Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.
Foto

To je zase sbírka neověřitelného tlachání, pane Bajnare. Vaše základní premisa, totiž že existuje nějaké vědomí mimo materiální svět, mimo vědecké poznání, nelze nijak ověřit, nebo doložit. Já vám vaši víru neberu, je to vaše rozhodnutí vašeho selského rozumu. Ale pokud mě chcete získat na svoji stranu, prosím logicky, intuitivně nebo selským rozumem mi vysvětlete, kudy a jak může takové vědomí koexistovat s materiálním světem a jak ho ovlivňuje pomocí zákonů platných v materiálním světě.

Pokud mi chcete říci, že tomu ještě věda nedorostla, pochlubte se tím, jak jste k tomu dospěl vy. A zkuste nebýt směšný.

2 0
možnosti
PB

POZNÁMKA K DISKUZI

Diskuze byla plná složitých příspěvků. Já se však domnívá, že přírodu jde popsat jednodušeji. Makrosvět i mikrosvět musí logicky podléhat stejným zákonům. Rozdíl mezi nimi tak musí být pouze v úhlu pohledu pozorovatele.

Kvantové jevy tak musíme pozorovat i na makroskopické úrovni. Příkladem tunelového jevu v mikrosvětě je případ Filadelfského experimentu v makrosvětě, kdy loď při experimentu v roce 1943 účinkem silného magnetického pole, které narušilo kontinuitu časoprostoru zmizela a ocitla se na jiném místě. Příkladem tzv. kvantové superpozice, kdy částice se nachází zároveň na několika různých místech je v makrosvětě jev zvaný bilokace, kdy osoba je viděna zároveň na několika místech, jak se to stalo v případě italského kněze padre Pia.

Vím, že za tyto řádky dostanu další desítky bodů od paní Dany. Nicméně takto to vidím já. Hezký den přeji všem.:-)

0 1
možnosti

Tak nepište silně zavádějící výroky. Mikro- i makrosvět se sice řídí stejnými fyzikálními zákony, ale mikrosvět vypadá úplně jinak, než jak jsme zvyklí skrze naše smysly. Více se tam projevují jiné interakce, tj. silná a slabá jaderná. Třeba k "barevnému" náboji najdete těžko ekvivalent v makrosvětě. Tudíž opravdu nezáleží na úhlu pohledu.

2 0
možnosti

A propos, pěkné freudovské přeřeknutí hned na začátku článku. Asi jste chtěl napsat, že jste k vědě vzhlížel. Shlížel znamená, že jste na ni koukal pěkně shora, povýšeně. Na tom není nic uctivého a ve skutečnosti to znamená, že jste ani tehdy vědu neuznával...

2 0
možnosti
PB

Chybu jsem opravil. Když myslíte, tak Vám to neberu. Já vědu uznává, jen ne některé její podoby.

0 0
možnosti
DT

Prolétla jsem diskuzi a tohoto okamžiku napočítala 93 bodů.

2 0
možnosti
PB

Budu se věnovat tomuto vašemu tvrzení:

Co tedy z toho všeho vyplývá? Když nám oficiální vědecká studie bude tvrdit, že mikrovlnná trouba, mobilní telefon, či nejnovější očkovací látka proti chřipce je zdraví neškodná, je dobré zůstat na pozoru. A přemýšlet:

Je wifina zdraví neškodná jak tvrdí některé studie i když po několika desítkách minut při surfování na internetu v mobilním telefonu mi není opravdu dobře? Nebo mají spíše pravdu ty studie, které sice nejsou publikovány v těch nejprestižnějších vědeckých časopisech, ale které tvrdí, že elektromagnetický smog vede k narušení imunitního systému, bolestem hlavy, poruchám spánku, psychické koncentrace a trávení?

2 1
možnosti

Váš problém je, že jste minule neposkytl odkaz na žádnou vědeckou studii, nýbrž na hoaxový článek, který mj. odkazoval na sovětský zákon a studii, jež zřejmě vůbec neexistovaly. Protože nejste vybaven kritickým myšlením, jste schopen uvěřit sebevětším bludům.

Co se týče "elektrosmogu", existují studie, které jednoznačně ukazují, že sice zdravotní příznaky pociťované některými osobami v přítomnosti elektrospotřebičů jsou reálné, ale vůbec nesouvisejí s tím, zda s elektrospotřebiči prochází proud. Stačilo, když si pacient myslel, že jimi proud prochází - potíže se objevily, i když byl přístroj ve skutečnosti vypnutý. Co to znamená? Že původcem těch potíží není elektrický proud, nýbrž lidská psychika. Říkáte, že by vědci měli dát více na intuici a selský rozum. Problém je, že intuice i selský rozum často zrazují, protože pozorované jevy jsou příliš složité. Zkrátka si s nimi nevystačíte a musíte se spolehnout na logické postupy ve vědě, jinak uvěříte klidně i čiré magii (např. homeopatie).

3 0
možnosti
WW

Zlovůlně dáváte rovnítko mezi náboženským dogmatem a postulátem či axiomem a korunu navrch tomu dáváte tím, že tzv vědecké "dogma" je prý také záleźitosti víry - může tak být, ale ne náboženské proboha - už si to natlučte do svých jehovistických hlav, že oním úćelovým vypouštěním pŕívlastku "náboźenský" neučiníte vaši disciplínu kompatibilní s vědou ve snaze ji ovládnout. Vaše epocha už pominula, nechte vědě jejího projevu a neinfiltrujte ji hloupostmi. Ještě k tomu tzv vědeckému dogmatu - kdyby, zcela hypoteticky, bylo dohledáno v souvislosti s nedávnými experimenty pátrajícími po "higgsovi", že neutrino je rychlejší světla, to by jste se divili, jak by bylo ono údajné vědecké dogma přeformulováno, i když by tím částicová fyzika nijak neutrpěla a jen by se tím posunul limit v rámci jedné částice ve vakuu, ale dalo by se něco takového aplikovat na strunulé náboženské dogma? Nikoliv - našli by jste tisíc výmluv ve snaze překroutit výklad a popírat, popírat, popírat. Ještě k Einsteinovi - že věda je bez víry chromá a slepá - opět, kam se podělo ono "náboženské"? Einstein je dlouho v tomto směru zneuźíván, i když on sám měl na víru svůj pohled, který by se vám nelíbil a to ještě záleželo na počasí. Je hezké, že v závéru nedáváte rovnítko mezi tzv rigidní vědce a vědce, ale je to opět účelová manipulace snažící se o dojem, že každý nerigidní je tím správným, akceptující vaši doktrínu, kterou nezapomínáte ani v tomto pŕípadě povyśovat na filosofii - náboženství (mimo některých přírodních východních) není filosofií. Dávám karmu za práci a možnost se k tomu vyjádřit. R^

1 0
možnosti
PB

Za karmu děkuji. K obsahu Vašeho příspěvku se nebudu vyjadřovat, snad jen k dvěma myšlenkám.

Einstein věřil v neosobního Boha, stejně jako já.

A i přes názor fyziků, že by neutrino letící rychlosti větší než světlo položilo současnou fyziku, pak já myslím, že ne. Tunelový jev, kdy se částice přemístí z bodu A do bodu B v nulovém čase je přece dobře znám. Proč by tedy třeba neutrino si během svého letu nemohlo urychlit cestu využitím tunelového jevu? Pak by neutrino dorazilo do cíle rychleji než světlo, aniž by popřelo platnost teorie relativity.

0 0
možnosti
MT

Díky za obšírnější odpověď na mojí otázku, co považujete za dogmata. Je zřejmé, že se jedná o prosté nedorozumění. Za dogmata považujete věci, které neumíte vyvrátit metodou "je to tak, protože si myslím že to tak je". Použijte proti vědě její vlastní zbraně, vyvraťte ta "dogmata" standardními vědeckými metodami a nejenže Vás neupálí, ale ještě dostanete nobelovku.

Zajímalo by mě, jak by se metoda logika+životní zkušenosti+intuice dala aplikovat kupříkladu na částicovou fyziku, jakoukoli část kvantové fyziky nebo na jakoukoli matematiku která pracuje s více než třemi rozměry.

1 0
možnosti
PB

I když bych vytvořil Jednotnou teorii pole, tak bych nobelovku nedostal, protože nemám tu patřičnou klasifikaci.:-)

Já nepotřebuji vytvářet žádné složité úvahy, abych napsal, že názor "vědomí je produktem mozku" je dogma. Je každému, kdo se jen trochu zamyslí jasné, že toto tvrzení nejen, že není dokazatelné, ale zároveň hodně indicií mezi nimi i zážitky lidí během klinické smrti hovoří proti tomuto názoru.

A k té částicové fyzice. Myslím, že krásným příkladem je Einsteinova věta, kterou se vyjádřil k tehdejší interpretaci kvantové mechaniky: "Bůh nehraje v kostky". V této jednoduché větě je obsažena logika, životní zkušenost i intuice autora výroku. Rozumíte?

0 0
možnosti
  • Počet článků 610
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1388x
Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.