Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Za budoucnost našich zemí Čech, Moravy, Slezska a společné Českomoravské republiky

Celospolečenská DISKUZE - občan a stát je více než aktuální. Prosím přečtěte si vše a podívejte na všechny videa + odkazy.   

Milí Čechové,
  rozumím tomu, že nechcete dopustit, aby to co se děje v Německu, Francii, Itálii, Anglii či jinde v Evropě v důsledku přílivu uprchlíků bylo u nás v České republice.

Ani mne se to nelíbí a odmítám nesmyslnou politiku, kdy si Evropa sama pod sebou řeže větev. Angela Merkelová spolu s dalšími šílenci jenž mají moc vypustili džina z lahve a láhev rozbili.
Jaký k tomu mají důvod ?
Chtějí vyvolat s pomocí USA válku proti Rusku nebo vytvořit jeden super Evropský stát a nového Evropana ?

Lidé se přirozeně bouří, ale nemají v tuto chvíli možnost mocipánům zakázat jejich konání.       Protesty mají přesto smysl nejen s morálního hlediska. Do hledání a řešení této krize je třeba, aby se zapojilo co nejvíce občanů. Nebude to lehké, ale bez aktivní naší účasti mocní tohoto světa rozhodnou za nás bez nás.

Budou krajské i celostátní volby za rok za dva kdy MY občané máme moc politiky vyměnit. Do té doby je třeba sjednotit všechny aktivity. Zvolit ty, kterým věříme nebo sami se musíme stát politiky, aby se věci posunuli směrem, kterým si většina obyvatel přeje.

Nejsem proti přijímání uprchlíků. Ale pokud příjmu do svého domu hosta On sám by se měl chovat slušně a přijmout mé pravidla. 

Jak praví Ježíš: Lukáš 10, 8-9
"A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží;uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží."

Co nám dnes tím Ježíš říká: "Ano přijměte uprchlíky, pomozte jim v nouzi pokud ji skutečně potřebují".
Co říká uprchlíkům: "Važte si pomoci, nevymýšlejte si to chci a to nechci. Naopak dobrořečte vašemu hostiteli a konejte dobro pro jeho dům ve kterém Vás přijal."  

REALITA, ale jak vidíme každý den je jiná. 
Mnozí uprchlíci na místo, aby byli vděčni za poskytnutou pomoc. Rabují, znásilňují, vraždí a přináší rozbroje a rozklad do Evropy. 

"Dnešní svět padl do naprostého morálního bahna" napsal  již Aristoteles pokud se nepletu, takže nic nového pod sluncem. Dějiny se neustále opakují a lidstvo je nepoučitelné. 
Každá doba měla své hrdiny, kteří se nevzdali a vyvedli lidstvo z tohoto marastu. 

Patřím do generace Husákových dětí. Naše generace zažila relativně šťastné dětství. Je teď na nás, aby jsme převzali plnou odpovědnost za budoucnost této republiky, našich dětí. Kdy na konci života s vědomím dobře vykonané práce ji předali další generaci ne zbídačenou, ale v lepším stavu než je teď.      

S hlubokým zármutkem musím konstatovat, že samotný stát ČR ve své podstatě záměrně a programově vytváří atmosféru nedůvěry, neochoty a žene své vlastní občany do opozice.
- Vytváří si tak sám vnějšího i vnitřního nepřítele. 

1.leden se zapsal neblaze do našich dějin.                                                                                          (1949 zrušení zemského zřízení v ČSR - 1993 rozdělení ČSFR)

Su Moravan mám s tím v ČR občas problémy na úřadech. Už sem si zvykl, že su ve své zemi pro stát cizincem.
(V ČR je nás dle posledního sčítání 620.000)

Moravané bojují o svou identitu podstatě každý den. Jsme vystaveni šikaně v různých podobách ze strany státu.
- neučí se moravské dějiny na škole jen ty české (video: HISTORIE ZEMĚ MORAVA)
- moravské instituce se přejmenovávají na české a v zásadě nemohou plnit svou funkci
- moravský národ NENÍ oficiálně uznán v zájmu unitárního češství (Slovensko a Rakousko tak již učinilo)
- moravské symboly jsou zesměšňovány
- atd ... dalších 100 položek.

Teď nemám na mysl Vás obyčejné Čechy s mnohými je to v pohodě i když blbec se najde na každé straně a jedno jestli je Čech nebo Moravan.
(Když jedu z Moravy do Česka za lidmi, kteří mne neznají. Stáčí většinou pár vět nebo jeden večer na vysvětlenou a přijmou to, že nejsem Čech, ale Moravan.)

Nejen vy Češi jste byli politiky oklamáni a dnes po právu protestujete proti Bruselu.
Pro mnohé Moravany je Bruselem, už Praha.
Stejně jako v Bruselu o nás bez nás rozhoduje Praha a nic na tom nemění fakt, že Bohuslav Sobotka a jiní pochází z Moravy. On své Moravanství zapřel pro své osobní blaho.
Zapřel zemi Moravu teď zapírá a prodává Vás Čechy ..... "Zrádce bude vždy zrádcem".

Moravské hnutí podporuje obnovu a následný rozvoj země Moravy, Čechy a Slezska jako rovný s rovným ve společné republice.
Přesto pro mnoho Moravanů je složité podpořit stát, který se chová k nám nepřátelsky.
Není se pak čemu divit, že boj za tuto republiku berou netečně.
JE TO DŮSLEDEK neřešení 66 let likvidace (Foto: české a moravskoslezské zemské samosprávy) v republice a stálého vymlouvání se na to či ono ze strany českých respektive pražských politických elit.

Generální tajemník KSČ Rudolf Slánský z roku 1948: "Rozbijeme ty mamutí úřady, jakými byly zemské národní výbory, které nešly kontrolovat. Úřady v krajích a okresech budou nyní více pod kontrolou lidových zástupců."

Češi obecně tento problém nevnímají jako Moravané i když je Pražský centralismus dusí stejně ... Jsou uchlácholeni.

Ač je republika tvořena dvěmi velkými historickými zeměmi (Slezsko leží z 90 % v Polsku) 
- pojmenována je jen po jedné části. (samozvaně a proti ústavně celé republice dokonce říkají Česko)
- státní hymna ČR nerespektuje celou republiku ve které je ignorována země Morava a Slezsko
- jen tu vlajku stát ukradl a zneužívá po Československu jako by se bál hledat společné symboly s Moravany a Slezany. 

České zemské symboly byli v ČR povýšeny neprávem nad ostatní.
Byl tak ZASET NESVÁR A NE JEDNOTA v tomto společném státě.

Blog: Naplňují státní symboly ČR preambuli a ústavu?

Hesla "Čechy Čechům" jsou pro nás připomínkou fašistické nesnášenlivé ideologie s kterou nesouhlasíme a zároveň Češi opět zapomínají na to, že v tomto státě nežijí sami.
Moravané by heslem "ČČ" zapřeli sami sebe.
Čech nikdy nebude tvrdit, že je Němec proč by Moravan měl vyřvávat a tvrdit, že je Čech.
Osobně su též proti heslu "Morava Moravanům" neboť to připomíná heslo "Jude raus" Židé pryč.
(Místo Židé dosaď Češi pryč. Uděláme Moravu čisto národní.) 
Je to blbost a Češi mají právo žít na Moravě stejně jako Moravané u Vás v Česku.

My Moravané národnost vnímáme jinak. (MORAVSKÝ národ)
Odvozujeme ji od země ve které žijeme bez rozdílu jakou řečí mluvíš.
Proto podporujeme Německé a Chorvatské Moravany, kteří zde žijí a není jich málo.

Video: Tomio Okamura o Moravanství

Vy Češi svůj národ odvozujete od známého francouzského nacionalistického hesla 
"Jakou řečí mluvíš takovou máš národnost."

Idea státního uměle prosazovaného Češství je nám cizí.
Tato idea výlučnosti v krvi utopila Francouzkou revoluci a (2x to byl Německý nacionalismus) jenž přivedl Evropu k dvěma strašným válkám.

Preambule ústavy České republikyMy, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ....

Zde se jasně hovoří, že jsme OBČANSKÁ nikoliv národní společnost.
- Uvědomte si, že prosazováním a nadřazováním svého češství nemáte zakotveno v ústavě a zároveň nerespektováním Moravanů a Slezanů se vytváří atmosféra nedůvěry a neochoty.

Tu nejde o slovíčkaření, ale o podstatu zemského a národního uvědomění.

Video: Moravská samospráva

Moravané projevili mnohokrát v historii loajalitu k tomuto státu a výsledek vidíme všichni.
- Před sto lety moravský národ měl svou zem, jazyk, samosprávu, zákony, finance a symboly.
- Dnes země Morava vymazána Prahou z mapy Evropy bez samosprávy a popírání existence moravského národa našich zemský symbolů.

Václav Klaus a jeho nodslehové se svou politikou za pomocí lživé a zákeřné mediální propagandy občanům namluvil, že Slováci rozbili a Moravané chtějí rozbít též tento stát.

NUTNÉ shlédnout CELÉ !!! 
Video: Demonstrace za samosprávu Moravy&Slezska 2.března 1991- sestřih 

Opak je pravdou: Moravané NIKDY opakuji NIKDY neusilovali a neusilují o samostatnou Moravskou republiku..  
Velcí moravané v historii stáli neochvějně na straně společného dobra. 
Například: J.A.Komenský, Jan Starší ze Žerotína, JUDr. Alois baron Pražák, A.C.Stojan, J.Skácel, Doc.PhDr. Boleslav Bárta, CSc.,atd.

My Moravané se k jejich odkazu HLÁSÍME.Su rád, že podpora obnovy našich zemí roste nejen na Moravě. Sice velice pozvolna, ale přesto pomaloučku lidé u Vás v Česku.

Klaus tuto republiku rozbil na kousíčky do 14 nesmyslných a nefunkčních krajů bez faktických kompetencí a odkázání na centrální moc. Samospráva ve skutečnosti neexistuje? Státní dotační politika nevede k rozvoji, ale k poníženosti a větší korupci a provázanosti na já dal ty dáš.  

Moravské hnutí vždy usilovalo k hodnotám zemského zřízení. Na tomto principu bylo založeno Československo roku 1918. "Samospráva není samostatnost". Nejde o rozbití státu a nějaké dělení.Pokud Vám nadále někdo bude tvrdit, že Moravané chtějí zničit tuto republiku LŽE.  

RESPEKT není v tom, že zapřeme sami sebe, ale v tom, že si uvědomíme společné hodnoty, které nás spojují. 
"Čechy, Čechy nic než Čechy" NENÍ heslo k jednotě, ale k rozvratu a nesváru.

Jestliže pořadatel demonstrací nebo konferencí volá je a jen po záchraně českého národa a zapomíná, že v tomto státě existuje též moravský (slezský) národ dává tím najevo, že NEMÁ zájem a nepočítáte s námi ani v budoucnu.
Prostřete plný stůl na hostinu, ale pozvete jen vyvolené.
Pak se divíte, že jich přišlo málo a nepozvaným to začnete dokonce vyčítat.

Moravané nejsou Češi, nikdy jimi nebyli a nikdy nebudou.
Velice nás MRZÍ, že Vy to nerespektuje !!!

ČEŠI my MORAVANÉ (Slezané) Vám podáváme ruce ke spolupráci na záchranu a obnovu našich zemí a společné republiky.

Záleží na Vás jak se k tomu postavíte. Budete nadále ignorovat moravský (slezský) národ nebo přijmete naši podanou ruku. 
Vaše české heslo "Kdo není s námi jde proti nám"  tak obracíte sami proti sobě ku škodě nás všech.

Volám všechny Moravské vlastence a patrioty !!! 
UKAŽME jako již mnohokrát DOBROU VŮLI a podpořme český národ, vždyť jde o společnou věc.

Věřím, že si Češi uvědomí odpovědnost, že bez nás Moravanů (Slezanů) nezmůžou za ochranu a obnovu republiky NIC.

Vezměme všichni vážně slova o respektu. 
Nejde jen o islamizaci, pevně věřím k té nedojde, ale celkově o společné naše soužití Čechů, Moravanů a Slezanů.

Za naše národy a země Moravu, Česko a Slezsko má smysl bojovat, aby společná republika mohla žít a vzkvétat.

POKUD CHCEME JEDNOTU PROTI ISLAMIZACI MUSÍME VIDĚT I CÍL SPOLEČNÉ CESTY. 
- Není možné říkat jen zastavme islám a pak možná se dostane na další problémy.
(Buď společně jako občané ve vzájemném uznání a respektu zastavíme islamizaci a obnovíme republiku nebo si každý půjde sou cestou a Bůh nás pak ochraňuj co by z toho mohlo vzejít). 

Náš cíl a základní společné hodnoty:

1 - stop diskriminaci a nenávisti
(kdo nechce zdůrazňuji nechce pracovat ať NEJÍ jak se dočteme v bibli)
občany jenž parazitují na sociálních dávkách či věřící v jakékoliv jiné náboženství jenž je netolerantní a neuznává naši křesťanskou víru a svobodu zde nechceme a budou vyhoštěni.
2 - zavedení přímé demokracie + odvolatelnost politiků a jejich trestně právní odpovědnost
3 - referendum ve kterém občan má právo a možnost změnit zákony
4 - zrušení senátu a 14 krajů
5 - federalizace republiky + změna názvu na Českomoravská republika
Návrh k zamyšlení  - (jednoslovný zeměpisný název ČEMOSKO = Čechy-Morava-Slezsko)
6 - tři spolkové země
(Země česká, Země moravská (moravskoslezská) a nově metropolitní Země Praha se zvláštním statutem po vzoru Bruselu, či Vídně)
7 - zrovnoprávnění a uznání moravské a slezské národnosti s českou
8 - změna společných státních symbolů a zavedení zemských symbolů

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Antonín Ševčik | pátek 1.1.2016 15:18 | karma článku: 23,88 | přečteno: 1904x
  • Další články autora

Antonín Ševčik

BOJ O ZEMSKÉ SYMBOLY ČECH, MORAVY, SLEZSKA

České a Slezské symboly ponechávám stranou neboť k těm by se měli vyjadřovat hlavně čeští, slezští patrioté a vlastenci.

22.3.2023 v 21:42 | Karma: 14,30 | Přečteno: 438x

Antonín Ševčik

Nové logo FAČR opět nerespektuje Moravu a Slezsko

Vedení FAČR nadále pokračuje ve své AROGANCI vůči obyvatelům země Moravy a Slezska v České republice.

18.12.2021 v 19:38 | Karma: 24,11 | Přečteno: 773x | Sport

Antonín Ševčik

Moravané se hlásijó ke svému národu a Češi jim to vyčítajó ... PROČ?

Za celó dobu před sčítáním lidu 2021 sem NEVIDĚL jediné plakát nebo jakókoliv podporu od samotných čechů, aby jejich sókmenovci češi se hlásili při sčítání k jejich národu.

30.3.2021 v 15:55 | Karma: 21,44 | Přečteno: 721x | Společnost

Antonín Ševčik

Sčítání lidu 2021 - MORAVSKÁ NÁRODNOST

27. března až 9. dubna proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Jedna z otázek bude směřovat k jazyku a národnosti ke které se hlásíte.

14.2.2021 v 18:57 | Karma: 21,52 | Přečteno: 1298x | Společnost

Antonín Ševčik

Slovenské volby 2020

Občané Slovenské republiky rozhodli a rozdali karty politikům, kteří budou rozhodovat o dalším osudu jejich státu. Výsledky voleb: ZDE

2.3.2020 v 18:31 | Karma: 7,50 | Přečteno: 214x | Politika
  • Nejčtenější

Drahé a rezavé, řeší Ukrajinci zbraně z Česka. Ani nezaplatili, brání se firma

18. května 2024  12:02

Premium České zbrojařské firmy patří dlouhou dobu mezi klíčové dodavatele pro ukrajinskou armádu i tamní...

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

Turisté si zajeli do Afghánistánu. Střelci část Evropanů povraždili i s průvodci

18. května 2024  17:57

Neznámí ozbrojenci v pátek večer v provincii Bámján v centrální části Afghánistánu zabili tři...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Vrtulník íránského prezidenta havaroval v mlze, záchranáři po něm pátrají

19. května 2024,  aktualizováno  22:16

Aktualizujeme Na severozápadě Íránu pokračuje rozsáhlá záchranná operace poté, co zde zmizel vrtulník s íránským...

Komu spadne do klína západ Afriky? Ve hře o vliv je průmysl i dezinformace

26. května 2024

Premium Od spolupracovníka MF DNES v Africe Pozvolný odchod Francie ze západní Afriky je hotová věc. Zcela nahradit francouzský vliv ale bude...

Čechů ubývá, rodí se méně dětí. Není čas na sex a vztahy, vysvětlují odborníci

26. května 2024

Premium Stále více žen v Česku nemůže otěhotnět nejen z důvodů onemocnění, ale i kvůli odkládaní...

První barevná fotka zmizela v hlubinách času. Už ji nikdy nikdo neuvidí

26. května 2024

Seriál Je to jen pruhovaná stuha na tmavém pozadí, přesto představuje zásadní moment ve vývoji barevné...

V metru ve stanici Náměstí Republiky spadl do kolejiště člověk, provoz byl zastaven

25. května 2024  22:38,  aktualizováno  23:28

„Na stanici metra B spadl do kolejiště člověk. Provoz metra je přerušen v úseku Smíchovské nádraží...

  • Počet článků 24
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1650x
Su Moravan a su na to hrdý. Mám rád našu Moravskú zem. -  www.zamoravu.eu

- www.moravskynarod.cz

Seznam rubrik