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Nejvíce splátek se platí v pátek

Platby jsou největším problémem dneška. Důvodem je okolnost, že chybějí finance. Není rozhodující zdali je vina rozmařilost, či druhá platební neschopnost... Potřebné obnosy by chybět neměly... V tom by měli být zajedno všichni, kteří platit mají, ale i ti, kteří na plytby čekají...

20.1.2014 v 1:30 | Karma: 3,39 | Přečteno: 221x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Svědectví ze 7. patra

Je naprosto všední záležitostí, že o životní úrovni nerozhoduje, v kterém patře lidé žijí. Ale přesto se na takový fakt dá tvůrčím způsobem reagovat.

19.1.2014 v 1:30 | Karma: 4,31 | Přečteno: 228x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Není to zázrak?

Každá mimořádná situace budí pozornost. K nim patří i interval mezi volbami a jmenováním nové vlády. ten interval je momentálně vůlbec nejdelší, jaký kdy byl. Podivuhodná je skutečnost. že to přežíváme docela v pohodě. Ani nám možná nebude vadit, když se něco ještě zbrzdí. Máme času dost...

18.1.2014 v 1:00 | Karma: 6,09 | Přečteno: 170x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

AKCE

Stačí přijít do obchodu a porovnat penze a ceny v ochodních domech. Každý občan hledá zboží slevněné. Zjistí ale, že jde o výprodej... To mu pocit, že k něčemu přišel, nepřidá... Má chuť říci něco od plic... !

17.1.2014 v 1:00 | Karma: 6,37 | Přečteno: 338x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Svitla naděje

Svitla naděje. Je třeba si uvědomit, že povinností státu je vytvořit takové klima, aby ti. co nedodržují zákon, měli pocit ohrožení. Alespoň ti, co kradou nahoře. Vždycky se okrádají ti dole. Ale naděje přece jen svitla. Za Klause by se to stát nemohlo. Děje se tak za Zemana, a proto jsem si jist, že byl na Hrad zvolen ten pravý. Ale myslet si to, je chápáno jako něco, co je nepatřičné. A zase tam bude nula.

16.1.2014 v 1:00 | Karma: 5,90 | Přečteno: 301x | Diskuse | Společnost

Bohumír Kolář

Co má gradaci

Žít skromně a přitom být šťasten je této době cizí. Zvykem lidí je, aby spíše byli parazity. A to perpetum mobile z nás dělá tvory závislé... Závislé na dobrém bydlu. Lidem nestačí, aby měli v noci dobrou postel a přes den něco k jídlu. Z toho by skoro měli mindráky. Reklama jim ten pocit vnutí... Od Aše po Jablunkov všichni cítí nepříjemné pnutí... Je třeba víc přemýšlet.

15.1.2014 v 1:00 | Karma: 6,55 | Přečteno: 190x | Diskuse | Společnost